Tagarchief: binnenvaart

Maas Binnenvaartmuseum treedt naar buiten

MAASBRACHT Een blauwe golf op de vloer van het museum en blauwe voetstappen die naar de kade leiden van de Maasbrachtse haven. Het Maas Binnenvaartmuseum treedt naar buiten, onder meer met de nieuwe stuurhut waarin bezoekers kunnen zien waar de binnenschipper werkt. In de haven liggen ook de historische tjalk Nooit volmaakt, de sleper Limburgia en de rondvaartboot de Gouverneur van Limburg te wachten op bezoekers. In de kelder van het museum is nu een expositie te bewonderen over de Limburgse zand en grindwinning.

In de kelder van het museum is nu de expositie over de Limburgse zand- en grindwinning te zien. Voor de bezoeker de kelder afdaalt, krijgt hij op een scherm te zien hoe grind is ontstaan. In de kelder gaat het van de droge grindwinning over in de natte grindwinning, waardoor de Maasplassen ontstonden. In ‘verrassingkastjes’ staat onder meer bij de winning gebruikt materiaal op miniformaat, in een volgende video worden de toepassingsmogelijkheden van zand en grind uitgelegd zoals voor het maken van beton. ‘In Limburg hadden we al een mijnmuseum, en nu hebben we ook een zand- en het grindmuseum’, vertelt voorzitter Ton Forschelen. (Foto Erik van Huizen)

Drie jaar geleden werd begonnen met de verbouwing van het Maas Binnenvaartmuseum. Dat was nodig omdat de provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en Maasgrind, een verzameling van zeven grindbedrijven, vonden dat het museum nodig aan modernisering en professionalisering toe was. Omdat plaats moest worden gemaakt, werden allereerst twee depots gemaakt waar de niet tentoongestelde collectie kon worden opgeborgen. Ook werd het verhaal over de binnenvaart in thema’s gevat zoals over de Maas, het Julianakanaal, de haven van Maasbracht en kunstwerken. Doorzichtige vitrines werden met blauwe wanden onderdeel van de nieuwe blauwe golf op de vloer. Deze golf voert de bezoekers langs talloze zaken die herinneren aan de rijke geschiedenis van de schippersbeurs en het heden en verleden van de binnenvaart, van een viking schip die de Maas heeft bevaren, tot een model van een skûtsje, klipper, tjalk en moderne schepen zoals een duwboot.

Voorzitter Ton Forschelen van het Maas Binnenvaartmuseum bij de historische paviljoenjalk Nooit volmaakt uit 1889. Maasschipper Th. Hilkens voer vanaf 1928 met dit 16,76 meter lange en 4,16 meter brede schip in Midden-Limburg voornamelijk met zand, grind. In 1946 werd de Triumph-motor met een vermogen van 9 pk ingebouwd. In 1984 werd het schip uit de vaart genomen, in 1995 kocht het bestuur van het Maas Binnenvaartmuseum het schip aan. In de loop van de afgelopen jaren werd het schip in de verf gezet, de luiken vervangen, werden het roer, het berghout en het vlak vernieuwd en werden de motor, het drijfwerk en de zijschroef gerestaureerd. In de komende jaren wordt het schip verder teruggebracht in de staat 1946. (Foto Erik van Huizen)

Erkenning
De modernisering en de professionalisering van het museum leidde er in april van dit jaar toe dat het Maas Binnenvaartmuseum werd opgenomen in het Nederlands museumregister van de Stichting Museumregister Nederland. In 2020 waren het bestuur en de vrijwilligers het hele jaar bezig om te voldoen aan de strenge normen. Musea komen namelijk alleen in dit register als wordt voldaan aan 17 normen zoals veiligheidszorg, personeels- en vrijwilligersbeleid, collectieplan, herkomstonderzoek, educatiebeleid en inclusie en toegankelijkheid. Zo werd op de plek waar eerst geld kon worden gestort, het museum zit in een oud bankgebouw, een lift geplaatst.

In de voormalige kluskamer van het museum is nu de Schatkamer van de Maas gevestigd. Hier is van alles te bewonderen wat uit de Maas is gekomen. Zoals de botten van een gesneuveld paard uit een massagraf van 65 paarden uit de buurt van Maastricht en verschillende aardewerken en gerestaureerde gebruiksvoorwerpen. (Foto Erik van Huizen)

Naast de erkenning voor de professionaliteit waarmee het Maas Binnenvaartmuseum nu bedreven wordt, is dit predicaat ook een belangrijke stap om de continuïteit te waarborgen. Door de opname in het Museumregister kan het museum rekenen op een aanzienlijke jaarlijkse exploitatiesubsidie van de Gemeente Maasgouw. Deze financiële middelen zijn nodig om de kwaliteit van de collectie en bedrijfsvoering te behouden en verbeteren, maar zijn nu extra welkom vanwege de coronapandemie. Door de maatregelen ontving het museum in 2020 aanzienlijk minder bezoekers en liep daarmee veel inkomsten gemist.

De nieuwe stuurhut van het Maas Binnenvaartmuseum in de haven van Maasbracht, ook wel ‘het baken van vertrouwen’ genoemd. Het is niet alleen een mooi uitkijkpunt, maar bezoekers krijgen zo ook een kijkje aan boord van de binnenvaartschipper. De lift in de stuurhut, die bezoekers naar het steiger brengt om de schepen aldaar te kunnen bezichtigen, is vanwege de gevolgen van de coronapandemie nog niet klaar. (Foto Erik van Huizen)
De haven van Maasbracht met op de voorgrond de sleper Limburgia en linksvoor de rondvaartboot de Gouverneur van Limburg. (Foto Erik van Huizen)
Een maquette van het hellend vlak van Saint-Louis-Arzviller in het museum. Het leert de bezoeker dat deze scheepslift 17 sluizen vervangt. Het verval is 45 meter, de helling bedraagt 41%, het opgaande gewicht is ruim 70.000 kilo en het neergaande gewicht ruim 75.000 kilo. (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Waterdieptekaarten CoVadem nu ook op RADARpilot720° van Argonav

AMSTERDAM De waterdieptekaarten van CoVadem zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van RADARpilot720°. Technisch directeur Desire Savelkoul van CoVadem Services en Martin Sandler van Argonav GmbH tekenden daarvoor in Stuttgart een samenwerkingsovereenkomst.

De kaarten kunnen nu dagelijks automatisch worden gedownload door RADARpilot720° van Argonav. Dit betekent dat dagelijks bijgewerkte diepte-informatie aan boord beschikbaar is. In de kaartenset zijn de vaarwegenkaarten, die beschikbaar zijn gesteld op de verschillende Europese RIS-servers, reeds geïnstalleerd. De aanvullende gedetailleerde CoVadem waterdieptekaarten zijn daaraan toegevoegd.

Belangrijke informatie
Naast de radar, AIS en de gebruikelijk kaartgegevens, vormen de dieptegegevens van CoVadem een aanzienlijke aanvulling op de gewone weergave in RADAR en bieden ze belangrijke aanvullende informatie. De schipper herkent ondiepe gebieden en kan beter navigeren in dieper water.
Vooral in perioden met laag water helpen dieptegegevens om het beschikbare gebied zo goed mogelijk te benutten. Tegelijkertijd maakt het display, samen met radar en AIS, een uitgebreide registratie van de actuele navigatiesituatie mogelijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Eerste binnenvaartschip op energiecontainers in de vaart

ROTTERDAM Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruik maakt van verwisselbare energiecontainers gaat vandaag varen. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken, de eerste eindklant van ZES.

De energiecontainers, de zogenoemde ‘ZESpacks’, zijn standaard 20ft containers gevuld met batterijen, die worden geladen met groene stroom. De eerste twee ZESpacks worden geladen en gewisseld bij het eerste laadstation op de terminal van CCT in Alphen aan den Rijn. ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen en wil tot 2030 dertig zero emissie vaarroutes realiseren. Het bedrijf werd vorig jaar opgericht door ENGIE, ING, Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam, met steun van het ministerie van I&W.

‘Echt groene oplossing’
Het energieconcept dat ZES in de markt zet, draagt volgens CEO Willem Dedden met de besparing van zo’n 1.000 ton CO2 en 7 ton NOx per schip per jaar direct bij aan reductie van emissies. ‘Daarbij produceren schepen die varen met ZES geen fijnstof en geluid.’ Het concept omvat ook de organisatie van de benodigde laadinfrastructuur en een pay-per-use constructie die schippers in staat stelt om alleen voor het gebruik van energie te betalen. De investering in ZESpacks komt voor rekening van ZES. Deze opzet maakt ZES zeer gebruiksvriendelijk en schaalbaar. ‘ZES biedt overheden en bedrijven een kant en klare oplossing om te verduurzamen.’

Standaardiseren
Volgens Dedden zet ZES een standaard neer die de transitie naar emissievrije binnenvaart versnelt. ‘Met onze ZESpack (een standaard 20 ft container) en een standaard connector (de “stekker”) leggen we de basis. In combinatie met het door ING bedachte financierings- en pay-per-use-pakket, biedt ZES schippers een laagdrempelige, toekomstbestendige open access innovatie. Het systeem van ZESpacks past zich namelijk aan naarmate de techniek verbeteringen aandraagt. De ZESpacks die nu in gebruik zijn, werken met Lithium-Ion batterijen, maar in de toekomst kan dat ook waterstof, ammoniak of iets anders zijn. De ZESpack past altijd op de aansluiting, ongeacht het soort energie dat er in de container zit.’ Om deze reden geeft ZES de profielen voor de connector dan ook rechteloos vrij, zodat de markt met diverse leveranciers van energiecontainers kan gaan werken.

2MWh
Wärtsilä, leverancier van de eerste ZESpacks, werkte in de afgelopen maanden aan de assemblage en het testen van de energiecontainers, die zijn voorzien van veiligheids- en communicatiesystemen, en 45 batterijmodules van totaal 2MWh, vergelijkbaar met de capaciteit van zo’n 36 elektrische auto’s.
De ZESpack is volledig op maat gemaakt voor ZES en wordt geladen met gecertificeerde groene stroom op het eerste ZES laadstation op het Alpherium, de containerterminal van CCT in Alphen aan den Rijn. Dit laadstation, ontwikkeld door ENGIE, werd in april opgeleverd. In juli werd de Alphenaar omgebouwd en onder andere voorzien van de standaard connectoraansluiting om de ZESpacks te kunnen ontvangen. Eind augustus vond de eerste proefvaart plaats.

Opschaling
ZES heeft de ambitie om op korte termijn op te schalen naar acht schepen, acht laadstations en veertien ZESpacks. Het bedrijf wil in 2030 30 zero emissie vaarroutes realiseren, waarmee tot 360.000 ton CO2 en 2.800 ton NOx kan worden bespaard. Om de concurrentie met fossiel varen echt aan te kunnen gaan is gelijktijdig optrekken en commitment van zowel overheid, havens en terminals als het bedrijfsleven nodig. ZES werkt nauw samen met en landelijke, regionale en lokale overheden en vooruitstrevende vervoerders zoals BCTN voor het contracteren van de volgende schepen en het ontwikkelen van het bijbehorende netwerk van laadstations, te beginnen in Rotterdam, Moerdijk en Alblasserdam.

Systeemwijziging
De binnenvaart speelt volgens ZES een belangrijke rol in het reduceren van milieuemissies. ‘Binnen transport is de binnenvaart verantwoordelijk voor 5% van de CO2 uitstoot in Nederland. Daarbij wordt 11% van de totale Nederlandse NOx emissies veroorzaakt door de binnenvaart. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen heeft de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de ambitie om in 2030 de emissies in de binnenvaart met 50% te reduceren. Voor het realiseren van dit doel is een transitie naar volledig elektrisch aangedreven vervoer over water nodig.’ (Foto’s en illustratie Havenbedrijf Rotterdam/Ries van Wendel de Joode).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vertrekt

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vertrekt per direct. Van Nieuwenhuizen wordt per 1 oktober voorzitter van brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland.

Koning Willem-Alexander heeft het ontslag van de minister, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. De Koning verleende vervolgens Barbara Visser op de meest eervolle wijze ontslag en benoemd haar tot minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Verheugd
Het bestuur van Energie-Nederland is verheugd over de komst van Cora Nieuwenhuizen. ‘De komende periode is cruciaal, er zijn belangrijke besluiten nodig om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen’, schrijft Roger Miesen, vice-voorzitter Energie-Nederland. ‘Daarom zijn wij erg blij dat we een voorzitter hebben gevonden die met haar ervaring en daadkracht de komende essentiële fase in de energietransitie vanuit Energie-Nederland kan begeleiden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Onderzoek naar tevredenheid beroepsschippers

UTRECHT Rijkswaterstaat en provincies doen in de zomer van 2021 een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, het zogenoemde ‘Belevingsonderzoek Binnenvaart’.

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers-)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die u zowel via de computer als via de smartphone kunt invullen.

De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Om een volledig beeld te krijgen van de mening van de binnenvaart, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schippers deelnemen aan het onderzoek.

Deelnemen
I&O Research voert dit onderzoek uit. Beroepsschippers ontvangen via een sms of e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan deel via onderstaande knop.

Neem deel aan onderzoek tevredenheid beroepsschippers

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Twentse bedrijven werken samen aan Twente corridor

HENGELO Verschillende Twentse bedrijven werken sinds kort samen aan de Twente corridor. Het doel is om bedrijven in de regio aan te moedigen gebruik te maken van vervoer over water en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en kennisinfrastructuur van de regio.

De binnenvaartverbinding tussen Twente en Rotterdam is een verbinding die openstaat voor iedereen. Hoe meer partijen meedoen, des te meer mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn voor het matchen van import- en exportcontainers, het verhogen van het aantal afvaarten en het reduceren van het vervoer van lege containers. ‘Als verlader of ontvanger draag je daarmee een flinke steen bij aan de reductie van CO2’, vertelt Miranda Volker als logistiek makelaar. ‘De besparing is al snel zo’n 40%.’

Meer MKB-bedrijven
De initiatiefnemers van de Twente Corridor zijn Koninklijke Grolsch, Bolk, CTT, Kees Smit en facilitators Havenbedrijf Port of Twente, Logistic Association Port of Twente, Provincie Overijssel en Joint Corridor Off- Road. De bierbrouwer heeft de ambitie om in 2025 een volledig klimaat neutrale brouwerij te zijn. Het verduurzamen van transport is daarvan een onderdeel om dat te realiseren. Omdat Grolsch sinds 2020 al ruim 78% van hun containers per binnenvaart laat vervoeren, zag het bedrijf de CO2 uitstoot al flink dalen.
Andre Pluimers, general manager van Bolk vindt dat het nu tijd is om te zorgen dat veel meer MKB-bedrijven van deze verbeterde mogelijkheden gebruik gaan maken. ‘Zo kunnen wij ook echt een doorbraak realiseren.’

Kennis
Het consortium van deze Twente Corridor biedt mogelijkheden om ook samen met de Universiteit van Twente te werken aan een praktische en bewezen berekening voor CO2-besparing, die als nieuwe standaard kan dienen. Zo wordt samen een volgende stap gezet tegen de achtergrond van de Europese klimaatmaatregelen. Studenten kunnen, vanuit het project Off-Road Runners, bedrijven helpen om duurzaamheidsambities te realiseren. Het landelijk programma team van Joint Corridors Off-Road onder leiding van Annemieke de Leeuw en Frans van den Boomen begeleiden hierin.

Joint Corridor
De Twente Corridor is onderdeel van het landelijke programma Joint Corridor Off-Road van de Topsector Logistiek en de eerste Joint Corridor in Overijssel. Een Joint Corridor is een gezamenlijke (internationale) transportverbinding van meerdere gelijkgestemde bedrijven met eenzelfde herkomst en bestemming voor vrachttransport. Na de opstart van een Joint Corridor wordt actief samengewerkt aan het continu verbeteren van de transportprestaties.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Riviercruisevaart weer welkom in Amsterdam

AMSTERDAM Riviercruiseschepen met maximaal 50 passagiers in één ruimte zijn weer welkom zijn in de Amsterdamse haven. Ondanks de versoepelingen blijft een aantal coronamaatregelen van kracht.

De 1,5 meter regel geldt nog steeds. Zowel aan boord als op de kade. Op de steigers en kades heeft Port of Amsterdam looproutes uitgestippeld, wegbewijzering neergezet en worden stewards ingezet die de gasten stimuleren om zich aan de richtlijnen te houden. De Schepen moeten zich houden aan het EU-protocol ‘Healthy Gateway’ en de ‘Outbreak Management outlines’ die zijn opgesteld door IG Rivercruise en de European Barge Union (EBU). Dit protocol is goedgekeurd door de gouvernementele organisaties.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Heroverweeg bijmengverplichting’

DEN HAAG De Nederlandse overheid moet de bijmengverplichting voor brandstoffen in de binnenvaart heroverwegen. Vanwege de hogere brandstofkosten en negatieve bijeffecten leidt een verplichting in alleen Nederland tot verslechtering van de concurrentiepositie van brandstofleveranciers. Ook kan zo CO2 weglekken naar het buitenland.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is een bijmengverplichting afgesproken voor de binnenvaart. Er zijn voor bunkerstations twee mogelijkheden om te voldoen aan de verplichting van bijmenging. Ze kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) inkopen of het zelf biobrandstoffen bijblenden. Aankoop van HBE’s is het goedkoopste. In dat geval stijgen de prijzen met € 75 per m³. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat er zoveel HBE’s in de markt te koop zullen zijn, is het waarschijnlijker dat de binnenvaartsector aan haar jaarverplichting zal moeten voldoen door zelf te (laten) blenden met HVO en 7% FAME. In dat geval is de prijsverhoging € 97 per m3.

Overstappen
Onderzoeksbureau Panteia onderzocht de gevolgen van de verplichting. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg argumenten voor binnenvaartondernemingen zijn om voortaan in het buitenland te gaan bunkeren. Een kwart van het bunkervolume in Nederland komt namelijk reeds toe aan buitenlandse schepen. Deze schepen zullen als eerste overstappen op het bunkeren in hun thuisland. Bovendien is 80% van de binnenvaartondernemingen in Nederland actief in het internationale vervoer. Deze schepen komen regelmatig in het buitenland en kunnen tijdens die reizen bunkeren. ‘Het ligt voor de hand dat er bij bevrachtingskantoren extra druk uitgeoefend gaat worden voor reizen richting Gent/Antwerpen of Duisburg, teneinde goedkope brandstof te kunnen bunkeren.’

Alternatieven
Mogelijke alternatieven van de bijmengverplichting die volgens Panteia mogelijk zijn te overwegen zijn een bijmengverplichting op Europees niveau, een gezamenlijke bijmengverplichting in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, bijvoorbeeld via de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) of geen bijmengverplichting in Nederland. Panteia adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te treden met de bunkerbranche over hoe de vergroening van de binnenvaartsector vorm te geven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Misti geeft in Schuttevaer advies over autokranen

ARNHEM De meeste binnenvaartschepen zijn uitgerust met een autokraan. Maar waar moet je als binnenvaartschipper bij de aanschaf op letten? ‘Degelijkheid’, is het antwoord van Jan Fransen van Misti in Arnhem. Fransen levert met zijn team jaarlijks tientallen kranen, merendeels aan de binnenvaart.

Naast de vraag hoelang een autokraan meegaat, zou volgens Fransen ook de bijbehorende service een punt van aandacht moeten zijn bij de aankoop. ‘Allereerst is het belangrijk dat de situatie aan boord goed wordt bekeken en de offerte compleet is en zonder bijkomende kosten. Een goede autokraan moet natuurlijk voldoen aan de wensen van de klant. Hij moet op een praktische manier de auto aan en van boord zetten. Maar wij trekken dat breder en zien dat ook de service die nodig is om een autokraan in bedrijf te houden essentieel is voor de klant. Het is belangrijk te weten wie snel komt helpen als het een keer tegenzit. Wij houden daarom alle 1093 onderdelen van onze kranen standaard op voorraad. Zo kunnen we snel leveren.’

Fransen zegt dat Misti, dankzij de jarenlange ervaring van het personeel, ook is staat is een autokraan snel te installeren. ‘Zo heeft de binnenvaartondernemer zo min mogelijk ligdagen. Dat zijn allemaal belangrijke zaken om rekening mee te houden bij het maken van een goede keuze. En natuurlijk moet niet worden vergeten dat alles volgens de regels gebeurt en dat de autokraan wordt goedgekeurd.’

RVS en hoogglans
Misti bouwt ongeveer 80 kranen per jaar. Het is een hele verscheidenheid aan kranen. Het gaat niet alleen om autokranen, maar ook om davits, bunkergieken en speciale hijskranen. ‘Wij maken ook kranen voor Atex- en LNG-terminals. Maar de meeste gaan naar de binnenvaart. Onze standaard autokranen, die wij overigens ook altijd op voorraad hebben, hebben een bereik tot 24 meter en kunnen 2500 kilo tillen. Maar onze standaard kraan-ontwerp kan worden gebouwd tot 42 meter bereik en heeft een maximaal hijsgewicht tot 12 ton.’
Fransen ziet dat de binnenvaartschipper steeds vaker kiest voor afwerking op maat. ‘We zien steeds vaker dat wordt gekozen kiezen voor een uitbreiding, bijvoorbeeld met roestvrijstalen onderdelen of in hoogglans gespoten. Maar dat verschilt allemaal sterk per klant.

‘Verder vinden wij dat de fundatie van een kraan op een binnenvaartschip klaar moet zijn voor de toekomst. Daarom zijn de meeste van onze kranen op te waarderen zonder aanpassingen aan de fundatie. Dat betekent dat de kraan in de toekomst ook voor zwaardere klussen kan worden ingezet, bijvoorbeeld het tillen van elektrische auto’s.’

Vakmanschap
De voornaamste uitdaging bij de bouw van een goede autokraan is volgens Fransen vakmanschap. ‘Ervaren kranenbouwers zijn zeldzaam. Ze hebben bij ons dan ook een speciaal plekje. Wij hebben een team van vakmensen met samen 152 jaar ervaring in de bouw van autokranen.

‘Wij hebben alle aspecten van de kraan, van lager tot tandwielkast, zelf bedacht en berekend. Door gebruik te maken van hoge treksterkte staalplaten en daar een koker van te lassen, kunnen wij een bijzonder efficiënte, lichte en duurzamere kraan leveren. Die kraan is niet alleen sterker, maar de vorm is ook mooier dan die van standaard kokers, waarbij de wanddikte en het soort materiaal van de hele kraan gelijk is. En de prijs is ook nog eens goed. De kranen van ons hebben zonder twijfel de beste verhouding in prijs en kwaliteit in de markt.’

Tevreden
Een van de klanten van Misti in de binnenvaart is Sendo Shipping. Misti leverde de autokranen voor de schepen van Sendo Shipping en installeerde ze via Concordia Damen. ‘De standaard degelijke kranen van Misti met mooie opties helpen ons bij de efficiënte exploitatie van het schip’, vertelt binnenvaartondernemer Sebastiaan van der Meer van Sendo Shipping. ‘Wij hebben gekozen voor een zwaardere uitvoering met RVS-opties om, net als onze schepen, klaar te zijn voor een mooie toekomst. Misti heeft ons ook goed geholpen met service. De werf kwam snel met oplossingen en voerde die goed uit. Dat is ook belangrijk.’

Artificial reality
De autokraan van Misti is een bewezen ontwerp dat in 38 jaar alleen op wetgeving en details is verbeterd. ‘Wat in die tijd wel is veranderd, is het gebruik van moderne technieken. Fransen: ‘Met onze 3D-ontwerpen kunnen wij de kraan nu voor de klant alvast in het schip intekenen. Ook kunnen wij dan al de berekeningen voor de verschillende krachten uitvoeren. En met artificial reality is onze autokraan via de camera van de telefoon op een schip te projecteren. Tevens hebben wij nu een online service-systeem, waarbij klanten hun kraan of vloot met producten kunnen inzien, documenten kunnen downloaden en service kunnen krijgen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaartondernemers wisseltrofee naar LOVT

ROTTERDAM CBOB-voorzitter Marco Oosterwijk heeft tijdens de ALV van de CBOB de jaarlijkse binnenvaartondernemers wisseltrofee uitgereikt aan het LOVT.

LOVT voorzitter Patricia Rutjes was nietsvermoedend aanwezig in de Koningskerk in Rotterdam, werd verrast en kreeg de grote trofee overhandigd. Ze nam verheugd met een dankwoord de trofee, oorkonde, miniatuurtrofee en de bloemen in ontvangst.

‘Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan het LOVT voor alle inzet en het werk voor en namens de ouders van de trekkende beroepsbevolking’, motiveerde de CBOB de keuze. ‘Zo is deze groep vertegenwoordigd als partner met één krachtige stem aan de politieke tafel van wet- en regelgeving om onder andere de onmisbare subsidieregeling voor het voortbestaan van de internaten te waarborgen. Zo kunnen de kinderen van de trekkende beroepsbevolking veilig onderdak en goede scholing blijven genieten, opdat hun ouders hun onmisbare werk kunnen uitvoeren en kunnen bijdragen aan het voortbestaan van hun branche.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.