Tag archieven: infra

Westkolk sluis Weurt twaalf dagen gestremd

WEURT De westkolk van sluis Weurt is van dinsdag 6 december 07.00 uur tot en met zaterdag 17 december 23.00 uur gestremd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat plaatst dan de gerenoveerde deur van de westkolk van de sluis terug in het middenhoofd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt. De andere twee hefdeuren van de westkolk zijn eerder al gerenoveerd. Bij de oostkolk volgt in 2023 de renovatie van de laatste deur van het complex, de roldeur uit het middenhoofd.

Na de werkzaamheden blijft de huidige beperking van de schuttijden van kracht. Schepen kunnen hier tussen 07.00 en 23.00 uur schutten.

Lees ook: Aqualink luidt noodklok over sluizen Weurt en Grave

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS bedient sluis Bosscherveld alleen nog overdag

MAASTRICHT Rijkswaterstaat bedient sluis Bosscherveld in Maastricht alleen nog maar tussen 09.00 en 17.00 uur, als het zicht voldoende is. Onderzoek naar de camera’s wees uit dat ze van onvoldoende kwaliteit zijn. De maatregel geldt ook nog steeds voor de Sint Servaasbrug in Maastricht.

Begin vorige week paste Rijkswaterstaat de bedientijden bij sluis Heel en de Sint Servaasbrug in Maastricht al aan. Door sluis Heel weer lokaal te bedienen, is deze al wel weer 24 uur per dag voor de binnenvaart beschikbaar.

Omdat de sluis bij Bosscherveld dezelfde soort camera’s heeft, onderzocht Rijkswaterstaat ook deze. Ook hier was het resultaat dat niet gegarandeerd kon worden dat de camera’s veilig werken bij schemering of bij slecht weer (en in het donker).
Rijkswaterstaat gaat samen met de binnenvaartbranche kijken of tijdelijke maatregelen nodig zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

BORN De sluiscomplexen in de Maas krijgen in 2023 en 2024 slimme ledverlichting. Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op.

Dit jaar voerde Rijkswaterstaat een pilot uit op sluizencomplex Born met slimme ledverlichting. Het doel was te onderzoeken of slimme ledverlichting helpt om het beheergebied verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. In totaal werden 185 armaturen vervangen. Ook werd een slim verlichtingsplan opgesteld.

Extra energiebesparing
Ledverlichting heeft een langere levensduur dan normale verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder gevoelig voor storingen. ‘Met slimme ledverlichting besparen we extra energie, omdat we de lichtintensiteit op afstand kunnen uitlezen en dimmen. Op dit moment is de verlichting voor alle sluiscomplexen als geheel afgesteld. In de toekomst kunnen we met inzet van ledverlichting op elk moment de juiste hoeveelheid verlichting per locatie regelen. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als er ‘s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert.’

Eenduidiger
De inzet van ledverlichting bespaart niet alleen kosten. ‘Ook kunnen we het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Ledverlichting is minder storingsgevoelig en als er storingen zijn, dan worden deze sneller opgelost. Ze worden automatisch herkend en doorgegeven. Bovendien bevat het beheergebied, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Dit zorgt voor een eenduidiger beeld en eenvoudiger voorraadbeheer.’ (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Weurt gaat weer schutten

WEURT Sluis Weurt gaat na een wekenlange stremming weer schutten. De westkolk draait van donderdag 1 tot en met en zondag 4 september van 7 tot 15.30 uur.

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan het herstel van de bewegingsinrichting. ‘Dit herstel verloopt volgens plan, alleen moeten we de installatie continue monitoren en indien nodig bijsmeren. Hierdoor is de westkolk beperkt beschikbaar. Ook de schutcyclus zal enkele minuten langer duren dan voorheen.’

Oostkolk gestremd
Vanwege de lage waterstanden op de Waal blijft in de oostkolk onvoldoende diepgang over voor de schepen. Bovendien zorgt de lage waterstand voor overbelasting van de assen aan de wielen waarop de sluisdeuren open en dicht rollen. De sluis openhouden, zou funest zijn voor de levensduur van de deuren. Inmiddels vinden er ook werkzaamheden plaats die tot 15 september duren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Contargo legt vaart op Boven- en Middenrijn stil

ZWIJNDRECHT Contargo heeft de vaart op de Boven- en Middenrijn om veiligheidsredenen vrijwel geheel stilgelegd. Omdat er de komende dagen geen noemenswaardige neerslag wordt verwacht, zakt het waterpeil bij het meetpunt Kaub onder de 40 centimeter. ‘Vanaf dat moment kunnen onze schepen niet meer zonder risico’s varen.’

‘Wij gaan onze vloot van binnenschepen zodanig positioneren, dat wij uw containers bij een van onze terminals veilig kunnen lossen’, meldt de logistiek dienstverlener. ‘Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om containers verder te vervoeren. Zolang de waterstanden op de Nederrijn binnenvaart mogelijk maken, kunnen wij via een landverbinding containers tussen de terminals langs Boven- en Middenrijn en onze terminals langs de Nederrijn transporteren. Wij waarschuwen echter dat de truckcapaciteiten beperkt zijn. Verder bieden wij u vanaf onze terminals in Basel, Wörth, Mannheim, Frankfurt, Neuss en Duisburg onze spoortransporten aan. Maar ook deze capaciteiten zijn beperkt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Grave langer gestremd

GRAVE Sluis Grave is zeker tot maandagmiddag 8 augustus 15 uur gestremd.

Oorspronkelijk was de sluis zondagavond van 16.00 uur tot 22.00 uur gestremd. Dit vanwege een spoedvervanging van de deurcilinder. Deze werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat goed verlopen. Bij het testen bleek echter dat door een defecte sensor in de nieuwe cilinder de sluisdeur niet werkt.
Als oplossing wordt momenteel de oude sensor in de nieuwe cilinder geplaatst.

Sluis Weurt
Er is op dit moment meer scheepvaart bij sluis Grave vanwege de stremming van sluis Weurt. De twee sluiskolken van sluis Weurt zijn buiten werking. In één kolk vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en de tweede kolk kan niet gebruikt worden vanwege het watertekort.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Weurt helemaal gestremd

WEURT De hele sluis bij Weurt is vanaf donderdag 21 juli 2022 gesloten voor de scheepvaart. De westkolk was al ldicht voor herstelwerkzaamheden, vanwege het l;age water sluit Rijkswaterstaat nu ook de oostkolk. Het is nog onduidelijk hoe lang de sluis volledig gesloten blijft.

Nu de waterstand op de Waal steeds verder zakt, blijft er in de oostkolk onvoldoende diepgang over voor schepen. Bovendien zorgt de lage waterstand voor overbelasting van de assen aan de wielen waarop de sluisdeuren open en dicht rollen. De sluis nog langer openhouden, zou volgens RWS ‘funest zijn’ voor de levensduur van de deuren.

Omvaren
Zolang beide sluiskolken gesloten zijn, moet de scheepvaart omvaren via de sluizen Grave, Lith en Sint Andries. Het is onduidelijk wanneer de oostkolk weer open kan. ‘De waterstand in de haven van Nijmegen is nu 4,90 m boven NAP. Deze moet eerst naar minimaal 5,25 m stijgen en daar is veel regen voor nodig’, aldus omgevingsmanager Arjan Thielking.

Eind augustus
De westkolk blijft tot tenminste eind augustus gestremd. ‘Hier voeren we herstelwerkzaamheden uit aan beschadigde tandwielen die nodig zijn om de sluisdeur aan de kanaalzijde op en neer te bewegen. De 160.000 kilo wegende deur zorgt voor hoge belasting op deze tandwielen. Op advies van externe experts hanteren we na herstel een zorgvuldig inloopprogramma met voldoende smering; eerst een week onbelast, dus zonder deur aan de kabels en daarna nog zeker drie weken met zeer beperkte draaisnelheid. Pas als dat allemaal goed gaat, kunnen we weer veilig schepen doorlaten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Opnieuw hinder sluis Weurt

NIJMEGEN De westkolk van sluis Weurt is tenminste tot eind juli gestremd voor de scheepvaart. Door schade aan essentiële onderdelen van de beweeginrichting is het niet veilig om te schutten. Dit leidt tot langere vaartijden. Rijkswaterstaat meldt ‘hard te werken aan een oplossing’.

Begin mei is bij de sluisdeur aan de kanaalzijde van de westkolk ernstige schade aangetroffen op tandwielen die nodig zijn om de deur op en neer te bewegen. ‘Die tandwielen trekken de deur van maar liefst 160.000 kg aan kabels omhoog’, legt omgevingsmanager Arjan Thielking uit. ‘Bij zo’n zware belasting kan een kleine afwijking grote gevolgen hebben. Daarom hebben we de westkolk direct afgesloten.’

Langere vaartijden
De oostkolk van sluis Weurt is wel beschikbaar voor de scheepvaart, maar door de lage waterstanden is de diepgang daar beperkt. Het alternatief is omvaren via de sluizen Grave, Lith en Sint Andries. ‘Wij vinden het heel vervelend dat veel schippers hierdoor tijd verliezen en doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen’, geeft Thielking aan.

Onderzoek en herstel
De afgelopen maanden deed Rijkswaterstaat uitgebreid onderzoek om de oorzaak van het probleem te achterhalen. ‘Tijdens die onderzoeken probeerden we de schade te herstellen met onder meer bijslijpen en opnieuw invetten van de tandwielen. Dat is specialistisch precisiewerk. Daarbij is het een uitdaging om de juiste mensen en materialen op het juiste moment ter plaatse te krijgen. Helaas is na deze werkzaamheden bij een test opnieuw schade geconstateerd. Deze schade wordt nu hersteld en dan volgt een nieuwe test. Pas als die goed en schadevrij verloopt, kunnen we de westkolk op zijn vroegst eind juli weer in gebruik nemen. Tegelijk werken we voor de zekerheid scenario’s voor de middellange termijn uit, zoals het uitwisselen van onderdelen vanuit de middentoren van de sluis.’

Vervanging en renovatie
Ondertussen zijn ook nieuwe tandwielen besteld omdat deze hoe dan ook vervangen moeten worden. Hiervoor geldt een levertijd van minimaal acht maanden. Daarnaast staat sluis Weurt op de nominatie voor volledige renovatie in 2028. ‘We kijken naar mogelijkheden om die renovatie eerder uit te voeren. Waarschijnlijk komt hier in het voorjaar van 2023 meer duidelijkheid over.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Waterstand Rijn sinds jaren niet zo laag

ARNHEM Hadden we een maand geleden nog te maken met nat en stormachtig weer, rond 1 april 2022 kent de Rijn een waterstand die in tientallen jaren niet zo laag was voor deze periode van het jaar. Tegelijkertijd zien Rijkswaterstaat ook dat er neerslag in de verwachtingen zit waardoor de waterafvoeren en waterstanden de komende weken wat toenemen.

Het is volgens Rijkswaterstaat geen reden tot zorg, maar het is wel uniek dat de Rijn zo laag staat voor de tijd van het jaar. Een waterstand van 7,5 m boven NAP bij Lobith en een waterafvoer van slechts 1150 m3/s zijn ongebruikelijk. Waterafvoeren rond de 2650 m3/s en een waterstand van ongeveer 11 m boven NAP zijn de normale waarden voor het voorjaar. Deze start met extreem laagwater zegt echter nog helemaal niets over het verdere verloop van de zomer van 2022.

Droogteseizoen
Op 1 april begint voor de waterbeheerders het ‘droogteseizoen’. Tot oktober is dan over het algemeen sprake van een warmere en drogere periode waarin minder water beschikbaar is dan in het winterseizoen. Er verdampt meer dan dat er door neerslag bij komt. Dat dit af en toe echter ook heel anders kan uitpakken, hebben we vorig jaar zomer wel gezien.

Aanvankelijk zorgden de grote neerslaghoeveelheden in februari een gunstige uitgangspositie voor de start van het seizoen. Het grondwater werd flink aangevuld, regionale watersystemen zaten overvol en de afvoeren van de Rijn en Maas waren hoger dan gemiddeld.

Online Droogtemonitor
De situatie van dit moment is voor Rijkswaterstaat en de andere waterbeheerders geen reden voor paniek. En met de wetenschap dat er de komende weken weer wat neerslag in de verwachting zit, zullen de waterstanden langzaamaan iets toenemen. Daarvoor kan de Online Droogtemonitor geraadpleegd worden. Hierin is dagelijks de laatste stand van zaken opgenomen. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vewin.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Onderhoudsachterstand remt groei binnenvaart

ROTTERDAM Het Centraal Overleg Vaarwegen heeft Kamerleden een notitie gestuurd over de noodzaak van onderhoud aan vaarwegen. Door gebrek aan onderhoud aan sluizen en bruggen verviervoudigde het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016. Naast onverwachte stremmingen, zijn tal van sluiscomplexen regelmatig langdurig beperkt of niet beschikbaar.

Vervoer over water is, meer dan het wegverkeer, afhankelijk van goed onderhouden infrastructuur en goed werkende sluizen en beweegbare bruggen. Als er een sluis of brug niet werkt, is omvaren lang niet altijd mogelijk, dan ligt het scheepvaartverkeer in veel gevallen stil. Een goed bereikbaar achterlandnetwerk inclusief binnenhavens vergt een robuuste en goed onderhouden infrastructuur. Voor binnenvaartvervoerders, waterbouwers en handels- en productiebedrijven in het Centraal Overleg Vaarwegen is de aanpak van het achterstallig onderhoud de laatste jaren het meest urgente thema in de belangenbehartiging . Ook de Algemene Rekenkamer heeft in 2019 zijn zorgen uitgesproken. Modal shift van weg naar water en groei van veilig en klimaatvriendelijk vervoer over water is alleen mogelijk als de leverbetrouwbaarheid door de binnenvaart is gegarandeerd. Door een betrouwbaar en goed onderhouden infrastructuur kunnen wij gezamenlijk dagelijks maar liefst de lading van 33.000 vrachtauto’s via de binnenvaart vervoeren en zo bijdrage leveren aan CO2 reductie en het behalen van de klimaatdoelen.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is extra geld uitgetrokken voor de grote onderhoudsopgave waar Nederland voor staat. Er wordt structureel € 1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud bij wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen. Dat is een goede en noodzakelijke ontwikkeling waar het COV blij mee is. ‘Toch zijn er nog tal van vragen waardoor wij menen dat extra aandacht voor de vaarwegen nodig is.’

Verdeelsleutel
Zo zijn de miljarden voor onderhoud voor alle modaliteiten samengevoegd en is nog onduidelijk hoe dit verdeeld wordt en welk deel naar vaarwegen gaat. ‘We vragen de overheid een eerlijke verdeelsleutel toe te passen. Het rijk maakt in haar beleid een heldere politieke keuze door voor de toekomst actief in te zetten op meer vervoer over water en spoor. Dat moet zich in die verdeling van de budgetten vertalen, zonder dat daar een vervelende strijd met de concurrerende modaliteiten voor moeten worden aangegaan.’

Prioritering
Naast concurrentie tussen weg, water en spoor kan er ook concurrentie tussen de werken zelf optreden. Welk project heeft prioriteit en moet als eerste worden aangepakt? We vragen de overheid een goede vergelijkingssystematiek te ontwikkelen waarbij men op een verantwoorde wijze werken kan prioriteren. ‘Als vervoerend en verladend bedrijfsleven willen we hierbij graag betrokken worden.’

Bemensing en kennis
Maar geld alleen is niet genoeg. Door tekort aan mensen, materiaal en kennis bij Rijkswaterstaat stagneert de uitvoering. ‘We vragen ons af hoe de budgetten omgezet worden naar uitvoering onder deze lastige omstandigheden. Naast geld voor het uitvoeren van de werken, moet ook geïnvesteerd worden in extra mankracht en het kennisniveau bij de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.