Autena bestaat 25 jaar

NIJMEGEN Het begon allemaal vanuit zijn garage bij zijn huis met het installeren en het onderhouden van de eerste computers aan boord van binnenvaartschepen. Precies 25 jaar later levert Autena Marine allerlei ICT en navigatie oplossingen voor de binnenvaart, zoals het welbekende ContainerPlanner stuwprogramma, en is het betrokken bij CoVadem.

Desiré Savelkoul begon op 1 januari 1996 met Autena Marine. Hij werkte destijds bij Van Meegen Maritiem, maar dat werd verkocht. Desiré wilde niet mee omdat hij de overnemende partij een te groot bedrijf vond. ‘Een schipper wil snel een oplossing voor zijn probleem. Dat lukt niet zo snel bij een groot bedrijf. Daarom besloot ik eind 1995 voor mijzelf te beginnen. Dat begon thuis in de garage met één monteur. Maar toen mijn zoontje van één jaar weer eens de stekker uit de computer trok en de computer uitviel, besloot ik een bedrijfsruimte te gaan huren. We zijn daar begonnen met navigatie- en communicatie-apparatuur. Niet veel later leverden we de eerste computers aan boord van de binnenvaartschepen. Het was in de tijd dat de schippers voor het eerst aan boord gingen mailen, dat de elektronische kaart opkwam en we gingen samenwerken met Dekatel. Dekatel verkocht mobiele telefoons en abonnementen, wij hielden ons bezig met de computers en waren de vraagbaak voor de schippers. Want een schipper verwacht service. En dat was nog wel iets. We konden toen nog niet op afstand in de computer. En de schipper had geen systeembeheerder aan boord.’

ContainerPlanner
In 1998 begon Desiré met een partner met het ontwikkelen van een containerstuwprogramma voor de binnenvaart. Het was in de tijd dat er nog maar enkele tientallen containerschepen op de vaarwegen voeren en er maar liefst vijf aanbieders waren van dergelijke programma’s. Maar de containerbinnenvaart was voor Desiré een oude bekende. ‘Ik heb zelf gevaren op containerschepen. Toen ik 23 jaar was, voer ik al als kapitein. Voor het eerste stuwprogramma hadden we 40 klanten. Maar het liep niet goed. De klanten bleken teleurgesteld en ik ben daarom begonnen met een alternatief, dat werd ContainerPlanner. Dit programma is in de afgelopen jaren flink geëvolueerd en we hebben nu bijna 500 containerschepen als klant. Dat is ongeveer 90% van de markt. Het programma wordt tot in Zuid-Afrika gebruikt. Het is een belangrijk stuk gereedschap voor de schipper in de containerbinnenvaart geworden.’

Innovaties
Desiré iss met Autena altijd veel betrokken geweest bij innovatieprojecten zoals Compris, Indris, BICS, de komst van de elektronische kaart en de AIS-transponders aan boord. Hij overlegt hiervoor regelmatig met onder meer vaarwegbeheerders, deepseaterminals en havenbedrijven De komst van AIS loodste zijn bedrijf zelfs door de financiële crisis. ‘We hebben altijd innovatieve projecten gedaan. Door dingen te doen die anderen niet deden, hebben we kunnen overleven. Ik denk dat niemand zit te wachten op nog een leverancier van radars. Het is misschien niet de makkelijkste weg, maar wel de leukste.’

Een van de laatste innovaties waar Autena bij is betrokken is CoVadem. Doel is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. ‘Je kan op de elektronische kaarten de trappen en de bolders in de Waalkade zien zitten, maar de vaarweg is helemaal blauw. Het zou voor de schipper fijn zijn als hij ook de diepte kon zien. Dat vonden we bij CoVadem de uitdaging en dat hebben we gemaakt. Maar het project is er een van een lange adem. Het is een product wat niemand aan boord kent en dat is altijd lastig. Het is eigenlijk hetzelfde als met de komst van de elektronische kaart. De schipper wist toch waar hij moest varen en had toch de Rijnatlas. Nu is de elektronische kaart niet meer weg te denken aan boord.’

Met de komst van alle elektronica aan boord, ziet Desiré het werk aan boord in de toekomst wel veranderen. ‘We gaan stapje voor stapje naar steeds meer naar autonomie toe. Die verandering kan je echt niet meer tegenhouden. De schipper wordt hierdoor steeds meer een procesoperator.’

Varend lab
Naast het innoveren blijft Desiré een grote liefde houden voor het varen. Toen hij 25 jaar was ging hij aan de wal als duwbakkenplanner bij De Beijer. ‘Ik heb het varen altijd heel leuk gevonden en ik zou het ook niet erg vinden om weer te gaan varen. Ik heb wel een zeilbootje, maar daar komt toch te weinig van.’

Een volgend project waar Desiré nu mee bezig is, is het uitwerken van het ontwerp van een motorboot. Het moet een varend laboratorium worden. ‘Ik heb een ontwerper mijn idee laten zien en hij haalde een schets tevoorschijn wat aardig in de buurt kwam. We besloten het verder te gaan ontwikkelen. Er is inmiddels al aardig wat veranderd. We zijn van 13 naar 15 meter gegaan en van staal naar aluminium. Ik weet alleen nog niet hoeveel motoren ik wil. Want ik wil dat het een robuuste en betrouwbare motorboot wordt, eigenlijk een binnenvaartschip in het klein. Omdat techniek altijd de geest kan geven, wil ik twee kleine Volvo’s plaatsen. En er komt natuurlijk voor CoVadem een multibeam in te hangen.’

Familie
Inmiddels heeft Desiré zeven medewerkers in dienst, vijf in de binnendienst, twee in de buitendienst. En hij is trots op zijn team. ‘We zijn een kleine familie. Sommigen werken hier al meer dan 20 jaar. Ik voel mij dan ook niet echt de baas. Ik kan niet zonder hen en zij kunnen niet zonder mij.’

Maar het zijn niet alleen de medewerkers die het familiegevoel geven, Desiré heeft ook een groep vaste klanten die hij ook al 25 jaar kent. ‘Het zijn vaak klanten die je om een oplossing vragen, waar we maar een half woord van nodig hebben, die niet gelijk naar de laagste prijs vragen, maar van wie je het vertrouwen hebt en we ook al 25 jaar aan mogen leveren. Daar ben ik best trots op. Dit zijn eigenlijk geen klanten meer maar vrienden die je altijd om een gunst kunt vragen. Bijvoorbeeld als ik een keer met mensen van Rijkswaterstaat mee wil varen zodat die mensen ook de binnenvaart een keer van dichtbij leren kennen.’

 

Kosten binnenvaart stijgen dit jaar beperkt

DEN HAAG De kosten in de binnenvaart stijgen dit jaar volgens onderzoeksbureau Panteia en het CBRB ‘beperkt’. Afhankelijk van scheepstypen, grootte en vaargebied stijgen de kosten tussen 1,5% en 2,6%

De stijging van de kosten hangt samen met een kostenstijging van vrijwel alle kostenposten, op kapitaalkosten na. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen daardoor een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. Dit alles hangt samen met naar verwachting hogere kosten voor brandstof (+4,7%) in 2021. Niet alleen wordt verwacht dat de olieprijs stijgt, ook neemt de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval toe.

Lagere kosten
In 2020 namen de kosten voor de binnenvaart. Deze daling was voornamelijk het gevolg van lagere voortstuwingskosten; de gasolieprijzen lagen gemiddeld 16,7% onder het niveau van 2019. Hoewel kosten voor arbeid, verzekeringen en reparatie en onderhoud juist toenamen, kon de stijging bij deze categorieën niet verhinderen dat het totale kostenniveau daalde. De kostendaling varieerde van -0,6% tot -7,3%, afhankelijk van het type schip, het geografische gebied waarin het schip actief is en de exploitatiewijze.

Kapitaalintensieve schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld grote tankers en containerschepen actief in de Rijnvaart, kenden de grootste kostendaling, ook doordat de kapitaallasten daalden. Worden brandstofkosten buiten beschouwing gelaten, dan was een kostenstijging waarneembaar van +0,6% tot +2,4%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Limburg Express wil uitbreiden

VENLO European Gateway Services (EGS), Barge Terminal Born en de Danser Group willen een extra schip inzetten op de Limburg Express. Sinds twee jaar onderhoudt en koppelverband een reguliere binnenvaartverbinding tussen Born, Venlo en de ECT Delta terminal in Rotterdam. De partners willen nu graag opschalen naar Limburg Express 2.0 zodat ook andere terminals in Rotterdam aangelopen kunnen worden.

Door het inzetten van een koppelverband worden per afvaart grotere volumes naar Limburg vervoerd. De afhandeling bij de inland terminal is daardoor een stuk efficiënter. Zo wordt de duwbak afgemeerd in Venlo om te lossen en te laden en vaart het schip ondertussen door naar Born. Tevens is er een efficiënt hergebruik van containers. Lege containers worden met de Limburg Express tussen de terminals geherpositioneerd. Zo kan het zijn dat de lege importcontainers van Venlo naar Born worden vervoerd om daar weer te laden met exportlading.

De samenwerking leidt ook tot verschillende efficiencyverbeteringen in de haven van Rotterdam. Daar kan dankzij de bundeling, gebruik worden gemaakt van fixed windows bij de ECT Delta terminal. Hierdoor wordt het schip volgens een vaste planning, en dus betrouwbaar, afgehandeld.

‘Juiste oplossing’
Veel bedrijven vinden de Limburg Express een succes. Voor Michael Kors in Venlo, draagt het bij aan de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Als wereldwijd merk willen wij onze impact op de omgeving reduceren. Door het transport, als onderdeel van de supply chain, slimmer te organiseren kunnen wij bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. De Limburg Express biedt hiervoor de juiste oplossing. Door de hoge betrouwbaarheid en frequentie kunnen wij de service bieden aan onze afnemers die zij verwachten. Én door gebruik te maken van de binnenvaart kunnen wij onze carbon footprint reduceren. We kijken uit naar een uitbreiding van de verbindingen.’

‘Enthousiast’
Ook Sabic in Sittard-Geleen is enthousiast over de samenwerking. ‘Door gebruik te maken van de Limburg Express zijn wij gegarandeerd van een vaste afhandeling in Rotterdam, waardoor wij zeker zijn dat onze containers tijdig beschikbaar zijn voor de afvaart van de zeerederij, en dus ook op tijd bij onze klanten zijn’, zegt Frans van de Water zegt. ‘De Limburg Express is voor ons in die zin dé oplossing voor een probleem waar wij als grote internationale verlader erg veel hinder van ondervinden, namelijk onzekerheid met betrekking tot het moment van afhandeling van de containerbinnenvaart in de zeehaven. De ontwikkeling van Limburg Express 2.0 juichen wij van harte toe, zodat wij ook andere containerstromen betrouwbaar kunnen laten afhandelen in de Rotterdamse haven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

BICS gebruikers moeten nieuw account aanvragen

UTRECHT Binnenvaartschippers die voor het elektronisch melden gebruik maken van BICS moeten een nieuw account aanvragen. Oorzaak is de overgang van Rijkswaterstaat naar de nieuwe berichtendienst HERMES (Harmonized European RIS Message Exchange Service).

Alle schepen kunnen en mogen elektronisch melden. Via BICS (Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem), maar ook via andere software aan boord. Bijvoorbeeld via het programma ContainerPlanner van Autena Marine. Gebruikers van dit programma hoeven geen nieuw wachtwoord aan te vragen. In dit geval verzorgt Autena de koppeling met de nieuwe berichtendienst en worden de inloggegevens automatisch op afstand aangepast.

Verplicht
Op de Rijn is elektronisch melden verplicht voor containerschepen en tankers en met ingang van 1 december 2021 ook voor riviercruiseschepen, vaartuigen en duwstellen langer dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten. Voor de verwerking van de berichten is Rijkswaterstaat onlangs overgestapt op HERMES.

HERMES is ook gekoppeld aan andere platforms van Rijkswaterstaat zoals Sluisplanning en Vaarweginformatie. Daarom krijgen schippers die al een RWS-account hebben voor Sluisplanning of Vaarweginformatie eveneens een nieuw account.

BICS v5.5
Vooruitlopend op de overgang naar de nieuwe berichtendienst kwam in oktober vorig jaar al een nieuwe update van de BICS-software voor de schippers beschikbaar. In deze versie zijn meteen diverse verbeteringen en aanpassingen verwerkt. Zo is die geschikt voor macOS Catalina, zodat hij weer up-to-date is voor schippers die werken op een computer van Apple.
Nieuwe gebruikers die het programma voor het eerst downloaden en installeren krijgen automatisch versie 5.5. Bestaande gebruikers hebben in de BICS-applicatie een melding gekregen om deze update te installeren.

Nieuw account
Om een nieuw account voor BICS aan te maken kunnen schippers kunnen op de BICS-website een registratieformulier invullen. Vervolgens maakt Rijkswaterstaat een account voor hen aan en ontvangen ze een welkomstbrief met verdere uitleg. Met die gegevens kunnen ze het account voor BICS instellen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Proef met langer liggen

UTRECHT Rijkswaterstaat begint voor de binnenvaart met een proef voor langer liggen. Volgens Rijkswaterstaat kan het in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld de Corona-pandemie, voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading.

Om het telkens verplaatsen van het schip na het verstrijken van de maximale ligtijd te voorkomen, is een aantal plekken geselecteerd waar, gedurende een proefperiode van 10 januari tot en met 10 april, schippers langer dan de maximale ligtijd kunnen liggen. Daarna stopt de proef en vindt evaluatie plaats. De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf. Om te voorkomen dat het schip heel lang blijft liggen is er per plek een maximum bepaald van twee weken. De gangbare procedure van aanmelden blijft gelden.

Het kan overigens nog wel zo zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.
Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor bestaat een aparte procedure die te vinden is op de website van haven Amsterdam.

Download de PDF met alle plaatsen waar schippers langer kunnen liggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis Weurt uiterlijk 23 januari weer in bedrijf

NIJMEGEN De herstelwerkzaamheden aan het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt verlopen zeer voorspoedig. Rijkswaterstaat verwacht dat de sluis uiterlijk 23 januari weer volledig beschikbaar is voor de scheepvaart.

Doordat de herstelwerkzaamheden voorspoedig verlopen, vindt ook de aangekondigde stremming van de westkolk eerder plaats. Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021 is de westkolk tussen 7.00 en 23.00 uur volledig gestremd in verband met het testen van de Waaldeur. Tijdens de overige uren is de westkolk beschikbaar voor het schutten van schepen tot 110 m lengte en een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP.

Aandrijfmechanisme
Afgelopen oktober was tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur vervolgens omhoog gezet voor onderzoek en reparatie. Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen schepen tot 110 m lengte met een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP blijven schutten in de westkolk. Daarnaast is de oostkolk van Sluis Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de sluis kunnen passeren. In eerste instantie zouden de benodigde herstelwerkzaamheden zijn afgerond op 31 januari 2021.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw subsidie voor Stage V-motoren

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

De eerste ronde liep tot 16 november waarvoor € 500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal € 1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van € 250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart 2021.

Meer informatie is te vinden op de website van Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Containeroverslag zwakt af

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in november 2020 iets afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. De overslag in de Noord-Europese havens steeg nog wel. Dat blijkt uit de containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL).

De index voor de wereldwijde overslag daalde in november 2020 van 121,6 naar 121. Vooral in de Chinese havens nam de overslag van containers af. In de overigens havens vlakte de stijging af. De zogenoemde Nordrange-Index steeg nog wel, van 111,6 tot 113. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Hiermee bereikte deze index voor het eerst het niveau van voor de coronacrisis.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor november is gebaseerd op de cijfers van de helft van de 91 havens.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Hoogwater op de Maas, stuwen gestreken

ARCEN De waterstand op de Maas is de afgelopen dagen flink gestegen tot boven de 1000 m3/s. De afvoer van water bij Sint Pieter is nu weliswaar aan het dalen richting de 700 tot 800 m3/s, maar de verwachting is dat het water de komende dagen weer gaat stijgen. De stuwen van Roermond en Belfeld zijn uit voorzorg gestreken en geopend voor de scheepvaart.

Doordat er zondag weer nieuwe neerslag wordt verwacht, zal de afvoer bij Sint Pieter weer gaan stijgen tot waarden rond 1000 m3/s op maandag 28 december. Omdat de hoeveelheid neerslag onzeker is, schat Rijkswaterstaat de kans dat de afvoer in deze tweede piek tot boven de 1250 m3/s gaat stijgen op ongeveer 30%.

Rijn en IJssel
De waterstand op de Rijn en de IJssel is normaal voor de tijd van het jaar. Sinds begin december is de afvoer van de Rijn bij Lobith licht gestegen. Op 24 december bedroeg de afvoer 1510 m3/s (8,23 m +NAP) en stond die dag op het punt om sterk te gaan stijgen. Deze afvoerstijging zal zich de komende vijf dagen sterk doorzetten tot een niveau van 2600 – 2800 m3/s (9,80 – 10,10 m +NAP) rond 28 december, waarna de afvoeren kortstondig min of meer stabiel blijven. Rond de jaarwisseling behoort een hernieuwde stijging naar afvoeren rond 3000 m3/s (10,35 m +NAP) tot de mogelijkheden. Een afvoerniveau van 4200 m3/s, waarbij de uiterwaarden zullen gaan inunderen, zijn vooralsnog niet in beeld. In de eerste week van januari is een daling van de afvoeren richting langjarig gemiddelde waarden (2250 m3/s) het meest waarschijnlijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

 

Danser en North Sea Port positief over modal shift

TERNEUZEN De Danser Group en North Sea Port zijn er van overtuigd dat er in en rondom North Sea Port nog veel potentieel is om een modal shift van wegvervoer naar transport via binnenvaart te realiseren. De Danser Group kende dit jaar met 200.000 TEU een grote groei van containers in het havengebied van North Sea Port.

Danser Group biedt haar klanten lijndiensten aan tussen North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen, Westdorpe en Gent) en de zeehavens Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast gebruikt Danser het Gentse deel van North Sea Port steeds frequenter als hub voor de diensten naar onder andere Wallonië en Noord-Frankrijk.

Sterke groei
Op dit moment biedt de groep wekelijks zo’n 20-tal afvaarten via binnenvaart aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar verder zal stijgen. ‘Ondanks de bijzondere situatie rond COVID-19 zijn we ook dit jaar sterk gegroeid en dus trots dat deze mijlpaal nu al is bereikt’, vertelt CEO Ben Maelissa van Danser Group.

Ook CEO Daan Schalck van North Sea Port is positief. ‘We zien dat de containerisatie in de binnenvaart ook in onze haven verder doorzet. Dankzij de modal shift rijden er al snel 100.000 vrachtwagens minder op de weg.

Digitaal en groen
Danser Group zet zich behalve op volumegroei ook sterk in op digitalisering en een verdere vergroening van de vloot. ‘Dit jaar zien we een versnelling in de digitalisering om ons heen en in ons bedrijf. Daarnaast hebben we in ons streven naar zero-emissie, als volgende stap, ingezet op het gebruik van biobrandstoffen. Dit hebben we inmiddels op de eigen vloot doorgevoerd.’ (Foto Danser)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.