Tag archieven: havens

‘Europa, sla handen ineen voor behoud industrie’

ROTTERDAM De CEO’s van de havenbedrijven van Antwerpen-Brugge, North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen), Duisburg en Rotterdam roepen de Europese regeringsleiders op een oplossing te vinden voor de verslechterende positie de onze Europese industrie.

De maakindustrie in de driehoek tussen de Vlaams-Nederlandse havens en het Duitse Ruhrgebied is verantwoordelijk voor een groot deel van Europese productie. ‘Het zijn echter óók de bedrijven die het mogelijk maken dat we in Europa elektronica, medicijnen en matrassen kunnen maken. Dat geldt evengoed voor windmolens, isolatiemateriaal en zonnecellen. De veelal internationale hoofdkantoren aarzelen nu of zij nog toekomst in Europa zien. Wij maken ons daarover grote zorgen; juist de industrie kan het verschil maken in het verduurzamen van onze samenleving.’

Verbonden
De havens willen daarom het voortouw nemen om het investeringsklimaat voor de industrie in Europa te verbeteren, zodat bedrijven hier willen investeren in verduurzaming. ‘Zo zijn de bedrijven in onze industriedriehoek letterlijk met elkaar verbonden, met een netwerk van buisleidingen. Zij werken samen, leveren grondstoffen aan elkaar en delen kennis. Als havens en industriële clusters passen we die ondergrondse infrastructuur aan op de grondstoffen en energie van morgen, zoals waterstof, zodat ook een duurzame industrie op dezelfde manier efficiënt kan blijven samenwerken. Dat betekent: samen plannen maken en investeren. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we soms nog vaker én beter doen.’

‘Als huisbazen van grote industriële complexen willen we meer werken vanuit één gedeelde visie. De ruimte in havens is al schaars en duurzamere, bijvoorbeeld circulaire, productie vraagt om meer ruimte en soms (tijdelijk) om extra milieubelasting. We willen daarom samen onderzoeken welke activiteiten we in Europa echt nodig hebben. Waar is die ruimte beschikbaar, fysiek en de regels? Hoe zien onze havens en industrie er in 2050 uit, als deze klimaatneutraal zijn?’

Gezamenlijk antwoord
Een gezamenlijk antwoord geven op die vragen lukt volgens de CEO’s alleen als ook onze overheden met een internationale blik naar de industrie kijken. ‘We vragen van de Europese regeringsleiders dat zij, net als wij, naast de industrie gaan staan. De energie-intensieve bedrijven kampen in Europa met veel hogere kosten dan in andere delen van de wereld, met bovendien complexere wet- en regelgeving. Daarnaast speelt mee dat de Verenigde Staten met de Inflation Reduction Act het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om dáár te investeren in de noodzakelijke vernieuwing.’

‘Als overheden daar niks tegenoverstellen, blijven investeringen in verduurzaming in Europa uit en verplaatst de industrie zich naar buiten Europa. Bestaande fabrieken hier worden dan zo lang mogelijk in bedrijf gehouden, terwijl ze verouderen en uiteindelijk worden stilgelegd. Dat betekent meer import van buiten Europa, met negatieve gevolgen voor het klimaat, onze strategische autonomie en welvaart.’

Kans krijgen
De CEO’s hopen dat de industrie de kans krijgt om die transitie in Europa te maken. ‘Zij vormt een cruciale poot onder onze havens, naast logistiek en de energiesector. Hiermee is ruim € 63 miljard aan toegevoegde waarde en ruim een half miljoen banen gemoeid. Bovendien maakt zij materialen die ook in de toekomst hard nodig zijn. Daarom is het belangrijk dat Europese regeringsleiders beleid voor klimaat en industrie laten samengaan, zoals onlangs door het Europese bedrijfsleven werd benadrukt in de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Laten we gezonde concurrentie behouden én onze samenwerking aan de energietransitie versterken.’

Boudewijn Siemons is CEO van Havenbedrijf Rotterdam, Daan Schalck is CEO van North Sea Port, Jacques Vandermeiren is CEO van Port of Antwerp-Bruges en Markus Bangen is CEO van Duisburger Hafen AG. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Digitale verbinding zeehavens en Rijnhavens

ROTTERDAM Port-community-systemen Portbase en RPIS zijn een samenwerking bgonnen om de gegevensstroom tussen de Nederlandse zeehavens en de binnenhavens aan de Rijn te optimaliseren. Havenbedrijf Rotterdam, duisport en Port of Switzerland ondersteunen dit project als aandeelhouders en treden op als ambassadeurs.

Door de port-community-systemen van Portbase en RPIS (RiverPorts Planning and Information System) van RheinPorts aan elkaar te koppelen, kunnen de efficiëntie en transparantie in de logistieke ketens van de zeehavens tot in het achterland worden verbeterd. Met de start van de testfase is de eerste concrete implementatie van de intentieverklaring van de drie havens uit 2022 een feit.

Bedrijfsleven
De naadloze uitwisseling van gegevens maakt het volgens de initiatiefnemers mogelijk om import- en exportprocessen te optimaliseren, de planning te verbeteren en het delen van informatie met stakeholders te vereenvoudigen. ‘Dit helpt de complexiteit van de data uitwisseling in de logistieke keten te verminderen en biedt zo toegevoegde waarde aan rederijen, terminals, havenautoriteiten, verladers en andere betrokken partners.’
In het ontwikkelen van de digitale verbinding, speelt het logistieke bedrijfsleven een grote rol. Een belangrijke partner in de testfase is Danser Group. Zij ondersteunen de eerste stappen van het initiatief. Op basis van de ervaringen uit de testfase worden vervolgens verdere ‘use cases’ ontwikkeld.

Digitale corridor
Het uiteindelijke doel is om een digitale corridor te creëren. Dit zorgt voor een probleemloze en veilige gegevensuitwisseling, minder complexiteit en meer efficiëntie voor de binnenvaart en de havenautoriteiten. De initiatiefnemers willen dat het initiatief zo snel mogelijk voordelen oplevert voor de logistieke gemeenschap. Daarom wordt de testfase eind 2024 afgerond, zodat de eerste opschaling in 2025 kan plaatsvinden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister Harbers opent overnachtingshaven Spijk

Minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de overnachtingshaven bij het Gelderse Spijk officieel geopend. De haven heeft 50 ligplaatsen en was sinds 1 februari van dit jaar al toegankelijk voor de scheepvaart.

‘Voor een veilige binnenvaart is het heel belangrijk dat schippers goed uitgerust op pad gaan’ zei de minister. ‘Met de 50 ligplaatsen die hier in Spijk beschikbaar zijn bieden we schippers die ruimte en kan Nederland zijn rol als schakel in de logistiek en het goederenvervoer in Europa in de toekomst nog beter vervullen.’

Afgerond
Met de officiële openingshandeling is de aanleg van de haven, die halverwege 2021 begon, definitief afgerond. ‘De opening vormt het voorlopige sluitstuk van een aantal maatregelen die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie heeft genomen om de faciliteiten voor binnenvaartschippers op de Rijn en Waal te verbeteren. Als onderdeel van het project Toekomstvisie Waal is in de haven in de Waal bij Haaften de invaart verbreed en zijn de daar aanwezige ligplaatsen verlengd. Daarnaast is de overnachtingshaven Lobith gemoderniseerd. Samen bieden de, dichtbij elkaar gelegen, havens bij Lobith en Spijk nu zo’n 70 ligplaatsen voor de binnenvaart.’

Feiten
De haven ligt in de Beijenwaard vlakbij de Gelderse plaats Spijk. Naast 50 reguliere ligplaatsen heeft de haven 2 ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen. Ook zijn er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. Daarnaast is er een struinpad aangelegd naast de haven waar recreanten kunnen wandelen, is er een plek voor campers en zijn er picknicktafels en bankjes geplaatst.

Meer informatie overnachtingshaven Spijk

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Rotterdam World Gateway investeert in walstroom

ROTTERDAM Containerterminal Rotterdam World Gateway (RWG) heeft besloten om de gehele kade voor alle schepen te gaan voorzien van walstroom. De terminal van RWG is al volledig geautomatiseerd en CO2-neutraal. Door de aanleg van de walstroomvoorziening zullen ook de schepen aan de kade geen fijnstof, stikstof en CO2 meer uitstoten. Daarnaast zorgt de voorziening voor een vermindering van geluid.

De eerste ligplaatsen zullen naar verwachting vanaf 2026 van walstroom voorzien zijn. RWG loopt hiermee vooruit op de Europese regelgeving. Die schrijft voor dat in 2030 alle container-, passagiers- en cruiseschepen groter dan 5.000 bruto ton in de Europese havens gebruik dienen te maken van walstroom.

‘Belangrijk’
RWG kiest ervoor om de installatie van de walstroomvoorzieningen zelf te ontwerpen, te financieren en te bouwen. Havenbedrijf Rotterdam en RWG hebben een intentieverklaring getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het delen van kennis en data over de aanleg en het gebruik van walstroom en de benodigde civiele werkzaamheden aan de kademuren en fenders die uitgevoerd moeten worden. ‘We zijn zeer verheugd met het besluit van RWG om als eerste Europese deepsea terminaloperator te investeren in walstroom’, meldt Boudewijn Siemons, CEO & COO a.i. van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Walstroom is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de energietransitie. Schepen die aan de stekker liggen zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en een daling van het geluidsniveau. Hiermee dragen we bij aan het verduurzamen van de logistieke keten via Rotterdam voor onze gezamenlijke klanten.’

‘Cruciaal onderdeel’
CEO Ronald Lugthart RWG vindt de investering in walstroom ‘een cruciaal onderdeel in het investeringsprogramma van RWG’. ‘Met als doel een emissievrije op- en overslag van containers. Door middel van walstroom en andere faciliteiten die bijdragen aan de energietransitie creëren wij samen met onze klanten en andere stakeholders de mogelijkheden om dit strategische doel op korte termijn te bereiken.’

Robert Simons, Wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur van de Gemeente Rotterdam juicht de investering van RWG in walstroom van harte toe. ‘Walstroom draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit, maar vermindert ook geluidshinder. Met deze ontwikkeling zet Rotterdam opnieuw een stap vooruit in het verwezenlijken van een duurzame en toekomstbestendige haven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Haven Rotterdam slaat ruim 6% minder over

ROTTERDAM De omvang van de totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven bedroeg dit jaar 438,8 miljoen ton. Dit is 6,1% lager dan in 2022 (467,4 miljoen ton). De daling betrof vooral de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag nam toe in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG.

In 2023 nam de overslag van containers in tonnen af met 6,8% tot 130,1 miljoen ton en in TEU met 7,0% tot 13,4 miljoen TEU. De in 2022 ingezette daling heeft zich hiermee in 2023 voortgezet. De belangrijkste redenen zijn de lagere consumptie, lagere productie in Europa en het wegvallen van volumes van en naar Rusland vanwege de sancties. Het aantal scheepsbezoeken in het containersegment steeg licht met 1,0%. De belading van de containerschepen lag echter 7,8% lager.

RoRo
Het Roll-on / Roll-off (RoRo) segment is afgenomen met 5,0% tot 25,9 miljoen ton. De zwakke Britse economie en de achterblijvende consumptie blijven hier de grootste oorzaken van. De afname met 5,0% van overig stukgoed heeft voor een belangrijk deel te maken met de daling van de containertarieven. Die zijn in 2023 sterk gedaald, waardoor er meer lading in containers is verscheept in plaats van als stukgoed. Daarnaast betekende de tegenvallende vraag in Europa vanwege inflatie en oplopende rentestanden dat veel voorraden lang op de stukgoedterminals bleven staan en er minder ruimte was voor additionele ladingacquisitie.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde in 2023 ten opzichte van 2022 met 11,8%. Binnen het segment agribulk was de toename van de aanvoer van mais opvallend. In Europa hadden boeren te kampen met misoogsten door droogte en overstromingen. Daardoor is er 50% meer mais geïmporteerd. De overslag van kolen nam af met 20,3% naar 23,1 miljoen ton, met name door de lage vraag naar energiekolen voor stroomproductie. In 2022 steeg de vraag naar energiekolen sterk vanwege zorgen om de energiezekerheid en sterk stijgende gasprijzen. De overslag van ijzererts & schroot nam toe met 9,9% naar 28,1 miljoen ton. Ertsvoorraden zijn aangevuld nadat er in 2022 weinig erts werd geïmporteerd vanwege de lage staalproductie. De schrootafvoer in Rotterdam steeg met 32%.

De negatieve cijfers in de overslag van overig droog massagoed zijn toe te schrijven aan de verminderde vraag naar grondstoffen door de Europese industrie. De opvallende daling van 49,4% van overig droog massagoed en de stijging van 31,3% van agribulk zijn veroorzaakt door een correctie op verkeerde aangiftes in het zeehavengeld systeem in 2022. Zonder de vertekening is de daling van overig droog massagoed 24,7% en de stijging van agribulk 3,0%.

Nat massagoed
Er is vorig jaar 3,4% minder nat massagoed overgeslagen. Ruwe olie liet een daling zien van 1,4% als gevolg van het wegvallen van boord-boordoverslag. De overslag van minerale olieproducten daalde met 6,5%. Dit kwam voornamelijk door de afname van de overslag van stookolie en nafta. Hierdoor werd er voor het eerst meer gasolie dan stookolie overgeslagen. De overslag van LNG steeg met 3,7% naar 11,9 miljoen ton. Europa blijft veel LNG importeren als vervanging van Russisch aardgas per pijpleiding. Ook vond er meer bunkering plaats met zeegaande LNG-tankers. Overig nat massagoed daalde in alle onderliggende categorieën (chemische, hernieuwbare en plantaardige producten) met 5,9% naar 36,1 miljoen ton. Dit kwam vooral door lage vraag en voorraadvermindering.

‘Logisch effect’
Volgens CEO Boudewijn Siemons van Havenbedrijf Rotterdam kenmerkte het jaar 2023 zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel. ‘Dit heeft een logisch effect gehad op de overslag in de Rotterdamse haven. Het was echter ook het jaar van veel grote investeringsbeslissingen en mijlpalen in de transitie naar een duurzame haven. We hebben de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de aanleg van het CO2-transport- en -opslagproject Porthos. Ook is de bouw van het nationale waterstofnetwerk in de Rotterdamse haven van start gegaan. En we hebben dit jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen in het logistieke segment gevierd, zoals de aankondiging van de uitbreidingen van containerterminals APMT en RWG en de ingebruikname van de CER. Allemaal ontwikkelingen die ons een stap dichterbij een succesvol en toekomstbestendig haven- en industriecomplex brengen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Havengeld fors hoger

ZOETERMEER De haventarieven voor de binnenvaart zijn dit jaar met gemiddeld 4,4% gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Panteia. Nog nooit eerder werd er zo’n forse stijging van de tarieven waargenomen.

Het gemiddelde tarief voor binnenhavengeld stijgt van € 13,9 cent per ton laadvermogen naar € 14,4 cent per ton laadvermogen. Een gemiddeld binnenvaartschip van 1500 ton moet daardoor bij een havenbezoek € 216 betalen, tegen € 208 een jaar eerder. De oorzaak voor de stijging kan gevonden worden in de inflatiecorrectie die diverse binnenhavens toepassen in hun tariefstelling. Alleen voeren volgens de onderzoekers sommige havens wel ‘heel merkwaardige correcties door’.

34% meer
In totaal verhoogden 66 van de 98 havens in Nederland met een havengeldverordening, de tarieven. Wanneer de tarieven verhoogd werden, gebeurde dat met gemiddeld 6,5%. De meest opvallende stijging was daarbij waarneembaar bij de gemeente Vlissingen. De gemeente Vlissingen besloot het havengeld met liefst 34% te verhogen, waardoor een havenbezoek door een schip van 1500 ton dit jaar ineens € 265 kost, tegen € 197 een jaar eerder. Andere havens die forse verhogingen doorvoeren zijn Gouda (+12%), Port of Twente (+10%) en Yerseke (+10%).

900 euro
De duurste haven van Nederland is dit jaar wederom Ameland, ondanks dat de tarieven niet verhoogd zijn. Op dit Waddeneiland wordt voor het aanmeren van een binnenvaartschip, ten behoeve van het laden en lossen, een tarief gevraagd per ingenomen oppervlakte. Dit is een afwijkende grondslag. Door het hoge tarief betaalt een schip van 1500 ton bijna € 900 om af te meren, ruim twee keer zo veel als in andere dure havens zoals Huizen, Harderwijk en Eindhoven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Container Exchange Route officieel in gebruik

ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam heeft onlangs de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte officieel in gebruik genomen.

Het 17 kilometer lange gesloten wegennetwerk verbindt op dit moment de containerterminals van Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), de terminals en depots van QTerminals Kramer Rotterdam (KDD, RCT en DCS) en de Rijksinspectie Terminal van de Douane met elkaar. De aangesloten partijen zullen via verschillende vervoerders gebruikmaken van de CER. Waarbij diverse vormen van vervoer toegestaan zijn, zoals Multi Trailer Systems (MTS), Terminal Trekkers met chassis (TT) en normale vrachtwagens.

Containerhub
Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam, is ‘verheugd dat de ingebruikname van de Container Exchange Route nu een feit is’. ‘Havenbedrijf Rotterdam wil de positie van de Rotterdamse haven als containerhub verder versterken, maar dit kan alleen als de toenemende containervolumes op een veilige, efficiënte en duurzame manier worden afgehandeld. Het uitwisselen van containers via de CER levert daar een grote bijdrage aan. De samenwerking tussen de aangesloten partijen is daarbij uniek voor de haven van Rotterdam en in de wereld.’

Uniek in zijn soort
De baan bestaat uit ongeveer 17 kilometer verharde baan, 3 gelijkvloerse wegkruisingen, 5 spoorkruisingen en verschillende installaties, zoals verlichting, kabels en leidingen, verkeerslichten en slagbomen. Met de CER introduceert het Havenbedrijf samen met de aangesloten partijen en vervoerders een uniek systeem, wat in geen enkele haven ter wereld op deze schaal bestaat. De samenwerking vraagt van partijen dat zij informatie uitwisselen en samenwerken in het belang van de Rotterdamse haven.
Ingebruikname Container Exchange Route

Integer vervoer
Het wegennetwerk van de CER vormt een ‘gesloten’ transportroute en is niet openbaar toegankelijk. Alleen transportbedrijven met een Authorised Economic Operator (AEO) vergunning van de Douane, kunnen er containers van de ene naar de andere locatie over vervoeren. De CER sluit daarom naadloos aan bij de wens van de Douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven.

Het transport tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal zal in principe volledig over de CER worden gerouteerd, zodat dit vervoer in een gecontroleerde en gesloten omgeving plaatsvindt. Alleen bij hoge uitzondering mogen deze containers nog via de openbare weg. De CER-baan draagt zo niet alleen bij aan betere bereikbaarheid, maar ook aan de versterking van de veiligheid en integriteit van de logistieke keten.

Verdere samenwerking
Nu de eerste partijen gebruik gaan maken van de CER zullen de volumes stapsgewijs toenemen. In de nabije toekomst worden nieuwe aansluitingen van terminals, depots en distributiecentra verwacht. Het Havenbedrijf wil zoveel mogelijk containerbedrijven, die de mogelijkheid hebben tot een fysieke aansluiting, verbinden via de CER.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Asielschepen verhuizen naar Arnhemse Nieuwe Haven

ARNHEM Arnhem gaat de acht cruiseschepen met asielzoekers aan de Rijnkade verhuizen naar de Nieuwe Haven. De schepen moeten weg vanwege het stijgende water in de Rijn. Volgens de gemeente is de verhuizing slechts tijdelijk.

De 1400 bewoners van de acht cruiseschepen verhuizen vrijdag naar de Nieuwe Haven. De gemeente heeft de bedrijven langs het water inmiddels ingelicht. De komst van de acht cruiseschepen gaat gepaard met toezicht. Ook komt er een slagboom.

‘Niet permanent’
De bedrijven aan de haven voelden zich overrompeld door het nieuws van de gemeente. ‘Ook omdat in een rondgaand hoogwater verhuisplan een criterium ontbrak voor een terugkeer naar de Rijnkade’, zegt Floris Rhemrev van Farmusol voor Omroep Gelderland. Verschillende bedrijven vreesden volgens hem dat de verhuizing permanent zou zijn. De gemeente Arnhem bestrijdt dit. ‘Zodra het hoge water weer tot onder de Nieuwe Kade is gezakt, volgt een inspectie en kunnen de schepen 24 uur later weer terugverhuizen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam daalt 6,0%

ROTTERDAM In de eerste negen maanden van dit jaar is in de Rotterdamse haven 6% minder overgeslagen. In totaal werd 329,9 miljoen ton overgeslagen tegen 351,0 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts en schroot, agribulk en LNG nam toe.

De daling van het totale overslagvolume is het directe gevolg van de beperkte groei van de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen, die zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie. ‘De overslag ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses’, maakt Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam, duidelijk. ‘De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.’

Droog massagoed
Het segment droog massagoed daalde in totaal met 11,9% in de eerste 9 maanden van dit jaar. Hoewel de staalproductie daalde, steeg de overslag van ijzererts en schroot (6,8%). De afgelopen maanden draaiden de hoogovens stabiel en werden de voorraden van erts aangevuld. De kolenoverslag is significant gedaald (-16,8%), vooral omdat er minder kolen gestookt werden in elektriciteitscentrales. Deze hadden flinke concurrentie van zon, wind en gas. Meerdere kolencentrales hebben daardoor stilgestaan de afgelopen maanden.

De groei bij agribulk (40,7%) en de daling bij overig droog massagoed (-53,6%) is vertekend door administratieve correcties. Zonder de vertekening is er een stijging in het agribulk segment te zien van 4,6%. Dit komt vooral doordat er meer soja uit Zuid-Amerika werd ingevoerd. De overslag van overig droog massagoed daalde na correctie met -23,9% vanwege een lagere vraag naar grondstoffen voor de bouw en industriële productie en doordat deze lading weer meer in containers werd vervoerd door de lagere containertarieven.

Nat massagoed
Het segment nat massagoed laat een daling zien van 2,4%. De overslag van LNG steeg licht met 0,4% doordat er meer LNG werd geïmporteerd ter vervanging van Russische pijpleiding-gas. De andere segmenten laten een lichte terugval in de overslag zien. Zo daalde de overslag van ruwe olie met 1,9% doordat er meer onderhoud aan de raffinaderijen plaatsvond en daardoor minder ruwe olie werd aangevoerd. Minerale olieproducten daalde met 3,1% doordat er sinds de sancties op Russische olieproducten minder stookolie via Rotterdam wordt vervoerd. Ook de categorieën binnen het segment overig nat massagoed (o.a. chemische producten, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen) daalden met 3,5%. Door de hogere energiekosten en lagere bezettingsgraden van fabrieken in Europa werd er ingeteerd op de bestaande voorraden.

Containers en breakbulk
De wereldwijde vraag naar goederen ligt als gevolg van inflatie, beperkte economische groei, geopolitieke spanningen en hogere uitgaven aan diensten i.p.v. producten nog steeds lager dan in 2022. De effecten hiervan zien we terug in de overslag van containers in Rotterdam. Het containersegment zag een afname van 8,1% in gewicht en 7,2% in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. De transhipment volumes zijn met 8,1% toegenomen in het derde kwartaal 2023.

Ook het roll-on/roll-off verkeer (-3,8%) en overig stukgoed (-13,7%) daalden als gevolg van verlaagde consumentenuitgaven, hoge voorraden en lagere investeringen. De totale overslag in het breakbulk segment daalde daardoor met 6,0%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister richt binnenvaarttafel op

DEN HAAG Minister Harbers is bezig met het oprichten van een Binnenvaarttafel op te richten. Deze Binnenvaarttafel moet niet alleen alle toekomstplannen voor de binnenvaart omzetten in acties, maar ook de voortgang daarvan in de gaten houden.

De minister zei op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) blij te zijn samen met de sector tot een nieuw toekomstperspectief voor de binnenvaart te komen. ‘Voor het eerst sinds 2007 ligt er weer een Binnenvaartvisie. Met ambities en acties op de vier grote slagen die we zullen moeten maken: energietransitie, digitalisering, de ketenoptimalisatie en toekomstbestendige vaarwegen.
‘De totstandkoming was best bijzonder. Een groot deel is in coronatijd gemaakt. Vooral de eerste bijeenkomsten waren allemaal online. Mijn optimistische conclusie is dan ook dat het met de digitalisering van de binnenvaart wel goed komt. De ambities en plannen liggen er nu; het gaat natuurlijk om de praktijk.’

Harbers zei verder verder blij te zijn dat verschillende partijen, zoals de NVB, maar ook de provincies, hebben toegezegd dat ze hieraan willen deelnemen. ‘Ik verwacht dat we de startbijeenkomst van de tafel later dit jaar kunnen organiseren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.