Tag archieven: infra

Reparaties aan sluis Heel afgerond

HEEL Rijkswaterstaat heeft de reparaties aan de oostkolk van sluis Heel afgerond. De verwachting was dat de werkzaamheden eind maart klaar zouden zijn, maar sinds 7 maart 2023 is de grote kolk weer actief.

Sinds 8 februari 2023 was de kolk afgesloten vanwege een stuk hout dat tussen de sluisdeur en de deurkas terecht was gekomen.
De westkolk van sluis Heel was tijdens de stremming van de oostkolk wel in gebruik. Ook konden schippers omvaren via de sluizen Linne en Roermond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Stremming Julianakanaal duurt nog twee weken

BERG De stremming op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht vanwege een volgelopen bouwkuip gaat langer duren. Rijkswaterstaat verwacht dat er ook komende twee weken geen scheepvaart mogelijk is.

De volgelopen bouwkuip in het Julianakanaal ligt tussen Berg en Obbicht. Deze wordt gebruikt voor de verbreding van het Julianakanaal, zodat deze geschikt wordt voor grotere schepen. Donderdagochtend 23 februari is de bouwkuip volgelopen met water.

Van kracht
Aanleiding voor de verwachting is het advies van Kennisinstituut Deltares. ‘Mede naar aanleiding daarvan wordt momenteel uitgezocht hoe de voorwaarden gecreëerd kunnen worden om de herstelwerkzaamheden veilig uit te voeren en daarnaast hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook de scheepvaart de bouwkuip tijdens de werkzaamheden veilig kan passeren. Daarom blijft de stremming voorlopig van kracht.’

Meer informatie
Rijkswaterstaat verwacht dat in de loop van volgende week (6-10 maart 2023) meer bekend is over de uitvoering van de beheersmaatregelen, planning van de herstelwerkzaamheden en wat dat betekent voor de duur van de stremming van het Julianakanaal. Scheepvaart blijft hiervan voorlopig hinder ondervinden.

Zodra meer duidelijk is over het verloop van de herstelwerkzaamheden en de duur van de stremming wordt dit via de reguliere informatiekanalen gedeeld met de scheepvaart. U kunt ook contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via het (gratis) nummer 0800-8002.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Stremming zuidkolk sluis Lith

LITH De zuidkolk van sluis Lith is sinds maandagmiddag 13 februari gestremd. Rijkswaterstaat verwachten dat het herstel zo’n acht weken gaat duren.

Oorzaak van de stremming van de zuidkolk is het feit dat een onderdeel van de aandrijving van de deuren kapot is. De scheepvaart kan de komende weken wel gewoon gebruik maken van de noordkolk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Grote kolk sluis Heel weken gestremd

HEEL De grote kolk van sluis Heel is sinds 8 februari gestremd. Een stuk hout is tussen de sluisdeur en de deurkas terechtgekomen waardoor schade is ontstaan aan het mechanisme van de sluisdeur en het beton van de deurkas. De herstelwerkzaamheden duren vier tot zes weken.

De westkolk van sluis Heel blijft wel in bedrijf. Scheepvaart moet rekening houden met vertraging vanwege de afgenomen schutcapaciteit van sluis Heel. Aan de ene kant door het uitvallen van de oostkolk, aan de andere kant doordat de westkolk een lengte heeft van 137,5 meter en daarmee kleiner is dan de oostkolk die een lengte heeft van 225 meter.

Alternatief
Als alternatieve route kunnen schippers ook via de sluizen Linne en Roermond varen. Door problemen met bovendeuren bij sluis Roermond, geldt dit echter alleen voor schepen met een maximale lengte van 110 meter.

Voor de sluizen Linne en Roermond zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden ingepland, waaronder baggerwerkzaamheden. Met name sluis Linne heeft te maken met sediment, waardoor al een aantal keer storingen zijn ontstaan aan de sluisdeuren. De motoren hiervan ervaren door het sediment te veel weerstand. De middendeur van sluis Linne is om deze reden al buiten gebruik.

Met spoed
Om het risico op stremmingen op de andere route via Linne en Roermond kleiner te maken, heeft Rijkswaterstaat besloten de baggerwerkzaamheden bij sluis Linne met spoed uit te voeren. ‘Om de overlast hiervan zo klein mogelijk te houden, proberen we deze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren tijdens periodes met minder scheepvaartverkeer. Als de planning hiervan bekend is, maken we die via de standaard informatiekanalen bekend.’

Het overige geplande onderhoud aan sluizen Linne en Roermond wordt voorlopig uitgesteld totdat sluis Heel helemaal hersteld is en de stremming is opgeheven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluis Weurt deze maand beperkt beschikbaar

WEURT De westkolk van sluis Weurt blijft tot ten minste maandag 27 februari gesloten voor de scheepvaart. Alleen als de lage waterstand de aflaaddiepte van de oostkolk beperkt, stelt Rijkswaterstaat de westkolk beschikbaar met een deelkolk van 110 meter.

De westkolk van sluis Weurt is sinds 30 december 2022 gesloten vanwege tandwielproblemen op het Waalhoofd. RWS werkt nu aan herstel. Tijdens de herstelwerkzaamheden blijft de oostkolk 24 uur per dag open voor de scheepvaart. Door de lage waterstand op de Waal is de aflaaddiepte voor schepen hier echter beperkt tot minder dan 3,50 meter. Om ruimte te geven aan dieper geladen schepen, gaat de westkolk toch deels open. Schepen kunnen hier schutten tussen 7.00 en 15.00 uur. Omdat het gereviseerde middenhoofd nog in een inloopproces zit, kan het schutten langer duren.

Alternatieve vaarroute
Ook op de vaarroute om sluis Weurt heen moeten schippers de komende tijd rekening houden met hinder. Sluis Grave is op woensdag 1 februari tussen 8.00 en 19.00 uur gesloten voor een controle.

Het Kanaal van Sint Andries is van maandag 20 februari tot en met maandag 20 maart gesloten op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Dit in verband met baggerwerkzaamheden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Westkolk sluis Weurt gestremd

WEURT De westkolk van sluis Weurt blijft tot tenminste dinsdag 31 januari gesloten voor de scheepvaart. De oostkolk blijft afhankelijk van de waterstand wel beschikbaar. Rijkswaterstaat sloot de westkolk op 30 december 2022 toen bleek dat er een klein stukje metaal uit een rondsel (klein tandwiel) van het Waalhoofd was gevallen.

‘Als we het Waalhoofd zonder extra maatregelen blijven gebruiken, is het risico te groot dat dit probleem snel verergert’, legt omgevingsmanager Arjan Thielking uit. ‘We doen nu zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak en werken daarna aan herstel van het Waalhoofd.’

‘Niet klaar voor’
Zonder Waalhoofd kan de westkolk van sluis Weurt wel schutten met een korte kolk van 110 m tussen het middenhoofd en het kanaalhoofd. Alleen is het middenhoofd daar nog niet klaar voor. Eerder hebben we hier het bewegingswerk gereviseerd en een gerenoveerde sluisdeur teruggeplaatst. ‘Het probleem is dat in een van de bijgeslepen grote tandwielen binnenin een gaatje bleek te zitten. Dat moeten we eerst repareren. Bovendien weten we uit ervaring dat het belangrijk is om het gereviseerde bewegingswerk zorgvuldig te laten inlopen.’
Hij geeft aan dat het een paar weken kost voordat alle tanden van de tandwielen op elkaar zijn ingespeeld en het zeer belangrijke dunne laagje vet ontstaat.

Volledige renovatie
Ondertussen staat een volledige renovatie van sluis Weurt op de planning. Rijkswaterstaat werkt nu aan mogelijkheden om die renovatie zo snel mogelijk uit te voeren. Hier moet de komende maanden meer duidelijkheid over komen. ‘Tot het zover is, doen we er alles aan om de hinder voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Zorgen over krakkemikkige infrastructuur Zuidoost-Nederland

NIJMEGEN De vaarweginfrastructuur in Nederland is op veel plekken verouderd. Met sluis Weurt en Grave aan kop. Voorzitter Henry Mooren van de afdeling ZON van Schippersvereniging Schuttevaer heeft grote zorgen over de betrouwbaarheid van de vaarwegen. Rijkswaterstaat kon die zorgen 27 december op de jaarvergadering van ZON slechts gedeeltelijk wegnemen.

Oude sensoren die niet meer kunnen worden vervangen, camera’s die niet goed functioneren, jukken van stuwen die niet op voorraad zijn, computerprogramma’s die te ingewikkeld zijn geworden en opnieuw vertraging van de verruiming van het Julianakanaal in Limburg. Het zorgt er allemaal voor dat de binnenvaart regelmatig wordt geconfronteerd met stremmingen. Mooren: ‘Wij hijsen nu al de vlag als we een stremming weten te beperken tot een paar weken. Er gaat veel energie zitten in het tegengaan van de achteruitgang van de faciliteiten voor de binnenvaart. Er is nu actie nodig.’

Nu al later
Robinia Heerkens, adviseur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, verzekerde de Schuttevaer-leden in de zaal dat ze haar uiterste best doet voor de binnenvaart. ‘Als gebruiker en beheerder hebben we toch uiteindelijk dezelfde belangen. Maar wij moeten wel geld uit Den Haag krijgen.’

Dat het soms niet zo loopt als het moet, blijkt als Heerkens een filmpje toont over de vervanging van de stuwen op de Maas. Van de zeven stuwen in de Maas zijn die van Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek en Grave toe aan vervanging. Borgharen en Linne worden gerenoveerd. Een definitief besluit heeft de minister echter nog niet genomen. Alles kan nog altijd veranderen.

Twee jaar later
Vaststaat dat Grave het eerst aan de beurt is. Opmerkelijk is al wel dat het jaar van vervanging dat wordt genoemd in het filmpje alweer achterhaald is. Grave zou in 2028 aan de beurt zijn, maar volgens Heerkens wordt dit niet gehaald. Dat wordt op zijn vroegst 2030. En als er ook nog een tweede sluiskolk moet komen, dan kan het maar zomaar nog langer duren. Voor de 100 tot 150 miljoen die een tweede kolk ongeveer gaat kosten, is nog geen geld gereserveerd.

Heumen en Weurt
Stephan le Sage ging als adviseur Scheepvaart bij Rijkswaterstaat in op de renovatie en vervanging van de sluizen Weurt en Heumen. De westkolk en de bruggen van Weurt moeten worden gerenoveerd en de oostkolk moet worden vervangen. In Heumen worden de schutsluis en het gemaal gerenoveerd. De verwachting is dat in 2030 de schop in de grond kan voor de vervanging, vanaf 2025 begint de grootschalige renovatie.

Voor de westkolk van sluis Weurt wordt geprobeerd de renovatie naar voren te halen. In het voorjaar van 2023 is bekend of dit gaat lukken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Westkolk sluis Weurt twaalf dagen gestremd

WEURT De westkolk van sluis Weurt is van dinsdag 6 december 07.00 uur tot en met zaterdag 17 december 23.00 uur gestremd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat plaatst dan de gerenoveerde deur van de westkolk van de sluis terug in het middenhoofd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt. De andere twee hefdeuren van de westkolk zijn eerder al gerenoveerd. Bij de oostkolk volgt in 2023 de renovatie van de laatste deur van het complex, de roldeur uit het middenhoofd.

Na de werkzaamheden blijft de huidige beperking van de schuttijden van kracht. Schepen kunnen hier tussen 07.00 en 23.00 uur schutten.

Lees ook: Aqualink luidt noodklok over sluizen Weurt en Grave

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

RWS bedient sluis Bosscherveld alleen nog overdag

MAASTRICHT Rijkswaterstaat bedient sluis Bosscherveld in Maastricht alleen nog maar tussen 09.00 en 17.00 uur, als het zicht voldoende is. Onderzoek naar de camera’s wees uit dat ze van onvoldoende kwaliteit zijn. De maatregel geldt ook nog steeds voor de Sint Servaasbrug in Maastricht.

Begin vorige week paste Rijkswaterstaat de bedientijden bij sluis Heel en de Sint Servaasbrug in Maastricht al aan. Door sluis Heel weer lokaal te bedienen, is deze al wel weer 24 uur per dag voor de binnenvaart beschikbaar.

Omdat de sluis bij Bosscherveld dezelfde soort camera’s heeft, onderzocht Rijkswaterstaat ook deze. Ook hier was het resultaat dat niet gegarandeerd kon worden dat de camera’s veilig werken bij schemering of bij slecht weer (en in het donker).
Rijkswaterstaat gaat samen met de binnenvaartbranche kijken of tijdelijke maatregelen nodig zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

BORN De sluiscomplexen in de Maas krijgen in 2023 en 2024 slimme ledverlichting. Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op.

Dit jaar voerde Rijkswaterstaat een pilot uit op sluizencomplex Born met slimme ledverlichting. Het doel was te onderzoeken of slimme ledverlichting helpt om het beheergebied verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. In totaal werden 185 armaturen vervangen. Ook werd een slim verlichtingsplan opgesteld.

Extra energiebesparing
Ledverlichting heeft een langere levensduur dan normale verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder gevoelig voor storingen. ‘Met slimme ledverlichting besparen we extra energie, omdat we de lichtintensiteit op afstand kunnen uitlezen en dimmen. Op dit moment is de verlichting voor alle sluiscomplexen als geheel afgesteld. In de toekomst kunnen we met inzet van ledverlichting op elk moment de juiste hoeveelheid verlichting per locatie regelen. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als er ‘s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert.’

Eenduidiger
De inzet van ledverlichting bespaart niet alleen kosten. ‘Ook kunnen we het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Ledverlichting is minder storingsgevoelig en als er storingen zijn, dan worden deze sneller opgelost. Ze worden automatisch herkend en doorgegeven. Bovendien bevat het beheergebied, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Dit zorgt voor een eenduidiger beeld en eenvoudiger voorraadbeheer.’ (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.