Binnenvaart vervoerde 5,2% minder goederen

De binnenvaart vervoerde vorig jaar ruim 327 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is 5,2 procent minder dan een jaar eerder. Er werd vooral minder steenkool vervoerd. Daarnaast is er ook een relatief sterke daling van het containervervoer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

Het vervoerd gewicht van containers nam in 2023 af met 13,1 procent. Daarmee is de daling nog groter dan vorig jaar (9,8 procent). Het vervoerd gewicht van bulkgoederen nam met 4 procent af tot 288 miljoen ton. De grootste daling was hier bij de droge bulkgoederen, met 7 procent. Het vervoerd gewicht van natte bulkgoederen (zoals geraffineerde aardolieproducten) nam juist iets toe tot 119 miljoen ton, een toename van 0,6 procent.

Afvoer goederen
De afvoer van goederen naar het buitenland is met 9,7 procent afgenomen tot 113 miljoen ton. Vooral de afvoer van containers en droge bulk namen sterk af, respectievelijk met 14,6 procent en 16,2 procent. Ook het binnenlands vervoer (met 4,2 procent) en de doorvoer (met 2,2 procent) namen af. Voor beide goederenstromen was de grootste daling procentueel gezien bij het containervervoer. De aanvoer daalde met 0,2 procent ten opzichte van 2022. Het containervervoer daalde hier sterk met 21,9 procent, terwijl de aanvoer van met name natte bulkgoederen juist steeg met 4 procent. Dit betreft vooral de aanvoer van geraffineerde aardolieproducten.

Vervoer steenkool
Na een stijging in 2021 en 2022, is het vervoer van steenkool weer verder afgenomen (met 34,0 procent). De daling was voornamelijk zichtbaar bij de afvoer naar Duitsland. In 2023 werd 76 procent van het totale vervoerde steenkoolgewicht gelost in Duitsland. Het vervoer van chemische producten nam eveneens af, met 6,1 procent tot 55,8 miljoen ton. Dit betreft vooral het binnenlands vervoer. Het vervoer van geraffineerde aardolieproducten zoals benzine en diesel is in 2023 juist weer toegenomen (met 5,3 procent). Ook was er een lichte stijging bij metaalertsen en andere delfstoffen, namelijk 1,8 procent.

België
In 2023 werd ruim 58 miljoen ton aan goederen vervoerd naar Duitsland. Hiermee is Duitsland nog altijd de belangrijkste bestemming voor binnenvaartschepen. Door de daling in het vervoer van steenkool en ijzererts is het aandeel van Duitsland echter gedaald, van 60,7 procent van de afvoer per binnenvaart in 2012 naar 51,7 procent in 2023.

Het vervoerd gewicht naar België is de afgelopen 11 jaar juist toegenomen, vooral van chemische producten en geraffineerde aardolieproducten. Het aandeel van België in 2023 bedraagt 44,6 procent van de afvoer.

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar bij de aanvoer. Het aandeel vanuit België neemt toe (naar 54,7 procent), terwijl het aandeel vanuit Duitsland juist afneemt (naar 39,4 procent). Bij de aanvoer neemt vooral het vervoerde gewicht van chemische producten vanuit België toe.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.