Tagarchief: havens

Overslag haven Rotterdam stijgt met kleine zes procent

ROTTERDAM De haven van Rotterdam zag in de eerste zes maanden van 2021 de overslag met 5,8% stijgen tot 231,6 miljoen ton. In het eerste halfjaar was er vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers. Het Havenbedrijf verwacht dat de groei in de tweede helft van 2021 aanhoudt.

Ondanks de toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar.  De overslag van droog massagoed bedroeg 37,7 miljoen ton, een groei van 22,5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Vooral de opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot (+34,4%). Bijgevolg steeg ook de vraag naar cokeskolen bestemd voor hoogovens. Ook was er in deze periode veel meer vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat had te maken met de opleving van de economie en met de tegenvallende stroomproductie uit wind. Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten ten spijt. De totale kolenoverslag steeg met +35,8% in het eerste halfjaar. Over meerdere jaren gezien neemt het volume kolen overigens af: in de periode 2015-2020 daalde het 44%.

Voorraad agribulk
De overslag van agribulk daalde met 8,9%. Vorig jaar lag de overslag van granen, oliezaden en veevoeders op een hoog peil ondanks de coronacrisis. De onzekerheid over mogelijke verstoringen in de aanvoer van voedingsmiddelen leidde er destijds toe dat handelaren en importeurs aanvankelijk veel agribulk inkochten. Vanaf oktober vorig jaar is de overslag echter gedaald omdat er in de loop van het jaar grote voorraden waren opgebouwd, onder andere van soja en mais.

Nat massagoed
Binnen de grootste overslagcategorie, te weten nat massagoed, was de groei minder uitbundig dan bij droog massagoed. De totale overslag van nat massagoed groeide met 1,1% naar 100,9 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7%) en ruwe aardolie (+0,4%). LNG toonde daarentegen een lichte daling (-4,7%). Ten aanzien van ruwe olie speelde mee dat de raffinageactiviteit in Nederland en Duitsland vanaf het begin van het tweede kwartaal weer boven die van 2020 lag. Vorig jaar was een dalende tendens te zien vanwege het begin van de covid-19 crisis.

De overslag van olieproducten was in het eerste kwartaal hoger dan in 2020 en in het tweede kwartaal lager, per saldo in totaal leidend tot meer overslag. De hogere overslag is vooral veroorzaakt door meer aanvoer van stookolie en nafta. Er kwam meer stookolie uit Rusland naar Rotterdam, vooral door minder directe export vanuit Rusland naar de VS. Nafta is een typisch importproduct. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde in dit geval tot meer import.

Bij de overslag van gasolie/diesel was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme koude daar. De overslag van kerosine daalde flink door de lage vraag.
Binnen de categorie Overig nat viel er een stijging te noteren bij biobrandstoffen en een lichte daling van chemieoverslag.

Containers en breakbulk
Gemeten in tonnen groeide de containeroverslag met 4,4% en gemeten in de standaardmaat TEU met 8,7%. Niet eerder werden in een halfjaar zoveel containers overgeslagen in Rotterdam.

De roll-on-roll-off overslag is goed hersteld in het tweede kwartaal na een sterke daling net na de Brexit begin 2021. Het tweede kwartaal was zelfs iets beter dan 2019. De volumes liggen fors (+8,8%) boven die van 2020. Daarbij moet worden aangetekend dat de halfjaarvolumes vorig jaar hard werden geraakt door de eerste corona lockdown in het tweede kwartaal. De overslag van het overig stukgoed nam toe met 14,7%, met name door toename van non-ferro metalen en staal.

Vooruitzicht
Havenbedrijf Rotterdam wil de (nieuwe) regering graag ondersteunen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen onze ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nieuwe eigenaar voor BCTN

NIJMEGEN Infracapital neemt containerterminal operator BCTN over van Alinda Capital Partners LLC. Hiervoor ondertekenden beide investeerders onlangs een overeenkomst. Infracapital zal volgens eigen schrijven gaan investeren in BCTN ‘om duurzame en kostenefficiënte oplossingen aan klanten te blijven bieden om ervoor te zorgen dat BCTN kan profiteren van toekomstige groeimogelijkheden.

‘We zijn verheugd om BCTN over te nemen en haar toekomst als toonaangevende leverancier van duurzame en essentiële infrastructuuroplossingen te helpen stimuleren’, meldt managing director Herman Deetman van Infracapital. ‘Schone en efficiënte logistiek zal steeds belangrijker worden voor de industrie in België en Nederland.’
Voorzitter Chris Beale van Alinda Capital Partners verwacht dat BCTN gaat floreren onder de nieuwe eigenaar. ‘BCTN is toonaangevend geweest in duurzaamheid en we hebben met genoegen de uitbreiding van Nederland naar België en de opening van nieuwe terminals ondersteund.’

BCTN
BCTN, opgericht in 1987, is de grootste exploitant van inlandterminals in de Benelux. Het bedrijf biedt end-to-end containerdiensten aan klanten die gebruik maken van de grootste diepzeehavens van Europa, Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. De terminals van BCTN bevinden zich op strategisch belangrijke posities in de nabijheid van de klanten. (Foto BCTN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Nijmeegse walstroom via zonnepark EKI

NIJMEGEN Nijmegen heeft de eerste Nederlandse walstroom op zonne-energie. In de Nijmeegse kanaalhavens opende burgemeester Bruls van Nijmegen onlangs het duurzame bedrijfspand van EKI. Op het dak van het pand liggen ruim 8.000 panelen op een oppervlak van ongeveer zes voetbalvelden.

Het zonnepark met de naam KIEN24 is de eerste in Nederland die laadpalen voor schepen voorziet van groene stroom. De gemeente wilde graag walstroom in de kanaalhavens om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Walstroom zorgt ervoor dat de dieselgeneratoren uit kunnen en er geen schadelijke stoffen meer worden uitgestoten. De gemeente heeft zelf al aan de publieke kades zoals de Waalkade en in de Waalhaven walstroom gerealiseerd. Ze ziet graag dat deze stroom ook op kades van bedrijven (zoals in de Kanaalhavens) beschikbaar komt. Daarom heeft de gemeente via een uitvraag opdracht verleend aan Ecotap om de laadpalen bij EKI te realiseren. Eerder ondersteunde de gemeente de realisatie van walstroom bij asfaltfabriek APN en op het nieuwe terrein van Derks GWW. De ondersteuning gebeurt mede uit het CLINSH-project (CLean INland SHipping) van het EU-LIFE-subsidieprogramma.

Industrieel erfgoed
De oude Sappi papierfabriek, waar in de hoogtijdagen circa 800 mensen werkten, is nu een verduurzaamde ‘oude fabriek’. Eén van de doelstellingen was om het complex op allerlei vlakken te gaan verduurzamen. Het zonnepark wekt niet alleen genoeg duurzame energie op voor EKI en walstroom, ook worden zo’n 800 huishoudens voorzien van deze groene stroom via leverancier Vandebron. Hiermee is het voor bewoners uit de wijk mogelijk stroom af te nemen van het zonnedak van de ‘buren’. Heel Nederland kan overigens de groene stroom van de voormalige papierfabriek selecteren; voor de buurwijk Hees is een speciale prijs geregeld.

Duurzaam
De voormalige papierfabriek heeft niet alleen een gigantische zonnepark. Het pand waarin EKI is gevestigd is voorzien van tal van andere duurzaamheidsfacetten. Je kunt daarbij denken aan warmtepompen, pelletkachels, een nieuw geïsoleerd dak en LED-verlichting. Hierdoor is het verbouwde pand volledig klimaatpositief en heeft het een A++ energielabel gekregen. (Foto EKI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Brug over havenmond Nijmeegse Waalhaven

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen krijgt er opnieuw een brug bij. Dit keer wordt het een voetgangersbrug over de havenmond van de Waalhaven. Omdat de brug volgens Koninklijke BLN-Schuttevaer hoog genoeg wordt, ondervindt de binnenvaart geen hinder van de nieuwe brug.

Vorige week presenteerden de gemeente Nijmegen en het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront het voorlopige ontwerp voor de stalen voetgangersbrug. Het ontwerp van architectenbureau Ney & Partners, de architecten van dit bureau ontwierpen ook de stadsbrug De Oversteek en de brug tussen Lent en Veur-Lent, wordt 72 meter lang en 2,5 meter breed. Voor het ontwerp van de voetgangersbrug werd volgens de gemeente Nijmegen samengewerkt met vertegenwoordigers van de Waalhaven, de scheepvaart en andere belanghebbenden. Henry Mooren zat als voorzitter van de afdeling Zuid-Oost Nederland (ZON) van Koninklijke BLN-Schuttevaer aan tafel bij het overleg. Hoewel de voetgangersbrug ruim twee meter lager wordt dan de Nijmeegse spoorbrug over de Waal, is Mooren tevreden over het huidige ontwerp. ‘De onderkant van de voetgangersbrug komt te liggen op 20,77 meter +ANP. Dat moet hoog genoeg zijn. Ik heb uitgezocht wat de hoogste waterstand van de laatste 35 jaar was, en dat was 13,82 meter. Aan de aanvaarbreedte verandert gelukkig niets. Waar nu nog wel veel discussie over is, is het ontwerp met treden. Met rollend materieel, zoals een kinderwagen of een rolstoel, kan je dus niet over de voetgangersbrug. Dan moet je om de haven heen.’

Eind 2022 invaren
De voetgangersbrug moet het centrum van Nijmegen verbinden met het nieuwe Waalfront. Hier wordt momenteel gebouwd aan ruim 2.000 woningen, horeca en andere bedrijvigheid.
De gemeente Nijmegen gaat de komende tijd een aannemer zoeken die de brug kan gaan bouwen. De aannemer kan na alle procedures dan naar verwachting in april 2022 beginnen met de bouw van de brug. De bouw vindt waarschijnlijk grotendeels plaats in een loods. Eind 2022 wordt de brug dan ingevaren en geplaatst. (Foto Ney & Partners)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Overslag zeehavens daalt ruim 8% in 2020

DEN HAAG De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2020 gedaald tot bijna 558 miljoen ton. Dat is 8,2% minder dan in 2019. Het was de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. De aanvoer van droge en natte bulkgoederen kromp flink, de overslag van containers steeg met 0,4%. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De overslag van de geloste goederen, 65,5% van de totale overslag, was in 2020 11,2% lager dan in 2019. De afvoer van goederen via de zee naar het buitenland daalde in gewicht met 1,9%. Bij de aanvoer was de afname van droge bulkgoederen met 19,9% het grootst. Er werd vooral minder steenkool (-34,7%) en ertsen (-22,1%) aangevoerd, vooral veroorzaakt door de sterk afgenomen staalproductie in Duitsland.

De afname van de aanvoer van natte bulkgoederen werd vooral veroorzaakt door de afname in olieproducten en ruwe olie, waarvan uitgedrukt in gewicht respectievelijk 14,7% en 8,4% minder werd aangevoerd dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door een afname van de overslag van stookolie, gasolie en diesel. Minder vliegen en minder personenvervoer tijdens de coronacrisis spelen hierbij een rol.

Minder uit Rusland
Van alle goederen die gelost werden in de Nederlandse zeehavens kwam in 2020 ruim 16% uit Rusland. In 2020 daalde het volume van de overslag uit Rusland met 13,1%. Dit kwam vooral doordat de aanvoer van kolen vanuit dit land met 23,3% afnam. Vanuit de Verenigde Staten werd 38% minder kolen aangevoerd. De daling van de hoeveelheid geloste ertsen (-22,1%) kwam voor een groot deel voor rekening van Brazilië. Hier zakte het volume in met 6 miljoen ton (-41,6%), terwijl de totale daling in de aanvoer van ertsen 7,5 miljoen ton bedraagt.
Van de overige landen in de top tien van overgeslagen goederen, nam alleen de aanvoer uit het Verenigd Koninkrijk toe (2,6%) vergeleken met 2019. Dit komt door een stijging van de aanvoer van ruwe olie met 16%.

Containers
Terwijl de bulkgoederen een forse daling in de overslag noteerden, steeg de containeroverslag. In 2020 bedroegen de totale aan- en afgevoerde goederen in containers 134 miljoen ton, 0,4% meer dan in 2019. De afvoer van goederen in containers steeg met 1,5 %, terwijl de aanvoer licht daalde. De ontwikkeling in de aan- en afvoer in het eerste half jaar van 2020 waren vrijwel gelijk aan elkaar, -1,1% om -1,5%. In de tweede helft van 2020 was er een duidelijk verschil; het gewicht van geloste goederen in containers was vrijwel hetzelfde als een jaar eerder, het gewicht geladen containergoederen was 4% hoger.

Bijna 98 procent van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam. Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa met ruim 14,3 miljoen TEU, gevolgd door Antwerpen en Hamburg met respectievelijk 12,0 en 8,5 miljoen TEU. Het aantal containers in Rotterdam daalde in 2020 met 3,1% ten opzichte van een jaar eerder. In de haven van Hamburg daalde het met 7,9% nog sterker, terwijl Antwerpen een kleine plus noteerde (1,4%).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Aqualink praat mee over Nieuwe Haven Arnhem

ARNHEM Aqualink, de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland, is onlangs aan tafel geschoven bij de bedrijvencontactgroep Nieuwe Haven in Arnhem om te praten over wat er moet gebeuren om van de haven weer een echte en veilige industriehaven te maken. Al jaren liggen in de haven woon- en recreatieboten. Dit zorgt voor onveilige situaties en belemmert de bedrijven in het ondernemen.

Ondernemers in de Nieuwe Haven hebben volgens Irene van Dongen weinig vertrouwen in de slagvaardigheid van de gemeente Arnhem. (Foto Xandra Derks)

‘De kwestie sleept al jaren’, vertelt Irene van Dongen van Aqualink. ‘Maar er is in die jaren weinig veranderd. Ondernemers in de haven hebben weinig vertrouwen in de slagvaardigheid van de gemeente richting de toekomst terwijl de Nieuwe Haven op het water veel beter benut kan worden. Er is ruimte genoeg maar op het water is het nu veel te druk. Alles ligt er door elkaar.’

De mening van Aqualink wordt bevestigd in een visie van de gemeente Arnhem over de Nieuwe Haven. Hierin werd in 2019 geconcludeerd dat de Nieuwe Haven nu wordt gebruikt door teveel en te diverse doelgroepen zoals vrachtschepen, bedrijven, cruiseschepen, woonboten, recreatie en een jachthaven. Uit eerder onderzoek bleek al dat hierdoor de nautische veiligheid in de haven in het geding komt. ‘Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt, maar het ontbreekt de gemeente aan actueel en integraal beleid op basis waarvan antwoord gegeven kan worden op verschillende (toekomstige) ruimteclaims en ontwikkelingen die op het gebied afkomen.’

Twee scenario’s
Uit recent onderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen bleek dat de vraag naar watergebonden- en verbonden bedrijventerreinen in de regio toeneemt. Tevens bieden de bedrijven in de havens een belangrijke bijdrage in werkgelegenheid. Voor de gemeentelijke visie werden daarom de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een Nieuwe Haven waarin de haven en de aangrenzende percelen uitsluitend zijn bedoeld voor (watergebonden) bedrijvigheid of dat functies in de haven gebundeld kunnen worden zodat de haven door diverse doelgroepen gebruikt kan worden. In dit laatste scenario blijkt het niet mogelijk de haven optimaal economisch te benutten. De nautische veiligheid zou in het geding blijven en een goed woon- en leefklimaat van de bewoners van de woonboten zou niet gegarandeerd kunnen worden. ‘De knelpunten uit de huidige situatie zijn ook in de toekomstige situatie niet zorgvuldig op te lossen’, is de conclusie. ‘Tevens worden bedrijven door de aanwezigheid van de woonboten beperkt in hun (toekomstige) bedrijfsvoering.’

‘Unieke kansen’
Het scenario waarin de haven en de aangrenzende percelen uitsluitend zijn bedoeld voor (watergebonden) bedrijven, sluit aan bij de economische potenties van het gebied en kan inspelen op ontwikkelingen en trends. De conclusie is dan ook dat het verder ontwikkelen van de haven als bedrijvenhaven pas mogelijk is wanneer de ‘gevoelige functies uit de haven verdwenen zijn’. ‘De woonboten staan het optimaal gebruik van de kade in de weg. Met het vrijmaken van de haven van woonboten kan de ontwikkeling van de Nieuwe Haven tot bedrijfshaven vorm worden gegeven. Het biedt unieke kansen voor de uitbouw van watergebonden en waterverbonden bedrijven en bovendien kan een impuls worden gegeven aan de transitie naar een duurzame circulaire economie.’

Watergebonden bedrijven
De Nieuwe Haven zou in de nieuwe vorm de mogelijkheid bieden om in te spelen op bestaande en toekomstige bedrijven die ambities hebben om de kade te benutten voor hun bedrijfsvoering. Zowel voor de ontsluiting van deze bedrijven als de mogelijkheid van laden en lossen van schepen. Anderzijds ontstaan er ook mogelijkheden om bedrijven te huisvesten die ondersteunend zijn of in het verlengde liggen van de watergebonden bedrijven in de haven.
In de gemeentelijk visie wordt eveneens de mogelijkheid geopperd om de niet-watergebonden bedrijven aan de Nieuwe Havenweg te verplaatsen naar andere locaties binnen Arnhem. ‘Zo ontstaat er meer ruimte voor nieuwe watergebonden bedrijven op bestaande bedrijfspercelen in de haven. Ook zijn er mogelijkheden om bestaande bedrijven, die nu gebruik maken van het wegverkeer maar waarvoor binnenvaart ook een goede optie is, te verplaatsen naar de haven.’

Visie havens en kades
Aqualink schreef overigens een paar jaar geleden zelf al een Visie havens en kades. Aqualink strijdt al jaren voor ligplaatsen en faciliteiten voor de scheepvaart. Want hoewel gemeenten leegkomende terreinen aan het water willen vergunnen aan watergebonden bedrijven, lijkt dit nog steeds niet goed te lukken. De plekken aan het water worden vaak ingenomen door bedrijven die geen gebruik maken van het vaarwater. Zo ook in Arnhem waar op het enige vrij uitgeefbare bedrijfsterrein aan de Nieuwe Haven nu een zonnepanelenpark gerealiseerd wordt. En dat komt de leden van Aqualink, die hun klanten normaal willen kunnen blijven bereiken, niet ten goede. Bovendien heeft de binnenvaart recht op ligplaatsen.

Aqualink bedacht een vrij simpele oplossing om de waterkant zoveel mogelijk te benutten. ‘Pak een strook van 10 tot 15 meter langs het water, vanwege allerlei redenen blijft zo’n strook toch al vaak vrij, maak een goede toegang naar de openbare weg en je hebt een fantastische watergebonden servicelocatie waar je alles kunt doen wat je met een watergebonden locatie zou willen doen. Zoals repareren, onderhouden en service verlenen’, schetst Van Dongen. ‘En je hebt meteen ligplaatsen voor schepen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Nijmeegse Waalkade afgesloten voor auto’s

NIJMEGEN De komende drie weken blijft de Nijmeegse Waalkade afgesloten voor auto’s die niets te zoeken op de kade. De gemeente Nijmegen hoopt hiermee de overlast van quads en scooters in het gebied te verminderen. De autoafzetplaats voor de binnenvaart blijft beschikbaar. Ook blijft voor toeleveranciers en bevoorrading van de binnenvaart de toegang vrij.

Tussen 15.00 en 24.00 uur staan verkeersregelaars bij de afsluiting op de Waalkade waarbij iedereen die op de Waalkade zich dient te melden. Bemanning van schepen en toeleveranciers moeten aan de verkeersregelaar aangeven dat men bij een schip moet zijn en dan verkrijgen ze toegang tot de kade. Buiten deze genoemde tijden kan men gewoon doorrijden.
Politie en handhavers blijven surveilleren in het gebied. Overlast kan gemeld worden bij de gemeente Nijmegen 14 024 of bij de politie via 0900-8844.
Na drie weken gaat de gemeente Nijmegen de situatie evalueren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

25 miljoen voor ‘green port project’ Rotterdam

ROTTERDAM Een internationaal samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna € 25 miljoen Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van tien pilots en demonstratieprojecten waarin duurzame en slimme logistiek in havens centraal staat.

De transportsector zal in de toekomst schone energie gebruiken, maar het is op dit moment nog ongewis welke soorten en voor welke transportmiddelen. Er zijn nu verschillende duurzame brandstoffen en energiedragers in ontwikkeling. Denk aan groene waterstof, grote elektrische batterijen, ammoniak en bio-LNG. Ze hebben allemaal hun pluspunten en uitdagingen. De een lijkt meer geschikt voor de scheepvaart, de ander voor toepassing in de haven zelf of voor het transport naar bestemmingen landinwaarts.

Ammoniak bunkeren
Sommige onderdelen van de keten van productie tot gebruik zijn al wel getest, andere nog niet. Het breed samengestelde, internationale onderzoeksprogramma richt zich vooral op die aspecten van het gebruik van de nieuwe brandstoffen en energiedragers die nog niet in de praktijk beproefd zijn. Het kan gaan om productie, transport, opslag, distributie (brandstoffen) en opladen (elektriciteit). Voorbeeld is het bunkeren van ammoniak als scheepsbrandstof en walstroom voor schepen die liggen afgemeerd aan boeien.

Ook zijn er projecten op het gebied van digitalisering en automatisering als onderdeel van de energietransitie. Daarnaast wordt getest hoe bedrijven het beste gestimuleerd kunnen worden om hun logistiek te verduurzamen. Tot slot is een van de projecten het maken van een masterplan hoe het transport in, naar en van havens in 2050 CO2-vrij kan zijn en wat daarvoor moet gebeuren in 2030 en 2040.

Samenwerking
In het onderzoeksproject werken de havenbedrijven van Rotterdam, DeltaPort (Duitsland), HAROPA PORT (Frankrijk: Le Havre, Rouen, Parijs) en Sines (Portugal) samen met 10 onderzoeksinstellingen en ruim 30 bedrijven uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Denemarken en Zweden. Het onderzoeksproject heeft de naam MAGPIE gekregen: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van 5 jaar.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Vanwege lockdown daalt overslag containers

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in maart van dit jaar gestegen, de overslag in de Noord-Europese havens daalde echter. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL).

De index van beide instituten steeg in januari van 121,4 naar 122,6. In de Chinese havens nam de afhandeling van containers licht toe. De zogenoemde Nordrange-Index daalde echter van 111,1 naar 108,8. Deze index geeft informatie over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg. Sinds januari is de Nordrange-Index met 8,4 punten gedaald. Dit betekent volgens de onderzoekers dat deze havens nu veel last hebben van de lockdown. ‘De beperkingen van de sociale activiteiten in Europa hebben er mogelijk toe bijgedragen dat de index weer daalt. De vooruitgang die bij de vaccinaties wordt geboekt, moet de komende maanden echter een versoepeling mogelijk maken. Dat zal dan ook de internationale handel stimuleren.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor maart 2021 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 72 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam stijgt 3%

ROTTERAM De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar met drie procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De overslag steeg naar 115,8 miljoen ton. Daarmee zet de haven van Rotterdam een volgende stap in het herstel na de daling van de overslag in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Bij de containers steeg het aantal overgeslagen teu met 4,5%. Dat de overslag gemeten in tonnen licht daalde (-0,7%), kan enerzijds worden verklaard door een stijging van het aantal lege containers en anderzijds door een gemiddeld lager gewicht per container.

Biomassa
De overslag van biomassa nam toe (+36,7%) als gevolg van sterk opgevoerde bijstook in de Amer 9 centrale in Geertruidenberg. Binnen het segment kolen was sprake van een sterke vraag naar energiekolen als gevolg van de koude winter. Ook een aantrekkende vraag naar cokeskolen was positief voor de kolenoverslag (+25,2%). De stukgoedoverslag nam toe door groeiende vraag naar non-ferro en staal.

Olieproducten
De overslag van olieproducten groeide vooral door meer af- en aanvoer van stookolie en gasolie/diesel. Zo zorgde het laden van twee mammoettankers (VLCC) met stookolie voor transport naar Singapore voor meer overslag.

LNG
De volumedaling bij LNG (-26,8%) werd veroorzaakt door geringere importen. Hogere prijzen in Azië zorgden ervoor dat transport naar die markt aantrok. De daling bij agribulk (-8,6%) kan worden toegeschreven aan ruime voorraden. Binnen het segment overig nat massagoed (-2,8%) groeide de overslag van biobrandstoffen licht. De overslag van plantaardig massagoed en chemie gaven daarentegen dalingen te zien.

De RoRo overslag (+3,4%) lag in het eerste kwartaal op een normaal niveau. Dat mag opmerkelijk worden genoemd, gezien de post-Brexit situatie waarin douaneformaliteiten gelden sinds 1 januari.

‘Positief beeld’
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt over het geheel genomen van een positief beeld over het eerste kwartaal. ‘Voor ondernemingen in handel en logistiek blijven het evenwel turbulente tijden. De meest actuele uitdaging is de logistieke afhandeling na de Suez-stremming. Havenbedrijf Rotterdam zet daarbij alles op alles om zijn klanten bij te staan, bijvoorbeeld met een real-time overzicht van aankomsttijden op alle deepsea terminals.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.