Categoriearchief: nieuws

BICS gebruikers moeten nieuw account aanvragen

UTRECHT Binnenvaartschippers die voor het elektronisch melden gebruik maken van BICS moeten een nieuw account aanvragen. Oorzaak is de overgang van Rijkswaterstaat naar de nieuwe berichtendienst HERMES (Harmonized European RIS Message Exchange Service).

Alle schepen kunnen en mogen elektronisch melden. Via BICS (Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem), maar ook via andere software aan boord. Bijvoorbeeld via het programma ContainerPlanner van Autena Marine. Gebruikers van dit programma hoeven geen nieuw wachtwoord aan te vragen. In dit geval verzorgt Autena de koppeling met de nieuwe berichtendienst en worden de inloggegevens automatisch op afstand aangepast.

Verplicht
Op de Rijn is elektronisch melden verplicht voor containerschepen en tankers en met ingang van 1 december 2021 ook voor riviercruiseschepen, vaartuigen en duwstellen langer dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten. Voor de verwerking van de berichten is Rijkswaterstaat onlangs overgestapt op HERMES.

HERMES is ook gekoppeld aan andere platforms van Rijkswaterstaat zoals Sluisplanning en Vaarweginformatie. Daarom krijgen schippers die al een RWS-account hebben voor Sluisplanning of Vaarweginformatie eveneens een nieuw account.

BICS v5.5
Vooruitlopend op de overgang naar de nieuwe berichtendienst kwam in oktober vorig jaar al een nieuwe update van de BICS-software voor de schippers beschikbaar. In deze versie zijn meteen diverse verbeteringen en aanpassingen verwerkt. Zo is die geschikt voor macOS Catalina, zodat hij weer up-to-date is voor schippers die werken op een computer van Apple.
Nieuwe gebruikers die het programma voor het eerst downloaden en installeren krijgen automatisch versie 5.5. Bestaande gebruikers hebben in de BICS-applicatie een melding gekregen om deze update te installeren.

Nieuw account
Om een nieuw account voor BICS aan te maken kunnen schippers kunnen op de BICS-website een registratieformulier invullen. Vervolgens maakt Rijkswaterstaat een account voor hen aan en ontvangen ze een welkomstbrief met verdere uitleg. Met die gegevens kunnen ze het account voor BICS instellen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Proef met langer liggen

UTRECHT Rijkswaterstaat begint voor de binnenvaart met een proef voor langer liggen. Volgens Rijkswaterstaat kan het in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld de Corona-pandemie, voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading.

Om het telkens verplaatsen van het schip na het verstrijken van de maximale ligtijd te voorkomen, is een aantal plekken geselecteerd waar, gedurende een proefperiode van 10 januari tot en met 10 april, schippers langer dan de maximale ligtijd kunnen liggen. Daarna stopt de proef en vindt evaluatie plaats. De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf. Om te voorkomen dat het schip heel lang blijft liggen is er per plek een maximum bepaald van twee weken. De gangbare procedure van aanmelden blijft gelden.

Het kan overigens nog wel zo zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.
Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor bestaat een aparte procedure die te vinden is op de website van haven Amsterdam.

Download de PDF met alle plaatsen waar schippers langer kunnen liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis Weurt uiterlijk 23 januari weer in bedrijf

NIJMEGEN De herstelwerkzaamheden aan het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt verlopen zeer voorspoedig. Rijkswaterstaat verwacht dat de sluis uiterlijk 23 januari weer volledig beschikbaar is voor de scheepvaart.

Doordat de herstelwerkzaamheden voorspoedig verlopen, vindt ook de aangekondigde stremming van de westkolk eerder plaats. Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021 is de westkolk tussen 7.00 en 23.00 uur volledig gestremd in verband met het testen van de Waaldeur. Tijdens de overige uren is de westkolk beschikbaar voor het schutten van schepen tot 110 m lengte en een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP.

Aandrijfmechanisme
Afgelopen oktober was tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur vervolgens omhoog gezet voor onderzoek en reparatie. Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen schepen tot 110 m lengte met een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP blijven schutten in de westkolk. Daarnaast is de oostkolk van Sluis Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de sluis kunnen passeren. In eerste instantie zouden de benodigde herstelwerkzaamheden zijn afgerond op 31 januari 2021.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw subsidie voor Stage V-motoren

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

De eerste ronde liep tot 16 november waarvoor € 500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal € 1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van € 250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2021.

Meer informatie is te vinden op de website van Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Containeroverslag zwakt af

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in november 2020 iets afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. De overslag in de Noord-Europese havens steeg nog wel. Dat blijkt uit de containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL).

De index voor de wereldwijde overslag daalde in november 2020 van 121,6 naar 121. Vooral in de Chinese havens nam de overslag van containers af. In de overigens havens vlakte de stijging af. De zogenoemde Nordrange-Index steeg nog wel, van 111,6 tot 113. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Hiermee bereikte deze index voor het eerst het niveau van voor de coronacrisis.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor november is gebaseerd op de cijfers van de helft van de 91 havens.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Hoogwater op de Maas, stuwen gestreken

ARCEN De waterstand op de Maas is de afgelopen dagen flink gestegen tot boven de 1000 m3/s. De afvoer van water bij Sint Pieter is nu weliswaar aan het dalen richting de 700 tot 800 m3/s, maar de verwachting is dat het water de komende dagen weer gaat stijgen. De stuwen van Roermond en Belfeld zijn uit voorzorg gestreken en geopend voor de scheepvaart.

Doordat er zondag weer nieuwe neerslag wordt verwacht, zal de afvoer bij Sint Pieter weer gaan stijgen tot waarden rond 1000 m3/s op maandag 28 december. Omdat de hoeveelheid neerslag onzeker is, schat Rijkswaterstaat de kans dat de afvoer in deze tweede piek tot boven de 1250 m3/s gaat stijgen op ongeveer 30%.

Rijn en IJssel
De waterstand op de Rijn en de IJssel is normaal voor de tijd van het jaar. Sinds begin december is de afvoer van de Rijn bij Lobith licht gestegen. Op 24 december bedroeg de afvoer 1510 m3/s (8,23 m +NAP) en stond die dag op het punt om sterk te gaan stijgen. Deze afvoerstijging zal zich de komende vijf dagen sterk doorzetten tot een niveau van 2600 – 2800 m3/s (9,80 – 10,10 m +NAP) rond 28 december, waarna de afvoeren kortstondig min of meer stabiel blijven. Rond de jaarwisseling behoort een hernieuwde stijging naar afvoeren rond 3000 m3/s (10,35 m +NAP) tot de mogelijkheden. Een afvoerniveau van 4200 m3/s, waarbij de uiterwaarden zullen gaan inunderen, zijn vooralsnog niet in beeld. In de eerste week van januari is een daling van de afvoeren richting langjarig gemiddelde waarden (2250 m3/s) het meest waarschijnlijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

 

Danser en North Sea Port positief over modal shift

TERNEUZEN De Danser Group en North Sea Port zijn er van overtuigd dat er in en rondom North Sea Port nog veel potentieel is om een modal shift van wegvervoer naar transport via binnenvaart te realiseren. De Danser Group kende dit jaar met 200.000 TEU een grote groei van containers in het havengebied van North Sea Port.

Danser Group biedt haar klanten lijndiensten aan tussen North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen, Westdorpe en Gent) en de zeehavens Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast gebruikt Danser het Gentse deel van North Sea Port steeds frequenter als hub voor de diensten naar onder andere Wallonië en Noord-Frankrijk.

Sterke groei
Op dit moment biedt de groep wekelijks zo’n 20-tal afvaarten via binnenvaart aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar verder zal stijgen. ‘Ondanks de bijzondere situatie rond COVID-19 zijn we ook dit jaar sterk gegroeid en dus trots dat deze mijlpaal nu al is bereikt’, vertelt CEO Ben Maelissa van Danser Group.

Ook CEO Daan Schalck van North Sea Port is positief. ‘We zien dat de containerisatie in de binnenvaart ook in onze haven verder doorzet. Dankzij de modal shift rijden er al snel 100.000 vrachtwagens minder op de weg.

Digitaal en groen
Danser Group zet zich behalve op volumegroei ook sterk in op digitalisering en een verdere vergroening van de vloot. ‘Dit jaar zien we een versnelling in de digitalisering om ons heen en in ons bedrijf. Daarnaast hebben we in ons streven naar zero-emissie, als volgende stap, ingezet op het gebruik van biobrandstoffen. Dit hebben we inmiddels op de eigen vloot doorgevoerd.’ (Foto Danser)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Vanaf 2021 één keer digitaal melden met SWINg

NIJMEGEN Binnenvaartondernemers kunnen vanaf 4 januari 2021 gebruik maken van het communicatieplatform Single Window for Inland Navigation (SWINg). Het platform voorkomt dat binnenvaartondernemers herhaaldelijk meldgegevens op verschillende manieren aan de autoriteiten op de vaarroute moeten doorgeven. SWINg laat het de binnenvaartondernemers toe om de reisgegevens één keer digitaal te melden.

SWING is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde. Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via het Single Window for Inland Navigation.

Privacy
Stel dat je van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij het Single Window for Inland Navigation je gegevens digitaal melden bij vertrek in Zeebrugge. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de Haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. Het Single Window for Inland Navigation stuurt de gemelde gegevens automatisch door naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Het SWINg-platform is een initiatief van North Sea Port, de Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Geen nieuwe software
Om met SWINg te kunnen werken hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. De bestaande softwarepakketten worden compatibel gemaakt aan SWINg. Dit betekent dat de meldsoftware die je gebruikt info kan ontvangen van en doorsturen naar SWINg.

Via het SWINg-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Zo heeft Autena Marine het container stuwprogramma ContainerPlanner aangepast voor SWINg. ‘Onze gebruikers hoeven dus niet meer met hun portemonnee de sluis op voor het voldoen van het vaartrechten’, vertelt Desiré Savelkoul van Autena.
Naast Autena met ContainerPlanner hebben ook Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en UAB-Online aangegeven de software aan te passen.

Kijk voor meer informatie over SWING op www.swing-platform.be.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aannemer start met verruiming Twentekanalen

UTRECHT Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit betekent dat de uitvoering van de verruiming is gestart.

Voordat de aannemer in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk start, vinden er meerdere voorbereidende werkzaamheden plaats. Een van de onderzoeken is het verrichten van aanvullend grondonderzoek. De aannemer krijgt zo meer inzicht in de samenstelling van de bodem. Begin 2021 wordt er ook gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om de bagger werkzaamheden veilig uit te voeren worden verdachte locaties vooraf onderzocht om te bepalen of er sprake is van een explosief. Ook starten we met het onderzoek naar de kabels en leidingen in de bodem.

Minder stikstof
De verruiming van de Twentekanalen zorgt op de lange termijn voor een vermindering van de uitstoot van stikstof. Dit komt omdat straks grotere en zwaarder beladen schepen over de Twentekanalen kunnen varen, waardoor er per dag 900 vrachtwagens minder over de snelweg A1 rijden. Zo draagt het project bij aan een duurzame wijze van vervoer.

Eind 2022 gereed
De werkzaamheden aan de Twentekanalen starten in het voorjaar van 2021. Combinatie Van Oord – Hakkers – Beens werkt dan gedurende 1,5 jaar aan het verruimen van de Twentekanalen. De verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning eind 2022 gereed.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

OVV: ‘Veiligheid riviercruisevaart niet voldoende’

DEN HAAG De groeiende populariteit van riviercruises in Nederland vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport naar aanleiding van de aanvaring tussen het riviercruiseschip Viking Idun en een chemicaliëntanker in de nacht van 1 april 2019 op de Westerschelde.

De vaak beperkte zelfredzaamheid van de passagiers aan boord van riviercruiseschepen in combinatie met de groeiende populariteit van riviercruises vormen de aanleiding voor meerdere aanbevelingen om de veiligheid in de riviercruisesector te verbeteren. Daarnaast wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aanbevolen het toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren.

Groot gat
Op 1 april 2019 vond er net na middernacht een aanvaring op de Westerschelde plaats tussen het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun en een Maltese chemicaliëntanker. De schade aan beide schepen was aanzienlijk. Aan boord van het cruiseschip waren 137 veelal oudere passagiers en 43 bemanningsleden aanwezig. Bij de aanvaring lagen de meeste passagiers in de afgesloten hutten te slapen en raakten door de klap enkelen van hen lichtgewond. De chemicaliëntanker was beladen met onder meer benzeen, heptaan en methanol. De klap veroorzaakte een groot gat in de scheepswand van de tanker. De opslag van de chemicaliën in dubbelwandige tanks heeft een lekkage van zeer giftige stoffen voorkomen.

Bekwaamheid niet getoetst
Het riviercruiseschip Viking Idun voldeed volgens de wet aan de eisen die gesteld worden aan riviercruiseschepen. Ook had de bemanning de benodigde certificaten, op basis waarvan ze in Nederland mocht varen. De Onderzoeksraad constateert echter dat deze wettelijk gestelde eisen niet altijd voldoende zijn. De bemanning van de Viking Idun had onvoldoende kennis over het complexe Westerschelde vaargebied. Ook beheersten zij onvoldoende de Engelse taal, waardoor de communicatie via de marifoon niet goed werd verstaan of begrepen. Daarnaast heeft de kapitein voor de reis over de Westerschelde er niet voor gekozen om bemanningsleden met de meeste kennis van het vaargebied in de stuurhut aanwezig te laten zijn. Ook werd er niet voor gekozen de hulp van een loods in te roepen. De Onderzoeksraad concludeert dat de bemanningsleden wel bevoegd, maar niet voldoende bekwaam waren.

Complex vaargebied
De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld waar binnenvaart, zeescheepvaart en pleziervaart elkaar dag en nacht treft. Het intensieve gebruik in combinatie met smalle vaargeulen, ondieptes, een sterke stroom en het getij maakt het tot een vaarwater met risico’s. De Onderzoeksraad concludeert dat, ondanks de complexiteit van het gebied, er geen aanvullende eisen rond kennis en bekwaamheid van bemanningen van binnenvaartschepen gelden. Dit is wel het geval in vergelijkbare gebieden als bijvoorbeeld de Rijn.

Toezicht op riviercruisevaart
Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat deze aanvaring niet op zichzelf staat. De toenemende populariteit van riviercruises vraagt om een verbetering van de veiligheid in deze sector. Jaarlijks wordt een groot aantal passagiers vervoerd, die vaak beperkt zelfredzaam zijn. De Onderzoeksraad doet daarom aanbevelingen om de veiligheid in de binnenvaartsector en specifiek de riviercruisesector in Nederland te verbeteren. Ook krijgt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de aanbeveling om de effectiviteit van het toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren en de bekwaamheidseisen voor bemanning van riviercruiseschepen in het Scheldegebied aan te scherpen.

Aanbevelingen
In de riviercruisesector is extra aandacht nodig voor de veiligheid, zeker in het licht van de groei die is doorgemaakt en het grote aantal passagiers dat op deze schepen wordt vervoerd. Dit mede omdat de zelfredzaamheid van de passagiers in veel gevallen beperkt is. Daartoe doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid de volgende aanbevelingen:

Aan Viking River Cruises en overige rederijen actief in de riviercruisevaart:

1. Borg dat er tijdens iedere vaart van een riviercruiseschip een volledig gekwalificeerde en bekwame nautische bemanning in de stuurhut aanwezig is.

– Ontwikkel, implementeer en handhaaf een toegespitst trainingsprogramma voor de nautische bemanningen met een periodieke toetsing van vaardigheden.
– Besteed daarbij nadrukkelijk aandacht aan taalbeheersing (waaronder nautisch Engels) en voldoende bekendheid met de voorgenomen vaarroutes.

Aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken:

2. Scherp de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen aan voor nautische bemanningen van riviercruiseschepen binnen het Scheldegebied en benut hierbij de mogelijkheid om in het scheepvaartreglement Westerschelde aanvullende bepalingen voor een veilige doorvaart van riviercruiseschepen op te nemen. Te denken valt aan bepalingen rond bekendheid met het vaargebied en/of een loodsverplichting bij het ontbreken van deze kennis. Onderzoek aanvullend hierop of deze maatregelen ook in internationaal verband geborgd kunnen worden.

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

3. Bevorder de effectiviteit van het toezicht op de riviercruisevaart:

– Ontwikkel een toezichtarrangement voor een gecoördineerd toezicht op de riviercruisevaart.
– Ontwikkel een instrumentarium voor de effectieve handhaving van de voertaaleis.
– Onderzoek structureel ongevallen en incidenten met riviercruiseschepen. Neem vervolgens actie op de geleerde lessen en deel deze lessen en bevindingen met de internationale partners.

Aan het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB):

4. Deel de bevindingen en lessen uit dit onderzoek binnen het nationale- en internationale netwerk, zoals de Ledengroep Personenvervoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.