Tagarchief: binnenvaart

Tegemoetkoming Rijnvarenden van kracht

DEN HAAG Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald, terugkrijgen.

Sommige rijnvarenden zijn tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 geconfronteerd met dubbele premies. Op basis van de Rijnvarendenovereenkomst moeten ze alleen premies betalen in Nederland. Vaak hebben hun werkgevers ook Luxemburgse premies ingehouden op hun loon. Daarmee hebben de Rijnvarenden feitelijk dus dubbele lasten betaald.

Oplossing
Vanwege bijzonderheden in het Luxemburgse systeem en hun feitelijke situatie, kunnen deze rijnvarenden de in Luxemburg afgedragen premies niet terugvorderen. Luxemburg betaalt de premie alleen terug aan de werkgever en de werkgever is in veel gevallen failliet. Daarnaast is in veel gevallen de Luxemburgse termijn voor het aanvragen van premierestitutie verstreken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën hebben aan de Kamer toegezegd om een oplossing voor deze groep te bieden. Die oplossing is er vanaf nu.

De groep die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zijn de rijnvarenden die in deze periode geconfronteerd zijn met dubbele premies doordat hun werkgever in de verkeerde rijnoeverstaat premies heeft afgedragen terwijl vaststaat dat Nederland de premies mag heffen. De rijnoeverstaten zijn Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De Regeling is daarom niet alleen van toepassing op rijnvarenden met een werkgever uit Luxemburg, maar ook voor hen met werkgevers uit de andere rijnoeverstaten; zij waren in die tijd aangesloten bij de Rijnvarendenovereenkomst. De problematiek speelt vooral in relatie tot Luxemburg.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Bernhard van Welzenes vijftig jaar aalmoezenier

NIJMEGEN Hij hoefde er niet lang over na te denken toen zijn voorganger pater Cor van Bemmelen hem vijftig geleden vroeg aalmoezenier van de binnenvaartschippers te worden. Hij aanvaardde de baan diezelfde avond tijdens het Kerstdiner. En nog steeds vindt de inmiddels tachtig jarige Bernhard van Welzenes zijn werk meer dan de moeite waard en doet hij het na al die jaren met veel plezier. ‘Als mens onder de mensen’, zoals hij zelf zegt.

Bernhard Eugenius Maria van Welzenes werd op 25 mei 1941 geboren in Den Haag. Hij groeide op in een katholiek gezin van dertien kinderen. Zijn moeder, Erna Klarenaar, was een echte schippersdochter. In 1969 ging hij theologie studeren en woonde hij in het klooster van de paters van het Heilig Hart. ‘Ik kan mij dat nog goed herinneren’, vertelt de aalmoezenier op het KSCC schipperscentrum in de Waalhaven van Nijmegen, de thuishaven van ‘de aal’ zoals hij in de binnenvaart ook wel wordt genoemd. ‘Als Salesianen van Don Bosco aten we altijd apart van de Priesters van het Heilige Hart. Die waren wat ouder. Maar met kerstmis aten we wel altijd samen. En op Tweede Kerstdag in 1971 kwam de verrassing. Pater Van Bemmelen vroeg mij tijdens het Kerstdiner of ik hem op wilde volgen. Ik hoefde daar niet lang over na te denken en zei direct ja. Ik vertelde hem dat mijn hele familie uit de binnenvaart kwam en ik noemde verschillende namen van binnenvaartfamilies. Hij was onder de indruk. Het was de dag dat ik ook als priester werd gewijd. Ik wilde dit ontvangen omdat de hele gemeenschap mij dat had gevraagd. Want ik vind het wel belangrijk dat het klikt met de gemeenschap.’

Schaalvergroting
In de vijftig jaar dat Van Welzenes nu aalmoezenier en directeur van het KSCC is, zag hij de binnenvaart flink veranderen. ‘Toen ik begon voeren er nog sleepschepen, die ik omgebouwd zag worden naar motorschepen. Een Kempenaar was in die tijd een groot schip. En toen kwam de schaalvergroting in de binnenvaart. Een Kempenaar past nu bij wijze van spreken bijna in de keuken van een groot schip. Ik heb laatst drie koppelverbanden bezocht en dan zie je pas goed dat op een 135 meter schip geen gezin meer past.’

Van Welzenes zag in die tijd ook dat de schippersorganisaties niet altijd met de ontwikkelingen in de binnenvaart meegingen. ‘Op de RKSB-bond stonden tijdens de vergaderingen de sigaren in de glazen en de vrouwen hadden het er vooral over hoe lang de rok moest zijn. Maar ze hebben wel gezorgd voor subsidie voor onze kinderen op de internaten , en kleuter aan boord mede opgestart. Anderzijds hadden ze niet in de gaten hoe de binnenvaart zich aan het ontwikkelen was. Bijvoorbeeld met de schippersbeurs. De beurs was een belangrijk hulpmiddel van de schippers, maar de overheid vond de beurs op een gegeven moment niet meer nodig. Daar had de overheid denk ik gedeeltelijk wel gelijk. Het probleem was dat je in die tijd nog veel schippers had die wel goed konden varen, maar geen ondernemer waren. En ook de bonden bleven stilstaan. Er kwamen acties, blokkades en daarna Granaria. Ik ben destijds op veel plekken van de acties geweest.’

Geen einzelgänger
De aalmoezenier heeft volgens eigen zeggen altijd een goed contact met alle schippersorganisaties gehad. ‘Je bent de aalmoezenier van de branche en je moet je niet koppelen aan één club. Ik praat bij de organisaties niet over vrachtprijzen en internationale verdragen, maar ik wil inspireren. Ik wil verbinding maken en bruggen slaan. En daarvoor moet je goed weten waar de binnenschipper mee bezig is. Ik probeer overal te zijn. Ik ben er dan niet als vertegenwoordiger van de kerk, maar wel als inspirator vanuit het evangelie.’

Samenwerken en niet door het leven gaan als een einzelgänger, is het advies van de aalmoezenier aan de binnenvaartorganisaties. ‘Ik hoop het CBRB, BLN en de ASV hun schuttingen gaan afbreken en meer gaan samenwerken. Want het gaat bij alle organisaties om de binnenvaart, om die een beter perspectief te geven. De inspiratie hiervoor zit in de bijbel. We zijn tenslotte op aarde om de schepping te voltooien. Als ik naar Rotterdam rij en ik zie over de Betuwelijn weer zo’n treintje komen aansloffen met een paar containers, dan ben ik weer trots op de binnenvaart. Dan zie ik de schepen over deWaal en Maas varen met containers, zand en grind en kolen. Dat hebben we allemaal samen bereikt.’

Samen met de organisaties vocht de aalmoezenier ook jaren voor goed onderwijs voor de schipperskinderen. Hij probeerde zelfs het nautische onderwijs naar Nijmegen te halen, maar dit mislukte. ‘Ik vind het stukje ondernemerschap voor de schipper heel erg belangrijk. Het is goed als de schipper daar verstand van heeft, net als van de techniek aan boord.’

Samenwerken
Ook in de politiek heeft Van Welzenes inmiddels voldoende contacten. ‘Op het ministerie zitten hele goede ambtenaren, maar er zijn er nog te weinig die zich met de binnenvaart bezig houden. Dat mag wel iets meer worden. Ik heb ook goede relaties door de politiek heen. Ik ben een trouw CDA-lid, maar ik heb ook contacten met bijvoorbeeld de PvdA, VVD en GroenLinks. Ik ben het niet altijd met ze eens, maar elke partij heeft wel goede punten. En wat voor de binnenvaart geldt, geldt ook voor de politiek. Een van de grootste problemen is vaak dat men niet wil samenwerken. Het is voor mij niet de vraag wie je bent, maar wie je samen kunt zijn. Bezin en doe aan reflectie. Daar heb ik altijd voor gepleit, ook in mijn vieringen en sinds kort in mijn podcast.’

Humor
Een beetje bezinning en humor is wat de aalmoezenier nog wel vaak in de sector mist, net als in de hele maatschappij. ‘Je moet af en toe ook even goed kunnen relativeren. Ik ben ook aalmoezenier voor de circussen en de kermissen en op de kermis doe ik wel eens een mis in de attractie autoscooter. Daar komen vaak heel veel mensen op af. Ik vraag ze dan ook altijd of er nog mensen zijn die roken. Ik zie de mensen dan allemaal kijken en er valt een grote stilte. Ik zeg dan dat ik dit vraag omdat ik een kaars ga aansteken. Daarna wordt het natuurlijk wel weer serieus.’

Van Welzenes heeft ook veel van de kinderen geleerd die zijn vieringen komen bezoeken. ‘Ik probeer kinderen er altijd goed bij te betrekken. Want als ik de kinderen mijn verhaal niet begrijpelijk kan vertellen, dan lukt het aan de volwassenen ook niet. Ik kan wel zeggen dat ik in de loop van de tijd dus veel van de kinderen heb geleerd. Bij een doop begon een meisje bijvoorbeeld heel erg te huilen. De moeder zei dat ze bang was omdat ik zo groot ben. Toen ik ging zitten, was het goed en stopte ze met huilen. Sindsdien heb ik een verhalenstoel.’

Nog een jubileum
Naast het vijftigjarig jubileum van de aalmoezenier, zou er dit jaar nog een jubileum zijn. De Telematicadag zou haar 25ste editie beleven. Van Welzenes stond samen met Piet Nefkens, Jan Joanknecht en Elbert Vissers aan de wieg van deze dag. In 1995 organiseerden ze een speciale informatieavond op het Nijmeegse Schipperscentrum over techniek en telematica. Hier kwam de jaarlijkse Telematicadag uit voort die nog altijd tussen Kerst en Oud en nieuw op het KSCC-centrum in Nijmegen wordt gehouden. ‘Met Niek van Haag, Desiré Savelkoul, Henk van Laar en Dirk van de Meulen is het in de loop van de jaren echt een heel erg fijn clubje geworden. Maar vanwege de Coronamaatregelen kan de dag, net als vorig jaar, helaas geen doorgang vinden. We kunnen hier straks echt geen honderden mensen aan boord ontvangen. En we vonden het geen goed idee om de Telematicadag dan maar voor een select gezelschap te houden. Dus hebben we de Telematicadag naar volgend jaar doorgeschoven.’

Opvolger
Met het bereiken van de tachtigjarige leeftijd van de aalmoezenier doemt de vraag op hoe het straks verder moet op het KSCC centrum als ‘de aal afzwaait’. Er wordt inmiddels binnen het bestuur van de KSCC druk gezocht naar een opvolger voor Van Welzenes, als directeur van het KSCC en als Landelijk aalmoezenier maar dit blijkt geen eenvoudige klus. Zo heeft de kandidaat die nu in beeld is, maar liefst al drie parochies en dat terwijl er zoveel tijd gaat zitten in het werk van de aalmoezenier. ‘Het is niet zo dat ik niet kan loslaten’, vertelt Van Welzenes van wie soms lijkt dat hij maar niet kan stoppen met werken. ‘Maar er moet wel perspectief zijn. Je bezoekt veel mensen, je belt veel, je bent altijd een luisterend oor en je geeft nazorg. Het is echt geen kantoorbaan, je bent ook priester. Iedereen kan mij altijd bellen, ik ben er altijd voor de mensen. En dat is een hele kunst en kost veel tijd. Maar een opvolger hoeft echt niet te beginnen waar ik straks eindig.’

BLN en CBRB leggen fusie tot KBN voor aan leden

ROTTERDAM De besturen van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) hebben het voorstel tot fusie naar hun leden gestuurd. In het fusievoorstel is uitgewerkt hoe fusievereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).wordt ingericht en onder welke naam de beide verenigingen samen verder willen gaan. Begin volgend jaar worden de leden van beide verenigingen gevraagd om zich uit te spreken over de fusie. Als de leden instemmen, dan kan de fusievereniging eind maart 2022 van start gaan.

In juli 2018 begonnen de verenigingen met het verkennen van de mogelijkheden om samen één vereniging te worden. Na een lang proces zetten de besturen de afgelopen weken de laatste punten op de i en delen nu het fusievoorstel met de leden. De verenigingen Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer (KSV) en de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) zullen als ledengroepen deel gaan uitmaken van de nieuwe vereniging.

Hoge ambities
De hoge ambities op het gebied van vergroening, digitalisering en veiligheid en uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstromen en infrastructuur waar de binnenvaartsector voor staat vragen volgens BLN en CBRB een integrale aanpak. ‘Om de toekomstige kansen voor de sector maximaal te kunnen verzilveren, is het noodzakelijk om de kennis en kunde van de bestaande verenigingen te bundelen. Een krachtenbundeling komt ten goede aan de effectiviteit van het lobbywerk, meer invloed nationaal en internationaal, een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis en knowhow en meer ondersteuning voor leden. Ook het beeld van de sector naar de buitenwereld vraagt om een robuuste vereniging met eenduidige standpunten, vergelijkbaar met de brancheorganisaties van andere sectoren.’

Nieuwe naam
De nieuwe vereniging gaat Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heten. KBN heeft de ambitie dé toonaangevende branchevereniging van en voor de binnenvaart te worden. ‘Ontstaan uit de overtuiging dat ze de uitdagingen waar de sector voor staat alleen met een integrale aanpak kunnen overwinnen. Gebouwd op de kennis, kunde en historie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Naast sectorbrede inzet zal er ook voldoende aandacht zijn voor het binnenvaartfamiliebedrijf en betrokkenheid op de brede sociale context waarbinnen de binnenvaart wezenlijke toegevoegde waarde levert.’

Slagvaardig
Door de fusie en door samenvoeging van de bestaande kantoren ontstaat volgens de organisaties een nieuw slagvaardig KBN-kantoor ‘dat als motor van de vereniging uitvoering zal geven aan het verenigingsbeleid’. ‘De samenvoeging maakt het mogelijk om bestaande capaciteit te versterken en ook nieuwe uitdagingen en onderwerpen voor de sector aan te gaan. De meerwaarde van een nieuwe organisatie zal met name worden gerealiseerd door synergie- en efficiencyvoordelen te behalen. Zo wordt het ook mogelijk om de capaciteit beter aan te passen aan de doelstellingen. Taken en overkoepelende beleidsonderwerpen, ledengroepondersteuning en individuele ledenservice kunnen zo beter worden ingevuld.’
De besturen zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor het kantoor van KBN.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CoVadem waterdieptekaarten nu ook op Lek en IJssel

AMSTERDAM CoVadem heeft het vaargebied van haar waterdieptekaarten uitgebreid. In de zogenoemde Smart Navigation module zitten nu ook de gegevens van het Pannerdens-kanaal, de Beneden-Rijn, de Lek en de IJssel. De uitbreiding leidt voor de klanten niet tot extra kosten.

CoVadem brengt essentiële informatie in kaart door het ‘varend meetnet’ van metende schepen. De gegevens van de sensoren van een groeiend netwerk van inmiddels meer dan 250 metende schepen worden centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt. Het grote aantal metingen zorgt voor een betrouwbaar beeld van de rivierbodem.

Actueel en veilig
Sinds ruim een jaar maakt CoVadem Smart Navigation de actuele waterdiepten waar een schip vaart, zichtbaar in de Inland ECDIS-viewers van Periskal, Tresco Engineering, Stentec en Argonav . De gebruikers zijn zo altijd op de hoogte van de juiste diepte rondom hun schip. Actuele onlinegegevens bieden de mogelijkheid de snelheid en koers direct aan te passen en te zien waar veilig gevaren kan worden, direct op de ECDIS viewer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Reductieplicht biobrandstoffen binnenvaart per 2023

DEN HAAG Nederland voert de CO2-reductieplicht voor brandstofleveranciers aan de binnenvaart in per 1 januari 2023. Dat hebben minister Barbara Visser en staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten.

NOVE, de branchevereniging van brandstofleveranciers, is erg content met dit uitstel. Het afgelopen jaar heeft NOVE continu gewezen op een level playing field met de buurlanden en tevens dat er tijd nodig is om productkwaliteit goed te onderzoeken. ‘Voorkomen van verstoring van het level playing met de buurlanden was een belangrijke reden voor het uitstel, wat het ministerie ook onderstreept. Het komende jaar zal ook gebruikt worden voor overleg met de buurlanden en NOVE zal hier ook op blijven hameren.’

Het komende jaar zal NOVE in goed overleg met de brancheverenigingen werken aan de invoering per 1 januari 2023 waarbij het voor NOVE natuurlijk ‘een vereiste blijft dat buurlanden meegaan’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

LNG-Zero, Menens en Sh2ipdrive verdelen 52,9 miljoen euro subsidie

DEN HAAG Drie consortia van maritieme bedrijven en kennisinstellingen krijgen in totaal 52,9 miljoen euro vanuit de RDM-subsidieregeling van het ministerie van EZK. De regeling is bedoeld om teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan.

Van de negen maritieme consortia die projectaanvragen hebben ingediend, zijn er drie gehonoreerd. Zij krijgen subsidie voor de ontwikkeling van methanol en waterstof als alternatieve energiedragers en de eliminatie van de uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven schepen.

De toekenning van de subsidie is volgens Nederland Maritiem Land een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen. In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben.

LNG-Zero
LNG-ZERO is een onderzoeksproject dat tot doel heeft de technologieën en strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Dit wordt bereikt door het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren, waardoor de volledige keten vrij wordt van emissies van broeikasgassen.

Dit project krijgt ruim 4,3 miljoen euro subsidie. Penvoerder is VDL AEC Maritime, partners zijn TNO, Heerema Marine Contractors Nederland, Conoship International, Carbon Collectors, Universiteit Twente, Lloyd’s Register Emea, Technische Universiteit Delft em Anthony Veder CO2 Shipping.

Menens
De partners van het project Menens zien methanol als een belangrijke stap naar een emissieloze scheepvaart. ‘Hoewel er diverse routes zijn om CO2-emissiereductie in de maritieme sector te bereiken, zijn er slechts enkele potentiële alternatieven voor scheepsdiesel die op de korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Een alternatief dat momenteel op veel steun kan rekenen in de internationale maritieme sector en de meest haalbare voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn is methanol.’ De partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk zero-emissie scheepvaart versneld mogelijk maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

Dit project krijgt ruim 24 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Fugro, partners zijn Koninklijke Wagenborg, Damen Global Support, Damen Workboats, C-Job & Partners, Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, TNO, Technische Universiteit Delft, RH Marine Netherlands, IHC Holland, De Voogt Naval Architects, Boskalis, Van Oord, EST-Floattech, Wärtsilä Netherlands, ArenaRed, Van Oossanen Naval Architects, Discom, MSN, Verenigde Tankrederij, Thecla Bodewes Shipyards en DC Systems.

Sh2ipdrive
In het project Sh2ipdrive werken 25 ondernemingen en kennisinstellingen uit de maritieme sector samen aan een breed innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager te versnellen. Het hoofddoel van Sh2ipdrive is volgens de partners in het project het ontwikkelen van betrouwbare, veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor zero-emissie voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof. ‘Met Sh2ipdrive wordt de basis gelegd voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland, waarmee een leidende positie in Europa en de wereld wordt verworven.’

Dit project krijgt ruim eveneens ruim 24 miljoen euro subsidie. Penvoerder is Future Proof Shipping , partners zijn Technische Universiteit Delft, NedStack fuel cell technology , Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, Koedood Dieselservice, Scheepvaartonderneming Van Dam, Holland Shipyards, TNO, Bosch Rexroth, Cryovat Internationaal, H2Storage, H2 Circular Fuel, H2FUEL Cascade, Royal Roos, Solid Hydrogen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatic, Voyex, Encontech, Technische Universiteit Eindhove, Universiteit Twent, Rivermaas, IHC Holland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aarzelend herstel voor Europese binnenvaart

STRAATSBURG De vervoersprestatie (in ton-kilometer) over de binnenwaterwegen van de EU heeft sinds het derde kwartaal van 2020 een klein, nogal aarzelend herstel getoond. In het eerste kwartaal van 2021 lag de vervoersprestatie 4,0% hoger dan een jaar eerder. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, bleven de resultaten vrijwel hetzelfde, met een zeer kleine afname in Duitsland (0,1%) en een kleine toename in Nederland (+1,9%). De situatie in de riviercruisevaart bleef dramatisch.

Uit het nieuwe bulletin Market Insight van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie blijkt dat de Rijnoeverstaten een algemene stijging van 1,0% boekten, terwijl de Donaulanden een dynamischere ontwikkeling lieten zien (+14,8%), dankzij een toegenomen vervoer van graan.
Wanneer men differentieert naar de verschillende vrachtsegmenten voor de Rijn blijkt dat het vervoer van droge lading zoals ijzerertsen, steenkolen en graan, licht gestegen is. De tankvaart behaalde zwakkere resultaten behaalde. Dit was te wijten aan het geringere vervoer van aardolieproducten als gevolg van de pandemie voor de mobiliteitssector.

Het passagiersvervoer lag in de eerste helft van 2021 nog steeds ver onder het niveau van voor de coronapandemie. Gegevens van de sluis van Iffezheim wijzen erop dat er slechts 55 cruiseschepen in de eerste zes maanden van 2021 deze sluis in de Bovenrijn passeerden, terwijl dat er 63 waren in de eerste helft van 2020. In de eerste helft van 2019 waren dit nog 1078 cruiseschepen.

Vracht- en brandstofprijzen
De vrachtprijzen voor droge lading en containervervoer zijn sinds het derde kwartaal van 2020 gestegen en weerspiegelen de grotere vervoersvraag. De vrachtprijzen in de tankvaart laten sinds dit kwartaal geen herstel zien. De reden is eerder structureel, omdat de gereduceerde mobiliteit tot gevolg heeft dat de vraag naar vervoer van vloeibare producten gedaald is.
In de loop van 2021 zijn de aardolieprijzen en dus ook de brandstofprijzen gestegen, waarbij de opwaartse trend die aan het einde van 2020 inzette, aanhield. In het tweede kwartaal van 2021 lagen de olieprijzen rond de 50 euro per 100 liter. De prognoses voor de brandstofprijzen gaan voor 2022 op grond van de verwachte aardolieprijzen uit van een prijs tussen de 54 en 60 euro per 100 liter.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CoVadem weer partner van Binnenvaart Kennis

AMSTERDAM CoVadem is voor opnieuw een jaar partner van Binnenvaart Kennis, een website, community en Whatsapp-groep waar schippers kennis over de binnenvaart delen.

Tankerkapitein Ed Eichhorn zette in 2018 samen met collega-schipper Binnenvaart Kennis op. Met hun initiatief willen ze de kennis van de oudere generatie niet verloren laten gaan, maar overdragen aan de jongere generatie. Ze doen dat met de instelling: ‘We weten het niet beter, samen weten we meer.’ Inmiddels trekt de website ongeveer 20.000 bezoekers per maand.

CoVadem brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ te combineren met slimme Big Data-technieken. De gegevens van de dieptemeters van de meer dan 250 deelnemende schepen worden centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt. Alle actuele prognoses, prestaties, brandstofverbruik en trajectgeschiedenis worden op één plek in de stuurhut samengebracht.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Bijmengen biobrandstof voorlopig van de baan

DEN HAAG Het verplicht bijmengen van biobrandstof in de binnenvaart is voorlopig van de baan. De binnenvaartorganisaties vinden dat het bijmengen van biobrandstof veilig, haalbaar en betaalbaar moet zijn. En daarvoor is eerst meer onderzoek nodig.

Inmiddels onderzoekt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN een onderzoek. Dit onderzoek is nog niet afgrond. Naar verwachting is eind van dit jaar meer duidelijk over het onderzoek en de effecten van het bijmengen.

Twee manieren
Vergroening van de binnenvaart kan onder meer door het bijmengen van biobrandstof. Alle brandstofleveranciers aan de binnenvaart moeten van de EU in 2022 gaan vallen onder de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). De brandstofleveranciers moeten daarbij jaarlijks aantonen dat de CO2-footprint in de keten van de brandstof met 6% wordt verlaagd. Dit kunnen zij op twee manieren doen. Door hernieuwbare energie in de binnenvaart (biobrandstof) bij te mengen, maar het kan ook alleen administratief door zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) bij andere sectoren te kopen zoals het wegvervoer of de luchtvaart.
De invoering van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die gericht is op het verduurzamen van de energie die wordt ingezet in het vervoer, wordt voor de binnenvaart nog niet ingevoerd. Deze regeling ging uit van hogere bijmengpercentages en zou stapsgewijs worden opgehoogd.

Alleen administratief
Binnenvaartorganisaties CBRB en BLN stellen zich op het standpunt dat ook de binnenvaart de CO2 uitstoot omlaag moet brengen maar dat van verplicht bijmengen pas sprake kan zijn als er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in de effecten van het bijmengen van biobrandstof op de kwaliteit van de brandstof, de opslag en overslag, de filters, inspuitingen en nabehandelingsinstallaties. Dat betekent dat de 6 procent reductie die nu in 2022 gerealiseerd moet worden vooralsnog alleen administratief kan worden ingevuld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart komt met werkboek instappen in de binnenvaart

ROTTERDAM Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) hebben het werkboek ‘instappen in de binnenvaart’ gepresenteerd. Dit werkboek is ontwikkeld om de startende werknemer handvatten te geven om de eerste stappen te zetten richting een carrière in de binnenvaart.

BLN en CBRB hebben dit werkboek gemaakt naar aanleiding van het arbeidsmarktprogramma ‘alle hens aan dek’. Zij verwachten dat instappen in de binnenvaart makkelijker wordt. Het werkboek bevat hiervoor onder meer informatie die voor de werknemer spelen in het begin van de carrière. Het werkboek begint al op school en geeft daarmee jonge mensen een opstap naar werken in de binnenvaart. En eenmaal werkzaam in de binnenvaart is in het boek informatie te vinden zoals over de ontwikkelingsmogelijkheden en handvatten voor gesprekken met de leidinggevende.
Maar niet alleen voor beginnende werknemers is dit werkboek te gebruiken, ook voor werkgevers bevat dit handige onderdelen om het gesprek aan te gaan met werknemers.

Download het werkboek ‘instappen in de binnenvaart’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.