FUREC project levert binnenvaart mogelijk 1,2 miljoen ton aan lading op

ESSEN RWE wil in Limburg circulaire en groene waterstof gaan produceren. Daarvoor moet niet recyclebaar huishoudelijk afval worden aangevoerd en pellets worden afgevoerd. En dat wil RWE zoveel mogelijk per schip gaan doen. Het zogenoemde FUREC project van het bedrijf kan de binnenvaart in Limburg uiteindelijk zo’n 1,2 miljoen ton aan werk opleveren.

Voor het Fuse Reuse Recycle project (FUREC) is RWE voornemens installaties te bouwen op zowel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen als op het Chemelot terrein in Sittard-Geleen. De bedoeling is dat in Haelen het afval wordt ingenomen. FUREC heeft hiervoor op het bedrijvenpark een optie genomen op een aantal hectaren grond, direct aan de haven. In de nog te bouwen voorbehandelingsinstallatie wordt niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval gesorteerd, verkleind en verwerkt tot korrels, ook wel pellets genoemd. De installatie gaat ongeveer 700.000 ton huishoudelijk afval per jaar verwerken. Dit komt overeen met de hoeveelheid afval die jaarlijks door ongeveer twee miljoen mensen wordt geproduceerd.

Modal shift
Het afval wat in Haelen verwerkt gaat worden, wil RWE bij voorkeur uit Limburg en omgeving halen. Zo lokaal mogelijk dus. Voor de aanvoer wordt volgens RWE woordvoerder Marjanne van Ginkel-Vroom zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de binnenvaart. ‘We zetten met FUREC in op een modal shift van weg naar water. Daarom willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de binnenvaart. Dat de locatie in Haelen een haven heeft, is dan ook essentieel. Maar hoeveel afval van die 700.000 ton precies via het water gaat, weten we nu nog niet. Dat is afhankelijk van welke afval aanbestedingen we uiteindelijk gaan winnen.’

500.000 ton pellets
De grondstofpellets die in Haelen in de voorbehandelingsinstallatie worden gemaakt, worden uiteindelijk vervoerd naar industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen. Volgens de RWE woordvoerder gaan al deze pellets straks per schip van Zevenellen naar Chemelot. Het gaat dan om ongeveer 450.000 tot 500.000 ton aan pellets per jaar.

Om de pellets om te zetten in waterstof, gaat RWE op Chemelot een tweede fabriek bouwen. De fabriek zal naar verwachting 54.000 ton waterstof per jaar produceren. Dit komt overeen met de opbrengst van een 700 megawatt offshore windpark met gekoppelde elektrolysers.

RWE wil de geproduceerde waterstof leveren aan naast gelegen fabrieken op het Chemelot terrein. Het moet de ‘grijze’ waterstof vervangen, die nu nog wordt geproduceerd uit aardgas. Op deze manier wordt het aardgasverbruik op het Chemelot terrein jaarlijks verlaagd met meer dan 280 miljoen kuub. Dit komt overeen met de helft van het jaarlijkse gasverbruik in Limburg. Hiermee wordt ongeveer 400.000 ton CO₂ per jaar bespaard. De bij de waterstofproductie vrijkomende CO₂ wordt afgevangen en kan worden opgeslagen of eventueel in de toekomst door de industrie als grondstof worden gebruikt. Over de afzet van de waterstof is RWE inmiddels in gesprek met bijvoorbeeld OCI, een producent van meststoffen. Het bedrijf op Chemelot kan met de waterstof onder meer haar productieketen verder verduurzamen.

108 miljoen subsidie
De definitieve beslissing over het produceren van de Limburgse waterstof heeft RWE overigens nog niet genomen. Het bedrijf streeft ernaar in 2024 de investeringsbeslissing te nemen. Maar het realiseren van het project is wel dichterbij gekomen met de 108 miljoen euro uit het Innovatiefonds van de EU. Met het fonds ondersteunt Europa innovatieve en maatschappelijk relevante projecten. Roger Miesen, CEO van RWE Generation, nam de financieringsovereenkomst in ontvangst op de Financing Innovative Clean Tech Conference in Brussel. De CEO omschrijft de miljoenen uit het Innovatiefonds van de EU als ‘een cruciale mijlpaal voor de voortgang van het FUREC-project’. ‘Om het hele project uit te voeren is een investering van meer dan 600 miljoen euro nodig. Dankzij deze toegezegde financiering kan RWE in volle vaart door met de verdere ontwikkeling van het project, zoals het verkrijgen van de nodige toestemmingen en vergunningen. Tegelijkertijd gaan we contracten afsluiten met leveranciers voor de installaties, potentiële afnemers van waterstof en CO₂ en bedrijven die afval in geschikte hoeveelheden en kwaliteit leveren.’ (Erik van Huizen / Illustratie RWE)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw zorgen over verdwijnen klein schip

DEN HAAG Er zijn nog steeds grote zorgen over het afnemen van het aantal kleine schepen. Maar mochten eigenaren van kleine schepen bij het toekomstbestendig maken van hun schip tegen knelpunten oplopen, dan wil minister Harbers van Infrastructuur en Milieu deze schippers ondersteunen bij een beroep op de hardheidsclausule van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Harbers antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP).

Alkaya maakt zich onder meer zorgen over het verdwijnen van het kleine schip. Het zou slecht zijn voor een fijnmazig transportsysteem over water. Voor de modal shift dus. Inmiddels hebben verladers en bevrachters aangeven dat kleinschalig vervoer over de binnenwateren belangrijk is en blijft. De minister wijst op het lopende onderzoek naar de effecten van het aflopen van de overgangsbepalingen op de afname van het aantal (kleine) schepen. ‘Dat onderzoek zal onder andere in kaart brengen of de afname van het aantal kleine schepen een negatief effect heeft op het verplaatsen van goederenstromen van de weg naar het water en wat de impact daarvan is op de bedrijvigheid die nu actief gebruik maakt van deze schepen.’ De minister informeert de Kamer in het voorjaar over de resultaten van het onderzoek.

Aan de markt
Harbers ziet overigens niet alleen een rol voor de overheid weggelegd als het gaat om het voorkomen van het afnemen van het aantal (kleine) binnenvaartschepen. ‘Hier ligt ook een opgave voor de markt zelf. De overheid kan niet in marktomstandigheden treden. Dat neemt niet weg dat in het kader van het lopende onderzoek naar de effecten van het aflopen van de overgangsbepalingen op het aantal (kleine) schepen ook bezien zal worden welke kansen er zijn voor (innovatieve) kleinschalige binnenvaartconcepten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de invloed van nieuwe vervoersconcepten, hoe verladers hierop inspelen en initiatieven op het gebied van smart shipping.’

Modal shift
Alkaya vraagt aan de minister verder nog om de subsidieregeling Modal Shift te verbreden door deze mede in te zetten voor het toekomstbestendiger en duurzamer maken van de bestaande kleine binnenvaartvloot en het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet. Maar de minister vindt de subsidieregeling daar niet voor bedoeld. De regeling richt zich op de opdrachtgevers van transporten. Voor het toekomstbestendiger en duurzamer maken van de bestaande kleine binnenvaartvloot en het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet bestaan andere specifieke regelingen en maatregelen. Ondernemers kunnen voor verduurzaming een beroep doen op de ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’. Voor het verhelpen van knelpunten op het vaarwegennet worden ook maatregelen genomen. In het coalitieakkoord is structureel € 1,125 miljard per jaar en € 1,25 miljard per jaar vanaf 2038 uitgetrokken voor de instandhouding van de wegen, het spoor, de bruggen, de viaducten en de vaarwegen. Een uitbreiding van de scope van de subsidieregeling Modal Shift is tegen deze achtergrond niet aan de orde.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Volle bak op jubileum Telematicadag

NIJMEGEN Hij hoort bij de Telematicadag zoals de Telematicadag bij het KSCC centrum in Nijmegen hoort. Sander Janssen (ms Factotum) leidt bij de ingang iedereen weer naar de goede plek. Hij doet dit al jaren met veel plezier. ‘Garderobe is rechts, koffie is links. Programma mee?’ En voor wie er om verlegen zit, heeft hij een praatje. De 25ste Telematicadag is een weerzien van oude bekenden. Het is volle bak op het schipperscentrum, ook wel de huiskamer van de binnenvaart genoemd.

Vanwege Corona moest de jubileumeditie van de Telematicadag twee jaar worden uitgesteld. Maar vrijdag 30 december was het toch zover. Na de opening van aalmoezenier Bernhard van Welzenes, probeerde het duo Desiré Savelkoul en Dirk van der Meulen de 25 edities in een kwartier samen te vatten. Terug naar 1995, toen internet nog slechts amper bestond en de automatisering de stuurhut binnendruppelde. ‘Wat is een muis’, wilde iemand destijds weten. In 2000 zou de millenniumbug alles lamleggen, er gebeurde niets. Vijf jaar later kwamen Autena, Dekatel en Vaart! met breedband verbindingen voor de binnenvaart. Een jaar later kwam AIS in beeld. Vanuit de binnenvaart was veel weerstand. Toen het eerste AIS-netwerk klaar was, werden 30 schepen gratis met transponders uitgerust. ‘Ondanks de vele weerstand, kregen we aan het einde van de proef de transponders niet meer terug’, zei Cas Willems als gepensioneerd RWS-ambtenaar.

Telematica Award
Ieder jaar wordt op de Telematicadag de Telematica Award uitgereikt. De eerste ging in 2009 naar Piet Nefkens. Dit jaar was de Award voor Ivo ten Broeke. Hij is Rijnvaartcommissaris en Projectmanager RIS. Hij kreeg de Award onder meer omdat hij zeer bepalend is geweest voor de RIS-directive, de jury kwalificeert hem zelfs als de nestor van RIS. Ook speelde hij een grote rol bij de invoering van AIS. En de subsidie die er kwam voor de binnenvaart. ‘Ivo ten Broeke heeft oog voor de binnenvaart’, was de eindconclusie.

Ivo ten Broeke kreeg van Martin van Dijk de Telematica Award overhandigd. Hij bleek verrast. ‘Maar ik doe ook maar gewoon mijn werk’, was het commentaar van Ten Broeke. (Foto's Erik van Huizen)
Ivo ten Broeke kreeg van Martin van Dijk de Telematica Award overhandigd. Hij bleek verrast. ‘Maar ik doe ook maar gewoon mijn werk’, was het commentaar van Ten Broeke. (Foto’s Erik van Huizen)

Het was overigens Kees de Vries die Ten Broeke destijds adviseerde ook eens over de grens te gaan kijken. Hoe de vaarwegen er daar bijliggen. De herinnering aan De Vries verleidde Ten Broeke tot een sneer naar de huidige belangenbehartigers in de binnenvaart. Want niet KBN is daarin bepalend, maar volgens Ten Broeke is dat nu Sunniva Fluitsma van de ASV. ‘En dat mogen sommigen in de zaal zich hier aantrekken. Want op het moment dat er iets speelt in de binnenvaart, worden de posities van de Kamerleden bepaald door de ASV en niet door KBN. Het verleidt dagvoorzitter Henk van Laar tot de uitspraak dat er ‘nog werk aan de winkel is’.

Holistische visie
Volgens Nik Delmeire heeft Sunniva Fluitsma inmiddels ook de weg naar Brussel gevonden. En ook voor Delmeire is er werk aan de winkel. Als coördinator van het European Inland Waterway Transport platform moet hij voor april van dit jaar bij de Europese Commissie komen met een toekomstvisie voor een effectieve en efficiënte binnenvaart en de logistiek er omheen. Hierbij staat de vraag centraal wat de binnenvaart als eindpunt ziet in de digitalisering. Hij wil de visie samen met de binnenvaartsector uitwerken en aan de Commissie presenteren. Volgens Delmeire wil de Commissie er flink wat geld ‘tegenaan smijten’. Maar in de zaal klinkt kritiek. Het is allemaal te vaag. ‘Kom met ween actieprogramma in plaats van een visie’, vindt Cas Willems. Ook Delmeire wil dit. ‘Ik wil mensen bij elkaar zetten en gaan discussiëren om tot een goed programma te komen. Wil je bijdragen, meld je dan aan bij het BTB. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.’

Naast de Telematica Award, kreeg ‘moeder overste’ Ria Lentjes op de jubileumeditie van de Telematicadag van Jan Struijk de Snert Award. Samen met vele vrijwilligers zorgt zij op de Telematicadag al jaren voor de snert, broodjes kroket en andere versnaperingen. (Foto Erik van Huizen)
Naast de Telematica Award, kreeg ‘moeder overste’ Ria Lentjes op de jubileumeditie van de Telematicadag van Jan Struijk de Snert Award. Samen met vele vrijwilligers zorgt zij op de Telematicadag al jaren voor de snert, broodjes kroket en andere versnaperingen. (Foto Erik van Huizen)

Druk met data
‘Een dwarsdenker’, zo kondigde dagvoorzitter Henk van Laar Michel van Dijk aan. Als directeur logistics bij Van Berkel Logistics is hij dagelijks druk doende met data. Het blijkt een noodzakelijk kwaad, want doet hij dit niet, dan kost hem dat veel geld. ‘Iedereen wil tegenwoordig iets van een container. Je word er echt helemaal knettergek van. De zeeschepen worden steeds groter, en wij moeten die containers maar in het schip zien te krijgen. De ETA van het zeeschip is hierbij het meest cruciale stukje data. Ben je te vroeg, dan kan je terug met je containers met Marsen of kippenstront. Wij moeten het zelf maar uitzoeken.’
Inmiddels heeft Van Dijk studenten aan het werk om de ETA’s van de zeeschepen te achterhalen. Ze ontwikkelden een applicatie die zes keer per dag de ETA’s van verschillende bronnen ophaalt.

Clean wheelhouse
Hoe het ook kan gaan met de steeds verder gaande automatisering zag Ton Mol van OCIMF, een belangenorganisatie van oliemaatschappijen, in de Verenigde Staten. Mol deed zijn verhaal met een afbeelding van een stuurhut. De schipper op de stuurstoel, aan stuurboord een bureautje voor de administratie, bakboord het koffiehoekje. Want hoeveel we volgens Mol ook gaan digitaliseren, er moet niet teveel afleiding komen. In de VS maken ze daar nu al korte metten mee. Daar hebben ze op veel schepen al het systeem van het clean wheelhouse. Daarbij moet de bemanning de het mobieltje in een box in de stuurhut leggen. Een kooi van Faraday. Tijdens de dienst onbereikbaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aqualink bestuur druk in de weer

NIJMEGEN Het behartigen van de belangen van de watergebonden bedrijven in Oost-Nederland vergt flink wat werk. Het bestuur van Aqualink is daar gedurende het jaar druk mee in de weer. Zo praten de bestuursleden steeds vaker mee in verschillende overleggen. En daar maken ze graag tijd voor vrij in hun vaak drukke agenda.

De bestuursleden schuiven regelmatig aan bij overleggen en vergaderingen. Zoals de overleggen van de gemeenten Nijmegen en Arnhem en belangenorganisaties als TPN West en de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). Ze praten mee over het wel en wee in de havens om de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Zo is de haven van Arnhem flink in ontwikkeling. Nu de meeste woonboten zijn verdwenen, moet de Nieuwe Haven een echte industriehaven worden. Een haven waar onder meer de riviercruisevaart in de winter een plek kan vinden en waar onderhoud aan de schepen kan worden gedaan. Het is een flinke klus en vergt veel overleg. De bestuursleden praten dan ook samen met alle belanghebbenden en de gemeente Arnhem over de beste manier om de belangen van de watergebonden bedrijven in de haven zo goed mogelijk te behartigen. Ook voor de toekomst. Zaken waar andere belanghebbenden vaak niet direct aan denken.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid van de havens is een van de onderwerpen waarvoor de bestuursleden van Aqualink zich hard maken. Een voorbeeld waarin Aqualink dit jaar een rol in heeft gespeeld voor de leden is de herinrichting van de Nijmeegse Waalkade. Auto’s zijn er niet meer welkom. Dat betekende dat bedrijven niet meer bij de schepen zouden kunnen komen. In samenwerking met de havendienst en de afdeling parkeerbeheer werd op verzoek van Aqualink een goede werkbare oplossing gevonden. Afgesproken werd dat de binnenvaart, cruisevaart en scheepvaart gerelateerde bedrijven een ontheffing van het verbod kunnen krijgen.

Tevens luidde Aqualink bij Rijkswaterstaat de noodklok over de sluizen van Weurt en Grave. Deze worden regelmatig getroffen door defecten waardoor de sluizen moeten worden gestremd. Met alle gevolgen voor de binnenvaart. ‘Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen in de haven van Nijmegen wordt ons gewoonweg onmogelijk gemaakt door het ontbreken van adequate en betrouwbare infrastructuur’, heeft Aqualink-bestuur Rijkswaterstaat laten weten.

Overige zaken
Naast het behartigen van de belangen van de leden, vergt een vereniging als Aqualink vanzelfsprekend ook nog andere zaken, zoals de administratie, het houden van bestuurs- en ledenvergaderingen, het informeren van leden, beurzen waarop leden van Aqualink gezamenlijk kunnen staan, het organiseren van ledenbijeenkomsten en het zorgen dat alles goed wordt vastgelegd en afgehandeld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Extra geld voor subsidie vervanging binnenvaartmotoren

DEN HAAG Binnenvaartschippers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen om hun motor te laten vervangen door een nieuwer, duurzamer model met minimaal Stage V niveau. Het Rijk stelt hiervoor een extra 8 miljoen euro beschikbaar.

Door de populariteit van de subsidieregeling was de subsidiepot die er voor de komende jaren beschikbaar was al snel uitgeput. Daarom komt er nu extra geld beschikbaar.

 Schippers kunnen vanaf 7 februari een aanvraag indienen bij de RVO. Naast het extra geld voor de motorvervanging wordt het maximale subsidiebedrag per aanvraag ook verhoogd, van 200.000 naar 400.000 euro.
 ‘De binnenvaart staat voor een grote verduurzamingsopgave, en kan dit niet alleen’, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. ‘Het is goed om te zien dat schippers zo voortvarend aan de slag zijn gegaan met motorvervanging en dat wil ik blijven stimuleren. Want een lagere uitstoot van stikstof en andere stoffen door de binnenvaart is iedereen bij gebaat.’

Katalysator
Een eerdere optie die er was om een SCR-katalysator aan te schaffen en te laten installeren in een motor bleek minder in trek bij ondernemers. De regels voor deze subsidie worden daarom verruimd, zodat er geld kan worden aangevraagd voor de aanschaf en installatie van een katalysator in combinatie met een roetfilter. Voor 2023 is hiervoor 12,9 miljoen euro beschikbaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmegen maakt werk van de haven

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen gaat de binnenvaart, de binnenhaven en de watergebonden bedrijven meer ondersteunen en stimuleren. ‘Zij zijn van groot belang voor de bereikbaarheid, het economisch functioneren van de stad en de regio’, schrijft de gemeente in het Actieprogramma havens, watergebonden bedrijven en logistiek. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking tussen de havenbedrijven van Nijmegen, Arnhem en Tiel.

De verschillende havens in Nijmegen zijn volgens de gemeente belangrijke schakels en knooppunten in de logistieke ketens. Van belang voor het economisch functioneren en bereikbaarheid van de stad, maar ook voor de regio en de nationale goederencorridor. De haven van Nijmegen levert 210 miljoen aan toegevoegde waarde op. De binnenhaven van Nijmegen en de omringende werklocatie genaamd TPN West biedt aan meer dan 9.000 stads- en regiogenoten een baan. En met meer dan één miljoen ton overslag haalt de haven 67.000 vervoersbewegingen van de weg. Daarom gaf de gemeente vorig jaar een externe partij de opdracht een actieprogramma op te stellen. Op basis van dit programma, wat inzet op economische versterking van de haven en de watergebonden bedrijvigheid, gaat de gemeente nu een aantal zaken aanpakken.

Oost Kanaalhaven
Een aantal in het actieprogramma genoemde zaken is zelfs al in uitvoering. Zoals het baggeren van de Oost Kanaalhaven. Voor een goede toegankelijkheid, en daarmee het economisch functioneren van de haven, moet de Oost Kanaalhaven gebaggerd worden. Met het baggeren tot de oorspronkelijke aanlegdiepte van NAP + 3.00 m is inmiddels begonnen. Naar verwachting wordt dit nog dit jaar afgerond.

De gemeente werkt nu eveneens aan een meerjaren onderhoudsplan voor de haven. Dit moet ervoor zorgen dat gebaggerd kan worden wanneer dit weer noodzakelijk is zonder dat daar apart geld voor beschikbaar moeten worden gesteld in de begroting. Dat was tot nu toe nog steeds het geval.

In de Oost Kanaalhaven gaat de gemeente op vrijkomende locaties meer streven naar invulling door watergebonden bedrijven. Ook wil de gemeente ondersteuning bieden aan ondernemers bij de ontwikkeling en realisatie van individuele en collectieve initiatieven op het gebied van verduurzaming. Hierbij valt onder meer te denken aan zonnedaken, walstroom en laad- en vulpunten voor de (middel)lange afstand.

Noord Kanaalhaven
In de Noord Kanaalhaven werken ENGIE, de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland al geruime tijd samen aan de herontwikkeling van het Centrale Gelderland terrein. Dat resulteerde eind 2019 in de vastgestelde gebiedsvisie Waal Energie. De ambitie is een industrieterrein waar activiteiten gerelateerd aan (opwekking van) duurzame energie, watergebonden bedrijvigheid en duurzame logistiek centraal staan. Wel werd een amendement aangenomen dat er geen biomassacentrale op het terrein mag komen.

Het Nijmeegse college heeft het ontwerp bestemmingsplan, inclusief de MER, begin september van dit jaar vrijgegeven voor zienswijzen. Op dit moment worden de zienswijzen en het advies van de commissie MER bekeken.

Havenmanagement
Maar het gaat de gemeente Nijmegen niet alleen om het aanpakken van de havens zelf. Ook het beleid en management van de Havendienst Nijmegen moet worden verbeterd. Zo wordt niet of te weinig ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals digitalisering. Daarom is vorig jaar al samenwerking gezocht met de gemeente Arnhem. Inmiddels is er een uitwisseling van medewerkers, wat moet resulteren in het delen van kennis en kunde. Ook is de Havendienst verhuisd van de Waalkade naar het gemeentehuis. Maar er kan volgens de gemeente nog meer worden bereikt. ‘Voor het verbeteren van onderhoud van de havens en dienstverlening is het wenselijk de samenwerking met gemeente Arnhem en ook de gemeente Tiel te intensiveren. Beiden willen deze samenwerking graag doorontwikkelen en versterken. Ook de provincie Gelderland heeft al positief gereageerd op deze beoogde samenwerking.’

Voor het verkennen van een intensievere samenwerking tussen de drie gemeenten en de provincie wordt onderzoek gedaan op welke onderdelen samenwerking tussen de verschillende havens en havenbedrijven mogelijk en wenselijk is. Hieruit moet duidelijk worden wat de gemeenschappelijke belangen en ambities zijn van de drie havens.

Kwartiermaker
Om de samenwerking tussen de havens te verbeteren, maar ook de havens beter te profileren, modal shift te bevorderen en ontwikkelingen en innovatie te versnellen, wordt op korte termijn een Kwartiermaker Logistiek Groene Metropoolregio aangesteld. Want de gemeente Nijmegen voelt de nut en noodzaak voor een betere samenwerking met de regio wat betreft de goederencorridor. ‘We willen daarin allereerst inzetten via de Kwartiermaker Logistiek die in de Metropoolregio wordt aangesteld. Via de kwartiermaker kunnen we tevens de kansen op modal shift pakken om daar waar mogelijk te verduurzamen.’

Op de foto bekijken wethouder John Brom en regisseur stuurgroep Port of Nijmegen Gerard Jansen de baggerwerkzaamheden in de binnenhaven van Nijmegen. (Foto gemeente Nijmegen)

Lees ook: ‘Houdt waterkant vrij voor scheepvaart’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart mag in Rotterdam gemengd afmeren

ROTTERDAM Binnenvaartschepen met gevaarlijke lading mogen vanaf de tweede week van januari in de haven van Rotterdam op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. De zogenoemde 1 kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan direct naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiermee de afgelopen anderhalf jaar in een proef ervaring opgedaan. Zowel de Havenmeester van Rotterdam als de binnenvaartbranche hebben de pilot als zeer positief ervaren.

Omdat er grote behoefte is aan meer ligplaatscapaciteit in het havengebied gaat de Havenmeester op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren toestaan. Het Havenbedrijf loopt hiermee vooruit op de aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) waar het Ministerie nu volop mee bezig is. In deze aanpassing van het BPR wordt de reeds bestaande bevoegdheid om af te wijken van de veiligheidsafstanden tussen 1- en 2 kegelschepen onderling en tussen niet-kegelschepen, duidelijker beschreven.

Het Ministerie maakt daarbij gebruik van de reeds in Rotterdam opgedane succesvolle ervaringen met betrekking tot het gemengd afmeren. Verwacht wordt dat de wijziging van het BPR in de loop van 2023-2024 van kracht wordt.

Meer ligplaatsen
Gemengd afmeren past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart te creëren. De ligplaatsen in het Rotterdams havengebied waar binnenkort gemengd mag worden afgemeerd zijn in overleg met onder andere de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld.

Aanvullende voorwaarden
Vanwege de veiligheid mogen niet alle binnenvaartschepen gemengd afmeren, maar mogen ook bepaalde activiteiten niet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan roken of open vuur, werkzaamheden die vonkvorming kunnen veroorzaken of bunkeren van LNG of methanol. Ook kan er in bepaalde gevallen een meldplicht gelden, zoals bijvoorbeeld het melden van de gevaarlijke lading in IVS-next (het Informatie- en VolgSysteem van de binnenvaart). Alle voorwaarden waaronder gemengd mag worden afgemeerd, zijn vastgelegd in het Besluit ‘gemengd afmeren’ 2022. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Dick Sellenraad)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag zeehavens stijgt

DEN HAAG De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen tot bijna 152 miljoen ton. Dat is 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn vooral meer ruwe aardolie en kolen aangevoerd. De afvoer van goederen in containers daalde sterk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In het tweede kwartaal van 2022 is 106 miljoen ton aan goederen gelost. Dat is een stijging van 7,8 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat er meer natte en droge bulkgoederen zijn aangevoerd. 46,6 procent van de geloste goederen bestond uit natte bulkgoederen, waarvan de helft uit ruwe aardolie. Vaker dan gebruikelijk waren ruwe aardolie, aardgas en andere olieproducten afkomstig uit andere landen dan vanuit Rusland. Natte bulkgoederen zoals aardolie waren vaker afkomstig uit Egypte, Irak en het Verenigd Koninkrijk.

Minder Russische kolen
De overslag van geloste droge bulkgoederen steeg in het tweede kwartaal van 2022 tot 31,9 miljoen ton. Dit is een stijging van 16 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn vooral meer kolen gelost (+55 procent). Kolen zijn momenteel een relatief goedkoop alternatief voor (Russisch) aardgas. In het tweede kwartaal van 2022 kwam 21,2 procent van alle kolen uit Rusland. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 40,2 procent. Er kwamen vooral meer kolen uit Australië (+58 procent) en de Verenigde Staten (+77 procent), vergeleken met het 2e kwartaal 2021.

Fors in de min
In het tweede kwartaal van 2022 daalde de totale overslag van goederen vervoerd in containers met 14,1 procent. Er zijn vooral veel minder goederen in containers uitgevoerd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (-21,5 procent). Het aantal aan- en afgevoerde containers nam ook af (-8,8 procent). Wel werden er meer lege containers vervoerd.

De totale overslag van containers van en naar Rusland daalde in het tweede kwartaal van 2022 tot 223 duizend ton. Dit is een daling van 91 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In 2021 zat er vooral hout, papier en karton in geloste containers uit Rusland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

€ 2,3 miljoen voor Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december met een ruime meerderheid van 142 zetels een amendement aangenomen om € 2,3 miljoen beschikbaar te maken voor verlenging van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Het amendement op de begroting van het ministerie van EZK was ingediend door de VVD (Pim van Strien) en mede ondertekend door de Kamerleden Van der Graaf, Amhaouch, Van Haga en Stoffer.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is in het bijzonder Pim van Strien zeer erkentelijk voor het indienen van dit amendement en heeft grote waardering voor de brede steun in de Tweede Kamer.

Risico’s afdekken
De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector benut deze regeling om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Deze risico’s ontstaan doordat bij toepassing van nieuwe technologieën in schepen een sterke afhankelijkheid is van alle aspecten van het scheepsontwerp, terwijl de prestatie van het geheel pas na oplevering daadwerkelijk getest kan worden. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Om deze reden is de subsidie ordergebonden en bedoeld om de scheepswerven te stimuleren een extra stap voorwaarts te maken in het verder verduurzamen van schepen.

Te traag op gang
De effecten van de subsidie reiken volgens NMT verder dan de schepen waarop de innovaties als eerste zijn toegepast, omdat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar zijn in de doorontwikkeling voor meerdere toepassingen en vervolgorders. ‘Daarmee biedt de SDS een oplossing voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. In de verlengingsperiode zal door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een evaluatie van de regeling worden uitgevoerd.’

Schone technologie
De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de regeling. (Bron NMT)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Jubileumeditie Telematicadag 30 december op KSCC Nijmegen

NIJMEGEN Op vrijdag 30 december aanstaande wordt in Nijmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de 25e keer de jaarlijkse Telematicadag gehouden. Dit jubileum staat in het teken van de grote ‘digitale’ stappen die in de binnenvaart zijn gezet.

De organisatie, onder leiding van Bureau Telematica Binnenvaart, heeft een aantrekkelijk programma in elkaar gezet dat is gericht op de binnenvaartondernemer aan de wal en in de stuurhut. Ook beleidsmakers en andere stakeholders zijn traditioneel aanwezig op dit toonaangevende evenement. Tijdens de dag zullen deelnemers met elkaar een antwoord zoeken op de vraag hoe de digitale toekomst van de binnenvaart eruit moeten komen te zien.

Veel veranderd
Want er is in 25 jaar heel veel veranderd aan boord en op de vaarwegen. Elektronische kaarten zijn een niet meer weg te denken onderdeel van iedere moderne stuurhut, ook de invoering van AIS wordt als een nuttige digitaal instrument ervaren en veel schepen melden hun reis- en ladinggegevens met behulp van BICS. Dit alles overigens in de context van zeer goede en inmiddels betaalbare mobiele dataverbindingen.
Maar daarbij blijft het echter niet, ook de introductie van meer intelligentie bij de besturing van schepen klopt zo langzaam op de deur van onze vloot. En ook de verdere integratie van vervoer over water in de logistieke keten vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Telematica Award
Ook wordt dit jaar weer de Telematica Award uitgereikt aan een persoon die een meer dan gemiddelde bijdrage heeft geleverd aan de toepassing van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen.

De Telematicadag wordt gehouden op het KSCC, Waalhaven 1K, 6541 AG Nijmegen (navigatie: Havenweg).
Inlopen kan vanaf 09:30 uur, het programma begint om 10:00 uur.

Bekijk al vast het programma

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.