Alle berichten van Erik van Huizen

CoVadem in zee met Heijmans

AMSTERDAM CoVadem gaat voor het delen van kennis en informatie over de Waal en de (Nederlandse) Boven-Rijn samenwerken met Heijmans. Het aannemingsbedrijf gaat voert de komende jaren bagger- en onderhoudswerkzaamheden uit op deze vaarwegen. Heijmans is overtuigd van de waarde van meer data voor slim vaarwegonderhoud.

Heijmans gaat de data van CoVadem gebruiken om te komen tot een pro-actiever beheer- en onderhoudsproces. CoVadem ontvangt aanvullende data waarmee de data beter gevalideerd kunnen worden en de klant een nog beter product krijgt. ‘We zijn voortdurend bezig om gebruikers een zo waardevol mogelijk inzicht te bieden’, vertelt Meeuwis van Wirdum als CoFounder van CoVadem. ‘Dat doen we enerzijds door het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe algoritmen om metingen nog beter te benutten voor informatie en inzicht. Daarnaast proberen we steeds de hoeveelheid binnenkomende data te vergroten. Dat kan gaan om de observatiedata van deelnemende binnenschepen, maar ook om referentiegegevens van andere partijen, zoals Heijmans.’

Ook Heijmans is enthousiast over de samenwerking. ‘Als Heijmans zien we steeds meer hoe innovatieve digitale oplossingen en big data slimmere oplossingen mogelijk maken. In de samenwerking met CoVadem introduceren we die mogelijkheden voor het vaarwegonderhoud. Daar vaart zowel de binnenvaart als onze opdrachtgever wel bij’.

Meer samenwerken
CoVadem hoopt in de toekomst meer samenwerkingen aan te gaan met kennispartners. Onder andere met vaarwegbeheerders en institutionele partijen. Daarmee kan in de toekomst het aantal vaarwegen waarvoor CoVadem waterdieptes kunnen verschaft worden uitgebreid. Daarnaast dragen de aanvullende data bij aan het verder verbeteren van de betrouwbaarheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Riviercruisevaart weer welkom in Amsterdam

AMSTERDAM Riviercruiseschepen met maximaal 50 passagiers in één ruimte zijn weer welkom zijn in de Amsterdamse haven. Ondanks de versoepelingen blijft een aantal coronamaatregelen van kracht.

De 1,5 meter regel geldt nog steeds. Zowel aan boord als op de kade. Op de steigers en kades heeft Port of Amsterdam looproutes uitgestippeld, wegbewijzering neergezet en worden stewards ingezet die de gasten stimuleren om zich aan de richtlijnen te houden. De Schepen moeten zich houden aan het EU-protocol ‘Healthy Gateway’ en de ‘Outbreak Management outlines’ die zijn opgesteld door IG Rivercruise en de European Barge Union (EBU). Dit protocol is goedgekeurd door de gouvernementele organisaties.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmeegse Waalkade afgesloten voor auto’s

NIJMEGEN De komende drie weken blijft de Nijmeegse Waalkade afgesloten voor auto’s die niets te zoeken op de kade. De gemeente Nijmegen hoopt hiermee de overlast van quads en scooters in het gebied te verminderen. De autoafzetplaats voor de binnenvaart blijft beschikbaar. Ook blijft voor toeleveranciers en bevoorrading van de binnenvaart de toegang vrij.

Tussen 15.00 en 24.00 uur staan verkeersregelaars bij de afsluiting op de Waalkade waarbij iedereen die op de Waalkade zich dient te melden. Bemanning van schepen en toeleveranciers moeten aan de verkeersregelaar aangeven dat men bij een schip moet zijn en dan verkrijgen ze toegang tot de kade. Buiten deze genoemde tijden kan men gewoon doorrijden.
Politie en handhavers blijven surveilleren in het gebied. Overlast kan gemeld worden bij de gemeente Nijmegen 14 024 of bij de politie via 0900-8844.
Na drie weken gaat de gemeente Nijmegen de situatie evalueren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

‘Heroverweeg bijmengverplichting’

DEN HAAG De Nederlandse overheid moet de bijmengverplichting voor brandstoffen in de binnenvaart heroverwegen. Vanwege de hogere brandstofkosten en negatieve bijeffecten leidt een verplichting in alleen Nederland tot verslechtering van de concurrentiepositie van brandstofleveranciers. Ook kan zo CO2 weglekken naar het buitenland.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is een bijmengverplichting afgesproken voor de binnenvaart. Er zijn voor bunkerstations twee mogelijkheden om te voldoen aan de verplichting van bijmenging. Ze kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) inkopen of het zelf biobrandstoffen bijblenden. Aankoop van HBE’s is het goedkoopste. In dat geval stijgen de prijzen met € 75 per m³. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat er zoveel HBE’s in de markt te koop zullen zijn, is het waarschijnlijker dat de binnenvaartsector aan haar jaarverplichting zal moeten voldoen door zelf te (laten) blenden met HVO en 7% FAME. In dat geval is de prijsverhoging € 97 per m3.

Overstappen
Onderzoeksbureau Panteia onderzocht de gevolgen van de verplichting. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg argumenten voor binnenvaartondernemingen zijn om voortaan in het buitenland te gaan bunkeren. Een kwart van het bunkervolume in Nederland komt namelijk reeds toe aan buitenlandse schepen. Deze schepen zullen als eerste overstappen op het bunkeren in hun thuisland. Bovendien is 80% van de binnenvaartondernemingen in Nederland actief in het internationale vervoer. Deze schepen komen regelmatig in het buitenland en kunnen tijdens die reizen bunkeren. ‘Het ligt voor de hand dat er bij bevrachtingskantoren extra druk uitgeoefend gaat worden voor reizen richting Gent/Antwerpen of Duisburg, teneinde goedkope brandstof te kunnen bunkeren.’

Alternatieven
Mogelijke alternatieven van de bijmengverplichting die volgens Panteia mogelijk zijn te overwegen zijn een bijmengverplichting op Europees niveau, een gezamenlijke bijmengverplichting in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, bijvoorbeeld via de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) of geen bijmengverplichting in Nederland. Panteia adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te treden met de bunkerbranche over hoe de vergroening van de binnenvaartsector vorm te geven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

‘Toezicht op biobrandstof moet verbeteren’

DEN HAAG België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland gaan samen aan de slag voor beter toezicht op de inzet van biobrandstof. Nu de sector groeit is dat noodzakelijk om de duurzaamheid van biobrandstof te borgen. De landen roepen eurocommissarissen Frans Timmermans en Kadri Simson op snel werk te maken van beter toezicht en handhaving op Europees niveau.

De productieketen van biobrandstof is verspreid over verschillende landen. Landen wisselen daarom ook onderling signalen en werkwijzen uit. ‘De markt groeit, dus moet het toezicht meegroeien’, vertelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Zo garanderen we de duurzaamheid van de biobrandstoffen die we inzetten. En dat is belangrijk. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de investeringszekerheid van bedrijven in de sector.’

Ambitieus
Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zo moet al het vervoer in 2050 vrij van uitlaatgassen zijn. Biobrandstoffen zijn voorlopig nog nodig om onze klimaatafspraken na te komen en de omslag naar volledig emissieloos zwaar wegvervoer, binnenvaart, luchtvaart, zeevaart en personenvervoer te kunnen maken. Voorwaarde is wel dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Daar is naast privaat toezicht ook goed publiek toezicht voor nodig. De productieketen van biobrandstof is internationaal, dus moet het toezicht daarop ingericht zijn. Eerder werd grensoverschrijdende fraude opgespoord vanuit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Meer ambitie
De vijf landen roepen Timmermans en Simson op om Europese wetgeving aan te passen, zodat de lidstaten een stevigere basis hebben om privaat en publiek toezicht op de biobrandstofketen te verbeteren en dat overal hetzelfde gebeurt. Ook roepen zij op tot meer ambitie bij de huidige ontwikkeling van een Europese database om zoveel mogelijk transparantie in de keten te realiseren. Daarmee is de betrouwbaarheid van duurzaamheidsclaims eenvoudig te controleren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Samenwerking CoVadem en Shipping Technology

AMSTERDAM Schippers met een ST Black Box Pro van Shipping Technology aan boord kunnen voortaan eenvoudig gebruik maken van Smart Navigation van CoVadem. Hiermee zien schippers actueel waterdieptes rond hun schip rechtstreeks in hun Inland ECDIS-viewer.

De ST Black Box Pro fungeert als centraal dataplatform aan boord. Via een zogeheten API (Application Programming Interface) wordt Smart Navigation hiermee verbonden. Klanten van Shipping Technology hebben hierdoor geen CoVadem Box nodig, die normaal de sensor- en andere gegevens verwerkt en uitwisselt.

Dankzij de samenwerking wordt de instap voor scheepseigenaren met een ST Black Box Pro gemakkelijker en goedkoper. Bovendien krijgen ze korting op het abonnement.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Misti geeft in Schuttevaer advies over autokranen

ARNHEM De meeste binnenvaartschepen zijn uitgerust met een autokraan. Maar waar moet je als binnenvaartschipper bij de aanschaf op letten? ‘Degelijkheid’, is het antwoord van Jan Fransen van Misti in Arnhem. Fransen levert met zijn team jaarlijks tientallen kranen, merendeels aan de binnenvaart.

Naast de vraag hoelang een autokraan meegaat, zou volgens Fransen ook de bijbehorende service een punt van aandacht moeten zijn bij de aankoop. ‘Allereerst is het belangrijk dat de situatie aan boord goed wordt bekeken en de offerte compleet is en zonder bijkomende kosten. Een goede autokraan moet natuurlijk voldoen aan de wensen van de klant. Hij moet op een praktische manier de auto aan en van boord zetten. Maar wij trekken dat breder en zien dat ook de service die nodig is om een autokraan in bedrijf te houden essentieel is voor de klant. Het is belangrijk te weten wie snel komt helpen als het een keer tegenzit. Wij houden daarom alle 1093 onderdelen van onze kranen standaard op voorraad. Zo kunnen we snel leveren.’

Fransen zegt dat Misti, dankzij de jarenlange ervaring van het personeel, ook is staat is een autokraan snel te installeren. ‘Zo heeft de binnenvaartondernemer zo min mogelijk ligdagen. Dat zijn allemaal belangrijke zaken om rekening mee te houden bij het maken van een goede keuze. En natuurlijk moet niet worden vergeten dat alles volgens de regels gebeurt en dat de autokraan wordt goedgekeurd.’

RVS en hoogglans
Misti bouwt ongeveer 80 kranen per jaar. Het is een hele verscheidenheid aan kranen. Het gaat niet alleen om autokranen, maar ook om davits, bunkergieken en speciale hijskranen. ‘Wij maken ook kranen voor Atex- en LNG-terminals. Maar de meeste gaan naar de binnenvaart. Onze standaard autokranen, die wij overigens ook altijd op voorraad hebben, hebben een bereik tot 24 meter en kunnen 2500 kilo tillen. Maar onze standaard kraan-ontwerp kan worden gebouwd tot 42 meter bereik en heeft een maximaal hijsgewicht tot 12 ton.’
Fransen ziet dat de binnenvaartschipper steeds vaker kiest voor afwerking op maat. ‘We zien steeds vaker dat wordt gekozen kiezen voor een uitbreiding, bijvoorbeeld met roestvrijstalen onderdelen of in hoogglans gespoten. Maar dat verschilt allemaal sterk per klant.

‘Verder vinden wij dat de fundatie van een kraan op een binnenvaartschip klaar moet zijn voor de toekomst. Daarom zijn de meeste van onze kranen op te waarderen zonder aanpassingen aan de fundatie. Dat betekent dat de kraan in de toekomst ook voor zwaardere klussen kan worden ingezet, bijvoorbeeld het tillen van elektrische auto’s.’

Vakmanschap
De voornaamste uitdaging bij de bouw van een goede autokraan is volgens Fransen vakmanschap. ‘Ervaren kranenbouwers zijn zeldzaam. Ze hebben bij ons dan ook een speciaal plekje. Wij hebben een team van vakmensen met samen 152 jaar ervaring in de bouw van autokranen.

‘Wij hebben alle aspecten van de kraan, van lager tot tandwielkast, zelf bedacht en berekend. Door gebruik te maken van hoge treksterkte staalplaten en daar een koker van te lassen, kunnen wij een bijzonder efficiënte, lichte en duurzamere kraan leveren. Die kraan is niet alleen sterker, maar de vorm is ook mooier dan die van standaard kokers, waarbij de wanddikte en het soort materiaal van de hele kraan gelijk is. En de prijs is ook nog eens goed. De kranen van ons hebben zonder twijfel de beste verhouding in prijs en kwaliteit in de markt.’

Tevreden
Een van de klanten van Misti in de binnenvaart is Sendo Shipping. Misti leverde de autokranen voor de schepen van Sendo Shipping en installeerde ze via Concordia Damen. ‘De standaard degelijke kranen van Misti met mooie opties helpen ons bij de efficiënte exploitatie van het schip’, vertelt binnenvaartondernemer Sebastiaan van der Meer van Sendo Shipping. ‘Wij hebben gekozen voor een zwaardere uitvoering met RVS-opties om, net als onze schepen, klaar te zijn voor een mooie toekomst. Misti heeft ons ook goed geholpen met service. De werf kwam snel met oplossingen en voerde die goed uit. Dat is ook belangrijk.’

Artificial reality
De autokraan van Misti is een bewezen ontwerp dat in 38 jaar alleen op wetgeving en details is verbeterd. ‘Wat in die tijd wel is veranderd, is het gebruik van moderne technieken. Fransen: ‘Met onze 3D-ontwerpen kunnen wij de kraan nu voor de klant alvast in het schip intekenen. Ook kunnen wij dan al de berekeningen voor de verschillende krachten uitvoeren. En met artificial reality is onze autokraan via de camera van de telefoon op een schip te projecteren. Tevens hebben wij nu een online service-systeem, waarbij klanten hun kraan of vloot met producten kunnen inzien, documenten kunnen downloaden en service kunnen krijgen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnenvaartondernemers wisseltrofee naar LOVT

ROTTERDAM CBOB-voorzitter Marco Oosterwijk heeft tijdens de ALV van de CBOB de jaarlijkse binnenvaartondernemers wisseltrofee uitgereikt aan het LOVT.

LOVT voorzitter Patricia Rutjes was nietsvermoedend aanwezig in de Koningskerk in Rotterdam, werd verrast en kreeg de grote trofee overhandigd. Ze nam verheugd met een dankwoord de trofee, oorkonde, miniatuurtrofee en de bloemen in ontvangst.

‘Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan het LOVT voor alle inzet en het werk voor en namens de ouders van de trekkende beroepsbevolking’, motiveerde de CBOB de keuze. ‘Zo is deze groep vertegenwoordigd als partner met één krachtige stem aan de politieke tafel van wet- en regelgeving om onder andere de onmisbare subsidieregeling voor het voortbestaan van de internaten te waarborgen. Zo kunnen de kinderen van de trekkende beroepsbevolking veilig onderdak en goede scholing blijven genieten, opdat hun ouders hun onmisbare werk kunnen uitvoeren en kunnen bijdragen aan het voortbestaan van hun branche.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Proefvakken verruiming Twentekanalen

EEFDE Na de zomervakantie start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de verruiming van de Twentekanalen. Voordat het echter zover is begint RWS eerst met een proef om de werkwijze verder te verfijnen. Dat gebeurt in twee proefvakken.

Het ene proefvak bevindt zich op de hoofdtak tussen sluis Delden en de gemeentekade Delden en de andere op de zijtak naar Almelo aan de zuidzijde van de Linschotbrug. ‘In de proefvakken optimaliseren we de werkwijze van het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van de laag van zand-bentoniet. Tussen het verwijderen van de damwanden en baggeren/aanbrengen van het zand-bentoniet zit minimaal één maand. Zo kunnen we de grondwaterstanden goed analyseren op de verrichtte werkzaamheden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

RWS komt met 14-daagse verwachting waterdiepte Rijn

UTRECHT Rijkswaterstaat heeft samen met partners uit binnen- en buitenland een 14-daagse verwachting voor de waterstand en de wateraanvoer van de Rijn bij Lobith ontwikkeld. RWS werkte altijd nog met een 4-daagse verwachting.

‘Hoeveel water er bij Lobith ons land binnenkomt, bepaalt de vaardiepte voor de scheepvaart’, vertelt Eric Sprokkereef als adviseur bij het Watermanagementcentrum Nederland. ‘Veel goederen gaan per schip over de Rijn naar Duitsland. De waterstand bij Lobith is een belangrijke factor voor de vaardiepte, waarop schippers baseren hoeveel lading ze kunnen meenemen. Op basis van de 14-daagse verwachting kan een schipper nu over een langere termijn beter inschatten hoeveel lading er op het schip kan. De afweging daarvoor blijft de verantwoordelijkheid van de schipper. Om ze daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen geven we in de grafiek duidelijk aan wat we zeker en niet zeker weten.’

Computermodellen
Voor het maken van de 14-daagse verwachting wordt gewerkt met computermodellen waarin het stroomgebied van de Rijn gemodelleerd is. ‘In rekenmodellen nemen we onder meer informatie mee over de breedte en diepte van de vaargeul, vegetatie en hellingen. Ook voeden we de computer met data over het weer, zoals neerslag, temperatuur en verdamping. Met al die data gaan we rekenen, waar uiteindelijk een verwachting voor de waterstand uitkomt.’
Uiteindelijk komt uit dit alles een zogenoemde pluimverwachting. ‘Een beetje hetzelfde als het KNMI doet met de temperatuur en de neerslag. In het begin is die pluim smal, wat redelijk zeker betekent. Naarmate je verder in de toekomst kijkt wordt de pluim breder, en de verwachting dus onzekerder.’

Extremen
Bij droogte of hoogwater speelt de langere termijnverwachting volgens Sprokkereef ook een belangrijke rol. ‘In drogere perioden groeit het belang van de Rijn voor de waterverdeling. Hoe eerder je kunt beginnen met het herverdelen van water en het afstemmen van maatregelen hoe beter. Ook drinkwaterbedrijven, boeren die hun vee in de uiterwaarden hebben en campings die langs rivieren liggen kunnen door de langeretermijnverwachting eerder anticiperen. Bij hoogwater is het van belang dat waterbeheerders tijdig maatregelen nemen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast.’

Samenwerken
Voor de verwachting werkt Rijkswaterstaat samen met haar evenknieën in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland en met de weersinstituten in die landen. ‘Van 1000 verschillende locaties in het stroomgebied krijgen we data. Het gaat hierbij om een continue datastroom die door een computer automatisch wordt verwerkt. Samen met onze partners in het buitenland zijn we constant bezig om die rekenmodellen verder te verbeteren. Denk hierbij aan een uitbreiding van de data, het aantal rekenmodellen en de rekenkracht die voor de berekenen nodig is.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.