Over Aqualink

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.
Aqualink behartigt de belangen van bedrijven die een leverancier-klantrelatie hebben met de (binnen)scheepvaart. Jaarlijks nemen de aangesloten bedrijven deel aan verschillende netwerk-activiteiten met als doel de scheepvaartbranche in Oost-Nederland te versterken.

  • Aqualink verbetert de communicatie tussen de leden binnen de vereniging.
  • Aqualink vormt een centraal aanspreekpunt voor overheden en andere belanghebbenden.
  • Aqualink stimuleert regionaal de activiteiten en positieve aandacht voor de binnenvaart.
  • Aqualink versterkt als platform de commerciële activiteiten van de bedrijven onderling en met derden.
  • Aqualink zet zich actief in voor opleidingsplaatsen binnen watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Contributie

De contributie voor Aqualink bestaat uit een
basisbedrag van € 450,00

Bovenop het basisbedrag komt een toeslag van:
€ 50,00 bij 1 – 10 personeelsleden
€ 200,00 bij 11 – 25 personeelsleden
€ 250,00 bij 26 – 100 personeelsleden
€ 300,00 bij > 100 personeelsleden

Word nu lid

Activiteiten

Voor alle leden wordt naast een algemene ledenvergadering minimaal één maal per jaar een thema-avond georganiseerd. Tijdens deze avond zal inhoudelijk worden gesproken over actuele onderwerpen die leven bij de bedrijven binnen de vereniging. Het spreken over deze onderwerpen heeft als doel kennisuitwisseling tussen de bedrijven en het formuleren van standpunten aangaande de onderwerpen namens de vereniging. De thema-avonden worden informeel afgesloten waarbij ruimte is voor de leden onderling de netwerkgedachte te verstevigen.

Naast de thema-avonden worden de leden tussentijds via mailings op de hoogte gehouden van actuele onderwerpen. Ook bestaat de mogelijkheid in kleiner verband (bijvoorbeeld met bedrijven op één bedrijventerrein of binnen een branche) met elkaar over actuele onderwerpen te spreken.

Ook staat Aqualink in voor een actieve stimulering en begeleiding van promotionele activiteiten. Gedacht kan worden aan een gezamenlijke presentatie op vakbeurzen, ondersteuning van symposia of tijdens watergebonden evenementen in de regio.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

  • Dhr. Willie Verberck – voorzitter
  • Dhr. Desiré Savelkoul – secretaris
  • Dhr. Bob van Treijen – penningmeester
  • Mevr. Irene van Dongen – bestuurslid
  • Dhr. Jan Fransen – bestuurslid

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.