Lof voor Green Deal

ROTTERDAM De European Barge Union (EBU) juicht de Green Deal van het Europese Parlement en de Europese Raad toe. Deze Europese Green Deal heeft tot doel de transportemissies te verminderen door 75% van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart en spoor.

‘De voorgestelde Green Deal ondersteunt het doel van de sector om zijn modale aandeel te vergroten ten voordele van de hele Europese Gemeenschap’, onderstreept EBU-president en CBRB-voorzitter Paul Goris de positie van de binnenvaartsector. ‘We verwelkomen daarom het voorstel en kijken ernaar uit om de toekomstige behoeften met alle betrokken partijen te bespreken om de ambitieuze doelstellingen van de Europese Unie volledig te realiseren.’

Voldoende capaciteit
Binnenvaart staat bekend als een energiezuinig, veilig en duurzaam alternatief ten opzichte van andere vervoerswijzen en draagt bij aan de ontlasting van de overbelaste wegen- en spoornetwerken. Een betere integratie van de binnenvaart in transportketens verbetert de efficiëntie van het gehele Europese transportnetwerk.
De binnenvaart beschikt nog over voldoende capaciteit op de Europese waterwegen en heeft op dit moment al een lage CO2 uitstoot vergeleken met het vervoer over de weg. Deze modal shift kan substantieel bijdragen aan de realisatie van de Green Deal.

Betrouwbaar
EBU omarmt met name het voorstel van de Europese Commissie om de capaciteit van de binnenwateren beter te beheren. Dit moet leiden tot een betrouwbaar, veilig, kosteneffectief en klimaatbestendig infrastructuurnetwerk. Het vraagt wel om een integraal waterbeleid. Binnenvaart moet een belangrijk onderdeel worden van de multimodale transportketen. De EBU steunt daarom de inspanningen om het voorstel voor de Directive on Combined Transport te herzien die de multimodale integratie van alle vervoerswijzen moet verbeteren.

Meer financiering
Waar de Europese Commissie de enorme investeringsbehoeften erkent die hand in hand gaan met haar voorstel, roept EBU op tot een robuust financieringsprogramma binnen een nieuwe implementatiestrategie voor de binnenvaart. Dit zou een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten, riviercommissies, internationale organisaties en andere belanghebbenden moeten zijn, gerealiseerd onder de paraplu van een follow-up van het NAIADES-actieprogramma. De binnenvaartsector streeft ernaar zijn ‘CO2-footprint’ te verkleinen en is nu al de laagste in vergelijking met andere transportmodaliteiten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.