Categoriearchief: nieuws

Zaterdag 16 maart is Dag van de Binnenvaart

ROTTERDAM Op zaterdag 16 maart vindt voor het eerst de Dag van de Binnenvaart plaats. Op diverse locaties in Nederland worden deze dag tussen leuke en interessante activiteiten georganiseerd op, rondom of met een binnenvaart(schip). Het doel is om een stukje beleving en ervaring mee te geven hoe het is in de binnenvaart. De scholen werken hieraan mee en verzorgen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook het Werkgeversservicepunt Amsterdam, de haven van Amsterdam, verkeersleidingen, scheepswerven, terminals, enz. Alles en iedereen die iets leuks kan verzinnen roepen we op mee te doen.

Op www.dagvandebinnenvaart.nl (vanaf maart live) worden de activiteiten gebundeld en is er voor bezoekers te zien wat er bij hen in de regio te doen is. Iedereen, jong en oud, leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden zijn die dag welkom op de diverse locaties. Het moet echt een belevingsdag worden, uiteraard om de (zij)instroom te vergroten, maar ook een stukje algemene promotie, verbetering van het imago en bekendheid voor de sector. Dus niet enkel een extra open dag voor de opleidingen, maar meer een ‘Kom in de kas’ maar dan voor de binnenvaart. Ze kunnen een schip bezoeken, een stukje meevaren als dat mogelijk is, een machinekamer, stuurhut of woning bezoeken, een kijkje nemen op een scheepswerf om te zien hoe een schip wordt gebouwd, een bezoek brengen aan de verkeersleiding of in gesprek met de bemanning. En natuurlijk als ze meer willen weten over een opleiding zijn de scholen daar om ze hier meer over te vertellen.

Oproep
Hoe werkt dat nou aan boord? Heb je wel elektriciteit? Heb je internet en televisie? Kun je wel rechtop staan in de woning? Kun je wel douchen aan boord? U zult versteld staan van wat mensen soms nog denken over het leven aan boord. Het liefst laten we iedereen die dag aan boord stappen om de sfeer en realiteit van het varen te laten beleven. Want hoe kun je binnenvaart nu beter overbrengen dan het daadwerkelijk laten meevaren? Nu is dat erg lastig in de binnenvaart, dat begrijpen we, maar we willen toch kijken wat we kunnen doen. Al is het voor een paar mensen. Maar daar hebben we u voor nodig. Van daar deze oproep.

Heeft u zicht op uw planning en bent u bereid op 16 maart uw steentje bij te dragen aan binnenvaartpromotie? Stuur dan een mailtje aan info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl. Wellicht wilt u dan die dag ergens stil liggen en uw schip open stellen voor bezoekers. Of bent u bereid al varende een klein groepje geïnteresseerden een stukje mee te nemen. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Alles is welkom
Er zijn diverse locaties waar we mogelijkheden hebben aan te leggen. Zo zijn we nog op zoek naar een schip wat bij het EIC in Rozenburg zou kunnen liggen of in Vlissingen. Tevens staat het Maritiem Museum in de Leuvehaven in Rotterdam hun kade beschikbaar. Maar we kunnen ook kleine groepjes naar u toe brengen, mocht u door een sluis komen waar ze op kunnen stappen of als u even kunt stoppen bij een autosteiger bijvoorbeeld. Maar ook als u andere ideeën voor een activiteit heeft mag u dit natuurlijk doorgeven. Alles is welkom om dat stukje binnenvaartbeleving die dag te kunnen geven aan de buitenwereld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Containers stuwen overslag Rotterdam naar nieuw record

ROTTERDAM Met 469,0 miljoen ton is het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven in 2018 nipt hoger geëindigd dan in het recordjaar ervoor. De containeroverslag was wederom de stuwende kracht met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen TEU; opnieuw een record.

Waar de overslag van containers doorgroeide, daalde de overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (+163,6%) en biomassa (+31,6%) groeiden vorig jaar opnieuw spectaculair.

Containers
De containeroverslag liet in 2018 wederom een sterke stijging zien waardoor marktaandeel werd gewonnen in de Hamburg-Le Havre range. Een drijvende kracht achter de stijging in 2018 was de toename van transhipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen. Het shortsea segment ondervond last van groeivertragingen in de Britse en Russische economieën.
Ook in RoRo-overslag, die uitkwam op een lichte plus, gaf de Britse RoRo handel minder groei te zien, waarschijnlijk door de gevolgen van Brexit-onzekerheid op de Britse economie.
De overslag van overig stukgoed was vrijwel gelijk aan het volume van 2017.

Nat massagoed
Met uitzondering van LNG liet nat massagoed vorig jaar dalingen in overslagvolumes per subcategorie zien. De overslag van ruwe olie daalde gering, mede als gevolg van iets lagere raffinagemarges. Opmerkelijk is dat desondanks de overslag voor het vierde jaar op rij boven 100 miljoen ton uitkwam. De overslag van minerale olieproducten daalde vooral als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. De enorme toename van LNG-overslag (+163,6%) werd vooral veroorzaakt door transhipments van LNG afkomstig uit Yamal-veld (Noord-Rusland) van ijsklasse-LNG-tankers naar ‘normale’ LNG-tankers, die de lading verder vervoerden, onder andere naar Azië.

Droog massagoed
Ondanks een sterk onder druk staande markt liet het segment droge bulk slechts een geringe overslagdaling zien (-3%). In de subcategorie kolen lijkt de ingezette consolidatiestrategie goed uit te pakken voor Rotterdam: de overslag steeg met 2,3%. Energiekolen lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar.
De cokeskolenoverslag steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De ijzerertsoverslag daalde in 2018, onder andere als gevolg van renovatie van een hoogoven en vanwege stagnerende vraag vanuit de staalindustrie. De daling van agribulk overslag in Rotterdam werd mede veroorzaakt door het verschuiven van ladingpakketten naar Amsterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Fusie Solfic en Xeamos

WIJCHEN Alle activiteiten van Solfic E&E zijn per 4 februari 2019 ondergebracht in Xeamos BV. Xeamos is een onafhankelijke speler in de markt en levert emissiereductiesystemen voor alle merken dieselmotoren in non-road toepassingen. Het merk Solfic verdwijnt hiermee na ruim tien jaar uit de markt.

Xeamos is in 2017 opgericht als joint-venture tussen NPS Diesel B.V. en Solfic E&E B.V. Xeamos richt zich op de verkoop van emissie-reductiesystemen voor verbrandingsmotoren in de non-road markt (scheepvaart, industrie) met focus op de luxe jachtbouw.

Meerwaarde
De fusie zorgt er voor dat Xeamos dé naam is voor emissiereductiesystemen in deze markt. Bovendien kan Xeamos maximaal profiteren van de kennis en gerelateerde activiteiten binnen de Lumipol groep. De synergie tussen Xeamos en de Lumipol groep op het gebied van motorenkennis en het internationale verkoop- en servicenetwerk levert een duidelijke meerwaarde voor de klanten en stelt Xeamos nog beter in staat om de beste kwaliteit en service te bieden.

Onder de Lumipol groep vallen onder meer NPS Diesel B.V. , Van Wijk & Boerma Firepacks B.V. en Diesel Equipment Trading B.V.
Xeamos is gevestigd op Bijsterhuizen 2416 te Wijchen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Driel elf weken gestremd

DRIEL Sluis Driel is vanwege renovatie van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019 gestremd. In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Driel. Verkeer vaart deze periode om via de Waal.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Eén van de onderdelen van deze renovatie betreft de sluizen. Sluis Driel is de laatste sluis van het stuwensemble die wordt gerenoveerd. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein in het najaar van 2018. De renovatiewerkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, het verduurzamen van de sluisdeuren, uitvoeren van betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening en zwaardere schepen.

Voor de toekomst
De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond.

Met het stuwcomplex in Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis
Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vaarwegbeheerders krijgen een krappe 7

ENSCHEDE Ruim 60 procent van de schippers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de vaarweg in het algemeen en over het beheer van de vaarweg. Binnenvaartschippers geven de beheerders gemiddeld het rapportcijfer 6,7. Er zijn geen significante verschillen in de resultaten tussen de tevredenheid over vaarwegen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of die in beheer zijn van de provincies.

Deze cijfers blijken uit de Belevingsmonitor Binnenvaart die in de zomer van 2018 heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.
Van alle hoofdaspecten krijgen verkeersinformatie, kwaliteit van de vaarweg en aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders de grootste tevredenheid van de bevraagde schippers. Het minst tevreden is men (minder dan 6 op de 10 schippers) over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden.

Wat beter kan
Aan de binnenvaartschippers is de open vraag gesteld wat als eerste veranderd zou moeten worden om de vaarwegen te verbeteren. De meest gegeven antwoorden vallen onder de thema’s ‘Achterstallig onderhoud aan de vaarwegen’, ‘Kloof Rijkswaterstaat en schipper’, ‘Maak gebruik van kennis en ervaring van schippers’, ‘Gebrek aan ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen’ en ‘Kennis en service bediening bruggen en sluizen’.

Zowel voor Rijkswaterstaat als voor de provincies blijkt verder dat kwaliteit van de vaarweg en reistijd positief worden beoordeeld en deze relatief veel invloed op de algemene tevredenheid hebben. Voor provincies geldt dit ook voor de aansluiting tussen het vaarwegennet van andere beheerders. De aspecten ‘uitvoering van werkzaamheden’, ‘veiligheid op de vaarweg’ en ‘bediening van bruggen en sluizen’ zijn aspecten waar schippers minder tevreden over zijn en die een relatief negatieve impact hebben op de algemene tevredenheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vervoer over korte afstanden moet in 2040 emissieloos

ROTTERDAM De logistieke sector wil dat tegen 2040 het vervoer over korte afstanden op weg en binnenwateren emissievrij is. Deze en andere voornemens staan in de ‘Visie handel en logistiek 2040’, een gezamenlijke langetermijnvisie van 19 organisaties uit de logistieke sector om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

De ‘Visie Handel en logistiek 2040’ dient voor het bedrijfsleven als uitgangspunt voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er bijvoorbeeld samen naar dat in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij en dus duurzaam is. Ook willen de bedrijven samen werken aan een werkbare maar sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in logistiek de norm wordt.

Omarmd
De visie wordt door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven dan ook van harte omarmd. ‘Ons logistieke systeem is feitelijke de bloedsomloop van de economie en van veel kleine en grote bedrijven’, aldus VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. We moeten daarbij blijven bouwen aan een sterk competitief maar veel ook duurzamer en innovatiever logistiek systeem en aan maatschappelijk draagvlak. Dat is belangrijk voor de welvaart en vooral ook voor ons welzijn. Daar willen we met deze visie een bijdrage aan leveren.’

‘De bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn afhankelijk van tijdige en betaalbare levering van hun goederen bij andere bedrijven en consumenten’, meldt algemeen directeur evofenedex Machiel van der Kuijl. ‘Om internationaal te overleven en Nederland met draagvlak welvarend te houden, moeten we de handen met de logistieke sector ineenslaan en het systeem toekomst-klaar maken.’

‘Fantastisch werk’
TLN-directeur Jan Boeve vindt het ‘fantastisch dat we als logistieke sector elkaar met deze toekomstvisie gevonden hebben’. ‘Wij als wegvervoerders, samen met zeevaart, binnenvaart, expediteurs, cargadoors, stuwadoors, spooroperators en de luchtvrachtsector. Samen zorgen we ervoor dat het logistieke systeem de economie in ons land ook in 2040 nog steeds volop draaiende houdt. Met wereldklasse mainports, een ijzersterke infrastructuur en schone en veilige voertuigen.’

Naast VNO-NCW, Evofenedex, MKB-Nederland, TLN is Havenbedrijf Rotterdam één van de ondertekenaars. ‘Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kan de Rotterdamse haven floreren’, aldus de COO van het havenbedrijf Ronald Paul. ‘En dat moeten we zo houd.’

De 19 partijen die ondertekenden zijn: evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, ORAM, Deltalinqs, KLM Cargo, VRC.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Schutten XL’ moet zorgen voor meer vervoer over water

NIEUWEGEIN De nieuwe derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein moet er voor gaan zorgen dat er nog meer transport van de weg naar het water gaat. ‘Dat is goed tegen de files en goed voor de luchtkwaliteit’ zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij de opening van de kolk door Prinses Beatrix. ‘Hier is nog ruimte voor groei bovendien.’

De minister sprak haar dank uit aan de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. ‘Want u weet, onze modellen vonden een sluislengte van 270 meter genoeg. Maar de branche wilde meer. En Sas van Vreeswijk verzon een list. Door te werken met vier sluisdeuren, twee aan iedere kant, kwam er bijna 30 meter bij. Als u de buitenste sluisdeuren gebruikt, hebben we het over een sluis van bijna 300 meter. ‘Schutten XL’ heeft u dat gedoopt. Het is een extra investering die zichzelf terugverdient met kostenbesparend onderhoud en minder stremmingen. Als de ene deur buiten gebruik is, heeft u immers nog een tweede.’

Minder wachturen
Het sluizencomplex in Nieuwegein is een belangrijk verbindingspunt voor het Nederlandse vaarwegennetwerk. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 binnenvaartschepen het knooppunt tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Het samenwerkingsverband NPRC is dan ook verheugd met de ingebruikname van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis. ‘Gelukkig hebben zowel de binnenvaartbrancheorganisaties als Rijkswaterstaat de problemen tijdig gesignaleerd’, vindt NPRC-directeur Stefan Meeusen. ‘Met de bouw en ingebruikname van de nieuwe kolk is de capaciteit van de sluis aanzienlijk vergroot. Dit is goed voor de BV Nederland en levert een positieve bijdrage aan de betrouwbaarheid van de binnenvaart. Door het wegnemen van nautische hindernissen wordt vervoer over water nog aantrekkelijker voor verladers. Autowegen worden meer en meer ontzien.’

Beter te voorspellen
Namens de NPRC varen er dagelijks 200 schepen die regelmatig de Prinses Beatrixsluis passeren. Het optimaliseren van goederenstromen staat hoog op de agenda bij het samenwerkingsverband. De supply chain van klanten wordt continu gemonitord met behulp van innovatieve IT-oplossingen. De afgelopen jaren namen de wachttijden bij het sluizencomplex aanzienlijk toe. Dit heeft een grote impact op supply chains.

Binnenvaartondernemer Harm Lenten van het ms Antonie was met zijn met zout beladen schip bij de officiële opening van de sluiskolk. ‘De afgelopen jaren nam de onvoorspelbaarheid en wachttijd bij deze sluis toe. Het gebeurde met regelmaat dat we uren moesten wachten. De derde kolk betekent minder oponthoud en een snellere passage naar de haven van Rotterdam. Dat we onze aankomsttijden nu beter kunnen voorspellen is goed voor ons en onze klanten.’

Sinds 1938
De Prinses Beatrixsluis De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en in operatie sinds 1938. Het sluizencomplex bestond tot voor kort uit twee sluiskolken van ieder 18 × 225 meter. In verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2012 besloten een derde schutkolk aan te leggen. Met de nieuwe kolk is de capaciteit aanzienlijk vergroot en kunnen tegelijkertijd meerdere grote binnenvaartschepen door de sluis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Lerta Techniek blijft aan de weg timmeren

WIJCHEN Een nieuw pand en het ontwikkelen van de ‘groene generator’, Lerta Techniek uit Wijchen blijft aan de weg timmeren. Eigenaar John Janssen zet met zijn bedrijf steeds meer in op duurzame oplossingen voor zowel de binnenvaart als de industrie.

Janssen zit al weer ruim een jaar in het nieuwe pand op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Naast de ruime werkplaats en magazijn is in het pand ook ruimte gemaakt voor een kantoor en ontvangstruimte. Vanwege de duurzaamheid is het hele pand voorzien van led-verlichting met bewegingsmelders. In de werkplaats dimt het licht automatisch afhankelijk van het gewenste gebruik van de ruimte. Inmiddels heeft Janssen drie medewerkers in dienst en heeft hij twee stagiaires lopen. Ook is er een vacature voor een servicemonteur/panelenbouwer.

Duurzaam
Janssen vertelt in het nieuwe pand steeds meer over duurzaamheid te zijn gaan nadenken na het krijgen van zijn kinderen. ‘De klimaatopwarming is toch echt een probleem. Ik wil daarom graag mijn steentje bijdragen aan de duurzaamheid. Daarom hebben wij ook ons concept ‘de groene generator’ ontwikkeld. Het is een modulair energy storage systeem waardoor het aggregaat minder draaiuren hoeft te maken. En dat betekent dat er minder gasolie wordt verbruikt en de uitstoot vermindert. Op volle belasting laadt de groene generator weer op. En het mooiste is het als je dan ook nog eens de stroom kunt opwekken met de zon, de wind of met een brandstofcel.’

Het mooie van de groene generator is volgens Janssen dat de investeringen in het systeem met een terugverdientijd van tussen de vijf en tien jaar nog zijn ‘te overzien’. Een en ander is afhankelijk van de uiteindelijke configuratie en gebruik.

Zonnepanelen
Lerta Techniek is ook al vele jaren leverancier van zonnepanelen aan boord van binnenschepen. Het voordeel hiervan is dat het aggregaat minder, of zelfs helemaal niet meer hoeft te draaien. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de situatie aan boord zijn twee zonnepanelen veelal voldoende om het verbruik voor een weekend aan boord op te vangen. De zonnepanelen zijn vanwege de vuilafstotende en anti-reflecterende coating onderhoudsarm. Lerta Techniek installeert een zonnepanelensysteem kant-en-klaar in heel Nederland. Het systeem is later altijd uit te breiden met meer panelen.

Lerta Techniek
Bijsterhuizen 3011b
6604 LP Wijchen
Tel. 024 – 20 223 20
E-mail: info@lerta.nl
www.lerta.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vervoert internationaal 6% minder

DEN HAAG De binnenvaart heeft in 2018 met 360 miljoen ton vervoerde goederen bijna 2% minder vervoerd dan in het jaar daarvoor. Het internationale vervoer daalde met bijna 6%, het binnenlandse vervoer over water nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vooral de doorvoer nam af. Met minder dan 46,5 miljoen ton goederen dan in 2017 daalde het vervoerde gewicht met ruim 10 procent. Het binnenlands vervoer steeg juist, en wel met ruim 7 procent tot bijna 122 miljoen ton. De afname begon in de tweede helft van 2018, tegelijk met de periode van extreem laag water.

Daling internationaal
Het internationale vervoer daalde vorig jaar tot bijna 238 miljoen ton vervoerde goederen. De aanvoer van goederen naar Nederland nam af met 3,2 miljoen ton. Het gaat dan vooral om zand en grind, aardolieproducten en containers die hoofdzakelijk in België of Duitsland zijn geladen.
Ook de afvoer daalde, en wel met 6 miljoen ton. Daarbij gaat het vooral om ijzererts, cokes en aardolieproducten en kolen met een bestemming in Duitsland of België. Deze daling doet zich ook voor in de doorvoer, die daalde met ruim 5 miljoen ton. Dit is procentueel de grootste daling en betreft vooral goederen die vanuit Duitsland naar België werden vervoerd.

Laag water
De daling valt samen met de periode van extreem laag water. De grootste daling was in de maanden oktober en november. Daarna herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

De invloed van de lage waterstand is vooral te zien in het aantal scheepsbewegingen per maand en de hoeveelheid goederen die per beweging zijn vervoerd. Gemiddeld nam het aantal bewegingen van bulkschepen met 10 procent toe tijdens de lage waterstand. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde vervoerde gewicht per beweging. In november was dit zelfs ruim 20 procent minder.
Bij het vervoer door containerschepen is een vergelijkbaar patroon te zien, al was hier de toename van het aantal bewegingen beperkter. In augustus liep dat op tot een maximum van 7 procent meer.

Meer binnenlands
Tegelijkertijd was er een toename van het binnenlands vervoer met ruim 8 miljoen ton goederen. Deze stijging was gedurende het hele jaar zichtbaar, al was deze in de maanden juli en augustus minimaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

EBU en ESO gaan Europees samenwerken in IWT-platform

BRUSSEL De binnenvaartorganisaties EBU en ESO gaan op Europees niveau nauwer samenwerken in het nieuwe IWT-platform. Doel van het platform is om een aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer van vracht en passagiers door binnenschepen in Europa te vergroten. De twee organisaties blijven onafhankelijk.

Nik Delmeire is de nieuwe coördinator van het platform. Theresia Hacksteiner (EBU) en Gerard Kester (ESO) ondersteunen hem en presenteerden de ambities van het IWT-platform. Het platform gaat zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden om bij te dragen aan de behoeften van de binnenvaartsector. Het IWT-platform heeft hiervoor gezamenlijke werkcommissies ingesteld die alle expertise bij elkaar brengen.

Zo moet de innovatie en technische vooruitgang op schepen worden aangemoedigd met aandacht voor het milieu. Ook moet de aantrekkelijkheid van de sector worden verbeterd door het aanbieden van betere loopbaanperspectieven voor de jeugd en het aanmoedigen van jonge stagiairs en andere maritieme werknemers van buiten de sector door opleiding en onderwijs. Verder moet de infrastructuur worden verbeterd en moet in samenwerking met verladers, industrie en autoriteiten de modal shift van weg naar binnenwater worden gestimuleerd.

Milieuvriendelijk
Paul Goris benadrukte als president van het IWT platform in zijn openingstoespraak dat vervoer over de binnenwateren de sleutel is om de milieueffecten van het vervoer te verminderen. ‘COP 21, de

Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei.

milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie, de recente mededeling van de Commissie ‘Een schone planeet voor iedereen’, klimaatverandering en de menselijke en sociale agenda zijn ontwikkelingen die de vervoerssector sterk beïnvloeden. Inland Waterway Transport staat bekend om zijn duurzaamheid en wil dit graag behouden.’

Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei, benadrukte het potentieel van de binnenvaart ten volle te willen benutten. ‘Vervoer over de binnenwateren wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoerswijze die nog over vrije capaciteit beschikt.’

Vervolg NAIADES II
De Europese Commissie gaat na de goedkeuring van de conclusies door de ministers van vervoer een vervolgprogramma voor NAIADES II ontwikkelen. Dit moet tegen het einde van 2020 worden gepresenteerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.