In nieuw pand kan Scheepvaartwinkel efficiënter werken

ARNHEM Van drie locaties naar één in Arnhem. De grote verhuizing van Scheepvaartwinkel Marine BV maakt dat efficiënter gewerkt kan worden. En dat is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor de klanten.

Scheepvaartwinkel Marine BV zat sinds 2007 in de Arnhemse haven. Maar daar werd het te krap. Met de verhuizing is het totale vloeroppervlak van Scheepvaartwinkel van 1.100 naar 2.700 vierkante meter gegaan. Er is ook een spreekkamer waar klanten van het bedrijf gebruik van kunnen maken. ‘We kunnen nu niet alleen sneller en efficiënter werken, maar ook meer voorraad aanhouden’, vertelt eigenaar Dennis-Jan Snippe in het ruim opgezette pand. ‘En we hebben ruimte genoeg, dus we kunnen nog stappen gaan maken. We zien hier nu ook steeds vaker binnenvaartschippers.’

Corona
De grootste klanten van Scheepvaartwinkel Marine BV zitten in de riviercruisevaart. Het bedrijf levert alles wat de riviercruiseschepen verbruiken. Dat gaat van smeermiddelen, tot touwen, verf en filters. Vrijwel alle grote rederijen zijn klant. Maar deze hadden veel last van de coronapandemie. De schepen lagen stil. En dat merkte ook Snippe, die het bedrijf net volledig van zijn vader had overgenomen, en zijn medewerkers. ‘Van eind 2020 tot en met augustus 2021 zagen we de omzet flink dalen. We hadden nog wel genoeg te doen, maar ik moest werk zoeken voor mijn chauffeurs. Ik ben rond gaan bellen en gelukkig kon ik de vrachtwagens met de chauffeurs verhuren aan een bedrijf wat fietsen transporteert. Ook hebben we in coronatijd de website pleziervaartwinkel.com opgezet. Dat gaat puur om watersport. Het is verkoop aan particulieren. Dat heeft goed gedraaid. Daardoor hebben we geen enkel jaar verlies geleden.’

Als vanouds
Inmiddels is het voor Scheepvaartwinkel al weer als vanouds in de riviercruisevaart. Verwacht de sector zelf dat het nog twee jaar duurt voordat ze weer op het niveau voor corona zit qua passagiers, Snippe en zijn medewerkers zijn daar er al weer overheen. ‘De schepen zitten natuurlijk nog niet allemaal vol, maar als ze varen, dan verbruiken ze.’
Om de riviercruiseschepen te kunnen bevoorraden rijden de chauffeurs verschillende routes door Duitsland, Oostenrijk en het oosten en westen van Frankrijk. In Wenen heeft het bedrijf nog een eigen magazijn. ‘De chauffeurs maken meestal een rondreis van zo’n vier dagen. De rederijen weten precies wanneer we waar zijn. Waar de schepen zijn, daar rijden we naar toe. Dat doen we met drie bussen en drie vrachtwagens.’

Gemak
Dat vrijwel alle grote rederijen gebruik maken van de diensten van Scheepvaartwinkel, komt volgens Snippe door het gemak wat het bedrijf de rederijen biedt. ‘Ze zijn verzekerd van een regelde levering en eenheid van levering door heel Europa. De rederijen weten wat ze krijgen. En ze kunnen bij ons in Arnhem ook materialen laten afgeven. Die nemen wij dan mee op onze routes. Wij zijn dus een verzamelpunt voor de klant. Want wij hebben ook niet alles. Het is dus de hele logistieke keten wat ons uniek maakt. Dat doet niemand zo uitgebreid.’

Een van de redenen voor Snippe om te verhuizen was ook de noodzakelijke schaalvergroting in de sector. ‘Je ziet het gebeuren bij de rederijen. De kleinere stoppen of worden overgenomen en de grote rederijen groeien hard. En wij moeten mee in de professionalisering. Met houtje touwtje kom je er niet meer. Het grootste voordeel haal je immers bij de inkoop.’

Verduurzaming
De riviercruisevaart is inmiddels druk aan het kijken hoe de sector kan verduurzamen. Ook Snippe is daar mee bezig in zijn bedrijf.  ‘Als de cruiseschepen een Green award hebben, kan ik daar natuurlijk niet aan komen rijden met een oude vrachtwagen. Wij willen het meest moderne materiaal. Dat is nu Euro 6 en dat wordt elektrisch. Maar ook intern kijken we naar verduurzaming. Het woord milieu valt vaak. Want heel veel wat wij standaard zo doen, kan anders. Zo zaten alle verfproducten nu nog in plastic doosjes, maar nu in kartonnen verpakkingen. En het geldt ook voor onze toeleveranciers. Zo zijn wij Suzuki dealer en de producten krijgen we in grote dozen met veel piepschuim. Ik bel dan even met de importeur om te vragen of dat toch niet anders kan.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wisselvallig weer maakt geen einde aan droogte

UTRECHT Er komt voorlopig geen einde aan de droogte. De aanvoeren van de rivieren zijn nog steeds laag, het neerslagtekort loopt verder op en de grondwaterstanden zijn uitzonderlijk laag. De effecten van de droogte blijven voor de scheepvaart dus nog zeer goed voelbaar.

De kans op neerslag in Nederland en in het stroomgebied van de Maas en Rijn nemen toe. Desondanks is het op dit moment in Nederland nog altijd zeer droog. Om de droogtesituatie echt te verbeteren moet dan ook langdurig neerslag vallen. Voorlopig moeten we het echter nog doen met ‘hier en daar een bui’. Dat buiige karakter van het weer maakt dat we te maken krijgen met lokaal grote verschillen.

Water in de grote rivieren
De aanvoer van de Rijn bij Lobith is op dit moment 875 m3/s en blijft stabiel. In het weekend van 9 tot en met 11 september gaat de afvoer toenemen tot 1000 m3/s door verwachte neerslag in het stroomgebied.
De aanvoer van de Maas bij Sint-Pieter is ongeveer 25 m3/s en neemt de komende dagen ook wat toe. (Foto Roman Grac via Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

MARIN bouwt meest realistische maritiem simulatorcentrum

WAGENINGEN Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat startte gisteren met een virtuele druk op de knop de nieuwbouw van MARIN’s Seven Oceans Simulatorcentrum (SOSc). Met deze nieuwe onderzoeksfaciliteit wil MARIN maritieme operaties veiliger en efficiënter maken door de meest realistische simulatie van het gedrag van en de interactie tussen maritieme constructies, schepen, de omgeving en de mens. Begin 2024 is het SOSc operationeel.

Het onderzoekscentrum krijgt bolvormige en bewegende simulatoren, een virtual / augmented reality experimenteerruimte en human factor meet- en observatietechnieken die flexibel ingezet kunnen worden voor het simuleren van complexe maritieme operaties. Arno Bons, manager Simulation & Visualization: ‘De bolvormige simulatoren met bewegende brug worden wereldwijd uniek omdat de omgevingsprojectie niet alleen rondom is, maar ook naar boven en beneden. In het Maritime eXperience Lab onderzoeken we de nieuwste VR/AR-systemen en passen die toe voor maritieme systemen en operaties, zowel boven als onder water. Alle simulatoren kunnen we bovendien aan elkaar koppelen om complexe multi-ship en multi-tool operaties te simuleren.’

Nieuwe oplossingen nodig
‘De veiligheid van scheepvaart vraagt volgens de minister om nieuwe oplossingen. ‘De containerschepen worden groter, de drukte op zee neemt toe en de weersomstandigheden veranderen. Deze unieke simulator speelt bij die noodzakelijke innovaties een belangrijke rol. Het nabootsen van moeilijke situaties op zee en de reactie daarop van mens en machine leveren waardevolle informatie waarmee we de scheepvaart veiliger en slimmer maken. Een indrukwekkend voorbeeld van de passie waarmee bij MARIN wordt gewerkt aan innovaties die bijdragen aan maatschappelijke en economische uitdagingen voor de maritieme sector.’

Impuls
Het SOSc betekent een belangrijke impuls voor de missie van MARIN: schone, slimme en veilige scheepvaart en duurzaam gebruik van de zee. Bas Buchner, algemeen directeur MARIN: ‘Naast onderzoek naar scheepvaartveiligheid maakt deze nieuwe virtuele testfaciliteit het mogelijk om het gedrag van toekomstige schepen al tijdens het ontwerp te ervaren, waarbij de rol van de bemanning en samenwerking aan boord centraal staan. Het geeft de nationale en internationale maritieme sector, inclusief de Koninklijke Marine en de Rijksrederij, de mogelijkheid innovatieve schepen te ontwikkelen met veilige en maximale operationele inzet onder de meest moeilijke omstandigheden op zee.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Weurt gaat weer schutten

WEURT Sluis Weurt gaat na een wekenlange stremming weer schutten. De westkolk draait van donderdag 1 tot en met en zondag 4 september van 7 tot 15.30 uur.

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan het herstel van de bewegingsinrichting. ‘Dit herstel verloopt volgens plan, alleen moeten we de installatie continue monitoren en indien nodig bijsmeren. Hierdoor is de westkolk beperkt beschikbaar. Ook de schutcyclus zal enkele minuten langer duren dan voorheen.’

Oostkolk gestremd
Vanwege de lage waterstanden op de Waal blijft in de oostkolk onvoldoende diepgang over voor de schepen. Bovendien zorgt de lage waterstand voor overbelasting van de assen aan de wielen waarop de sluisdeuren open en dicht rollen. De sluis openhouden, zou funest zijn voor de levensduur van de deuren. Inmiddels vinden er ook werkzaamheden plaats die tot 15 september duren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

België ratificeert verdrag verbod varend ontgassen

STRAATSBURG België is overgegaan tot de ratificatie van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Deze belangrijke wijziging van het Verdrag heeft tot doel de bescherming van het milieu en het behoud van de luchtkwaliteit te waarborgen door het ontgassen van binnenschepen aan strikte regels te onderwerpen.

België is na Luxemburg, Nederland en Duitsland de vierde verdragsluitende staat die haar akte van bekrachtiging heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Frankrijk en Zwitserland. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

Dampretourleiding
De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet door middel van een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.

Nederlegging
De akte van bekrachtiging is op 25 augustus 2022 in het Palais du Rhin in Straatsburg neergelegd door ambassadeur Jean-Cédric Janssens de Bisthoven, permanent vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa. De nederlegging is gedaan bij de secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), mevrouw Lucia Luijten, die tevens depositaris voor het CDNI is. Tijdens deze plechtigheid heeft het België ook zijn akte van bekrachtiging van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) neergelegd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmeegse Waalkade alleen nog te bereiken met een ontheffing

NIJMEGEN De hele Waalkade in Nijmegen wordt per 1 september van dit jaar in beide richtingen afgesloten voor voertuigen. De binnenvaart kan een ontheffing krijgen, net als de toeleveranciers aan de binnenvaart.

De oostelijke Waalkade tegenover het Casino en de horecazaken is al een aantal jaren gesloten voor autoverkeer. Nu komt daar de westelijke Waalkade, dus de kade met de damwand tussen Grote Straat en Veemarkt (autoafzetplaats) bij. Nadat de gemeente Nijmegen het nieuws over deze afsluiting bekend had gemaakt, kwam de Nijmeegse maritieme bedrijvenvereniging Aqualink in actie. Het verbod zou namelijk problemen opleveren voor de binnenvaartschippers en de toeleveranciers. Na een constructief gesprek met de Nijmeegse havenmeester en de afdeling Parkeren van de gemeente, werd voor beide een oplossing gevonden.

Ontheffing
Afgesproken is dat de binnenvaart, cruisevaart en scheepvaart gerelateerde bedrijven een ontheffing van het verbod kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als de schipper met zijn schip binnen het rijverbod ligt, als de auto aan of van boord moet, als reparaties aan boord moeten worden uitgevoerd of als passagiers van en naar de cruiseschepen moeten.

Het lage gedeelte van de autoafzetplaats valt buiten het verbod. Aanmelden van het kenteken is hiervoor dus niet nodig. Het hoge gedeelte en de kade bovenstrooms de autoafzetplaats vallen wel onder het verbod. Ligt u dus kopvoor aan de autoafzetplaats of heeft u de autokraan voorop dan moet u het kenteken wel aanmelden. Dat kan via de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/formulieren/kenteken-doorgeven).
Het kenteken kan vooraf of op de dag van aankomst aangemeld worden. Achteraf aanmelden is niet mogelijk omdat de camerabeelden dagelijks uitgelezen worden. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. De Havendienst beoordeelt de aanmelding, mocht er twijfel zijn dan wordt contact met de aanvrager opgenomen.

Problemen
Mochten de binnenvaart of de toeleveranciers ondanks de afspraken met de gemeente toch nog tegen problemen aanlopen, dan vraagt Aqualink deze te communiceren. ‘Dan kunnen we deze bespreken met de gemeente en mogelijk dan ook weer tot een praktische oplossing komen.’

Voor eventuele vragen over het verbod en de ontheffing kunt u mailen naar havens@nijmegen.nl of bellen met de Havendienst via 06 46 19 54 73.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Riviercruisevaart over twee jaar weer op niveau van voor Corona

BAZEL Het duurt waarschijnlijk nog zeker twee jaar voordat de riviercruisevaart weer de aantallen passagiers aan boord krijgt van voor de corona pandemie. Brancheorganisatie IG RiverCruise spreekt in haar jaarverslag over 2021 van een ‘sector op een moeizaam pad naar het normaal’.

Het verzamelen van de jaarcijfers voor het riviercruise seizoen 2021 heeft door moeilijke omstandigheden veel tijd in beslag genomen. ‘De activiteiten van de bedrijven verliepen vanwege corona opnieuw grote delen van het jaar niet normaal verliepen door de corona. De start van het seizoen moest worden teruggedraaid en in het begin was alleen reizen binnen Duitsland mogelijk. De Italiaanse en Franse markten gingen pas in juni open na een lange lockdown. Overzeese passagiers uit Noord-Amerika, die in normale jaren ongeveer 50% van het aantal passagiers voor hun rekening nemen, vonden hun weg naar Europa zeer laat en slechts in kleine aantallen.’

Ondanks de gevolgen van de coronabeperkingen groeide de cruisemarkt in 2021 nog met een kleine 63 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal werden 182.844 passagiers vervoerd. Maar dat is nog altijd flink minder dan voor corona. Zo werden in 2019 alleen in Duitsland al, de grootste Europese markt voor de riviercruisemarkt, 541.133 passagiers vervoerd. ‘De riviercruise-industrie bleef nog een jaar in de ban van de Corona crisis, maar wist de tweede pandemie op rij te trotseren’, concludeert IG RiverCruise.

IG RiverCruise
IG RiverCruise behartigt de uiteenlopende belangen van de riviercruiserederijen. Drie Zwitserse rederijen richtten de branchevereniging in 2000 op. Inmiddels vertegenwoordigt het in Bazel gevestigde IG RiverCruise meer dan 90% van de Europese markt.

De jaarlijkse studie ‘Der Flusskreuzfahrtmarkt’ in het Duits kan voor 98 euro (plus btw en verzendkosten) of als een gepersonaliseerde PDF-editie worden gekocht bij SeaConsult (www.seaconsult.de).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Mogelijk eenrichtingsverkeer op Boven-IJssel

DEN HAAG Als de droogte verder toeneemt, gaat Rijkswaterstaat eventueel eenrichtingsverkeer instellen op de Boven-IJssel voor alle scheepvaart. Dat gebeurt vanaf een minst gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter. De binnenvaart moet dan flink omvaren.

Het instellen van eenrichtingsverkeer is mogelijk nodig vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren. Want het is nog steeds droog in Nederland. De incidentele en plaatselijke buien bieden slechts een aantal dagen beperkt verlichting. Rijkswaterstaat verwacht dat vanaf volgende week de droogte en de effecten verder gaan toenemen. Ook de verschillen in Nederland zijn groot. In het oosten, zuiden en Zeeland zijn de effecten het meest nijpend. De inmiddels ingezette maatregelen zijn talrijk, zoals het schutten op basis van vraag en aanbod bij sluis Eefde en het doorlaten van zoet water via stuw Hagestein tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel.

Omvaren
Mocht het komen tot eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel, dan moet de scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. De recreatievaart kan er voor kiezen om gebruik te maken van de Randmeren. Vanwege de waterstanden is de Waal de optimale route. Rijkswaterstaat adviseert deze route zodat het water in de stuwpanden in Nederrijn op peil gehouden kan worden.

Bellenscherm
Om de toenemende verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan, worden twee maatregelen voorbereid. De eerste is het activeren van het bellenscherm. Dit is een buis op de bodem van het Noordzeekanaal ter hoogte van gemaal Zeeburg. De luchtbellen uit het bellenscherm brengen het zoute water omhoog. Dat komt vervolgens terecht in de zoetwaterstroom die vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal richting Noordzee gaat. Zo wordt het zoute water tegengehouden en stroomt het terug naar het Noordzeekanaal.
De tweede maatregel is het inzetten van de energiecentrale bij Diemen ten behoeve van de doorvoer van water van het Markermeer naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Doorvoer via de energiecentrale kan helpen om verzilting te bestrijden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Contargo legt vaart op Boven- en Middenrijn stil

ZWIJNDRECHT Contargo heeft de vaart op de Boven- en Middenrijn om veiligheidsredenen vrijwel geheel stilgelegd. Omdat er de komende dagen geen noemenswaardige neerslag wordt verwacht, zakt het waterpeil bij het meetpunt Kaub onder de 40 centimeter. ‘Vanaf dat moment kunnen onze schepen niet meer zonder risico’s varen.’

‘Wij gaan onze vloot van binnenschepen zodanig positioneren, dat wij uw containers bij een van onze terminals veilig kunnen lossen’, meldt de logistiek dienstverlener. ‘Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om containers verder te vervoeren. Zolang de waterstanden op de Nederrijn binnenvaart mogelijk maken, kunnen wij via een landverbinding containers tussen de terminals langs Boven- en Middenrijn en onze terminals langs de Nederrijn transporteren. Wij waarschuwen echter dat de truckcapaciteiten beperkt zijn. Verder bieden wij u vanaf onze terminals in Basel, Wörth, Mannheim, Frankfurt, Neuss en Duisburg onze spoortransporten aan. Maar ook deze capaciteiten zijn beperkt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Comeback van kolen voor de binnenvaart

AMSTERDAM De comeback van kolen gaat langer duren en dit stuwt het vervoer van droge lading in de binnenvaart. De contractprijzen lagen hierdoor in het eerste kwartaal 20% hoger dan vorig jaar, op de spotmarkt voor droge ladingvaart was dit al 50%.

Eind 2022, voor de oorlog in Oekraïne, verwachtten de economen van de ING dat kolen nog één keer kortstondig zouden opleven als gevolg van de hoge gasprijzen. Door druk om Russisch gas te vervangen gaat dit nu echter langer duren. De beperking van kolencentrales tot 35% van hun capaciteit is in Nederland opgeschort en in ook in Duitsland schakelt de economie weer meer over op kolenenergie. Vorig jaar liep het aandeel in de energiemix op van 26% tot 32%.

Sterk jaar
Dit alles heeft al tot veel grotere stromen in de havens geleid en dit zorgt ook voor meer binnenvaart, met name over de Rijn naar centrales in Duitsland. Aangezien het abrupt dichtdraaien van de gaskraan de industrie en economie grote schade kan toebrengen, haasten verladers zich volgens de ING-economen om toevoer van kolen uit andere landen zeker te stellen. ‘Vervoerszekerheid is nu belangrijk en dat heeft dit jaar tot diverse nieuwe chartercontracten voor kolenvervoer tegen veel hogere tarieven geleid. Omdat de droge ladingvaart veruit het grootste deelsegment is, werkt dat ook sterk door in de hele binnenvaart en dit zal in termen van prijs voor een relatief sterk jaar gaan zorgen. Overigens is het overheidsbeleid er nog steeds wel op gericht om het kolenverbruik op weg naar 2030 verregaand terug te dringen, waarmee ook dit ladingpakket weer zal teruglopen.’

‘Blue Road’
Het waterrijke binnenland blijft volgens de ING een groeimarkt voor de binnenvaart. ‘Het overheidsbeleid voor intensiever gebruik, de zogeheten Blue Road, lijkt met het nog altijd uitbreidende netwerk van inland terminals en ladingbundeling ook bij meer verladers aan te slaan, al helpen de huidige congestieproblemen op korte termijn niet. Ook internationaal blijven er kansen. Zo neemt de intensiteit van het vervoer tussen Rotterdam en Antwerpen toe. Ook wordt er tussen Nederland en België een nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom geopend en wil Trilogiport in Luik in samenwerking met de Antwerpse haven het containervervoer over het Albertkanaal intensiveren. Ook op de Beneden Rijn van en naar grootste containerbinnenhaven van Europa, Duisburg, blijven er kansen te benutten vanwege de relatief grote aantallen die binnenvaart in één keer van vervoeren.’

Graanvervoer
Iets wat indirect tijdelijk ook tot extra vraag in de binnenvaart zorgt is de blokkade op uitvoer van graan uit Oekraïne via de Zwarte zeehavens. Via de Roemeense grensstad Galati worden initiatieven genomen om graan via de Donau verder af te voeren. ‘Hiervoor worden ook binnenvaartschepen en duwbakken opgekocht. Dit verkrapt de scheepscapaciteit, die jarenlang kampte met een overschot, maar waaraan de afgelopen ruim tien jaar heel weinig nieuwe schepen zijn toegevoegd. De grotere vraag naar droge ladingschepen heeft ook een overloopeffect op de containervaart, waarvoor veel schepen ook inzetbaar zijn.’

Tankvaart
Ook in de binnentankvaart is de vervoersvraag met de groei van het olieverbruik weer grotendeels terug. Volatiliteit op de oliemarkten zorgt ook voor meer handelsstromen tussen de ARA-havens (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen). Daarnaast is er meer vraag naar capaciteit door een groter aantal verschillende olieproducten en bijmenging van biobrandstoffen. Toch blijft er nog wel druk op de markt, doordat er een aantal nieuwe grote tankers in de vaart zijn gekomen. Het aankomende verbod op varend ontgassen na het lossen kan daarentegen zorgen voor extra aan wal liggen van schepen de havens of minder flexibele inzetbaarheid, doordat ze op een vaste ladingstroom ingezet worden.

Opvallend is volgens de ING-economen dat de internationale tankvaart de afgelopen jaren een groeimarkt is geweest voor de binnenvaart. ‘Dit is voor een belangrijk deel gedreven door gespecialiseerd vervoer voor de chemie. Zo worden er RVS-tankers op de Rijn ingezet voor BASF. Verder liggen er kansen voor het vervoer van vloeibare gassen, zoals LNG en in het toenemende bijmengen van biobrandstoffen en de toekomstige bunkering van (groene) methanol in zeeschepen (door Maersk). De elektrificatie van het West-Europese wagenpark zal op weg naar 2030 merkbaar worden in de tankvaart, doordat het brandstofvervoer er langzaam door afneemt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.