45 miljoen voor bedrijven in Oost-Nederland

ARNHEM/ZWOLLE De provincies Overijssel en Gelderland stellen dit jaar, samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk, € 45 miljoen beschikbaar voor de versterking van de regionale economie en het stimuleren van de werkgelegenheid in Oost-Nederland.

In de loop van dit jaar worden vijf subsidieregelingen opengesteld. Deze regelingen richten zich op versterking van het MKB, onderzoek- en ontwikkeling (R&D) en de stimulering van een koolstofarme economie. Hierbij wordt de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden gestimuleerd. Vanaf 1 maart kan subsidie worden aangevraagd voor kleine en grote R&D projecten. In de maanden daarna worden de andere subsidieregelingen opengesteld. Voor Gelderland komt € 29 miljoen beschikbaar, voor Overijssel € 16 miljoen.

Meer omzet uit innovatie
Het EFRO-programma OP-Oost heeft als doel de regionale economie in Gelderland en Overijssel te versterken door bedrijven te stimuleren meer omzet te halen uit productvernieuwing en innovaties. Voor de jaren 2014-2020 stelt de EU € 100 miljoen beschikbaar. Daar blijft het niet bij: ook bedrijven, kennisinstellingen, de provincies en het Rijk investeren in het EFRO-programma OP-Oost. Dat moet in 6 jaar tijd een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel opleveren van € 285 miljoen.

Slim en schoon
Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘EU, Rijk en regio zetten € 45 miljoen in voor een slimme en schone economie in Oost-Nederland. Een investering in duurzame groei en werkgelegenheid. Uit de crisis, aan het werk!’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Duurzaamheid centraal op Maritime Industry

GORINCHEM In samenwerking met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) krijgt duurzaamheid extra nadruk op de vakbeurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem. Ook krijgt de vakbeurs in 2016 een editie in Duitsland.

Een levensgrote wand moet beursbezoekers wijzen op het EICB Innovation Lab, een samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid tussen industrie, binnenvaartondernemers en diverse stakeholders. De partners van het EICB Innovation Lab zijn tijdens de vakbeurs herkenbaar door opvallende signing.

Oversteek
Voorafgaand aan de editie in Gorinchem, steekt Maritime Industry op 19, 20 en 21 april voor het eerst de grens over naar het Duitse Bad Salzuflen. ‘In de Duitse binnenvaart staan twee regio’s in het middelpunt van de aandacht: het kust- en Elbegebied en het Rijngebied’, meldt de beursorganisatie. ‘Daarom leent zich Bad Salzuflen uitermate goed voor dit evenement, want het ligt in het noordoosten van Noordrijn-Westfalen. En dat gebiedt fungeert als knooppunt tussen de twee regio’s. Want Nederland speelt een fundamentele rol in de Duitse binnenvaart. Wij verenigen nu beide landen met elkaar. Dat maakt het daardoor mogelijk nieuwe zakelijke relaties aan te gaan met klanten en collega’s uit buurland Duitsland.’

Maritime Industry wordt op 24, 25 en 26 mei gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Meer dan 500 exposanten presenteren dan hun innovaties aan ruim 15.000 bezoekers. Naast duurzaamheid is op de beurs onder meer scheepsbouw, reparatie en onderhoud en scholing te vinden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Subsidie voor innovatieve MKB’ers

DEN HAAG Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Onderdelen van de subsidieregeling zijn kennisvouchers, innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, zowel klein als groot.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt later bekend hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien. Hetzelfde geldt voor hoeveel subsidie er per onderdeel wordt vergeven. De publicatie van de MIT-regeling staat gepland voor half maart. Uit de MIT-regeling van vorig jaar bleek dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is van MKB’ers waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Onderdelen
– Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– Bij de innovatieadviesprojecten kan en MKB’er innovatieadvies inwinnen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– De haalbaarheidsprojecten brengen de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– In het geval van R&D-samenwerking gaat het om samen met minstens één andere MKB’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Openstelling: 5 juli tot en met 1 september 2016.

Vragen
Binnenkort update RVO de informatie over de MIT-regeling op de website met informatie over de MIT in 2016. Daar is dan ook de nieuwe MIT-loketwijzer operationeel. Hiermee kan een ondernemer bepalen waar hij zijn aanvraag moet indienen, in de regio of het landelijke vangnet. Meer informatie op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Betere perspectieven voor nieuwbouwschip

ZOETERMEER De perspectieven voor nieuwbouwschepen zijn de afgelopen jaren verbeterd als gevolg van lagere rentelasten. Deze liggen momenteel op een zeer laag niveau en dit drukt de kapitaallasten, een van de grootste kostenposten van nieuwbouwschepen. Deze conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Tegen het voordeel van de lage rente staat het nadeel van de lage olieprijzen. Hierdoor verslechtert volgens Panteia de business-case voor nieuwbouwschepen. Deze schepen kunnen slechts in beperkte mate profiteren van de voordelen ten aanzien van modernere motortechnieken, efficiëntere schroefaandrijving en een betere hydrodynamische vormgeving van het schip.

Hogere kostprijs
Voor 2015 en 2016 constateren de onderzoekers dat nieuwbouwschepen nog altijd een hogere kostprijs laten zien dan de bestaande schepen. In 2015 ligt de kostprijs voor een nieuwbouwschip van 80 à 86 meter 6,3% hoger dan bestaande schepen, bij een continue exploitatie van het nieuwbouwschip. Bij schepen van circa 70 meter ligt de kostprijs circa 7,7% hoger. Bij Kempenaars ligt de kostprijs van nieuwbouwschepen maar liefst 39,3% hoger dan bestaande schepen. Nieuwbouw in deze klasse lijkt dan ook niet opportuun. Het versoberen van bedieningstijden door Rijkswaterstaat maken het echter moeilijker om een nieuwbouwschip voor zand- en grindvervoer in de continuvaart te exploiteren.

Lagere kostprijs
Binnenvaartondernemers kregen in 2015 te maken met een aanmerkelijk lagere kostprijs dan een jaar eerder. Dit was vooral het gevolg van de lagere brandstofprijzen. Het is het derde opeenvolgende jaar waarin onderzoeksbureau Panteia een kostendaling rapporteert. Voor het komende jaar wordt echter een stabilisatie verwacht van het kostenniveau in 2015. Voor alle categorieën schepen blijven de kosten min of meer gelijk.

kostprijsBij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostendaling in 2015 tussen de 3,0% en 10,3% ten opzichte van 2014. De achterliggende kostenstructuur is bepalend voor de mate van de kostendaling. De grootste daling in de kosten is te zien bij kapitaalintensieve schepen (nieuwbouwtankers, grote droge lading schepen) en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continuevaart), waarbij het aandeel brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart).

Daar waar kostencomponenten als rentelasten  (-8,9%) en de brandstofprijzen (-19,2%) daalden, stegen andere kostencomponenten beperkt. De toenemende bedrijvigheid in de binnenvaart zorgde er voor dat de reparatie- en onderhoudskosten met 1,5% stegen. Ook werd de factor arbeid duurder in 2015: deze kostencomponent steeg met 0,8%. De waarde van de schepen bleef gelijk, en bij een gelijkblijvende verzekeringspremie resulteerde dit in een stabilisatie van de verzekeringskosten.

Vooruitblik
In 2016 wordt een stabilisatie verwacht van de exploitatiekosten: de kostenindex varieert, afhankelijk van het type schip, tussen de -1,0% en +1,0%, afhankelijk van het type reis en type schip. Schepen met veel vaaruren zullen profiteren van de lagere brandstofkosten, maar daarentegen staan stijgende kosten als gevolg van hogere arbeids- en onderhoudskosten. Ook blijven de kapitaalkosten dalen als gevolg van de lagere rentes (-7,9%). Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht van -0,5% tot +1,5%. 

Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2016 een daling van de gasolieprijs met 1,9% verwacht ten opzichte van 2015. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en is sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. Zo ligt de actuele brandstofprijs momenteel 30% onder het gemiddelde niveau in 2015.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Inschrijven nieuwsbrief voor niet-leden

NIJMEGEN Leden van Aqualink ontvangen iedere maand een gratis nieuwsbrief met het laatste nieuws wat belangrijk kan zijn voor de watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Vanaf nu kunnen ook niet-leden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Aqualink voor niet-leden. Deze verschijnt iedere drie maanden met het laatste nieuws over dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Bent u nog geen lid van Aqualink? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief voor niet-leden.

Ook lid van worden van Aqualink? Meld u dan nu aan.

Nieuw Aqualink-lid; binnenvaartadvocaat mr. Bob van Treijen

LENT Verzekeringszaken in het geval van een aanvaring, een geschil over een reparatie op een scheepswerf,  een 72-jarige schipper die zijn vaartijdenboek niet goed invulde en een boete kreeg ter hoogte van een maandloon of een hond van een schipper die verschillende mensen heeft gebeten. Het zijn zo’n maar een paar voorbeelden uit de praktijk van advocaat mr. Bob van Treijen die zich richt op ondernemers, en de binnenvaart als specialiteit heeft.

Van Treijen studeerde rechten in Nijmegen. Hij werd in zijn studententijd lid van de Nijmeegse studentenzeilvereniging en kwam zo in aanraking met de binnenvaart. Na het afstuderen werkte hij voor het Ministerie van Landbouw en een advocatenkantoor in Breda gericht op de binnenvaart. Hij begon in december 2015 zijn eigen kantoor in het Nijmeegse Lent. Inmiddels loopt begint de praktijk goed te draaien met veel zaken in de wereld van de binnenvaart. ‘Vaak is het een leuk samenspel tussen twee partijen en hun verzekeraars waarbij iets is misgegaan. Maar toch willen die partijen hun goede relatie met elkaar behouden. Dan is het dus niet alleen maar een juridische kwestie, maar probeer je ook naar een goede oplossing te zoeken.’

Beslaglegging
In het geval van schade of problemen op een werf, gaat het volgens Van Treijen vaak over techniek. En laat hij techniek nu altijd leuk gevonden hebben. Zelf reviseerde hij al eens een motorfiets. ‘Voor de werf en de schipper is de techniek vaak logisch, maar dat geldt niet voor de rechter. Die heeft vaak geen idee. Dan probeer ik het via beelden toch goed duidelijk te maken, want voor een rechter is dit vaak geen gesneden koek.’
In het geval van incasso’s zoals bij een scheepswerf, kan in het uiterste geval beslag worden gelegd op het schip. ‘Daarmee heb je vaak snel resultaat. Je legt dan het bedrijf stil en meestal wordt dan direct betaald. Maar voor een advocaat is dit echt heel erg risicovol. Want als je onterecht een schip aan de ketting legt, kunnen ze de schade op je verhalen. En dat kan flink omlopen als je een bedrijf stillegt. Dit is dus echt specialistenwerk.’

Diep geraakt
Van Treijen ging in het geval van de 72-jarige schipper die een paar dagen zijn vaartijdenboek niet goed had ingevuld door tot de Raad van State, maar kreeg ook daar geen gelijk. ‘Deze schipper viel af en toe voor een kennis in om zijn pensioen een beetje aan te vullen, maar kreeg controle. De boetehoogte was vastgelegd in een richtlijn en bedroeg in zijn geval ongeveer een maandsalaris. Dat vond ik onredelijk hoog. De Raad van State paste de richtlijn toe, zonder veel aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en vond dat de schipper maar moest stoppen als hij door zijn leeftijd niet meer kon werken. De uitspraak van de rechter heeft mij diep geraakt.’
De advocaat ziet vaker gebeuren dat controleurs onterecht een boete constateren. ‘Soms is het ook niet duidelijk wat wel en niet mag. Mag je bijvoorbeeld een jerrycan met diesel aan boord hebben en moet je de luiken niet alleen sluiten, maar ook op slot doen. Vaak leggen de controleurs  de regels verkeerd uit, bijvoorbeeld bij het ADN.’

Aqualink
Onlangs werd van Treijen lid van Aqualink. Hij hoopt voor dit netwerk mensen te leren kennen in de branche en in de omgeving van Nijmegen. ‘Hiervoor werkte ik veel voor verzekeraars, nu hoop ik mooie dingen te kunnen bereiken voor hardwerkende ondernemers.’ (Tekst en foto: Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Groene schepen betalen minder havengeld in Nijmegen

NIJMEGEN Binnenvaartschepen krijgen vanaf dit jaar met een Green Award 15 procent korting op de havengelden in Nijmegen. Hiermee stimuleert de grootste binnenhaven van Nederland de ontwikkeling van duurzame scheepvaart. Dankzij deze maatregel gaat Nijmegen deel uitmaken van het internationale Green Award programma waaraan 16 binnenhavens en 573 schepen deelnemen.

Green Award and Nijmegen 25-01-2016kopieWethouder Harriët Tiemens vindt het belangrijk om duurzame schepen te belonen: ‘Als grootste Nederlandse binnenhaven aan de drukst bevaren rivier van ons land is het bevorderen van schonere schepen heel belangrijk. Als de gemeente met een korting op de havengelden eraan kan bijdragen dat een steeds groter deel van de 165.000 schepen die hier jaarlijks voorbijvaren of aanleggen groener wordt, is dat goed voor de Nijmeegse én nationale doelen op het gebied van duurzaam vervoer en betere luchtkwaliteit. Het Green Award programma is een goed instrument om dat te bevorderen.’

‘Investeringen in milieuvriendelijke schepen verdienen zich terug’, zegt Jan Fransen, als directeur van Green Award. ‘Milieubewust gedrag in de binnenvaart wordt steeds beter erkend door alle betrokkenen. Wij hopen dat de maatschappelijk verantwoorde aanpak zich nog verder gaat uitbreiden en dat nog meer schippers, havens en andere partijen zich bij Green Award gaan aansluiten.’

Green Award
Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Over de hele wereld worden schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Uitsluitend schepen die inspanningen verrichten die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van het milieu en veiligheid komen in aanmerking voor een certificaat. Niet alleen havens en gemeenten werken mee aan het stimuleren van schone scheepvaart, ook 9 andere bedrijven, waaronder 5 banken, bieden voordelen aan binnenvaartschepen met een Green Award.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Geld voor innovatiemakelaars maritiem mkb

ROTTERDAM – Het maritiem midden en klein bedrijf kan 50% van de kosten van een innovatiemakelaar vergoed krijgen tot een maximum van 10.000 euro. Het Topconsortium Kennis en Innovatie Maritiem (TKI Maritiem) stelt daarvoor per direct geld beschikbaar. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst.

De makelaars kunnen volgens Nederland Maritiem Land erg handig zijn om te ondersteunen in zaken waar u als mkb-er hulp kunt gebruiken omdat dit niet uw specialiteit is. ‘De innovatiemakelaar kan op diverse manieren worden ingezet en kan juist dat kleine zetje extra geven waar u zelf niet aan hebt gedacht of niet de juiste expertise voor heeft om uw innovatie (nog beter) te ontwikkelen of in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het rondkrijgen van de businesscase, samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen of het stroomlijnen van het innovatieproces.’

Beoordeling
De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda:

1. Winnen op zee
2. Schone schepen
3. Slim en veilig varen
4. Efficiënte infrastructuur

Het beoordelen van en onderhandelen over de offerte van de innovatiemakelaar is een taak van de mkb-er, immers betaalt deze zelf 50% van de kosten. Het TKI Maritiem beoordeelt de offerte enkel op marktconformiteit. Verder worden de werkzaamheden beoordeeld op aansluiting bij de innovatiethema’s van het TKI Maritiem en wordt de innovatiemakelaar beoordeeld volgens de criteria.

Omdat u misschien niet direct een geschikte innovatiemakelaar voor uw opdracht kent, heeft het TKI Maritiem enkele makelaars geselecteerd. Deze makelaars hebben ieder hun eigen specialisme en zijn uiteraard bekend in en met de sector. Hieronder vindt u de geselecteerde makelaars:
1.    Schipco Consultancy
2.    Martin Weissmann – Innovatielink
3.    Sanne de Vleeschhouwer – Netherlands Maritime Technology
4.    Marcel Klop – Newmeans
5.    Koers & Vaart

Heeft u contact met iemand die u graag als innovatiemakelaar zou willen inhuren? Dat kan ook. Uit de genoemde doelstellingen volgen een aantal competenties (criteria) waaraan de innovatiemakelaars dienen te voldoen. Verschillende innovatiemakelaars hebben hun eigen expertisegebied binnen de genoemde doelstellingen. Een goede, gespecialiseerde, innovatiemakelaar kan dan ook niet overal voor worden ingezet. Het is aan de betrefffende mkb-er om de juiste innovatiemakelaar voor zijn casus te vinden.

Meer informatie is te vinden op de website van Nederland Maritiem Land.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Cybercriminaliteit belangrijkste lange termijnrisico voor bedrijven

MUNCHEN – Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over cybercriminaliteit zoals aanvallen van hackers. In de Allianz Risk Barometer komen cybercriminaliteit, inbreuk op data en technisch IT falen dit jaar voor het eerst de top drie binnen. Cyberincidenten worden dan ook gezien als de belangrijkste lange termijnrisico voor bedrijven in de komende tien jaar. Ook de scheepvaart loopt door verregaande automatisering en het verbonden zijn met internet steeds meer risico.

Dit jaar geeft 28% van de respondenten aan zich zorgen te maken over cyberincidenten. Dat is 11% meer dan vorig jaar.  Bij de eerste Allianz Risk Barometer vijf jaar geleden werden cyberincidenten slechts door 1% van de ondervraagden gezien als een risico. Volgens de respondenten is reputatieschade (69%) de voornaamste oorzaak van financiële schade voor bedrijven na een cyberincident, gevolgd door bedrijfsonderbreking (60%) en aansprakelijkheid na een data-breuk (52%).

‘Niet onderschatten’
Volgens de Barometer zijn bedrijven in toenemende mate bezorgd om de steeds geavanceerder wordende cyberaanvallen. ‘Aanvallen door hackers worden doelgerichter, duren langer en kunnen Klik voor vergrotingononderbroken doordringen’, verklaart Jens Krickhahn van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). ‘Terwijl cyberaanvallen toenemen in zowel frequentie als omvang, zouden bedrijven de impact van een operationele uitval in de hedendaagse digitale en onderling verbonden bedrijfstakken niet moeten onderschatten. Een eenvoudige technische storing of gebruiksfout kan resulteren in een grote uitval van de IT systemen met Business Interruption als gevolg. Tijdige waarschuwingen en betere monitoring zijn nodig om omvangrijke cyber BI schades te voorkomen.’

Ontwrichtende krachten
Business Interruption (BI) blijft voor het vierde jaar op rij, met 38% van de respondenten, het belangrijkste gevaar. En inderdaad stijgen de BI schades voor bedrijven, waarbij het typerend is dat over het algemeen BI schades een veel grote aandeel hebben dan tien jaar geleden en waarbij het vaak de directe materiële schade overschrijdt, zoals de AGCS analyse van verzekeringsclaims aantoont. Volgens de respondenten zijn natuurrampen (51%) de grootste oorzaken van BI en het meest gevreesd door bedrijven op de voet gevolgd door brand/explosie (46%).
Daarnaast tonen de onderzoeksresultaten aan dat er binnen multinationals toenemende zorgen zijn over de vergaande impact van geopolitieke instabiliteit. Hierbij moet men denken aan oorlogen of andere politieke onrusten die van invloed kunnen zijn op de toevoer van goederen. Dit geldt ook voor terrorisme, wat weer zijn weerslag kan hebben op personeel, gebouwen of andere bezittingen.  ‘Bedrijven moeten zich voorbereiden op een groter scala van ontwrichtende krachten in 2016 en daarna’, verklaart Axel Theis van Allianz SE. ‘De toenemende impact van globalisering, digitalisering en technologische innovatie zet ons voor fundamentele uitdagingen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Klik voor vergroting

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.