Tegemoetkoming loonkosten bij omzetdaling

DEN HAAG Bedrijven die vanwege de coronacrisis verwachten dat de omzet met minimaal 20% gaat dalen, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van het omzetverlies, is de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Via de NOW kunnen ondernemers een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met drie maanden. Voor deze verlenging kunnen extra voorwaarden gelden.

Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.
Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling.

Voorbeelden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

KVK Adviesteam
Loopt uw bedrijf risico als gevolg van het coronavirus? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel voor advies over wat u kunt regelen. Het KVK Adviesteam is bereikbaar via 0800-2117 en geopend op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.