2,5 miljoen voor modal shift naar water en spoor

DEN HAAG Demissionair minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven trekken 2,5 miljoen euro uit om ondernemers in de logistiek te helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor mogelijk te maken. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten.

Lef nodig
‘We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven’, meldt minister Van Nieuwenhuizen. ‘Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken.’
Volgens staatssecretaris van Veldhoven is voor het maken van de overstap van weg naar water of spoor ‘lef nodig’. ‘Het vraagt van ondernemers een andere manier van denken, want natuurlijk gaat vervoer per boot of trein anders dan via een vrachtwagen. Maar het is noodzakelijk dat we de omslag maken om de transportsector te verduurzamen.’

Aanvraag
Ondernemers die werk willen maken van een modal shift kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Daarvoor is nodig dat ze met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van weg naar water of spoor. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor een shift van vrachtwagen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Opnieuw dreigt catastrofe voor passagiersvaart

DUISBURG Een tweede catastrofale seizoen op rij dreigt voor de passagiersvaart nu Duitsland de lockdown vanwege de Covid-19 pandemie in ieder geval tot en met 18 april heeft verlengd. Het besluit maakte volgens het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) een einde aan de hoop van de rederijen dat ze toch nog op tijd aan het seizoen zouden kunnen beginnen.

Het BDB vroeg in de federale en deelstaatregeringen nog wel dringend om de passagiersvaart een concreet openingsperspectief te bieden. Met afstands- en hygiëneconcepten kunnen de rederijen volgens het BDB de gasten veilig aan boord laten verblijven. Maar dat perspectief kwam er niet. ‘Het gebrek aan perspectief om te starten, betekent dat de passagiersvaart voor het tweede jaar op rij met grote economische moeilijkheden kampt’, vertelt Achim Schloemer van het BDB. ‘In 2020 konden de reizen pas tussen begin en eind mei worden hervat. Deze gederfde omzet kon in de rest van het seizoen niet worden ingehaald. Daardoor teerden de bedrijven in op hun kapitaal. Als het seizoen 2021 net zo slecht gaat als het vorige, dreigen veel bedrijven in een situatie terecht te komen die hun bestaan bedreigt. We herhalen daarom onze dringende oproep aan de federale regering om eindelijk met een op maat gemaakt hulpprogramma voor de passagiersvaart te komen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Binnenvaart vervoert minder droge bulk over de grens

DEN HAAG In 2020 heeft de binnenvaart 349 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 2,3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Deze daling kwam geheel door het internationaal vervoerde gewicht, dat met 4,1 procent daalde. Het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen nam licht toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2020 vooral bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts (8,6 procent). Het internationale vervoer van natte bulkgoederen nam met 1,7 procent toe. De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer, de aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe.

Minder kolen en erts
Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit ons land naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Naar België, de tweede buitenlandse bestemming, steeg het vervoerd gewicht weliswaar nog met 6,1 procent, maar naar Duitsland werd minder vervoerd.

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3 procent naar 61 miljoen ton. Er werd vooral minder kolen en metaalerts door de binnenvaart naar Duitsland vervoerd: het transport van kolen daalde met bijna 19,5 procent, de hoeveelheid metaalerts lag 12,7 procent lager dan in 2019. Het vervoer van kolen naar Duitsland door binnenvaartschepen neemt al jaren af. Vanaf 2013 nam het vervoer van kolen vanuit ons land naar Duitsland met 44,9 procent af, tot 16 miljoen ton in 2020.

Vanuit Rotterdam
In 2020 was van alle in Nederland op binnenvaartschepen geladen en geloste goederen 49,1 procent afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen in het Rotterdamse havengebied daalde tot 150 miljoen ton, 0,9 procent minder dan een jaar eerder. De afvoer vanuit Rotterdam (binnen Nederland en naar het buitenland) nam met 4,7 procent af ten opzichte van 2019. De hoeveelheid goederen die door binnenvaartschepen naar Rotterdam werd vervoerd nam toe met 8,3 procent.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Verstoringen in zeehavens frustreren binnenvaart’

ROTTERDAM De afgelopen periode is er volgens het Centraal Bureau voor Rijn- de Binnenvaart (CBRB) in een toenemende mate sprake van hinder door de verschuivende Cargo Opening Times (COT) en Cargo Closing Times (CCT), het moment waarbinnen containers kunnen worden aangeleverd voor export op de zeehaventerminals, in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het effect zorgt niet alleen voor verstoorde planningen, maar ook voor frustratie tussen achterlandvervoerders en hun opdrachtgevers.

Waar de reactie van opdrachtgevers in de richting van de achterlandvervoerders in eerste instantie logisch lijkt, ligt de daadwerkelijke oorzaak en daarmee ook de invloed op het effect volgens het CBRB bij een andere schakel binnen de logistieke keten. ‘Het steeds grilligere patroon in de aankomsten van de zeeschepen, momenteel vaart minder dan de helft van de mondiale containerlijnvaart volgens schema, in combinatie met de trend in vernauwing van de COT en CCT, door ruimtegebrek bij de zeehaventerminals, dragen in belangrijke mate bij aan het ontstaan van de huidige problematiek.’

COT en CCT
De COT en CCT vinden hun oorsprong in de schaalvergroting en daarmee ook de grotere callsizes bij de zeeschepen. De CCT is vooral bedoeld om op enig moment voorafgaand aan de aankomst van het zeeschip alle geboekte containers (zowel fysiek als administratief in orde) op de zeehaventerminal binnen te hebben. De COT is juist bedoeld om te voorkomen dat er vroegtijdig al grote hoeveelheden containers bestemd voor de export op de zeehaventerminal worden aangeleverd, met het gevaar op onder andere overbelaste stacks en het vastlopen van de terminal. Voor aanvang van de COT worden containers niet aangenomen door de zeehaventerminal. Dat geldt ook voor containers die al onderweg zijn vanaf het achterland en bij aankomst in de zeehaven worden geconfronteerd met een aangepaste COT en CCT.

ETA
Leidende factor voor deze twee timestamps is de Estimated Time of Arrival (ETA) van het zeeschip. Echter, zodra de ETA van het zeeschip wijzigt of de boeking door de rederij wordt doorgeschoven naar een volgende afvaart (rollover), heeft dit in veel gevallen ook effect op de eerder bepaalde en inmiddels in de keten gecommuniceerde COT en CCT van de boeking. Met name door de aanhoudende schaalvergroting in combinatie met het grillige patroon in de Actual Time of Arrival van de zeeschepen is het effect van een vertraagde en/of een gewijzigde rotatie van het zeeschip op het onderliggende proces steeds duidelijker zichtbaar geworden. Dit onderstreept het belang van correcte en geactualiseerde informatie tussen en het nemen van verantwoordelijkheden door de juiste partijen in de logistieke keten.

Informeren
Een belangrijke rol in de informatiestroom rond de ETA, de COT en de CCT is weggelegd voor de partij die de exportboeking bij de rederij heeft geplaatst, veelal verladers of expediteurs. In de in het najaar van 2019 gepubliceerde guideline containerbinnenvaart is reeds aandacht besteed aan de specifieke rol van deze partijen en het informeren van de achterlandvervoerders over wijzigingen die optreden in de planning van hun containers. Het vervoer per achterlandmodaliteit is feitelijk een afgeleide van de exportboeking en de daaraan gekoppelde parameters, de achterlandvervoerder heeft verder geen directe invloed op deze randvoorwaarden.

Op de hoogte
Bij een aanpassing van de ETA van het zeeschip of in geval van een doorgeschoven exportboeking is het van belang dat de verlader of expediteur zich primair via de rederij op de hoogte laat stellen van de wijziging en de gevolgen. Vervolgens dienen de verlader of de expediteur er zorg voor te dragen dat de actuele informatie bij de achterlandvervoerder terecht komt, zodat ook zij tijdig kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden. In het geval van achterlandvervoer zijn de actuele COT en CCT voor een exportboeking vervolgens bepalend of de container wel of niet kan vertrekken richting de zeehaven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

ACM tevreden over planningscriteria ECT voor binnenvaart

ROTTERDAM ECT heeft de criteria voor de planning van binnenvaartschepen zodanig verbeterd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tevreden is. Door de nieuwe planningscriteria weten binnenvaartondernemers die containers richting het achterland vervoeren op welke manier de planning tot stand komt en aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen.

In 2018 kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk aan welke eisen zij moesten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT. De ACM zag daardoor concurrentierisico’s. ‘De nu gebruikte planningscriteria van ECT zijn objectief, redelijk, niet discriminerend en transparant voor alle binnenvaartondernemers.’

Nextlogic
In de loop van 2021 gaan bedrijven in de Rotterdamse haven waarschijnlijk Nextlogic gebruiken. Nextlogic is een online planningssysteem voor de afhandeling van binnenvaartschepen waar verschillende diepzeecontainerterminals, vervoerders en andere dienstverleners bij zijn aangesloten. Met de introductie van Nextlogic zal een groot deel van de binnenvaartschepen niet langer door individuele containerterminals worden ingepland, maar gebeurt dit centraal. De ACM blijft ook die ontwikkeling in de Rotterdamse haven volgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

CoVadem nu op Stentec navigatieprogramma

AMSTERDAM De CoVadem Smart Navigation-module is nu ook beschikbaar voor schippers die varen met WinGPS Inland Navigation, het navigatieprogramma van Stentec. Zij profiteren daarmee in hun elektronische vaarkaart van actuele informatie over de waterdieptes op de Waal en de Rijn.

Stentec is de derde leverancier die de Smart Navigation-module heeft opgenomen in zijn Inland ECDIS-viewer. Periskal en Tresco Engineering bieden die optie sinds het najaar van 2020 aan. Smart Navigation maakt de actuele waterdiepten ter plekke zichtbaar in de Inland ECDIS-viewer in het stuurhuis.
CoVadem brengt dit in kaart met een varend meetnet van schepen. De gegevens van de dieptemeters van inmiddels meer dan 250 schepen worden centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt. De informatie die zo ontstaat, ontvangen schippers via een dagelijkse update van de dieptedata aan boord, gevisualiseerd in de vaarkaart.

‘Voor het afsluiten van het abonnement hoeft een scheepseigenaar niet actief mee te doen met ons varend meetnet’, zegt Henk van Laar van CoVadem Services. ‘Het schip hoeft zelfs niet over een dieptemeter of beladingsmeter te beschikken. Je kunt ook alleen de waterkaart afnemen. Die informatie komt dan rechtstreeks in de elektronische vaarkaart in het stuurhuis.’

Welkome aanvulling
Het Nederlandse bedrijf Stentec in het Friese Heeg, begon in 1999 met het maken van navigatiesoftware. Eerst voor de recreatievaart maar sinds vier jaar heeft Stentec met WinGPS Inland Navigation ook een oplossing voor de beroepsvaart. Het aantal klanten in die doelgroep groeit.

Smart Navigation kan die ontwikkeling versterken, want de module is een welkome aanvulling, vertelt directeur Sime Baricevic. ‘Klanten vragen erom. Helemaal als ze veel varen in gebieden waar droogte regelmatig aan de orde is. Niet alleen om veiliger te varen, maar ook om te weten of ze nog extra tonnen of een extra container kunnen laden. We hebben nu voorspellingen van waterstanden in onze software verwerkt, gecombineerd met de data van CoVadem. Onze klanten kunnen in de nieuwste versie vijf dagen vooruit de voorspellingen bekijken. En we werken ook aan nieuwe functies op het gebied van CO2-reductie en brandstofverbruik. Net als CoVadem. Op onderdelen daarvan kunnen we vast ook van elkaar leren. Dan versterken we samen de innovatie van onze diensten en producten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Directeur CBRB Robert Kasteel met pensioen

ROTTERDAM CBRB-directeur Robert Kasteel legt per 1 april zijn taken neer en gaat met pensioen. Kasteel werd in 2013 directeur van het CBRB, daarvoor was hij directeur van binnentankvaartrederij Vopak/Interstream Barging.

Kasteel blijft overigens wel adviseur van het CBRB en neemt twee belangrijke dossiers onder zijn hoede; de verkenning/voorgenomen fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer en milieu- en vergroeningsdossier inclusief de Green Deal. Het algemeen bestuur van het CBRB begrijpt de keuze van Robert Kasteel om zijn functie neer te leggen, maar is ook zeer verheugd dat de kennis en kunde op de twee belangrijke dossiers worden gewaarborgd.

Het CBRB-bestuur heeft besloten, gelet op de voorgenomen fusie met Koninklijk BLN-Schuttevaer (nog) geen nieuwe directeur aan te stellen. In de nabije toekomst wordt op zoek gegaan naar een kandidaat die leiding gaat geven aan deze nieuw op te zetten organisatie.
Voor de continuïteit bij het CBRB worden de directiewerkzaamheden verdeeld tussen de voorzitter, adjunct-directeur en enkele medewerkers. Gezien de huidige omstandigheden zal er op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid worden genomen van Robert door bestuur, medewerkers, leden en andere stakeholders.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Miljoenen voor maritieme innovaties

DEN HAAG De R&D-regeling voor de maritieme, automotive en luchtvaartsector is een feit. De ministerraad stemde onlangs in met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren.

De regeling is bedoeld als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen voor de volgende stap naar een emissieloze maritieme sector.

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is volgens Nederland Maritiem Land nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. Want de technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Maritiem masterplan
De maritieme sector stelde onder de vlag van de maritieme koepel Nederland Maritiem Land eerder al een masterplan op. Doel is om na de coronacrisis duurzaam het verschil te maken. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op samenwerking in de gehele keten en op launching customership van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten leiden tot rendabele en werkbare oplossingen die worden toegepast voor ten minste 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt. Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot.

Sector is enthousiast
De maritieme sector sprak begin maart via een webinar met haar brede achterban gesproken en opgeroepen om mee te doen. De R&D-regeling voorziet namelijk deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ontwikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het masterplan en die daarvan ook integraal deel uitmaken. ‘Om het Masterplan succesvol te kunnen uitvoeren, is het essentieel om samen te werken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te komen’, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. ‘Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse maritieme sector de blik heeft gericht op een schone toekomst.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister trekt vier miljoen uit voor binnenvaartschip op waterstof

ROTTERDAM Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt vier miljoen euro uit voor de bouw, ontwikkeling en het in de vaart brengen van het eerste binnenvaartvrachtschip in Nederland dat wordt aangedreven door waterstof. Het schip krijgt de naam Antonie, wordt 135 meter lang, 3700 ton, wordt gebouwd door Lenten Scheepvaart en komt naar verwachting in 2023 in de vaart.

De bouw van de Antonie staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het WEVA-project. Dit is de afkorting van ‘Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie’. De Antonie gaat zout vervoeren van de fabriek van Nouryon in Delfzijl naar de Botlek in Rotterdam. Het project waar naast de reder en vervoerder ook de motorleverancier en brandstofcelproducent bij betrokken zijn, wordt begeleid door binnenvaart coöperatie NPRC. ‘Het unieke van dit project is de samenwerking tussen verlader, binnenvaartondernemer, coöperatie NPRC en de overheid’, vertelt CEO Femke Brenninkmeijer vn de NPRC. ‘Alleen met steun van alle belanghebbenden is het mogelijk om van dromen naar werkelijkheid, van woorden naar daden, te komen met een zero-emissie transport.’

Zero-emissie
Waterstof als aandrijving voor binnenvaartschepen is volgens de minister een belangrijk duurzaam alternatief voor schepen die varen op fossiele diesel. ‘Varen op waterstof is nu niet langer meer een idee dat op de tekentafel ligt. Door dit schip te bouwen en er straks mee te varen, leren we in de praktijk wat er nodig is om waterstof veilig en op grotere schaal te gebruiken in onze binnenvaart. Dit is een hele mooie stap vooruit op weg naar een binnenvaart zonder uitstoot.’ In 2050 moet de Nederlandse binnenvaart zero-emissie zijn.

Green Deal
De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen hebben in 2019 met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens de handen ineen geslagen voor verduurzaming van de scheepvaart. Uit die Green Deal vloeiden eerdere impulsen voor schonere binnenvaartschepen voort, zoals de oprichting van Zero Emission Services (ZES). Begin dit jaar stelde minister Van Nieuwenhuizen 11,7 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Ook was er subsidie voor fabrikanten voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren. Het kabinet stelt de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Bargelink bestaat 20 jaar

XANTEN De online marktplaats voor de Europese binnenvaart Bargelink.com bestaat vandaag precies 20 jaar. Het vrachtaanbod op het platform bedraagt inmiddels ongeveer 10 miljoen ton per jaar en maandelijks worden ongeveer 1.500 binnenvaartschepen op alle Europese waterwegen aangeboden.

Toen Bargelink.com 5 maart 2001 online ging, reageerden de spelers uit de sector heel verschillend. ‘Verladers uit industrie en handel waren voorzichtig geïnteresseerd’, meldt Axel Götze-Rohen. ‘Varende ondernemers waren ingenomen met het nieuwe aanbod, dat hun een beter overzicht van de markt gaf. Bevrachters en expediteurs daarentegen beschouwden juist dit aspect als een bedreiging. Wij werden uitgelachen, uitgescholden voor nestvernietiger en soms zelfs bedreigd. Maar na enige tijd veranderde die houding. Vandaag de dag zijn vrijwel alle relevante bevrachters in de drogeladingvaart aangesloten bij Bargelink. En de ‘Bargelink-vloot’ is nu 1.562 schepen groot en heeft een totaal tonnage van meer dan 4,2 miljoen ton.

Cadeau
Voor de 20e verjaardag geeft Bargelink alle abonnees voor de rest van dit jaar een gratis upgrade voor een Premium Account. Met de upgrade kunnen gebruikers hun bedrijfslogo en foto’s (bijvoorbeeld van het team of hun eigen schip) uploaden, extra filters gebruiken en in een geïntegreerde chat onderhandelen en vervoersdetails uitwisselen. ‘Hiermee willen we al onze zakenpartners bedanken voor hun loyaliteit en steun. In sommige gevallen hebben we nog klanten uit de begintijd van Bargelink; in het geval van de varende ondernemers zelfs van de tweede generatie. Dank gaat ook uit naar Jan Noorlander, die sinds 2001 aan boord is en verantwoordelijk is voor de helpdesk van Bargelink.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.