Tag archieven: infra

RWS begint met werk aan stuw Sambeek

Rijkswaterstaat is begonnen met groot onderhoud aan de stuw in de Maas bij Sambeek. De stuw is bijna 100 jaar oud en toe aan een flinke opknapbeurt.

De omvang van de werkzaamheden is groot en kan alleen tijdens de laagwaterperiode worden uitgevoerd. Daarom wordt het werk opgedeeld in twee fases. De eerste fase begint op 25 maart en duurt tot begin oktober 2024. Daarbij wordt de westelijke stuwopening aangepakt. De volgende fase wordt in het jaar 2026 tijdens de volgende laagwaterperiode uitgevoerd. Dan is de oostelijke stuwopening aan de beurt.

Bouwput
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, wordt de westelijke stuwopening drooggezet. Dat betekent dat de aannemer, Mourik Infra, een soort badkuip rond de stuwopening bouwt waar het water uit wordt gepompt. Op die manier ontstaat een bouwput op de bodem van de Maas waar we droog en veilig kunnen werken.
Ter plekke, in de bouwput, inspecteert de aannemer de staat van de vloer van de stuw en de pijlers. Alle beschadigingen aan het beton worden hersteld en lekkages worden afgedicht. Tevens worden de hele aandrijving en de schuiven die het water reguleren, vervangen.

Bedieningsbrug
Ook de bedieningsbrug boven de stuw krijgt groot onderhoud. Dat gebeurt op een productielocatie. De bedieningsbrug wordt gedemonteerd en in losse onderdelen naar die locatie gebracht voor het uitvoeren van reparaties en conservatie.
In september plaatsen we de bedieningsbrug en de nieuwe schuiven weer terug. Ook alle nieuwe technische installaties waarmee de stuw wordt bediend installeren we. Als laatste wordt de badkuip weer gedemonteerd. De planning is dat begin oktober 2024 de westelijke stuw weer klaar is voor de toekomst en in gebruik wordt genomen.

Bouwkeet op palen
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren richt RWS een bouwlocatie in. Die komt aan de oostkant van de Maas. De bouwketen wordt op een verhoogde stellage geplaatst zodat ze bij hoogwater kunnen blijven staan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis Grave gestremd van 15 maart tot en met 28 april

GRAVE Sluis Grave vanwege onderhoudswerkzaamheden van 15 maart tot en met 28 april gestremd. Aannemerscombinatie Mourik Swarco vervangt dan de twee sluisdeuren van het benedenhoofd (noordzijde). Volgens Rijkswaterstaat ‘om de kans op ongeplande stremmingen vanwege problemen met de deuren te verkleinen’.

De twee noordelijke sluisdeuren, de draaipunten, de hydrauliekslangen en alle cilinders worden vervangen. Om het onderdraaipunt op de sluisbodem te vervangen wordt een klein deel van de sluis (de hoek van het draaipunt) drooggezet door middel van een taatskuip. Aanvullend vinden er ook kleinere werkzaamheden plaats in de bedienings- en besturingsinstallaties.
In april gaat Rijkswaterstaat ook onderhoud uitvoeren aan de stuw Grave. Dit werk heeft geen gevolgen voor de scheepvaart.

Weurt en Lith
Tegelijkertijd is in de plannen van dit werk rekening gehouden met de langdurige werkzaamheden in de sluizen Weurt en Lith. Met de gebruikers van de Maas is overeengekomen de werkzaamheden aan deze sluizen op elkaar af te stemmen en na elkaar uit te voeren.
Hierdoor wordt voorkomen dat er grote omvaarroutes benodigd zijn, twee van deze drie sluizen blijft steeds beschikbaar. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS test laserstraal bij stuw Lith

LITH Rijkswaterstaat houdt van 22 januari tot 1 maart een proef met een zogeheten laserbarrière op de Maas. Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de donkere uren van de dag een laserstraal over de vaarweg geprojecteerd.

Deze horizontale straal laat een barrière zien aan de scheepvaart en maakt duidelijk welke route de schipper moet nemen. Deze innovatieve oplossing kan helpen om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas nog veiliger te maken.

Juist omdat de lichttechniek in het donker goed zichtbaar is, helpt het vooral de schippers die minder bekend zijn op de Maas om bij mist of slecht zicht de goede route te kiezen.

Aanvulling
De laserstraal is een aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering. ‘Met deze test willen we ervaren of en hoe laserstralen kunnen helpen als extra attentiewaarde bij scheepvaartmarkering/-geleiding. De lasertechniek zou mogelijk in de toekomst ook op andere vaarwegen of bij vaargeulen in bijvoorbeeld een meer uitkomst kunnen bieden.’

Mening delen
Schippers zijn gevraagd hun ervaringen tijdens de test met RWS te delen. ‘De test is geslaagd als de laserbarrière ervoor zorgt dat de verplichte route via de sluis nog duidelijker wordt voor de schipper op zijn route. Daarnaast willen we dat het de veilige passage van het stuw- en sluiscomplex vergroot.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Sluis Panheel helemaal gestremd

PANHEEL De oude kolk van sluis Panheel is sinds woensdagavond 17 januari gestremd. De nieuwe kolk is sinds het najaar van 2022 gestremd. Dit betekent dat de scheepvaart geen gebruik meer kan maken van deze sluis. Omvaren kan via Empel.

In zowel de boven- als benedendeuren van de oude kolk is scheurvorming ontstaan. Deze is aan de bovendeuren inmiddels zodanig, dat Rijkswaterstaat besloten heeft vanwege de veiligheid de kolk niet meer te gebruiken. Rijkswaterstaat hield deze ontwikkeling al in de gaten en blijft de deuren monitoren. Rijkswaterstaat bekijkt welke maatregelen genomen kunnen worden om (één van) de kolken weer te kunnen gebruiken.

Nieuwe kolk
De nieuwe kolk van sluis Panheel is sinds 30 september 2022 gestremd vanwege kapotte drijvende bolders. De stremming van de sluis betekent omvaren voor de binnenvaart. De huidige beschikbare omvaarroutes zijn via Het Maximakanaal en de Zuid-Willemsvaart of via het kanaal Briegden-Neerharen en de Zuid-Willemsvaart.
De maatregel is volgens RWS gedeeld met de brancheorganisaties en met de scheepvaartsector.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Weurt in januari deels gestremd

WEURT De oostkolk van sluis Weurt is van maandag 15 januari 07.00 tot en met vrijdag 26 januari 17.00 uur gestremd. Rijkswaterstaat vervangt dan de camera’s voor de bediening van de kolk. De westkolk blijft beschikbaar om te schutten.

RWS vervangt de camera’s omdat ze het einde van hun technische levensduur naderen. Daarom zorgt Rijkswaterstaat voor vervanging, te beginnen bij de oostkolk. De nieuwe digitale camera’s leveren een hogere beeldkwaliteit en verbeteren daarmee de veiligheid van de sluis. De camera’s werken als de ogen van de bedienaars en zijn essentieel om de sluis veilig te kunnen bedienen. Daarom is de oostkolk tijdens de werkzaamheden gestremd.

Westkolk
Vanaf februari 2024 voert Rijkswaterstaat verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de westkolk, waaronder het vervangen van de grote tandwielen die nodig zijn om de Waaldeur en de kanaaldeur op en neer te bewegen. Dit werk voert RWS uit in meerdere fases. In een van deze fases worden ook de camera’s van de westkolk vervangen.

Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het hele sluiscomplex Weurt. De afgelopen jaren zijn onder meer alle zes sluisdeuren volledig gerenoveerd. Ondertussen werkt Rijkswaterstaat toe naar grootschalige vervanging en renovatie van het hele complex. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven Spijk vanaf 1 februari open

SPIJK De nieuwe overnachtingshaven in de Boven-Rijn bij het Gelderse Spijk is vanaf 1 februari 2024 toegankelijk voor het scheepvaartverkeer. Dit betekent dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de overnachtingshaven niet eind december 2023 klaar is.

Reden voor de vertraging is volgens Rijkswaterstaat dat het zorgvuldig uitvoeren van de veiligheidstesten meer tijd kost dan aanvankelijk voorzien. ‘Zo worden de walstroomvoorzieningen en beveiligingscamera’s nog uitgebreid getest en wordt er een brandweeroefening gehouden.’

De komende periode worden de laatste werkzaamheden afgerond en veiligheidstesten uitgevoerd. Tot de daadwerkelijke openstelling blijft de overnachtingshaven gesloten en is het niet toegestaan om de haven in te varen.

Overnachtingshaven
In de nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard komen naast 50 reguliere ligplaatsen ook twee ligplaatsen voor duwschepen met duwbakken en speciale ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke ladingen.
Ook zijn er voorzieningen voor de scheepvaart, zoals een auto-afzetsteiger, parkeerplaatsen en walstroom. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal gereed

FORT PANNERDEN Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag 15 november met een kanonschot op Fort Pannerden de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal officieel opgeleverd. Met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers kan het rivierwater bij hogere waterstanden beter doorstromen.

Het Pannerdensch Kanaal is nauw verbonden met de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798, een periode waarin Nederland werd geteisterd door rampzalige overstromingen. Miljoenen liters water stromen via de Boven-Rijn Nederland binnen.

Bij het dorp Pannerden splitst de Boven-Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Maar dit splitsingspunt (Pannerdensche Kop) werd zo breed, dat veel te veel water in het Pannerdensch Kanaal stroomde en de dijken braken. Het water moest daarom beheerst worden verdeeld over de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Splitsing
Ingenieur Christiaan Brunings heeft het splitsingspunt zo ontworpen, dat 2/3 van het water uit de Boven-Rijn naar de Waal stroomde en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Die verdeling is nu nagenoeg hetzelfde als in 1798 en essentieel voor de hoogwaterveiligheid.

Om de vaste verdeling ook in de toekomst te handhaven, bouwde Rijkswaterstaat in 2014 een nieuw regelwerk bij Pannerden. Het regelwerk is instelbaar, zodat het bij hoogwater de afvoerverdeling van het water tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal kan sturen.

Krib- en oeververlaging
Kribben, de stenen dwarsliggers in de rivier, zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en dat water, ijs, grind en zand goed worden afgevoerd. Bij hoogwater belemmeren de kribben de doorstroming. Nu de 35 kribben en 5 oevers tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute zijn verlaagd, kan het rivierwater in het Pannerdensch Kanaal bij hoge waterstanden beter doorstromen. Hierdoor daalt de waterstand in de Boven-Rijn bij zeer hoogwater met 5 cm en neemt de kans op overstromingen af.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Twentekanalen open voor klasse Va schepen

EEFDE Rijkswaterstaat is klaar met de verruiming van de Twentekanalen. Schepen van klasse Va kunnen nu gebruik maken van de Twentekanalen. Hiermee komt een eind aan 2,5 jaar werkzaamheden.

De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde is verruimd voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 3,5 meter. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo is verruimd met een aflaaddiepte van 2,8 meter. Naast de verruiming heeft RWS ook de bodemweerstand in het zijkanaal hersteld en 35 kilometer aan damwanden vervangen. Met het aanleggen van 12 kilometer natuurvriendelijke oevers kunnen mens en dier makkelijker het kanaal verlaten.

Voorzieningen
Bij Delden is de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien groter gemaakt. Ook is een nieuwe zwaaikom bij Almelo aangelegd. De gemeentekade Delden is veiliger ingericht voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.

Bij sluis Hengelo zijn de wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uitgebreid. Zo kunnen aan beide kanten 2 klasse Va-schepen wachten. Ook is aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart ingericht. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) is de bestaande kegelligplaats geschikt gemaakt voor de grotere Va-klasse.

De gemeente Hengelo verdiept en vernieuwt zijn havens, zodat deze geschikt zijn voor klasse Va-schepen. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Dag van Gelderland

NIJMEGEN De provincie Gelderland houdt vrijdag 10 november ‘De dag van gelderland’. Onder leiding van dagvoorzitter Marlies Claasen wordt dieper ingegaan op de uitdagingen van deze tijd. Een van de grote thema’s tijdens de dag is de vraag hoe we de Gelderse rivieren op peil houden.

‘In de afgelopen eeuwen zijn de rivieren in een steeds strakker keurslijf geduwd. Hierdoor stromen ze harder, slijt de rivierbodem uit en komen de uiterwaarden steeds hoger te liggen. De scheepvaart heeft het moeilijk. En achter de dijk hebben we steeds meer met droogte te maken, wat landbouw, natuur en de beschikbaarheid van drinkwater in steeds ernstiger mate belemmert. Klimaatverandering versterkt dit effect, maar werkt ook de andere kant op: meer en zwaardere buien, dus extremen in hoogwater.’

Handen ineen
Niets doen is geen optie. ‘Daarom slaan we als overheden de handen ineen in het programma Integraal Riviermanagement.’
In deze deelsessie nemen we u daarin mee. Peter Siegmund van het KNMI trapt af met de Klimaatscenario’s die begin oktober zijn gepubliceerd. Aansluitend gaan onder meer Marjolijn van de Zandschulp (hoofdinspecteur RWS Oost), Ilse Voskamp (Nederland 2120, WUR) en Jitske van Popering (GovernEUR, Erasmus Reserach) in gesprek over wat er op ons afkomt en wat dit betekent voor de ruimtelijke inrichting van ons Gelderse rivierengebied. Kunnen we doorgaan met dijken bouwen, en daarachter blijven doen wat we altijd deden? Waarschijnlijk niet. Maar wat dan wel? En hoe dan? We voeren het gesprek met een panel van deskundigen uit de brede waterwereld.’

De Dag van Gelderland wordt gehouden in De Vasim, De Kolk 15, 6541 AV Nijmegen

Meer informatie

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

‘Klimaatverandering ernstige bedreiging voor stroomgebied Rijn’

STRAATSBURG De klimaatverandering en de daarmee samenhangende lage waterstanden vormen een ernstige bedreiging voor het stroomgebied van de Rijn. ‘Wij zijn van mening dat de situatie urgent is en er dringend behoefte is aan meer kennis en betere voorspellingen’, schrijft voorzitter Helmut Habersack van de Commissie voor de Hydrologie van het Rijnstroomgebied (CHR) in het jaarverslag van de CCR.

De Commissie voor de Hydrologie van het Rijnstroomgebied (CHR) en de CCR werken al lang samen. Hoofddoel van de samenwerking bestaat eruit meer kennis te vergaren over de gevolgen van de klimaatverandering en laagwater. ‘Deze kennis vormt immers een belangrijke basis om een duurzame en op de toekomst gerichte binnenvaart te kunnen garanderen.’

Opnieuw laagwater
De binnenvaart kreeg de laatste jaren al vaker te maken met lage waterstanden. Zo was 2022 net als eerdere jaren opnieuw een droog jaar met lage waterstanden. In het Rijnstroomgebied viel weinig regen, maar er was ook minder smeltwater vanuit de Alpen.
In vergelijking met 2021 werd het jaar 2022 dan ook gekenmerkt door minder gunstige vaaromstandigheden voor zowel de Rijn als de Donau vanwege de extreme hitte en een periode van snel dalende waterstanden in juli en augustus. De periode van laagwater was vorig jaar wel korter dan in 2018.

Maar in het jaarverslag wordt ook langer teruggekeken. De statistieken voor Kaub, op de Middenrijn, gaan terug tot het jaar 1820 en bevatten gegevens over het aantal dagen met een afvoerhoeveelheid van minder dan 783 m3 per seconde. Dit is een waarde die overeenkomt met een waterstand van 78 cm bij Kaub. Uit de vergelijking blijkt dat jaren met extreme laagwaterperiodes zich ook in het verleden hebben voorgedaan. Het effect op het vervoersvolume was destijds echter niet zo groot. De schepen waren kleiner, staken minder diep, er was minder ‘just-in-time’ vervoer en er was minder concurrentie van andere modaliteiten.

Klimaatverandering
Hoewel de laagwaterperiodes dus ook in het verleden voorkwamen, concludeert de CHR wel dat klimaatverandering een lage afvoer in de hand werkt. Het hydrologische regime van de Rijn, die in de Alpen ontspringt, wordt namelijk in het voorjaar en in de zomer beïnvloed door het smeltwater.

Om de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen, deed de CHR de afgelopen jaren onderzoek naar de omvang van het smeltwater van sneeuw en gletsjers in de Alpen en de wijze waarop dit smeltwater de afvoer van de Rijn en zijn zijrivieren bepaalt. ‘Wij hebben hiervoor de afgelopen honderd jaar onderzocht, maar tevens gekeken naar de volgende honderd jaar en de ontwikkelingen in de toekomst. Op basis van de modellen en scenario’s die wij hiervoor gebruikt hebben, gaan wij ervan uit dat de totale afstroming ongeveer gelijk blijf, dus ook op langere termijn. De hoeveelheid water bij een lage afvoer blijft de komende dertig jaar binnen de gebruikelijke bandbreedte. Maar dit neemt in de vijftig jaar daarna in hoog tempo af.’

De gevolgen van deze veranderingen zijn volgens Habersack groot. ‘Iedereen langs de Rijn die water gebruikt, krijgt daarmee te maken. Ook de Rijnvaart en het belangrijke vervoer van goederen blijven hier niet van verschoond blijven. De perioden waarin het moeilijk is bepaalde riviergedeelten te bevaren, worden langer. Maar ook energiecentrales en elektriciteitsleveranciers kunnen niet meer evenveel stroom produceren. En drinkwaterbedrijven moeten zich erop voorbereiden dat er vaker een tekort aan water zal zijn.’

‘Ernstig probleem’
Om de vinger aan de pols te houden, blijft de CHR de komende jaren gericht onderzoek doen naar de gevolgen van de klimaatverandering en een lage afvoer op de Rijn. ‘De klimaatverandering is een ernstig probleem voor de komende decennia en vereist antwoorden op bijvoorbeeld de vraag over hoe de hoge afvoer zich gaat ontwikkelen. Een ander onderwerp is het sedimentmanagement, dat voor de scheepvaart van belang is. Daar blijven we als CHR onderzoek naar doen. Want het is belangrijk dat wij anticiperen en de blik op de toekomst richten. Zo kunnen we bepalen wat ondernomen moet worden en in welke richting. En kunnen wij besluitvormers en commissies zoals de CCR ondersteuning bieden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.