Tagarchief: binnenvaart

Zaterdag 16 maart is Dag van de Binnenvaart

ROTTERDAM Op zaterdag 16 maart vindt voor het eerst de Dag van de Binnenvaart plaats. Op diverse locaties in Nederland worden deze dag tussen leuke en interessante activiteiten georganiseerd op, rondom of met een binnenvaart(schip). Het doel is om een stukje beleving en ervaring mee te geven hoe het is in de binnenvaart. De scholen werken hieraan mee en verzorgen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook het Werkgeversservicepunt Amsterdam, de haven van Amsterdam, verkeersleidingen, scheepswerven, terminals, enz. Alles en iedereen die iets leuks kan verzinnen roepen we op mee te doen.

Op www.dagvandebinnenvaart.nl (vanaf maart live) worden de activiteiten gebundeld en is er voor bezoekers te zien wat er bij hen in de regio te doen is. Iedereen, jong en oud, leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden zijn die dag welkom op de diverse locaties. Het moet echt een belevingsdag worden, uiteraard om de (zij)instroom te vergroten, maar ook een stukje algemene promotie, verbetering van het imago en bekendheid voor de sector. Dus niet enkel een extra open dag voor de opleidingen, maar meer een ‘Kom in de kas’ maar dan voor de binnenvaart. Ze kunnen een schip bezoeken, een stukje meevaren als dat mogelijk is, een machinekamer, stuurhut of woning bezoeken, een kijkje nemen op een scheepswerf om te zien hoe een schip wordt gebouwd, een bezoek brengen aan de verkeersleiding of in gesprek met de bemanning. En natuurlijk als ze meer willen weten over een opleiding zijn de scholen daar om ze hier meer over te vertellen.

Oproep
Hoe werkt dat nou aan boord? Heb je wel elektriciteit? Heb je internet en televisie? Kun je wel rechtop staan in de woning? Kun je wel douchen aan boord? U zult versteld staan van wat mensen soms nog denken over het leven aan boord. Het liefst laten we iedereen die dag aan boord stappen om de sfeer en realiteit van het varen te laten beleven. Want hoe kun je binnenvaart nu beter overbrengen dan het daadwerkelijk laten meevaren? Nu is dat erg lastig in de binnenvaart, dat begrijpen we, maar we willen toch kijken wat we kunnen doen. Al is het voor een paar mensen. Maar daar hebben we u voor nodig. Van daar deze oproep.

Heeft u zicht op uw planning en bent u bereid op 16 maart uw steentje bij te dragen aan binnenvaartpromotie? Stuur dan een mailtje aan info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl. Wellicht wilt u dan die dag ergens stil liggen en uw schip open stellen voor bezoekers. Of bent u bereid al varende een klein groepje geïnteresseerden een stukje mee te nemen. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Alles is welkom
Er zijn diverse locaties waar we mogelijkheden hebben aan te leggen. Zo zijn we nog op zoek naar een schip wat bij het EIC in Rozenburg zou kunnen liggen of in Vlissingen. Tevens staat het Maritiem Museum in de Leuvehaven in Rotterdam hun kade beschikbaar. Maar we kunnen ook kleine groepjes naar u toe brengen, mocht u door een sluis komen waar ze op kunnen stappen of als u even kunt stoppen bij een autosteiger bijvoorbeeld. Maar ook als u andere ideeën voor een activiteit heeft mag u dit natuurlijk doorgeven. Alles is welkom om dat stukje binnenvaartbeleving die dag te kunnen geven aan de buitenwereld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Vaarwegbeheerders krijgen een krappe 7

ENSCHEDE Ruim 60 procent van de schippers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de vaarweg in het algemeen en over het beheer van de vaarweg. Binnenvaartschippers geven de beheerders gemiddeld het rapportcijfer 6,7. Er zijn geen significante verschillen in de resultaten tussen de tevredenheid over vaarwegen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of die in beheer zijn van de provincies.

Deze cijfers blijken uit de Belevingsmonitor Binnenvaart die in de zomer van 2018 heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.
Van alle hoofdaspecten krijgen verkeersinformatie, kwaliteit van de vaarweg en aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders de grootste tevredenheid van de bevraagde schippers. Het minst tevreden is men (minder dan 6 op de 10 schippers) over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden.

Wat beter kan
Aan de binnenvaartschippers is de open vraag gesteld wat als eerste veranderd zou moeten worden om de vaarwegen te verbeteren. De meest gegeven antwoorden vallen onder de thema’s ‘Achterstallig onderhoud aan de vaarwegen’, ‘Kloof Rijkswaterstaat en schipper’, ‘Maak gebruik van kennis en ervaring van schippers’, ‘Gebrek aan ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen’ en ‘Kennis en service bediening bruggen en sluizen’.

Zowel voor Rijkswaterstaat als voor de provincies blijkt verder dat kwaliteit van de vaarweg en reistijd positief worden beoordeeld en deze relatief veel invloed op de algemene tevredenheid hebben. Voor provincies geldt dit ook voor de aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders. De aspecten ‘uitvoering van werkzaamheden’, ‘veiligheid op de vaarweg’ en ‘bediening van bruggen en sluizen’ zijn aspecten waar schippers minder tevreden over zijn en die een relatief negatieve impact hebben op de algemene tevredenheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Schutten XL’ moet zorgen voor meer vervoer over water

NIEUWEGEIN De nieuwe derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein moet er voor gaan zorgen dat er nog meer transport van de weg naar het water gaat. ‘Dat is goed tegen de files en goed voor de luchtkwaliteit’ zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij de opening van de kolk door Prinses Beatrix. ‘Hier is nog ruimte voor groei bovendien.’

De minister sprak haar dank uit aan de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. ‘Want u weet, onze modellen vonden een sluislengte van 270 meter genoeg. Maar de branche wilde meer. En Sas van Vreeswijk verzon een list. Door te werken met vier sluisdeuren, twee aan iedere kant, kwam er bijna 30 meter bij. Als u de buitenste sluisdeuren gebruikt, hebben we het over een sluis van bijna 300 meter. ‘Schutten XL’ heeft u dat gedoopt. Het is een extra investering die zichzelf terugverdient met kostenbesparend onderhoud en minder stremmingen. Als de ene deur buiten gebruik is, heeft u immers nog een tweede.’

Minder wachturen
Het sluizencomplex in Nieuwegein is een belangrijk verbindingspunt voor het Nederlandse vaarwegennetwerk. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 binnenvaartschepen het knooppunt tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Het samenwerkingsverband NPRC is dan ook verheugd met de ingebruikname van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis. ‘Gelukkig hebben zowel de binnenvaartbrancheorganisaties als Rijkswaterstaat de problemen tijdig gesignaleerd’, vindt NPRC-directeur Stefan Meeusen. ‘Met de bouw en ingebruikname van de nieuwe kolk is de capaciteit van de sluis aanzienlijk vergroot. Dit is goed voor de BV Nederland en levert een positieve bijdrage aan de betrouwbaarheid van de binnenvaart. Door het wegnemen van nautische hindernissen wordt vervoer over water nog aantrekkelijker voor verladers. Autowegen worden meer en meer ontzien.’

Beter te voorspellen
Namens de NPRC varen er dagelijks 200 schepen die regelmatig de Prinses Beatrixsluis passeren. Het optimaliseren van goederenstromen staat hoog op de agenda bij het samenwerkingsverband. De supply chain van klanten wordt continu gemonitord met behulp van innovatieve IT-oplossingen. De afgelopen jaren namen de wachttijden bij het sluizencomplex aanzienlijk toe. Dit heeft een grote impact op supply chains.

Binnenvaartondernemer Harm Lenten van het ms Antonie was met zijn met zout beladen schip bij de officiële opening van de sluiskolk. ‘De afgelopen jaren nam de onvoorspelbaarheid en wachttijd bij deze sluis toe. Het gebeurde met regelmaat dat we uren moesten wachten. De derde kolk betekent minder oponthoud en een snellere passage naar de haven van Rotterdam. Dat we onze aankomsttijden nu beter kunnen voorspellen is goed voor ons en onze klanten.’

Sinds 1938
De Prinses Beatrixsluis De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en in operatie sinds 1938. Het sluizencomplex bestond tot voor kort uit twee sluiskolken van ieder 18 × 225 meter. In verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2012 besloten een derde schutkolk aan te leggen. Met de nieuwe kolk is de capaciteit aanzienlijk vergroot en kunnen tegelijkertijd meerdere grote binnenvaartschepen door de sluis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Lerta Techniek blijft aan de weg timmeren

WIJCHEN Een nieuw pand en het ontwikkelen van de ‘groene generator’, Lerta Techniek uit Wijchen blijft aan de weg timmeren. Eigenaar John Janssen zet met zijn bedrijf steeds meer in op duurzame oplossingen voor zowel de binnenvaart als de industrie.

Janssen zit al weer ruim een jaar in het nieuwe pand op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Naast de ruime werkplaats en magazijn is in het pand ook ruimte gemaakt voor een kantoor en ontvangstruimte. Vanwege de duurzaamheid is het hele pand voorzien van led-verlichting met bewegingsmelders. In de werkplaats dimt het licht automatisch afhankelijk van het gewenste gebruik van de ruimte. Inmiddels heeft Janssen drie medewerkers in dienst en heeft hij twee stagiaires lopen. Ook is er een vacature voor een servicemonteur/panelenbouwer.

Duurzaam
Janssen vertelt in het nieuwe pand steeds meer over duurzaamheid te zijn gaan nadenken na het krijgen van zijn kinderen. ‘De klimaatopwarming is toch echt een probleem. Ik wil daarom graag mijn steentje bijdragen aan de duurzaamheid. Daarom hebben wij ook ons concept ‘de groene generator’ ontwikkeld. Het is een modulair energy storage systeem waardoor het aggregaat minder draaiuren hoeft te maken. En dat betekent dat er minder gasolie wordt verbruikt en de uitstoot vermindert. Op volle belasting laadt de groene generator weer op. En het mooiste is het als je dan ook nog eens de stroom kunt opwekken met de zon, de wind of met een brandstofcel.’

Het mooie van de groene generator is volgens Janssen dat de investeringen in het systeem met een terugverdientijd van tussen de vijf en tien jaar nog zijn ‘te overzien’. Een en ander is afhankelijk van de uiteindelijke configuratie en gebruik.

Zonnepanelen
Lerta Techniek is ook al vele jaren leverancier van zonnepanelen aan boord van binnenschepen. Het voordeel hiervan is dat het aggregaat minder, of zelfs helemaal niet meer hoeft te draaien. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de situatie aan boord zijn twee zonnepanelen veelal voldoende om het verbruik voor een weekend aan boord op te vangen. De zonnepanelen zijn vanwege de vuilafstotende en anti-reflecterende coating onderhoudsarm. Lerta Techniek installeert een zonnepanelensysteem kant-en-klaar in heel Nederland. Het systeem is later altijd uit te breiden met meer panelen.

Lerta Techniek
Bijsterhuizen 3011b
6604 LP Wijchen
Tel. 024 – 20 223 20
E-mail: info@lerta.nl
www.lerta.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vervoert internationaal 6% minder

DEN HAAG De binnenvaart heeft in 2018 met 360 miljoen ton vervoerde goederen bijna 2% minder vervoerd dan in het jaar daarvoor. Het internationale vervoer daalde met bijna 6%, het binnenlandse vervoer over water nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vooral de doorvoer nam af. Met minder dan 46,5 miljoen ton goederen dan in 2017 daalde het vervoerde gewicht met ruim 10 procent. Het binnenlands vervoer steeg juist, en wel met ruim 7 procent tot bijna 122 miljoen ton. De afname begon in de tweede helft van 2018, tegelijk met de periode van extreem laag water.

Daling internationaal
Het internationale vervoer daalde vorig jaar tot bijna 238 miljoen ton vervoerde goederen. De aanvoer van goederen naar Nederland nam af met 3,2 miljoen ton. Het gaat dan vooral om zand en grind, aardolieproducten en containers die hoofdzakelijk in België of Duitsland zijn geladen.
Ook de afvoer daalde, en wel met 6 miljoen ton. Daarbij gaat het vooral om ijzererts, cokes en aardolieproducten en kolen met een bestemming in Duitsland of België. Deze daling doet zich ook voor in de doorvoer, die daalde met ruim 5 miljoen ton. Dit is procentueel de grootste daling en betreft vooral goederen die vanuit Duitsland naar België werden vervoerd.

Laag water
De daling valt samen met de periode van extreem laag water. De grootste daling was in de maanden oktober en november. Daarna herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De invloed van de lage waterstand is vooral te zien in het aantal scheepsbewegingen per maand en de hoeveelheid goederen die per beweging zijn vervoerd. Gemiddeld nam het aantal bewegingen van bulkschepen met 10 procent toe tijdens de lage waterstand. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde vervoerde gewicht per beweging. In november was dit zelfs ruim 20 procent minder.
Bij het vervoer door containerschepen is een vergelijkbaar patroon te zien, al was hier de toename van het aantal bewegingen beperkter. In augustus liep dat op tot een maximum van 7 procent meer.

Meer binnenlands
Tegelijkertijd was er een toename van het binnenlands vervoer met ruim 8 miljoen ton goederen. Deze stijging was gedurende het hele jaar zichtbaar, al was deze in de maanden juli en augustus minimaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

EBU en ESO gaan Europees samenwerken in IWT-platform

BRUSSEL De binnenvaartorganisaties EBU en ESO gaan op Europees niveau nauwer samenwerken in het nieuwe IWT-platform. Doel van het platform is om een aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer van vracht en passagiers door binnenschepen in Europa te vergroten. De twee organisaties blijven onafhankelijk.

Nik Delmeire is de nieuwe coördinator van het platform. Theresia Hacksteiner (EBU) en Gerard Kester (ESO) ondersteunen hem en presenteerden de ambities van het IWT-platform. Het platform gaat zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden om bij te dragen aan de behoeften van de binnenvaartsector. Het IWT-platform heeft hiervoor gezamenlijke werkcommissies ingesteld die alle expertise bij elkaar brengen.

Zo moet de innovatie en technische vooruitgang op schepen worden aangemoedigd met aandacht voor het milieu. Ook moet de aantrekkelijkheid van de sector worden verbeterd door het aanbieden van betere loopbaanperspectieven voor de jeugd en het aanmoedigen van jonge stagiairs en andere maritieme werknemers van buiten de sector door opleiding en onderwijs. Verder moet de infrastructuur worden verbeterd en moet in samenwerking met verladers, industrie en autoriteiten de modal shift van weg naar binnenwater worden gestimuleerd.

Milieuvriendelijk
Paul Goris benadrukte als president van het IWT platform in zijn openingstoespraak dat vervoer over de binnenwateren de sleutel is om de milieueffecten van het vervoer te verminderen. ‘COP 21, de

Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei.

milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie, de recente mededeling van de Commissie ‘Een schone planeet voor iedereen’, klimaatverandering en de menselijke en sociale agenda zijn ontwikkelingen die de vervoerssector sterk beïnvloeden. Inland Waterway Transport staat bekend om zijn duurzaamheid en wil dit graag behouden.’

Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei, benadrukte het potentieel van de binnenvaart ten volle te willen benutten. ‘Vervoer over de binnenwateren wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoerswijze die nog over vrije capaciteit beschikt.’

Vervolg NAIADES II
De Europese Commissie gaat na de goedkeuring van de conclusies door de ministers van vervoer een vervolgprogramma voor NAIADES II ontwikkelen. Dit moet tegen het einde van 2020 worden gepresenteerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Personeelstekort en werfkosten maken binnenvaart duurder

ROTTERDAM Het tekort aan arbeidskrachten en de bijbehorende hoge vergoedingen aan personeel, alsmede hoge kosten voor reparatie en onderhoud door drukte bij de werven zorgen dit jaar voor hogere kosten in het vervoer over water over korte afstanden. Transport over de lange afstanden wordt vanwege lagere brandstofprijzen goedkoper.

Uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) blijkt dat
de kostenontwikkeling in de binnenvaart vooral wordt beïnvloed door dalende brandstofprijzen (-9,2%) en sterk stijgende kosten voor arbeid, verzekering en onderhoud.
Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. De arbeidskosten stijgen al jaren in de binnenvaart door het toenemende personeelstekort. Dit geldt eveneens voor reparatiekosten: de ordeportefeuille bij werven is goed gevuld en schepen die willen repareren, worden daar geconfronteerd met een kostenverhoging. Tot slot nemen ook de verzekeringskosten toe, doordat het afgelopen jaar veel schepen averij hebben opgelopen door de langdurige lage waterstanden.

Vorig jaar
In het afgelopen jaar werd binnenvaartvervoer duurder. Dat was niet alleen het gevolg van langdurige lage waterstanden, waardoor schepen soms maar een kwart van hun laadvermogen konden benutten, maar ook door een structurele kostenverhoging. Uitgaande van belading onder normale waterstanden, lag de kostenstijging in 2018 voor de binnenvaart tussen de 2,6% en 5,6% ten opzichte van 2017. Bij het vervoer van bouwstoffen bedroeg de kostenstijging tussen de 2,8% tot 4,3%.

De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 10,3%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan vooral over de tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieerde de kostenstijging tussen de 1,0 en 2,8%, als gevolg van hogere reparatie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.

Duidelijke stijging
In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van diverse contractvormen. Binnenvaartondernemers die hun schip verhuurd hebben of langdurige vervoerscontracten kennen, krijgen opslag op de afgesproken prijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar ziet Panteia voor het komende jaar een duidelijke stijging: van minimaal 2,4% tot maximaal 3,3%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuwe tanker voor Heijmen Bunkerstations

MILLINGEN AAN DE RIJN Heijmen Bunkerstations heeft onlangs de dubbelwandige tanker Independent in de vaart genomen. De naam van het schip verwoordt waar het familiebedrijf voor staat, een onafhankelijk bunkerbedrijf zijn en blijven.

Frank en Robert Heijmen hebben inmiddels drie bunkerstations, Bunkerstation Heijmen in Millingen aan de Rijn, Neptun Heijmen in Nijmegen en samen met Serge Broekhuizen SBH Heijmen Rotterdam. Deze bunkerstations werden de afgelopen jaren door de tanker Hortensia 2 van Heijmen bevoorraad. Deze enkelwandige tanker met een capaciteit van 1650 kuub, mag vanaf begin van dit jaar echter niet langer met minerale brandstoffen varen. De Independent vervangt dan ook de Hortensia 2 en voorziet sindsdien de drie bunkerstations van gasolie. Heijmen gaat de tanker ook beperkt inzetten voor werk van derden.

Zelf bepalen
De Independent is 85 meter lang en 9,60 meter breed en Heijmen koos bewust voor deze afmetingen. ‘Hierdoor kan het schip overal komen en dat is belangrijk voor ons’, vertelt Robert Heijmen die benadrukt dat hij met een eigen schip niet afhankelijk is van derden of externe omstandigheden. ‘Wij willen bepalen wanneer en waar we kunnen laden. Dat zorgt voor meer bedrijfszekerheid.’

De vijf tanks hebben een totale inhoud van 1700 kuub. Deze tanks kunnen afzonderlijk worden geladen. In de machinekamer staat als hoofdmotor een Caterpillar 3508C. Om lading over te kunnen pompen, is de Independent voorzien van twee pompen van Bornemann. De pompen hebben een capaciteit van 350 en 250 kuub per uur en kunnen afzonderlijk of tegelijk worden ingezet.
Rensen-Driessen Shipbuilding heeft de Independent ontworpen en leverde de tanker uiteindelijk aan Heijmen. Het casco werd gebouwd op een werf in het Chinese Nantong. In augustus van vorig jaar kwam de tanker in Nederland aan. Dolderman in Dordrecht begon toen vervolgens met de afbouw van de tanker.

Robert Heijmen weet nog niet wat er met de Hortensia 2 gaat gebeuren. Omdat het casco nog goed is, vindt hij slopen zonde. ‘Wij zijn meerdere opties aan het onderzoeken.’ (Foto’s Heijmen Bunkerstation)


Aqualink
is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Binnenvaart en spoor kunnen samen klimaatverandering aan’

ROTTERDAM De binnenvaart en het spoor moeten meer gaan samenwerken in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Maar dan moeten de verladers wel vaker voor het spoort kiezen zodat er meer geïnvesteerd kan worden in het goederenvervoer over de rails.

Hans-Willem Vroon van de belangenvereniging van het spoorgoederenvervoer Railgood was op het Havendebat in Rotterdam duidelijk over het nu gaat in het railvervoer. ‘Er zijn veel praatkransjes waarin veel wordt geluld en weinig wordt uitgevoerd. We zijn een jonge modaliteit, de vrije markt op het spoor bestaat pas zo’n 20 jaar, en we zijn nog steeds een kleine modaliteit. De laatste drie jaar hebben we een enorme stagnatie. Daarom is het belangrijk dat het spoor meer gaat leven.’

Te laat
Het spoor moet ook volgens Vroon ook niet proberen te concurreren met de binnenvaart. ‘Het spoor is een heel ander product. We zijn ook drie tot vijf keer zo duur als het vervoer over water, dus daar moeten we niet mee willen concurreren. Dat moet je lekker zo laten als het is. Maar we kunnen wel meer gaan samenwerken. Want de watertoren die de Rijn voedt, droogt op. De grootste gletsjer van Oostenrijk was in 2006 nog een kilometer langer dan die nu is. De binnenvaart en het spoor zouden daarom een mooie oplossing zijn voor de klimaatverandering. We praten al tien jaar over synchromodaal vervoer, en het krijgt steeds andere namen, maar er gebeurt weinig. Want daar hebben we wel de verladers voor nodig. Die denken vaak nog kort cyclisch en gaan toch steeds weer alleen maar voor de laagste prijs. Verladers kiezen het spoor niet als strategisch alternatief voor de binnenvaart. Dat gebeurt pas als de wal het schip keert, als het laagwater is. Dan moet het spoor het opvangen. Maar op dat moment hebben we geen wagens en personeel.’ (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Consortium aan de slag met Blauwe Golf Twentekanalen

ZWOLLE Een consortium van Panteia, 4shipping en SWIS gaat de komende maanden aan de slag met het informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen. Doel is het scheepvaartverkeer over de Twentekanalen efficiënter te laten verlopen. De beoogde oplevering is oktober 2019.

De provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Twente stonden aan de wieg van de ontwikkeling van het platform. Met het platform moet de doorstroming en de beladingsgraad van binnenvaartschepen op de Twentekanalen verbeteren zodat de Twentekanalen meer en beter benut kunnen worden. Zo biedt het informatieplatform straks een een multimodale routeplanner, een marktplaats voor binnenvaartladingen en binnenvaartschepen, informatie over de verkeersomstandigheden en trajecttijden en een monitoringsfunctie voor het scheepvaartverkeer.

Input
Om de gebruikerswensen voor het platform goed in kaart te brengen, organiseert het consortium een aantal sessies met binnenvaartschippers, opdrachtgevers van de binnenvaart, havenmeesters, sluismeesters en beleidsambtenaren. Verladers en schippers die graag mee willen doen en/of denken, kunnen zich aanmelden bij de projectleider Jan Snoeij van 4shipping via jan@4shipping.com.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Blauwe Golf Twentekanalen kan via www.portoftwente.com. (Foto provincie Overijssel)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.