Overslag haven Rotterdam in de min, Antwerpen in de plus

ROTTERDAM/ANTWERPEN De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van dit jaar met 1,9% gedaald ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2015 (+5,4%). Vooral kolen en ijzererts zaten in de min.

Volgens CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is de afname een optelsom van verschillende ontwikkelingen. ‘Overslagcijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Zo staan bedrijven in de offshore sector onder druk en hebben verschillende bedrijven in de regio recent grote aantallen ontslagen aangekondigd.’ Over heel 2016 hoopt Castelein alsnog in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen. Toen steeg de overslag met 4,9% tot 466 miljoen ton.

rotterdam2Containers en breakbulk
De overslag van containers nam af met 0,4% in TEU en met 1,2% in gewicht. In totaal werd 9,3 miljoen TEU overgeslagen, 94,8 miljoen ton. De eerste vijf maanden was de containeroverslag geringer dan vorig jaar, sinds juni is de overslag groter. De verwachting is dat deze opgaande lijn in het laatste kwartaal doorzet, onder andere door voor Rotterdam gunstige vaarschema’s van de nieuwe allianties en de verdere ontwikkeling van de terminals op Maasvlakte 2. De surseance van betaling van rederij Hanjin leidde ertoe dat Rotterdam naar schatting ongeveer 30.000 TEU misliep. De verwachting is dat andere rederijen de klanten van Hanjin gaan bedienen en dit dus een tijdelijk effect is.

In het RoRo volume (veerboten naar de UK) is de Brexit nog niet merkbaar: het volume nam met 1,1% toe. Verschillende ferrymaatschappijen hebben aangekondigd hun diensten uit te breiden, zowel naar het Verenigd Koninkrijk als naar Portugal en Spanje. De overslag van overig stukgoed daalde 2,0%, maar laat in september een forse stijging zien door meer overslag van staal (brammen) en monopiles voor de windparken op de Noordzee.

rotterdamNat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde met 0,4% tot 160 miljoen ton. Er werd 1,6% minder ruwe olie overgeslagen. De marges van de raffinaderijen zijn nog steeds gunstig, maar minder dan vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten bleef op vrijwel gelijk niveau: + 0,2%. Er werd minder Russische stookolie overgeslagen en meer diesel, nafta, kerosine en benzine. De overslag van LNG bevindt zich na negen maanden 23,9% onder het niveau van 2015, met name door de slechtere marktomstandigheden voor re-export. Het overig nat massagoed noteerde een stijging van 3,6%.
 
Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde met 7,8% tot 60,3 miljoen ton. IJzererts en schroot nam 8,5% af, vooral doordat de Duitse staalindustrie onder druk staat door dumping van Chinees staal. Hoogovens van Dillingen en Voest Alpine waren tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. De overslag van kolen daalde 10,3%, met name door de toename van wind- en zonne-energie, vermindering van voorraden en het stilleggen van verschillende kolencentrales. De ontwikkeling in Rotterdam is in lijn met de verwachtingen en met de daling in de omringende havens. In de Hamburg – Le Havre range daalde de overslag het eerste halfjaar met bijna 15%. De overslag van agribulk daalde 1,5%. Het overig droog massagoed bleef 4,7% achter, vooral door de verminderde vraag vanuit de metaal- en de staalverwerkende industrie.

Antwerpen wel meer
In tegenstelling tot Rotterdam, zag de haven van Antwerpen de overslag in de eerste negen maanden van dit jaar wel toenemen. De overslag steeg met 3,3% tot bijna 162 miljoen ton. De overslag van containers steeg met 4% tot ruim 7,5 miljoen teu of 88 miljoen ton.
Het aantal zeeschepen dat Antwerpen aandeed steeg met 1,0% tot 10.894 zeeschepen.  Niet alleen het aantal schepen steeg, ook de bruto tonnenmaat steeg met 11,3% tot 301 miljoen BRT. Dit duidt op het aanlopen van steeds groter wordende schepen.

antwerpen2Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 6,7% tot 53 miljoen ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd na negen maanden bijna 39 miljoen ton genoteerd, een stijging van 10,3%. Ook de behandeling van ruwe aardolie ging er met 1,0% licht op vooruit tot 3,4 miljoen ton.

De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na drie kwartalen staat de teller op 9,2 miljoen ton, wat een daling van 11,6% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De overslag van daalde 16,9% tot 1,4 miljoen ton, meststoffen met 3,7% tot 2,6 miljoen ton en zand en grind met 20% tot 1 miljoen ton.

Roro
Het roro-verkeer ging er met 1,9% op achteruit, en noteert na negen maanden 3,4 miljoen ton. De behandeling van auto’s kende in de maand september een dipje, waardoor de groeicijfers die dit segment kende na het eerste half jaar, op het einde van het derde kwartaal rood kleuren: 2% tot 894.475 stuks.

De behandeling van conventioneel stukgoed daalde met een half procent tot 7,2 miljoen ton. De behandeling van staal ging er met 15,3% flink op vooruit (5,7 miljoen ton). Aan de minzijde zorgt een toegenomen containerisatie voor een dalende conventionele behandeling van papier (-44% tot 436.444 ton) en van fruit (-26% tot 377.418 ton).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Ondernemersorganisaties kritisch over bezuinigen op mkb-regelingen

DEN HAAG Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) moet een aantal regelingen voor het midden- en kleinbedrijf in stand houden of besluiten daarover terugdraaien. Dat vinden ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de organisaties dat ze wilken dat de korting van vijf miljoen euro op de innovatieregeling Regio en Topsectoren (MIT) wordt teruggedraaid. De regeling kent een grote overtekening voor samenwerking bij research & development. Ook de regelingen IPC (Innovatie-prestatiecontracten) en SBIR (innovatie in opdracht) moeten blijven bestaan, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook hier is vijf miljoen euro mee gemoeid.

WBSO-categorie
Ook vinden de ondernemersorganisaties dat het schrappen van de categorie ‘onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode of modellering van processen’ uit de WBSO-regeling moet worden herzien. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is deze regeling voor de loonkosten van speur- en ontwikkelingswerk van groot belang voor kleine bedrijven, en zien deze het schrappen van de categorie als ‘groot gemis’.

De ondernemersorganisaties vinden het verder ‘onbegrijpelijk’ dat de premie voor het gebruik van de Borgstelling voor het mkb (BMKB) flink wordt verhoogd. ‘Bedrijven hebben de BMKB nodig om bancair krediet te krijgen. De regeling heeft in de crisisjaren geld gekost vanwege het toegenomen aantal faillissementen, maar draait in normale omstandigheden binnen de begroting. Wij roepen de Tweede Kamer op de toegang tot financiering voor mkb-ondernemers niet moeilijker te maken.’

De Tweede Kamer behandelt deze week de begroting van Economische Zaken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Isolatiebedrijf Franssen blijft groeien

DRUTEN Isolatiebedrijf Franssen uit Druten blijft groeien. Het bedrijf van Remon Franssen groeide in zo’n vijftien jaar tijd uit tot een bedrijf met meer dan 100 man personeel. Vanwege de groei wil Franssen binnen twee jaar verhuizen naar het oude terrein van vleesfabriek Vion in Druten, zo’n 200 meter van het huidige pand.

Remon Franssen nam het isolatiebedrijf in 2001 over van zijn vader René. Deze werkte op de scheepswerf in Deest, daar werden toen zelfs nog zeeschepen gebouwd, maar in 1971 trok hij de stoute schoenen en begon voor zichzelf. Dat gebeurde in een schuur achter het huis. Toen Remon het bedrijf overnam werd verhuisd. Het personeelsbestand was toen inmiddels uitgegroeid tot zestien man. Nu heeft Franssen in Druten 55 man in vaste dienst en huurt hij er nog zo’n 25 in. Bij zijn isolatiebedrijf in Polen en bij de nieuwe steigerbouwactiviteit steigerbouw werken nog eens elk zo’n 30 man. Het steigerbouwbedrijf is onder meer actief in de scheepsbouw, bijvoorbeeld voor het in de steigers zetten van grote jachten, maar ook in de bouw.

Isolatie
Isolatiebedrijf Franssen kan volgens Remon elk type schip isoleren. En dat is specialistisch werk. ‘Aan boord gelden weer andere regels dan aan de wal. Wij isoleren bijvoorbeeld de sleep- en patrouilleboten van Damen, maar ook de luxe jachten van Oceanco. De accommodaties isoleren we thermisch, voor brandwerendheid en tegen geluid. Als op een binnenschip de hoofdmotor 24 uur per dag draait, wil de bemanning natuurlijk wel comfortabel kunnen gaan slapen. Dit moet allemaal voldoen aan onder meer de Solas-eisen en de eisen van de certificerende instantie. De machinekamers maken we brandwerend en isoleren we voor geluid. Dat gebeurt met matrassen, maar ook met beplating. Op tankers isoleren we de leidingen. Ook maken we geluidskasten om bijvoorbeeld om een generatorset te plaatsen. Die kunnen we in iedere kleur spuiten.’
Voor het isoleren worden traditionele materialen gebruikt als steenwol en glaswol, maar ook moderne materialen als Firemaster, Pyrogel en Microtherm. Voor patrouilleschepen worden vaak lichtere materialen gebruikt, zodat de schepen zo min mogelijk gewicht hoeven mee te nemen en zoveel mogelijk snelheid en stabiliteit behouden.

Crisis
Onlangs bracht Franssen nog isolatiemateriaal aan op het milieuvriendelijke binnenvaartschip Ecoliner van Damen. Maar Remon zag het werk aan binnenvaartschepen vanwege de crisis in de binnenvaart, de afgelopen jaren wel fors teruglopen. ‘Voor 2007 deden we gemiddeld een schip per week. Dat viel toen helemaal weg. Maar desondanks hebben we weinig last gehad van de crisis. We zijn namelijk ook nog actief in de offshore, de windmolenparken en in de industrie. Voor de olie- en gasindustrie hebben we bijvoorbeeld de modules geïsoleerd die aan de wal worden opgebouwd en vervolgens kant en klaar op zee worden geplaatst. Voor de windmolenparken isoleren we de transformatorstations op zee die de opgewekte stroom omzetten naar hoogspanning.’
Ook levert Franssen zogenoemde Doe het zelf isolatiepakketten over de hele wereld. ‘Wij rekenen dan uit wat er precies nodig is, en dat gaat dan allemaal in containers naar de klant. We leveren deze pakketten bijvoorbeeld aan China, Brazilië en Zuid-Afrika. De lokale bevolking monteert het isolatiemateriaal dan volgens onze instructies.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CCR stelt prognoses bij

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft de vooruitzichten voor het vervoer van goederen door de binnenvaart over de Rijn bijgesteld. De verwachting is nu dat dit jaar het vervoer van ijzerertsen, metalen, steenkool en landbouwproducten gaat afnemen.

De CCR verlaagt de vooruitzichten voor ijzerertsen, metalen en steenkool vanwege de verslechterende situatie in de staalnijverheid. De afnemende vraag in het vervoer van landbouwproducten is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van slechte oogsten. De vooruitzichten voor het vervoer van containers, aardolieproducten en chemische stoffen over het water blijven positief.

‘Herstel gaande’
In het eerste kwartaal van dit jaar was de vervoersprestatie van de Rijnoeverstaten hoger dan in het laatste kwartaal van 2015. Belangrijkste oorzaak was de gemaakte inhaalslag na een periode van laagwater. De vervoersprestatie behaalde echter nog niet de cijfers van het eerste kwartaal van 2015. De afname is grotendeels te verklaren door de afname van het transport van producten gerelateerd aan de staalindustrie (ijzererts, kolen, metalen). Het herstel is volgens de CCR dus ‘nog gaande’.

ccr2kopieOndanks de krimp van de gehele vervoersprestatie, was het toch niet allemaal kommer en kwel. Sommige segmenten groeiden tijdens het eerste kwartaal van 2016 toch nog ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het gaat hierbij om het vervoer van aardolie en chemische producten in Duitsland en Nederland. Het vervoer van chemische producten nam in Nederland in het eerste kwartaal van 2016 met 14% toe. Ook het vervoer van aan de bouw gerelateerde producten in Frankrijk steeg. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen nam in het eerste kwartaal met 13% toe.

Donaustaten
Voor wat betreft de verwachte economische groei, doen de Donaustaten het beter dan de Rijnoeverstaten. De verwachte groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de Rijnoeverstaten ligt in 2016 tussen de 1,2% en 1,7%, voor de Donaustaten ligt dit tussen de 1,3% en 4,2%. De groei van hun industriële productie is deels te danken aan het verplaatsen van Chinese activiteiten en directe investeringen in een aantal Oost- en Zuidoost-Europese landen. De Donaustaten zagen de afgelopen tien jaar hun aandeel in de Europese binnenvaart stijgen van 9% naar 16%.

Ook is er verschil in resultaten tussen het Boven-Donaugebied (Oostenrijk) enerzijds en het Beneden-Donaugebied (Roemenië en Bulgarije) anderzijds. Het Beneden- en Midden-Donaugebied zijn namelijk zwaar getroffen door de slechte oogsten in 2015. Het graanvervoer over de Beneden-Donau was tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zelfs vijf keer zo laag als in het eerste kwartaal van vorig jaar. De toename van de vervoersprestatie met 12% in Oostenrijk was grotendeels te danken aan de groei van het transport van ijzerertsen en metalen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

200 miljoen euro voor goederencorridor Oost-Nederland

ARNHEM Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) zet € 200 miljoen in voor de logistieke goederencorridor Oost-Nederland. Dat hebben minister Schultz en staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld moet het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven, de Rijn en het Ruhrgebied verbeteren.

Het Gelderse rivierengebied is volgens gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. ‘Gelderland is de poort naar Europa. Met de Tweede Maasvlakte komen er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen door Gelderland. Samen met het ministerie van I&M willen we de poort ook in de toekomst open houden.’

Railterminal
De Provincie Gelderland ziet de logistiek als groeisector. ‘Per jaar rijden miljoenen vrachtwagens Duitsland in. Veel schepen transporteren goederen over de Waal. Om containers over te kunnen laden op de trein, willen we langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal bouwen.’
Het Ministerie van I&M steunt de provincie bij de verwerving van Europese gelden en onderzoekt of de railterminal zich kan doorontwikkelen tot een internationaal knooppunt voor goederenvervoer. Ook heeft minister Schultz toegezegd voor de Tweede Kamerverkiezingen het besluit voor de verlenging van de A15 te nemen.

Actieprogramma
De partners in de goederencorridor Oost-Nederland werken samen een actieprogramma uit met aandacht voor de verkeersdoorstroming op de A15 en de doorontwikkeling van de Railterminal Gelderland. In het voorjaar 2017 brengen minister Schultz en staatsecretaris Dijksma hiervoor een werkbezoek aan Gelderland en Overijssel.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

NPRC en CBV fuseren

ZWIJNDRECHT De NPRC, Nederlands grootste dienstverlener in de binnenvaart, fuseert met de Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging (CBV). Hiermee bundelen de beide coöperaties hun krachten, en die van de aangesloten schippers. De coöperaties in de binnenvaart verstevigen op deze manier hun positie in de markt.

De NPRC vervoert jaarlijks 11 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. De coöperatie telt 120 leden, allen binnenvaartondernemers. Zij hebben een gezamenlijk laadvermogen van 240.000 ton. Na de fusie gaat CBV verder onder de naam NPRC.

meeusenOpschalen
Directeur Stefan Meeusen van NPRC is blij met de fusie, die volgens hem ‘vooral aangeeft hoeveel kracht er in het coöperatieve model zit’. ‘Onze partners, klanten én onze concurrenten worden in omvang steeds groter. Om een goede positie te houden aan de onderhandelingstafel voor de vervoerders én om vervoerszekerheid en een goed product te garanderen aan de klant, moet je mee opschalen.’

“De historie en het vertrouwen in beide coöperaties is groot, dat gooi je niet zomaar overboord. We kunnen in deze nieuwe samenstelling grotere contracten aan en we kunnen betere voorwaarden bieden”, aldus Jaap van der Sluijs, voorzitter van het huidige CBV-bestuur.

Noodzaak
Van der Sluijs ziet de toetreding tot de NPRC gelederen als een noodzakelijke stap: “Wij zijn een club met een enorme historie, met naam in de markt. De laatste jaren kregen wij het vanwege onze bescheiden omvang steeds zwaarder. Dus ga je zoeken naar meer massa, meer omvang. Toch wilden we onze waarden behouden. Onder de vleugels van de NPRC slagen we in beiden”, aldus een tevreden Van der Sluijs.

Dezelfde tevredenheid benadrukt ook Meeusen. ‘Het waren intensieve gesprekken, maar altijd in een hele positieve toon. Iedereen stond voor zijn eigen zaak maar het was duidelijk dat we voor dezelfde waardes, voor dezelfde schippers stonden.’
Onder leiding van Meeusen fuseerde NPRC in 2015 ook al met K.N. Overmeer & Zn. en Overmeer Transport Fluvial & Logistique SAS. NPRC werd na die fusie de op twee na grootste logistiek dienstverlener op het water in Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit in 2017 gematigd

AMSTERDAM De binnenvaart groeit volgend jaar slechts gematigd. Volgens de Rabobank blijft de groei vanwege schommelingen in het vervoersaanbod door het vertragen van de wereldhandel, veranderende goederenstromen en politieke sancties, in alle segmenten van de binnenvaart broos. De bank spreekt dan ook van een ‘blijvende uitdagende marktsituatie’.

De economen van de Rabobank verwachten dat het vervoer van kolen en gas, chemie, staal en containers volgend jaar licht stijgt. Ook het bouwgerelateerde vervoer profiteert van de aantrekkende activiteiten in de bouw. De tankvaart profiteert momenteel van een grote vraag naar opslagcapaciteit door de lage olieprijs, maar kent op de langere termijn een stagnerend vooruitzicht. Dit komt door de afname van gebruik van fossiele producten en de verschuiving van productiecapaciteit naar elders in de wereld.

Match
Overcapaciteit en prijsdruk blijven, ondanks de huidige goede performance, in de binnenvaart een prominent risico. ‘Een sterke terugval in de vervoersvraag viel enkele jaren geleden samen met de uitloop van een investeringsgolf, met als gevolg een structurele overcapaciteit. Voor het eerst sinds de crisis zien we in 2015 dat aanbod en vraag matchen en er zelfs een tekort dreigt in perioden van laag water. De tarieven zijn momenteel hoger dan ze in jaren zijn geweest. Echter, het effect van laag water is tijdelijk en naar verwachting stabiliseren de tarieven in 2016 op een lager niveau. De opening van de Tweede Maasvlakte en de werkzaamheden aan de Betuwelijn beïnvloeden het volume naar verwachting positief. De overcapaciteit wordt in de komende jaren verder gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 worden uitgefaseerd. Verdere afbouw van het aanbod komt door de veel strengere emissie-eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart zoekt beste binnenvaartondernemer

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer is op zoek naar de beste binnenvaartondernemer. De prijs voor dé binnenvaartondernemer pur sang wordt 25 november uitgereikt op het congres ‘Binnenvaart; Ongeëvenaard’.

Het congres wordt volgens BLN ‘een inspirerende middag boordevol verhalen en succescases van ondernemers en lefhebbers uit de binnenvaart en daarbuiten. Om het thema te omlijsten wordt de prijs voor de beste binnenvaartondernemer uitgereikt aan de ondernemer die ongeëvenaarde prestaties in de binnenvaart levert en zich onderscheidt door passie en overtuiging, innovatie, visie, financiële prestaties en duurzaamheid.

Kandidaten kunnen zich tot 14 oktober aanmelden. Daarna buigt een vakjury zich over alle inzendingen en worden drie genomineerden gekozen. Van de genomineerden worden filmpjes gemaakt waarop de achterban vanaf 8 november kan stemmen. De winnaar ontvangt tijdens het congres de prijs uit handen van de voorzitter van de vakjury.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Nederlanders niet voorbereid op cybercrime

DEN HAAG Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)’ van Alert Online. TNS Nipo voerde het onderzoek uit onder 2600 respondenten.  

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf maandag 3 oktober het startschot voor de campagne Alert Online; een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Van 3 tot en met 14 oktober zetten 200 partijen zetten zich in om de kennis en vaardigheden van Nederlanders op het gebied van cybersecurity te vergroten en zo Nederland online veiliger te maken.

Virus gijzelt
Ruim de helft van de Nederlanders heeft nog nooit van ransomware gehoord, terwijl dit de snelst groeiende dreiging op internet is. Het virus gijzelt je computer door bestanden ontoegankelijk te maken en geeft deze pas vrij als je losgeld hebt betaald. In 2015 had 65% van de Nederlanders nog nooit van ransomware gehoord. Inmiddels is dit gedaald naar 53%. Dat 15% van de ondervraagden zelf slachtoffer is geworden van gijzelsoftware of iemand kent die ermee te kampen heeft gehad, lijkt mede oorzaak te zijn van deze daling. Hoewel de helft van de Nederlanders dit soort online risico’s kent, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel dijkhoffNederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

Onderschatten
De meerderheid van de Nederlanders (69%) maakt zich weinig zorgen over zijn digitale veiligheid. Zij schatten de kans dat zij slachtoffer worden van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, veel lager in dan in werkelijkheid het geval is. ‘Internetcriminelen weten steeds weer nieuwe vormen te vinden ons te verleiden om bijvoorbeeld hun vervalste mails te openen, in te gaan op verzoeken of om op malafide advertenties te klikken’, vertelt Dijkhoff. ‘Wij moeten daarom ook steeds slimmer worden door onze cyberskills te verbeteren. Dit onderzoek laat zien dat we hier nog flinke stappen moeten zetten.’

Tips
Voor wie zich tegen ransomware wil beschermen of schade wil voorkomen, geeft Alert Online drie belangrijke tips:
1. Maak regelmatig een back-up van bestanden
2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen
3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.

Lees ook: Midden- en kleinbedrijf doet te weinig aan cybersecurity

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Nieuwe website Solfic live

WIJCHEN Het Wijchense bedrijf Solfic heeft een nieuwe website. Na een gedeeltelijke live-gang van de Nederlandse versie voor de zomer is de site nu volledig afgerond in zowel de Nederlandse als de Engelse versie.

Solfic levert systemen voor het reinigen van uitlaatgassen. Deze leveren een directe bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving. Het bedrijf is sterk in het slim combineren van katalysatoren, roetfilters en geluiddempers. Voor diverse toepassingen en markten levert het standaard en maatwerk systeemconfiguraties die hun werking ruimschoots in de praktijk hebben bewezen.

Branders en heaters
Voor specifieke toepassingen levert Solfic standaard en maatwerk brandersystemen die opdrachtgevers in staat stellen om hun producten en processen efficiënter en schoner te maken. Zo worden de dieselbranders gebruikt voor het actief regenereren van roetfilters. De in eigen huis ontwikkelde dieselbranders, gasbranders en elektrische heaters worden ingezet om hete gassen of warmte te maken voor industriële toepassingen.

Geschiedenis
Alwin de Kock, de huidige eigenaar en algemeen directeur, richtte Solfic in het jaar 2000 op. Intussen is Solfic en haar zusterbedrijf Solfic Energy & Emission uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf binnen haar vakgebied. De naam Solfic bestaat sinds 2008 en is afgeleid van het Latijnse ‘Sol’ dat zon (=warmte) betekent en ‘Ficio’ (doen, maken). Letterlijk vertaald staat Solfic dus voor ‘warmte maken’.
Solfic heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en veel ervaring in de maritieme sector, industrie (thermische processen), high-tech Industrie en rail-infra.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.