Tagarchief: innovatie

Samenwerking CoVadem en Shipping Technology

AMSTERDAM Schippers met een ST Black Box Pro van Shipping Technology aan boord kunnen voortaan eenvoudig gebruik maken van Smart Navigation van CoVadem. Hiermee zien schippers actueel waterdieptes rond hun schip rechtstreeks in hun Inland ECDIS-viewer.

De ST Black Box Pro fungeert als centraal dataplatform aan boord. Via een zogeheten API (Application Programming Interface) wordt Smart Navigation hiermee verbonden. Klanten van Shipping Technology hebben hierdoor geen CoVadem Box nodig, die normaal de sensor- en andere gegevens verwerkt en uitwisselt.

Dankzij de samenwerking wordt de instap voor scheepseigenaren met een ST Black Box Pro gemakkelijker en goedkoper. Bovendien krijgen ze korting op het abonnement.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Miljoenen voor maritieme innovaties

DEN HAAG De R&D-regeling voor de maritieme, automotive en luchtvaartsector is een feit. De ministerraad stemde onlangs in met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren.

De regeling is bedoeld als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen voor de volgende stap naar een emissieloze maritieme sector.

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is volgens Nederland Maritiem Land nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. Want de technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Maritiem masterplan
De maritieme sector stelde onder de vlag van de maritieme koepel Nederland Maritiem Land eerder al een masterplan op. Doel is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen die worden toegepast voor ten minste 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot.

Sector is enthousiast
De maritieme sector sprak begin maart via een webinar met haar brede achterban gesproken en opgeroepen om mee te doen. De R&D-regeling voorziet namelijk deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ontwikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het masterplan en die daarvan ook integraal deel uitmaken. ‘Om het Masterplan succesvol te kunnen uitvoeren, is het essentieel om samen te werken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te komen’, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. ‘Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse maritieme sector de blik heeft gericht op een schone toekomst.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister trekt vier miljoen uit voor binnenvaartschip op waterstof

ROTTERDAM Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt vier miljoen euro uit voor de bouw, ontwikkeling en het in de vaart brengen van het eerste binnenvaartvrachtschip in Nederland dat wordt aangedreven door waterstof. Het schip krijgt de naam Antonie, wordt 135 meter lang, 3700 ton, wordt gebouwd door Lenten Scheepvaart en komt naar verwachting in 2023 in de vaart.

De bouw van de Antonie staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het WEVA-project. Dit is de afkorting van ‘Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie’. De Antonie gaat zout vervoeren van de fabriek van Nouryon in Delfzijl naar de Botlek in Rotterdam. Het project waar naast de reder en vervoerder ook de motorleverancier en brandstofcelproducent bij betrokken zijn, wordt begeleid door binnenvaart coöperatie NPRC. ‘Het unieke van dit project is de samenwerking tussen verlader, binnenvaartondernemer, coöperatie NPRC en de overheid’, vertelt CEO Femke Brenninkmeijer vn de NPRC. ‘Alleen met steun van alle belanghebbenden is het mogelijk om van dromen naar werkelijkheid, van woorden naar daden, te komen met een zero-emissie transport.’

Zero-emissie
Waterstof als aandrijving voor binnenvaartschepen is volgens de minister een belangrijk duurzaam alternatief voor schepen die varen op fossiele diesel. ‘Varen op waterstof is nu niet langer meer een idee dat op de tekentafel ligt. Door dit schip te bouwen en er straks mee te varen, leren we in de praktijk wat er nodig is om waterstof veilig en op grotere schaal te gebruiken in onze binnenvaart. Dit is een hele mooie stap vooruit op weg naar een binnenvaart zonder uitstoot.’ In 2050 moet de Nederlandse binnenvaart zero-emissie zijn.

Green Deal
De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen hebben in 2019 met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de handen ineen geslagen voor verduurzaming van de scheepvaart. Uit die Green Deal vloeiden eerdere impulsen voor schonere binnenvaartschepen voort, zoals de oprichting van Zero Emission Services (ZES). Begin dit jaar stelde minister Van Nieuwenhuizen 11,7 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Ook was er subsidie voor fabrikanten voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren. Het kabinet stelt de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

RWS zet drones in bij incidenten op de Waal

NIJMEGEN Rijkswaterstaat gaat langs de Waal tussen Tiel en Nijmegen testen en vliegen met autonome drones om sneller een overzichtsbeeld te krijgen van een incident op de vaarweg. Zo geeft een drone bij aanvaringen, lozingen, drenkelingen, brand aan boord van een schip, afgevallen lading of olieverontreinigingen snel realtime overzichtsbeelden vanuit de lucht.

Een zelfstandig vliegende drone wordt voorgeprogrammeerd en kan met één klik op de kaart precies daar uitkomen waar Rijkswaterstaat hem wil hebben. De inzet van drones leidt tot minder hinder voor de scheepvaart, geringere milieuschade en kostenbesparingen. Rijkswaterstaat wil met Drone2Go uiteindelijk op meerdere locaties in het land vaste landings- en vertrekpunten voor autonoom vliegende drones realiseren.

Op de verkeerspost
Het praktijkgebied aan de Waal is de eerste locatie die hiervoor in gebruik genomen wordt. In dit gebied werkt Rijkswaterstaat samen met politie, brandweer, ILT aerosensing en de NVWA onder de naam ‘Drone2Go’. Het is de bedoeling dat de dronebeelden live beschikbaar komen voor de operators in verkeerspost aan de Waal en dat ook de mobiel verkeersleiders op het water, de politie en de brandweer deze kunnen zien op hun eigen schermen om zo direct gericht tot actie over te kunnen gaan.

Naar praktijk
Minister Van Nieuwenhuizen ziet de ingebruikname van het praktijkgebied van Drone2Go als hulp om van innovatie naar praktijk te gaan. ‘Drones nemen ons gevaarlijk werk uit handen en komen op plekken waar mensen niet kunnen komen. Ze maken zichtbaar wat wij niet kunnen zien en bewijzen keer op keer hun meerwaarde voor specifiek werk. Daarom moeten we ze goed en veilig leren gebruiken.’

Uitwijken voor obstakels
Om het gebied officieel in gebruik te nemen is meerdere keren gevlogen met een autonome drone. Via een livestream keken alle betrokken marktpartijen en partners mee hoe deze drone liet zien dat hij aankwam waar hij moest zijn én onderweg zelfstandig kon uitwijken voor obstakels op zijn route. De komende tijd gaat Drone2Go dit nog verder ontwikkelen in het praktijkgebied. Op die manier leren we steeds beter hoe autonome drones op een veilige manier onderdeel kunnen worden van de dagelijkse operatie van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat hele Nederlandse dronesector mee kan profiteren en leren van de ervaringen die Drone2Go langs de Waal op doet.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CoVadem’s Smart Navigation binnenkort in Periskal en Tresco viewers

AMSTERDAM De Smart Navigation-module van CoVadem is binnenkort beschikbaar voor gebruikers van de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco Engineering. Inmiddels zijn de contracten hiervoor getekend. Daarmee komt real time-informatie over waterdiepte op de Waal en Rijn tussen Rotterdam en Bazel beschikbaar in de elektronische vaarkaart en heeft de schipper alles op één scherm. CoVadem breidt het vaargebied de komende jaren stapsgewijs uit.

CoVadem brengt die essentiële informatie in kaart door het ‘varend meetnet’ van meer dan 200 aangesloten schepen. En die informatie is actueel. Schippers ontvangen hiervoor dagelijks aan boord een update van de dieptedata, gebaseerd op de metingen van de schepen die voor hen uit varen. De verwerking in de Inland ECDIS-systemen gebeurt automatisch. In de toekomst komen meerdere updates per dag beschikbaar.

Uitvoerig getest
CoVadem, Periskal en Tresco hebben de afgelopen tijd de koppeling van Smart Navigation met de ECDIS-viewers op meerdere schepen in de praktijk getoetst. ‘Dit is aanvullende, essentiële informatie die eerst niet voorhanden was’, zegt Periskal-directeur Marc Persoons. ‘Diepte-informatie was in feite wel onderdeel van ECDIS, maar het was er nooit van gekomen dat de overheid actuele gegevens beschikbaar stelde. Dankzij de crowdsourcing door CoVadem is die actuele informatie er nu wel. Als schipper wil je tijdens het varen weten waar het echt diep en ondiep is. Niet alleen de theoretische vaargeul en hoe het zou moeten zijn.’

Directeur Jo Jacobs van Tresco spreekt van een innovatie. ‘Het is een verrijking van ons product, een belangrijke toevoeging en er is vraag naar. Dat horen we regelmatig van schippers. In één blik zie je tijdens het varen alle gewenste informatie.’

Smart Navigation is binnenkort voor alle scheepseigenaren beschikbaar als abonnement. Schepen die deelnemen aan de metende CoVadem-vloot krijgen korting. Kijk voor meer informatie en tarieven op www.covadem.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Drone levert pakketje af op mcs Duancis

ROTTERDAM Het containerschip Duancis heeft dit weekeinde aan boord een pakje gekregen dat werd afgeleverd met een drone. De Duancis voer tijdens de aflevering met normale snelheid ter hoogte van het Eiland van Brienenoord.

Het is het tweede deel van een serie pilots van Dutch Drone Delta met delivery drones in de Rotterdamse haven. Eerder dit jaar werd het offshore schip Pioneering Spirit al door een drone beleverd. Het doel van de vluchten is om te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan nog grotere efficiëntie en een gemakkelijke en klantvriendelijke doorvoer van schepen in de Rotterdamse haven.

Dronedelivery binnenvaart
Een binnenvaartschip is soms maar kort in de haven en heeft dan niet altijd de tijd om de auto van het schip af te zetten om spullen op te halen. Het online bestellen en laten leveren per drone van bijvoorbeeld reserveonderdelen kan dan veel tijd besparen.
Omdat drones niet volledig stil vliegen, onderzoekt de Dutch Drone Delta of het wenselijk is om bepaalde afstanden tot woningen te houden en hoe groot die afstand dan zou moeten zijn. De testen geven bovendien antwoorden op belangrijke vragen van aanbieders van drone-diensten zoals de routes die moeten worden ontwikkeld, hoeveel gewicht de drone moet kunnen vervoeren en hoe drone-vervoer past in de logistieke keten.

Drone-evolutie
Drones zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben op vervoer en transport. De nieuwe Europese regelgeving maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen gereed gemaakt worden.

De delivery vluchten zijn hierbij een belangrijke eerste stap; een echt pakket wordt afgeleverd en de drone legt hiervoor een grote afstand af. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot. Om veilige en efficiënte dronevluchten buiten het zicht van de piloot te kunnen faciliteren, is een betrouwbaar mobiel netwerk op vlieghoogte nodig. KPN was bij deze vlucht betrokken en heeft de benodigde netwerkmetingen verricht.

CoVadem op STL in Kalkar

AMSTERDAM CoVadem is op 29 en 30 september aanwezig op de beurs Shipping Technics Logistics in Kalkar. Tijdens deze beurs toont CoVadem de module Smart Navigation. De afgelopen weken is deze module uitvoerig getest.

Met de CoVadem Smart Navigation bent u altijd op de hoogte van de juiste diepte rondom uw schip, op het traject Werkendam-Iffersheim. Actuele online gegevens van de metende schepen voor u bieden u het inzicht om uw snelheid en koers aan te passen voor het beste rendement. Bespaar brandstof en zie waar u veilig kunt varen, direct op uw Inland ECDIS viewer.

De Smart Navigation module is toepasbaar met gangbare navigatiesoftware voor de binnenvaart zoals Tresco, Persikal en Stentec en komt naar verwachting half oktober beschikbaar voor alle klanten van CoVadem.

Lezing
CoVadem maakt ook deel uit van de programmering rondom de beurs. Op dinsdag 29 september van 16.15 tot 16.45 uur en op woensdag 30 september 13.15-13.45 uur verzorgt Henk van Laar als mede-oprichter van CoVadem een lezing over de coöperatieve dieptemetingen en big-data technologieën.

U vindt CoVadem op STL Kalkar op de stand van Engel & Meier en Kadlec&Brödlin, standnummer 140.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Meer samenwerking in slimmer varen

ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag 21 september het startsein gegeven voor meer samenwerking op het gebied van smart shipping. In de Kooren Terminal in Rotterdam lanceerde zij het Nederlands Forum Smart Shipping. In dit forum gaan marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping.

De minister sprak van smart shipping als een ‘containerbegrip’. ‘Het gaat over een nieuwe generatie zee- en binnenvaartschepen die duurzamer zijn dan de huidige, over onbemande vaartuigen voor gevaarlijk werk in havens, over geautomatiseerde goederenoverslag. Het gaat over innovaties die de stap naar efficiënter en schoner transport over water nog aantrekkelijker maken. De wereldwijde maritieme koppositie van Nederland is niet vanzelfsprekend. Die zullen we samen moeten verdedigen.’

Slagkracht
De minister nam vanuit een autonoom varend schip het logo van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) aan. Dat droeg ze over aan Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, de organisatie waar het forum straks is gehuisvest. Met de woorden ‘nu het initiatief SMASH!, en dus het forum, niet meer alleen van de overheid is maar van ons allen, is het een uitzonderlijke samenwerking in mijn ogen’ nam hij het logo in ontvangst. ‘We creëren hiermee slagkracht om innovaties op het gebied smart shipping in Nederland te versnellen en zo op dit gebied toonaangevend te worden en te blijven.’

Voorbeelden
Om duidelijk te maken hoe divers de toepassingen van smart shipping zijn waren er vijf verschillende voorbeelden van slimme schepen te zien; de RT Borkum, CityBarge, RPA-3, VO:X Metiri en het ms Auris. Voor de CityBarge, een autonoom vaartuig dat in een pilotproject goederentransport in de binnenstad van Leiden gaat verzorgen was het zelfs de publieke onthulling. De RT Borkum is een sleepschip dat op afstand bestuurd kan worden. Ook experimenteert het momenteel met autonome functies. De varende drone VO:X Metiri wordt onder andere ingezet om bodemmetingen te doen op plekken waar bemande voertuigen niet kunnen komen. De RPA 3 is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam dat ook zonder kapitein kan varen en die onder andere de waterdiepte in de haven in beeld kan brengen. Het ms Auris is een vaartuig van onderzoeksinstelling Marin waarop autonome technieken in praktijk getest worden.

Gezamenlijke ambitie
SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, NMT, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

Activiteiten die het forum gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, dit uit zich in een gezamenlijke roadmap, overleg en het samen uitvoeren van projecten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Onderzoek naar nut en noodzaak smart shipping

ZOETERMEER Panteia en Ecorys zijn onlangs in een projectteam smart shipping van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begonnen met onderzoek naar nut en noodzaak van Smart Shipping. De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de effecten van smart shipping voor binnenvaart. De verwachte effecten lopen nogal uiteen en zijn divers. Het gaat van nieuwe markten voor scheepsbouwers tot nieuwe mogelijkheden voor transporteurs door veranderende vervoersconcepten. Maar ook de veiligheid op de vaarweg kan verder verbeterd worden en er valt duurzaamheidswinst te behalen. Overigens kan niet alleen het bedrijfsleven baat hebben bij smart shipping. Ook de overheid zal er bij uitvering van taken gebruik van kunnen maken.

Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten smart shipping kan opleveren voor de ‘BV Nederland’ en welke investeringen daar mogelijk voor nodig zijn. Panteia en Ecorys bepalen de impact van smart shipping voor de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid. Veel van de input voor de studie wordt opgehaald bij marktpartijen.

Afgeblazen
Inmiddels heeft de coronacrisis een behoorlijke stempel gedrukt op het doorontwikkelen van smart shipping. Bijeenkomsten over smart shipping zijn de laatste tijd vaak afgeblazen of uitgesteld, en soms raakt de crisis het ontwikkelingswerk dat binnen bedrijven en instellingen wordt verricht direct.

Zo besloot kunstmestproducent Yara als gevolg van Covid-19 pandemie om de verdere ontwikkeling van de Yara Birkeland te pauzeren. Dit schip zou in de nabije toekomst volledig elektrisch en autonoom containers verplaatsen tussen twee fjorden in Noorwegen. De romp van het schip werd in februari 2020 opgeleverd in Roemenië. Het was de bedoeling het schip later dit jaar bemand operationeel te laten varen. Vervolgens zou er stapsgewijs meer autonomie aan boord worden gebracht, waarmee het schip in 2022 volledig autonoom had moeten kunnen varen.

Autonome zeetocht
Gelukkig zijn ondanks de coronacrisis ook nog positieve ontwikkelingen te melden. In september van dit jaar zal één van ’s werelds eerste volledig autonome zeeschepen de Atlantische oceaan oversteken, geheel zonder bemanning. Onderzoeksinstelling Promare organiseert deze autonome reis met het onderzoeksschip MayFlower.

Het Mayflower Autonomous Ship zal gebruik maken van state-of-the-art navigatiesystemen en een nauwkeurig GNSS positioneringssysteem. Bovendien gebruik het schip oceanografische en meteorologische instrumenten, net als een satellietcommunicatiesysteem en LIDAR- en RARD-sensoren. IBM is als technologiepartner verantwoordelijk voor kunstmatige intelligentie die de navigatiekeuzes aan boord moet gaan maken. Zo moet haar technologie in staat zijn om andere schepen, rommel, walvissen en andere gevaren te herkennen met behulp van de camera’s en de andere sensoren.

De tocht staat overigens in het teken van de oversteek van de Mayflower, 400 jaar geleden. De oorspronkelijke Mayflower bracht in het jaar 1620 ruim 100 kolonisten vanuit Plymouth naar de Verenigde Staten. Een deel van de kolonisten die om religieuze redenen wilden emigreren had ook een aantal jaren in Leiden gewoond.

Tips welkom
Denk je waardevolle inzichten te hebben met betrekking tot de toekomst van smart shipping, neem dan contact op met Wouter van der Geest van Panteia, tel.: 079-322 23 76 of e-mail: w.van.der.geest@panteia.nl.

 

Autena past ContainerPlanner aan voor SWINg

NIJMEGEN Autena Marine gaat haar stuwprogramma ContainerPlanner aanpassen voor SWINg. ‘Zo wordt voor de gebruikers van ons stuwprogramma het werken in Vlaanderen eenvoudiger gemaakt’, stelt directeur Desiré Savelkoul van Autena..

SWINg (Single Window for Inland Navigation) wordt een platform waarop schippers en binnenvaartondernemers slechts éénmaal en digitaal de reis-, lading- en scheepsgegevens hoeven te melden binnen Vlaanderen en de Westerschelde. Het platform is een initiatief van North Sea Port, de Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Minder administratie
Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. Via software stuurt de schipper of binnenvaartondernemer vanaf 2021 de gegevens door naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorstuurt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip. Het meldplatform en de eigen digitale applicaties van de autoriteiten zijn daarvoor op elkaar afgestemd. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te sturen, digitaal.

De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving. Enkel de overheden die op jouw vaarroute liggen, krijgen toegang tot de gegevens die je meldt. Stel dat je bijvoorbeeld van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan krijgen de haven van Zeebrugge, De Vlaamse Waterweg nv en de haven van Antwerpen de gegevens.

Geen nieuwe software nodig
Om met SWINg te kunnen werken hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. De bestaande softwarepakketten worden compatibel gemaakt aan SWINg. Dit betekent dat de meldsoftware die je gebruikt info kan ontvangen van en doorsturen naar SWINg.

Via het SWINg-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Naast Autena met ContainerPlanner hebben ook Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en UAB-Online aangegeven de software te willen aanpassen.

Vanaf 1 januari 2021 zal het voor schepen die gevaarlijke goederen en stoffen vervoeren verplicht zijn om gegevens digitaal te melden. Later wordt deze verplichting uitgebreid naar andere schepen. Als je nu nog niet digitaal meldt, wordt aangeraden om software aan boord te halen, zodat je kan overstappen naar digitale meldingen. Het maakt het meldproces een stuk eenvoudiger.

Voordelen
De initiatiefnemers van SWINg hebben een aantal voordelen van het meldsysteem op een rijtje gezet. ‘Dankzij SWINg zullen schippers en binnenvaartondernemers niet meer aan wal moeten gaan om reis- en ladinggegevens te melden. En omdat ze hun gegevens nog maar één keer moeten doorgeven zijn ze ook minder afgeleid, wat opnieuw de veiligheid op het water ten goede komt. Omdat we een beter verkeersbeeld hebben met SWINg, kunnen we ook de risico’s op voorhand beperken. Denk aan het vermijden van niet-compatibele goederen in een sluis of moeilijk passagegebied. Als er toch een ongeval gebeurt, kunnen we sneller en efficiënter ingrijpen, omdat we meer informatie hebben over het schip en de lading.’

SWINg zorgt er volgens de initiatiefnemers verder voor dat de kwaliteit van de melding stijgt. ‘Er is geen verlies van informatie, wat je wel kunt hebben bij mondelinge communicatie. Daardoor moeten er minder gegevens gecorrigeerd worden. Ook de facturatie zal daardoor juister verlopen. Ook dalen de wachttijden aan bruggen en sluizen. Met SWINg kan je bovendien jouw traject beter plannen. Hierdoor is er minder oponthoud aan kunstwerken, waardoor je zuiniger (dus goedkoper) en ecologischer (want minder uitstoot) kan varen.’