Passagiersvaart mogelijk onder TOGS-regeling

DEN HAAG Ook de passagiersvaart en veerdiensten in de binnenvaart kunnen binnenkort mogelijk gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Het kabinet heeft maandag 7 april namelijk besloten de regeling uit te breiden zodat ook deze bedrijven vanwege de coronacrisis een eenmalige uitkering van 4.000 euro kunnen krijgen.

De TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de getroffen kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen gedwongen zijn tot sluiting van hun onderneming. De uitbreiding betreft de passagiersvaart en veerdiensten, de dienstverlening voor vervoer over water en het verhuur en lease van schepen. Het Centraal Bureau voor de Binnenvaart (CBRB) viel het op dat een deel van haar leden niet onder de regeling vielen en kaartte dit daarom aan bij het ministerie. ‘Goed nieuws’, vindt Lotte Janssen – Verschoor als secretaris van de ledengroep Personenvervoer de aanvulling op de regeling. Volgens Janssen – Verschoor is het echter nog niet allemaal in kannen en kruiken. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is namelijk dat een ondernemer een aparte bedrijfsvestiging moet hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. ‘In de passagiersvaart is het echter vaak zo dat het bedrijf op het huisadres staat en dat de bedrijfsvoering op het schip plaatsvindt. Daarover zijn we nu nog in overleg met het ministerie.’

Ambtelijk contact
Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, en Klimaat en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst gaan in de begeleidende Kamerbrief uitgebreid in op de uitbreiding van de TOGS. De bewindslieden gaan hierin onder meer in op een mogelijke uitzondering op de eis dat er sprake moet zijn van een ondernemer met een aparte bedrijfsvestiging. Maar volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft dit nog steeds geen definitief uitsluitsel over de sectoren die van dit criterium worden uitgezonderd. ‘Een dergelijke uitzondering is bijvoorbeeld relevant voor binnenvaartschippers, die vaak op het huisadres geregistreerd staan, maar vaste lasten in de vorm van een binnenvaartschip hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hierover nog in ambtelijk contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.’

Voorwaarden
Om voor de TOGS in aanmerking te komen moet de onderneming voor 15 maart zijn opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en moet in de periode van 16 maart tot en met 15 juni een omzetverlies worden verwacht van ten minste € 4.000 en moet de onderneming minstens € 4.000 aan vaste lasten verwachten. In de onderneming werken maximaal 250 personen en de onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Ook mag het bedrijf in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen (de-minimisverordening).

De ladingvaart kan overigens geen gebruik maken van de TOGS-regeling. Deze is vanwege de coronamaatregelen door de overheid namelijk niet gedwongen om te stoppen met varen. Mogelijk kunnen binnenvaartondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis wel aanspraak maken op andere regelingen. Op de website van het CBRB zijn in het coronadossier onder meer alle steunmaatregelen voor de binnenvaartondernemer te vinden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.