Tag archieven: havens

Asielschepen verhuizen naar Arnhemse Nieuwe Haven

ARNHEM Arnhem gaat de acht cruiseschepen met asielzoekers aan de Rijnkade verhuizen naar de Nieuwe Haven. De schepen moeten weg vanwege het stijgende water in de Rijn. Volgens de gemeente is de verhuizing slechts tijdelijk.

De 1400 bewoners van de acht cruiseschepen verhuizen vrijdag naar de Nieuwe Haven. De gemeente heeft de bedrijven langs het water inmiddels ingelicht. De komst van de acht cruiseschepen gaat gepaard met toezicht. Ook komt er een slagboom.

‘Niet permanent’
De bedrijven aan de haven voelden zich overrompeld door het nieuws van de gemeente. ‘Ook omdat in een rondgaand hoogwater verhuisplan een criterium ontbrak voor een terugkeer naar de Rijnkade’, zegt Floris Rhemrev van Farmusol voor Omroep Gelderland. Verschillende bedrijven vreesden volgens hem dat de verhuizing permanent zou zijn. De gemeente Arnhem bestrijdt dit. ‘Zodra het hoge water weer tot onder de Nieuwe Kade is gezakt, volgt een inspectie en kunnen de schepen 24 uur later weer terugverhuizen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam daalt 6,0%

ROTTERDAM In de eerste negen maanden van dit jaar is in de Rotterdamse haven 6% minder overgeslagen. In totaal werd 329,9 miljoen ton overgeslagen tegen 351,0 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts en schroot, agribulk en LNG nam toe.

De daling van het totale overslagvolume is het directe gevolg van de beperkte groei van de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen, die zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie. ‘De overslag ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses’, maakt Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam, duidelijk. ‘De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.’

Droog massagoed
Het segment droog massagoed daalde in totaal met 11,9% in de eerste 9 maanden van dit jaar. Hoewel de staalproductie daalde, steeg de overslag van ijzererts en schroot (6,8%). De afgelopen maanden draaiden de hoogovens stabiel en werden de voorraden van erts aangevuld. De kolenoverslag is significant gedaald (-16,8%), vooral omdat er minder kolen gestookt werden in elektriciteitscentrales. Deze hadden flinke concurrentie van zon, wind en gas. Meerdere kolencentrales hebben daardoor stilgestaan de afgelopen maanden.

De groei bij agribulk (40,7%) en de daling bij overig droog massagoed (-53,6%) is vertekend door administratieve correcties. Zonder de vertekening is er een stijging in het agribulk segment te zien van 4,6%. Dit komt vooral doordat er meer soja uit Zuid-Amerika werd ingevoerd. De overslag van overig droog massagoed daalde na correctie met -23,9% vanwege een lagere vraag naar grondstoffen voor de bouw en industriële productie en doordat deze lading weer meer in containers werd vervoerd door de lagere containertarieven.

Nat massagoed
Het segment nat massagoed laat een daling zien van 2,4%. De overslag van LNG steeg licht met 0,4% doordat er meer LNG werd geïmporteerd ter vervanging van Russische pijpleiding-gas. De andere segmenten laten een lichte terugval in de overslag zien. Zo daalde de overslag van ruwe olie met 1,9% doordat er meer onderhoud aan de raffinaderijen plaatsvond en daardoor minder ruwe olie werd aangevoerd. Minerale olieproducten daalde met 3,1% doordat er sinds de sancties op Russische olieproducten minder stookolie via Rotterdam wordt vervoerd. Ook de categorieën binnen het segment overig nat massagoed (o.a. chemische producten, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen) daalden met 3,5%. Door de hogere energiekosten en lagere bezettingsgraden van fabrieken in Europa werd er ingeteerd op de bestaande voorraden.

Containers en breakbulk
De wereldwijde vraag naar goederen ligt als gevolg van inflatie, beperkte economische groei, geopolitieke spanningen en hogere uitgaven aan diensten i.p.v. producten nog steeds lager dan in 2022. De effecten hiervan zien we terug in de overslag van containers in Rotterdam. Het containersegment zag een afname van 8,1% in gewicht en 7,2% in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. De transhipment volumes zijn met 8,1% toegenomen in het derde kwartaal 2023.

Ook het roll-on/roll-off verkeer (-3,8%) en overig stukgoed (-13,7%) daalden als gevolg van verlaagde consumentenuitgaven, hoge voorraden en lagere investeringen. De totale overslag in het breakbulk segment daalde daardoor met 6,0%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister richt binnenvaarttafel op

DEN HAAG Minister Harbers is bezig met het oprichten van een Binnenvaarttafel op te richten. Deze Binnenvaarttafel moet niet alleen alle toekomstplannen voor de binnenvaart omzetten in acties, maar ook de voortgang daarvan in de gaten houden.

De minister zei op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) blij te zijn samen met de sector tot een nieuw toekomstperspectief voor de binnenvaart te komen. ‘Voor het eerst sinds 2007 ligt er weer een Binnenvaartvisie. Met ambities en acties op de vier grote slagen die we zullen moeten maken: energietransitie, digitalisering, de ketenoptimalisatie en toekomstbestendige vaarwegen.
‘De totstandkoming was best bijzonder. Een groot deel is in coronatijd gemaakt. Vooral de eerste bijeenkomsten waren allemaal online. Mijn optimistische conclusie is dan ook dat het met de digitalisering van de binnenvaart wel goed komt. De ambities en plannen liggen er nu; het gaat natuurlijk om de praktijk.’

Harbers zei verder verder blij te zijn dat verschillende partijen, zoals de NVB, maar ook de provincies, hebben toegezegd dat ze hieraan willen deelnemen. ‘Ik verwacht dat we de startbijeenkomst van de tafel later dit jaar kunnen organiseren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Ondernemers Logistics Valley bezoeken haven Nijmegen

NIJMEGEN De binnenhaven van Nijmegen heeft onlangs logistieke ondernemers uit de regio ontvangen tijdens een ontbijtsessie in de haven.

Tijdens de ontbijtsessie vertelden regisseur van de stuurgroep Port of Nijmegen en ondernemers over het havengebied en alle mogelijkheden. Zo trekt de hele werklocatie TPN West zo’n 9.000 banen, waarvan 1.300 in de haven. Daar worden onder andere grote hoeveelheden materialen gerecycled. De economische impact van de haven, de directe en indirecte toegevoegde waarde, bedraagt 210 miljoen euro. De ondernemers verenigd in Logistics Valley bleken verrast.

Terwijl dit netwerkmoment gaande was, stonden op scholen in regio Nijmegen andere logistieke ondernemers voor de klas om leerlingen te inspireren voor ‘t vak. (Foto Marie-Thérèse Marcusse – Stadsontwikkeling Gemeente Nijmegen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

10.000ste ‘Fixed Windows schip voor ECT

ROTTERDAM Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) heeft deze zomer het 10.000ste binnenvaartschip ontvangen dat binnen het zogenaamde ‘Fixed Windows’- concept aanmeerde. Het onderstreept volgens ECT ‘de aanzienlijke waarde van dit binnenvaartproduct voor een betrouwbare en efficiënte binnenvaartketen.’

In 2018 introduceerde ECT het concept van ‘Fixed Windows’ voor de binnenvaart. Met behulp van een fixed window wordt een binnenvaartschip wekelijks op dezelfde dag, hetzelfde tijdstip en met een vaste call-size behandeld. Voorheen was dit vaak niet het geval vanwege de dynamiek in vertrek- en aankomsttijden van de deepsea schepen, wijzigingen in vaarschema’s van binnenvaartschepen en daardoor voortdurend veranderende planningen van de deepsea terminals.

Ruimte reserveren
Met de invoering van ‘Fixed Windows’ reserveert ECT ruimte en garandeert ECT dat deelnemende binnenvaartschepen op het afgesproken moment en met zekerheid over de vertrektijd worden behandeld. Binnenvaart operators betalen een vast tarief per bezoek voor deze reservering en garantie en zorgen ervoor op tijd aanwezig te zijn met de afgesproken hoeveelheid containers.

95% betrouwbaarheid
De introductie van fixed windows en het latere Barge Transferium Maasvlakte (BTM) hebben volgens ECT ‘aanzienlijk bijgedragen aan een betrouwbaar binnenvaartproduct. Dit blijkt ook uit de cijfers’. ‘Het aantal fixed windows is zowel op de ECT Delta als op de ECT Euromax terminal snel gegroeid. Op dit moment worden er tientallen fixed windows per week behandeld. In combinatie met BTM, waarbij een groep binnenvaart operators gezamenlijk een kadekraan bij ECT afneemt, wordt meer dan de helft van de binnenvaartvolumes bij ECT afgehandeld met een betrouwbaarheid van meer dan 95%. De binnenvaart beschikt hiermee over een sterke troef richting haar klanten in achterland en haven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Wegsleepregeling voor foutief afgemeerde duwbakken

ROTTERDAM In Rotterdam is een wegsleepregeling van kracht geworden voor foutief afgemeerde en verankerde duwbakken. Daartoe heeft het Havenbedrijf Rotterdam zijn algemene voorwaarden aangepast. De extra kosten voor de ‘fout parkeerder’ zijn aanzienlijk.

Al enkele jaren ervaren verschillende partijen hinder door foutief afgemeerde en geankerde duwbakken. De kleine boete (circa 150 euro) die een proces verbaal de duwbak operator kost, is veel minder dan de kosten die hij moet maken om de bak te verhalen.

Deze foutief afgemeerde en verankerde duwbakken liggen zeer regelmatig in de weg van zeeschepen die daardoor niet hun ligplaats kunnen bereiken. Dat veroorzaakt onnodige wachtkosten van zowel zeeschepen als de nautische dienstverleners. Daarnaast brengt het ook een aanvullend veiligheidsrisico met zich mee voor de schepen die tij gebonden zijn en niet kunnen vertrekken omdat er bakken in de weg liggen. De wachttijden en opstoppingen vertragen bovendien de planning waardoor veel andere zeeschepen hier ook last van hebben.

Nu de algemene voorwaarden zijn aangepast heeft het Havenbedrijf te allen tijde het recht om een ligplaats om hun moverende redenen te weigeren en/of een vaartuig te doen verwijderen. Alle kosten en schade die Havenbedrijf Rotterdam in verband met verwijdering maakt of lijdt, moeten door duwbakken operator worden voldaan, vermeerderd met een toeslag van 15% met een minimum van € 5.000.

In totaal zijn er 316 bakkenplaatsen in de Rotterdamse haven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag Rotterdamse haven daalt

ROTTERDAM De goederenoverslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 5,5% lager (220,7 miljoen ton) dan in dezelfde periode in 2022 (233,5 miljoen ton). De daling betrof vooral de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed (grondstoffen). De overslag in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG nam toe.

De overslag van droog massagoed daalde met 11,7% in het eerste halfjaar. De overslag van kolen ging met 14,5% omlaag tot 12,4 miljoen ton. Dit heeft vooral te maken met de lage vraag naar energiekolen voor stroomproductie. Zowel in Nederland als Duitsland, de belangrijkste bestemming van kolen, werden duurzame bronnen zoals wind en zon meer gebruikt voor stroomproductie in het afgelopen halfjaar. De overslag van het segment ijzererts & schroot steeg met 8,9% naar 13,0 miljoen ton ondanks de lage vraag naar ijzererts van de staalfabrieken in het achterland van Rotterdam.

Nat massagoed
In het eerste halfjaar is er 0,6% minder nat massagoed overgeslagen. Er werd 51,8 miljoen ton ruwe olie overgeslagen, wat een daling is van 1,4%. De aanvoer van Russische olie is inmiddels volledig vervangen door ruwe olie uit de Verenigde Staten, Noorwegen, West-Afrika en het Midden-Oosten. De overslag van minerale olieproducten daalde in het eerste halfjaar met 1,9% naar 27,3 miljoen ton. De overslag van LNG steeg in het eerste halfjaar verder met 9,8% naar 5,9 miljoen ton. LNG wordt grotendeels (62%) ingevoerd vanuit de Verenigde Staten.

Containers
De overslag van containers nam in het eerste halfjaar af met 9,3% in tonnen tot 64,4 miljoen ton en met 8,1% tot 6,7 miljoen TEU. De afname van de containeroverslag kent twee hoofdoorzaken: het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië. De betrouwbaarheid van de vaarschema’s van containerschepen is echter verder toegenomen in het eerste halfjaar. Dit leidde tot de verbetering van de afhandeling van volumes in de haven en naar het achterland. Het Roll-on Roll-off verkeer (RoRo) is afgenomen met 3,2% tot 13,3 miljoen ton. Naast de afnemende vraag door hoge inflatie en opgebouwde voorraden, heeft het RoRo segment ook te maken met een zwakke Britse economie. Het segment overig stukgoed daalde met 11,5% naar 3,4 miljoen ton. De voornaamste reden hiervoor is dat veel stukgoed lading weer in containers wordt verscheept door de lage containertarieven.

Digitalisering
In het eerste halfjaar zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Na een intensieve pilotfase is Nextlogic in januari 2023 officieel van start gegaan. Doel van de integrale planning-tool is dat binnenvaartschepen in de haven sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal kunnen benutten. Nextlogic verwacht dat met de aansluiting van meer barge operators in de loop van 2023 meer dan 90% van het binnenvaartvolume op de deepsea-terminals via deze integrale planning gaat lopen.

Vooruitblik
Over het hele jaar verwacht Havenbedrijf Rotterdam een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen. Beperkte groei van de Nederlandse economie en recessies in het buitenland zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Spijk nog niet open

SPIJK De overnachtingshaven in de Boven-Rijn bij Spijk is nog niet toegankelijk voor de binnenvaart. De afgelopen weken hebben verschillende schepen geprobeerd de haven in te varen. ‘Dit is nadrukkelijk niet toegestaan en leidt potentieel tot gevaarlijke situaties’, meldt Rijkswaterstaat.

De haven zal, volgens planning, later in 2023 pas gereed zijn voor gebruik en is tot die tijd niet toegankelijk. Aangezien de betonningslijn onlangs is verwijderd, neemt het risico toe dat de scheepvaart de haven onjuist aanziet voor geopend. ‘Dit is dus nog niet het geval. De borden met verboden in te varen die op de strekdammen staan, blijven gehandhaafd totdat de haven is opengesteld voor binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat roept binnenvaartschippers op tot die tijd de haven in aanleg onder geen beding in te varen.

Planning
De aanleg van de overnachtingshaven bij Spijk verloopt volgens planning. Momenteel worden de aanlegsteigers ingevaren. Tot augustus 2023 vindt zandafvoer plaats en wordt de resterende steenbekleding aangebracht.

Vanaf week 28 start de afwerkfase van de haven en de directe omgeving ervan. Dan worden verkeersborden en lichtmasten geplaatst en wordt de aansluiting van de stroomvoorziening gerealiseerd. Naar verwachting wordt de overnachtingshaven Spijk eind 2023 opengesteld voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat zal te zijner tijd hierover berichten.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Start aanleg nieuw terrein op Maasvlakte 2

ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam heeft een contract getekend met Boskalis voor de aanleg van circa 40 hectare nieuw terrein in de noordwesthoek van de Prinses Alexiahaven. Het terrein is eind 2023 gereed.

Naast het aanleggen van het terrein legt Boskalis ook twee zanddammen aan. Achter deze zanddammen kan zand dat de komende jaren vrijkomt bij het verdiepen van havenbassins, worden gestort en hergebruikt om zo op een efficiënte manier nieuw terrein aan te leggen.

Veel vraag
Door de energietransitie is er veel vraag naar terreinen in het havengebied. Het aantal uitgeefbare terreinen in het bestaande havengebied wordt echter schaarser en daarom start het havenbedrijf nu met de aanleg van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2. Voor deze nieuwe terreinen bestaat inmiddels concrete belangstelling.

De aanleg van nieuwe terreinen loopt altijd een aantal jaar voor op de vestiging van de bedrijven. Die tijd is nodig om de terreinen aan te leggen en te laten inklinken. Daarnaast moeten ook nieuwe wegen en andere infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en transportleidingen naar deze terreinen worden aangelegd.
Zanddammen

Hergebruik
Binnenkort zal aannemerscombinatie HBV (HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord) starten met het verdiepen van de Prinses Amaliahaven. Het vrijkomende goede zand zal in de Prinses Alexiahaven worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe terreinen, waarvoor ook weer zanddammen worden gemaakt. Opgebaggerd materiaal dat niet geschikt is voor het maken van nieuwe terreinen wordt naar zee gebracht. Op de terugweg nemen de baggerschepen vervolgens zand mee. Door hergebruik van zand en het voorkomen dat baggerschepen leeg varen, beperkt het havenbedrijf de milieukosten van de aanleg van nieuwe terreinen. Op deze manier wordt in de loop van dit jaar en volgend jaar al circa 45 hectare terrein aangelegd in de zuidoosthoek van de Alexiahaven. (Foto Jerry Lampen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Lichte daling goederenoverslag haven Rotterdam

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2023 1,5% minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 111,7 miljoen ton overgeslagen tegen 113,4 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en goederen in het breakbulk-segment (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed). De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, LNG, ijzererts & schroot, agribulk en kolen nam toe.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het jaar 2023 is zoals verwacht begonnen met lichte daling van de overslag. Vooral in het containersegment hadden we te maken met een terugval in volumes als gevolg van hoge inflatie en een afzwakkende economie. De resultaten in de overige segmenten laten vooral groei zien en bevestigen dat de Russische energiestromen verder zijn afgebouwd in lijn met de sancties. Voor de rest van het jaar verwachten we een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen.’

Nat massagoed
In het eerste kwartaal nam de overslag van het segment nat massagoed toe met 5,6% naar 54,3 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd 0,8 miljoen ton meer ruwe olie (+3,2% naar 26,3 miljoen ton) aangevoerd. Als vervanging van Russische olie werd er meer ruwe olie aangevoerd uit de Verenigde Staten, West-Afrika en het Midden-Oosten. Aangezien deze olie over grotere afstanden wordt vervoerd, wordt er meer gebruik gemaakt van VLCC’s (Very Large Crude Carriers). In het eerste kwartaal hebben al twee keer zoveel VLCC’s (50) ruwe olie gelost als vorig jaar. Ook zijn er 30% meer aanlopen geweest van Suezmax-tankers. De overslag van minerale olieproducten nam in het eerste kwartaal toe met 1,6 miljoen ton naar 15,1 miljoen ton (12%). Deze toename is vooral veroorzaakt door meer overslag van diesel bij onafhankelijke terminals en aan de palen. Dit is vooral ter vervanging van de import van de gesanctioneerde Russische diesel. Ook de overslag van LNG is in het eerste kwartaal gestegen met 14,3% naar 3 miljoen ton. Dit komt door de hoge Europese gasprijs en er meer spotlading is verscheept. De groei in de aanvoer van LNG komt vooral uit de Verenigde Staten als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding.

Droog massagoed
Het marktsegment droog massagoed liet in het eerste kwartaal een lichte groei zien van 0,2% naar 17,9 miljoen ton. In dit segment zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide goederensoorten lieten een stijging zien. De overslag van ijzererts & schroot steeg met 10,1% naar 6,2 miljoen ton. Als gevolg van het tijdelijk uitvallen van hoogovens in Duinkerken, Gijón en IJmuiden draaiden de fabrieken in het achterland van Rotterdam intensiever. Hierdoor steeg ook de vraag naar cokeskolen voor de staalproductie. De totale overslag van kolen steeg in het eerste kwartaal met 26,3% naar 7,4 miljoen ton.

Containers
De overslag van containers nam in gewicht af met 11,5%, in tonnen tot 31,5 miljoen ton en in volume met 11,6% tot 3,2 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze daling was in de loop 2022 al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, was de invloed op de overslagvolumes in het eerste kwartaal van vorig jaar nog beperkt. Deze volumes waren in het verleden goed voor 8% van de totale container overslag. Ook de daling van import uit Azië (-14,2% in TEU) als gevolg van minder vraag naar fysieke goederen door de opgebouwde voorraden en inflatie was terug te zien in de overslagcijfers. Ondanks de sterke verbetering van de keten-performance is er nog geen transhipment teruggekomen in het eerste kwartaal. Deze volumes zijn als gevolg van de congestie tijdens de pandemie naar kleinere havens verplaatst.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed) daalde met 6,0% naar 7,9 miljoen ton. Het RoRo-verkeer is gedaald met 2,2% naar 6,6 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit als gevolg van minder vraag uit het Verenigd Koninkrijk door een matig presterende economie. De overslag van overig stukgoed daalde met 20,9% naar 1,4 miljoen ton. Dit werd vooral veroorzaakt door het terug verschuiven van lading naar het containersegment door lagere containertarieven.