Onderzoek naar tevredenheid beroepsschippers

UTRECHT Rijkswaterstaat en provincies doen in de zomer van 2021 een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, het zogenoemde ‘Belevingsonderzoek Binnenvaart’.

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers-)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die u zowel via de computer als via de smartphone kunt invullen.

De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Om een volledig beeld te krijgen van de mening van de binnenvaart, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schippers deelnemen aan het onderzoek.

Deelnemen
I&O Research voert dit onderzoek uit. Beroepsschippers ontvangen via een sms of e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan deel via onderstaande knop.

Neem deel aan onderzoek tevredenheid beroepsschippers

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kamervragen over ‘nieuw gifschandaal’ in binnenvaart

DEN HAAG Binnenvaartschippers moeten voortaan precies weten wat ze aan boord krijgen. Als het aan Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de Socialistische Partij ligt (SP) komen er gespecialiseerde controleurs die in het ruim gaan meten welke gassen er in een lading zitten. Deze maken dan vervolgens aan de schipper bekend wat ze precies hebben gemeten. Beckerman wil zo voorkomen dat er opnieuw een nieuw gifschandaal in de binnenvaart ontstaat.

Beckerman stelde Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat drie binnenvaartschepen stilliggen omdat er hoge concentraties fosfine, ‘een potentieel dodelijk gas’, zijn aangetroffen. Het Kamerlid stelt dat de opvarenden van de Imatra, Semper Spera en Coby aan een ramp zijn ontsnapt. Ze wil dan ook weten wat er gedaan gaat worden om dergelijke nieuwe incidenten te voorkomen en haalt hierbij de mening van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) aan dat schippers ‘onnodige risico’s lopen’. ‘Herkent u dat het een enorm probleem is wanneer je niet zeker weet wat er in je lading zit. En kunnen de opdrachtgevers voor deze lading verantwoordelijk worden gehouden.’

‘Overal veilig’
Beckerman helpt de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat eer ook nog even aan de SP in 2019 vroeg in te grijpen nadat een schippersechtpaar op de intensive care was beland. Een herhaling had volgens het Tweede Kamerlid dus voorkomen moeten worden. Ze vraagt zich dus af welke stappen zijn er tussen 2019 en nu zijn gezet en door wie. ‘Hoe kan het dat de verboden stof fosfine opnieuw is aangetroffen op drie schepen.’

Het Tweede Kamerlid lid wil verder weten of het klopt dat na het incident in Nieuwegein in 2019 de protocollen weliswaar zijn aangepast, maar dat die alleen gaan over de overslag in de havens van Amsterdam en Rotterdam. ‘Deze lading is overgeslagen van trein op schip in Oss. Hoe gaat u zorgen dat de overslag op alle plekken veilig verloopt.’

Beckerman wil dat onderzoek wordt gedaan naar dit nieuwe incident met fosfine. Dat kan een onderzoek betreffen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW), maar ook van het Openbaar Ministerie (OM) dat onderzoek kan doen of er sprake was van een strafbaar feit. (Foto SP)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Daling overslag havens Noordzeekanaalgebied

AMSTERDAM De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,8% naar 46 miljoen ton. Deze daling vond met name plaats in het eerste kwartaal van 2021. Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam zijn de overslagcijfers geenszins te vergelijken met die van vorig jaar. Toen had de wereldwijde coronacrisis nog geen effect op de cijfers.

In de Amsterdamse haven werd in de eerste zes maanden van 2021 ruim 37 miljoen ton overgeslagen. Een daling van 7,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen in het eerste halfjaar 40,2 miljoen ton werd overgeslagen. In de andere havens uit het Noordzeekanaalgebied is een herstel te zien. Weliswaar daalde in IJmuiden de overslag met 3,7% tot 8,5 miljoen ton, in Beverwijk steeg het overslagvolume met 14,5% tot 222 duizend ton. In Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 7,3% tot 104 duizend ton.

Haven Amsterdam
De daling van overslag in de Amsterdamse haven in het eerste halfjaar komt met name door de daling van natte bulk, waarvan voornamelijk transportbrandstoffen. Deze daalde met 14,1% naar 21,8 miljoen ton, tegen 25,4 miljoen ton vorig jaar.
Het volume droge bulk steeg licht, in totaal met 2%. Er is een groei te zien van het steenkoolvolume ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is het koude voorjaar van 2021. Ook de overslag van bouwmaterialen is gestegen, met ruim 12%. Hier zien we de toename van bouwsector als belangrijkste reden.
De overslag van containers steeg met 45,8%. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de uitbreiding van de (short-sea-) lijndiensten. Maar ook in het herstel van de afzetmarkten, waardoor er met grotere volumes gevaren moet worden.

Geen cruiseschepen
Net als vorig jaar, ontving Amsterdam ook dit jaar nog geen zeecruiseschepen als gevolg van de coronapandemie. De riviercruise is in juni weer langzaam opgestart, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. Voor de tweede helft van het jaar, verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Aan het einde van het jaar verwacht de haven ook weer zeecruises te verwelkomen.

Markt stabiliseert
Volgens CEO Koen Overtoom van Port of Amsterdam is de ingezette daling van de overslag in 2020 zich nu langzaam aan het herstellen, met name in het tweede kwartaal van 2021. ‘Een uitschieter in de daling is te zien in de overslag van transportbrandstoffen zoals benzine en kerosine. De oorzaak hiervan is vooral te herleiden naar het zo goed als stilvallen van de vliegreizen door de coronacrisis. Nu deze markt weer aantrekt verwachten we dat de cijfers komende tijd een stijgende lijn laten zien.’

In dit eerste halfjaar ziet Overtoom een herstel in de containeroverslag, die in 2020 sterk daalde. Naast een nieuwe lijn vanuit Ierland, waar nu al grotere schepen op worden ingezet, zien we ook dat steeds meer bedrijven de binnenvaart verkiezen boven andere transportmiddelen. Hier profiteert de Amsterdamse haven van mee. (Foto Port of Amsterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Blauwe ammoniak van Noorwegen naar R’dam

ROTTERDAM – Het Noorse Horisont Energi en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de mogelijkheden onderzoeken voor het verschepen van blauwe ammoniak van het noorden van Noorwegen naar Rotterdam. Vanuit de haven van Rotterdam kan het worden getransporteerd naar afnemers in Noordwest-Europa.

Deze blauwe ammoniak wordt gemaakt uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. De definitieve beslissing voor de productie van blauwe ammoniak bij het Barents Blue project wordt eind 2022 verwacht. Blauwe ammoniak kan dan vanaf 2025 naar Rotterdam verscheept worden. Barents Blue moet een productiecapaciteit krijgen van één miljoen ton per jaar.

Zeer efficiënt
Ammoniak (NH3) is een zeer efficiënte waterstofdrager. Dit maakt CO2-neutrale ammoniak een van de meest veelbelovende brandstoffen om de scheepvaart CO2-neutraal te maken. ‘We zijn enthousiast om in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Europa te gaan voorzien van schone waterstof en ammoniak, en tegelijkertijd nieuwe, duurzame productie voor schone ammoniak op te zetten in de Barents Zee regio’, aldus Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO van Horisont Energi.

Blauw en groen
Het Havenbedrijf verwacht dat in 2050 de vraag naar waterstof in Rotterdam ongeveer 20 miljoen ton groot is. Dat staat gelijk aan 100 miljoen ton ammoniak. ‘Er is een belangrijke rol weggelegd voor blauwe waterstof als we de internationale klimaatambities willen realiseren’, zegt Nico van Dooren, Director New Business van het Havenbedrijf. ‘Dit komt doordat er vooral in de komende jaren te weinig groene waterstof beschikbaar is om in de vraag te voorzien. We hebben elke mogelijke oplossing nodig. Daarom focussen we niet alleen op groen, maar ook op blauw, zoals we ook niet alleen naar lokale productie kijken maar ook naar import.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Stremming westkolk sluis Weurt

WEURT De westkolk van sluis Weurt is voor groot onderhoud volledig gestremd van maandag 23 augustus 7.00 uur tot en met dinsdag 7 september 20.00 uur. De oostkolk is tijdens de stremming beschikbaar voor de scheepvaart.

Tijdens het groot onderhoud verplaatst Rijkswaterstaat de deur uit het kanaalhoofd naar het middenhoofd. Op dit moment is de deur uit het middenhoofd elders in renovatie. ‘We doen dit om schutlengte van de westkolk gedurende de gehele renovatie van de westkolk zo groot mogelijk te houden’, vertelt omgevingsmanager Arjan Thielking. ‘In 2022 gaan we namelijk als laatst de kanaaldeur renoveren. Door de kanaaldeur nu naar het middenhoofd te plaatsen, kan eind september de gerenoveerde middendeur naar het kanaalhoofd. Als we volgend jaar de voormalige kanaaldeur uit het middenhoofd halen voor renovatie, heeft dat geen impact op de schutlengte van de kolk. De volledige kolk van 250 m blijft op deze manier beschikbaar. Alleen tussen 7 en 27 september 2021 hoeven we met een deelkolk van 140 m te schutten.’

Geplande werkzaamheden
De werkzaamheden zijn onderdeel van groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt, dat de komende jaren plaatsvindt. In verband met de deurrenovatie is na een aantal weken nogmaals een volledige stremming van de westkolk nodig: van 27 september tot en met 7 oktober 2021. Dan plaatst Rijkswaterstaat de gerenoveerde deur die oorspronkelijk in het middenhoofd zat terug in het kanaalhoofd. Daarna is de volledige kolklengte weer beschikbaar. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Twentse bedrijven werken samen aan Twente corridor

HENGELO Verschillende Twentse bedrijven werken sinds kort samen aan de Twente corridor. Het doel is om bedrijven in de regio aan te moedigen gebruik te maken van vervoer over water en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en kennisinfrastructuur van de regio.

De binnenvaartverbinding tussen Twente en Rotterdam is een verbinding die openstaat voor iedereen. Hoe meer partijen meedoen, des te meer mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn voor het matchen van import- en exportcontainers, het verhogen van het aantal afvaarten en het reduceren van het vervoer van lege containers. ‘Als verlader of ontvanger draag je daarmee een flinke steen bij aan de reductie van CO2’, vertelt Miranda Volker als logistiek makelaar. ‘De besparing is al snel zo’n 40%.’

Meer MKB-bedrijven
De initiatiefnemers van de Twente Corridor zijn Koninklijke Grolsch, Bolk, CTT, Kees Smit en facilitators Havenbedrijf Port of Twente, Logistic Association Port of Twente, Provincie Overijssel en Joint Corridor Off- Road. De bierbrouwer heeft de ambitie om in 2025 een volledig klimaat neutrale brouwerij te zijn. Het verduurzamen van transport is daarvan een onderdeel om dat te realiseren. Omdat Grolsch sinds 2020 al ruim 78% van hun containers per binnenvaart laat vervoeren, zag het bedrijf de CO2 uitstoot al flink dalen.
Andre Pluimers, general manager van Bolk vindt dat het nu tijd is om te zorgen dat veel meer MKB-bedrijven van deze verbeterde mogelijkheden gebruik gaan maken. ‘Zo kunnen wij ook echt een doorbraak realiseren.’

Kennis
Het consortium van deze Twente Corridor biedt mogelijkheden om ook samen met de Universiteit van Twente te werken aan een praktische en bewezen berekening voor CO2-besparing, die als nieuwe standaard kan dienen. Zo wordt samen een volgende stap gezet tegen de achtergrond van de Europese klimaatmaatregelen. Studenten kunnen, vanuit het project Off-Road Runners, bedrijven helpen om duurzaamheidsambities te realiseren. Het landelijk programma team van Joint Corridors Off-Road onder leiding van Annemieke de Leeuw en Frans van den Boomen begeleiden hierin.

Joint Corridor
De Twente Corridor is onderdeel van het landelijke programma Joint Corridor Off-Road van de Topsector Logistiek en de eerste Joint Corridor in Overijssel. Een Joint Corridor is een gezamenlijke (internationale) transportverbinding van meerdere gelijkgestemde bedrijven met eenzelfde herkomst en bestemming voor vrachttransport. Na de opstart van een Joint Corridor wordt actief samengewerkt aan het continu verbeteren van de transportprestaties.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Bereikbaarheid schepen Waalkade in Nijmegen

NIJMEGEN Aqualink, de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland, heeft met de gemeente Nijmegen afspraken gemaakt voor opvarenden en toeleveranciers van schepen die aangemeerd zijn aan de Waalkade. De Waalkade in Nijmegen is al enige tijd afgesloten voor regulier autoverkeer. Voor hulpdiensten is de Waalkade overigens altijd bereikbaar.

Door de onderstaande regels te volgen, wordt een boete voorkomen.

1. Meldt uw komst via de Havendienst Nijmegen
U bereikt de Havendienst Nijmegen via telefoonnummer 06-46195473. De Havendienst vraagt u naar het kenteken van uw voertuig, de naam van het schip waar u moet zijn en de duur van uw verblijf.

2. Rijdt naar de Waalkade via de juiste route
De Waalkade met een voertuig oprijden via de Voerweg (via de oostzijde) is verboden. U bereikt de Waalkade met een voertuig via de Veemarkt (via de westzijde). De autoafzetplaats aan de westzijde van de Waalkade is vrij bereikbaar voor voertuigen. Moet u bij een schip zijn dat verderop, meer oostwaarts aan de Waalkade ligt, dan kunt u (volledig op eigen risico) voorzichtig een bussluis passeren of rijden via de waterkant.

3. Parkeer zorgvuldig en herkenbaar
Bij voorkeur parkeert u op de Waalkade in een parkeervak en betaalt u het parkeergeld. Zo voorkomt u een parkeerboete.

Als u uw komst heeft aangemeld bij de Havendienst Nijmegen, dan kunt u uw voertuig tijdelijk parkeren aan de waterkant bij een schip. Parkeer uw voertuig veilig zodat hulpdiensten kunnen passeren. Als u tijdelijk parkeert bij een schip dan hoeft u geen parkeergeld te betalen, mits u uw voertuig herkenbaar maakt voor omstanders. Noteer de naam van het schip waar u moet zijn, de duur van uw verblijf en eventueel uw mobiele telefoonnummer op een briefje achter uw voorruit. Zo voorkomt u een parkeerboete.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Duik- en bergingsbedrijf Visschers verwijdert drijfvuil

OSS Het hoge water in de rivieren heeft veel vuil achtergelaten. Dit is niet alleen te zien in de uiterwaarden, maar het vuil is zich ook gaan ophopen bij sluizen en stuwen. Aqualink-lid Duik- en bergingsbedrijf Visschers uit Schaijk, verwijderde onlangs het drijfvuil aan de buitenkant van de sluis Macharen in het havengebied van Oss.

De gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat besloten 16 juli vanwege het hoge water de sluis bij Macharen te stremmen. Tevens werd de Loswal bij Ravenstein gesloten. Donderdag 22 juli bleek het water zodanig gezakt dat de sluis weer open kon. Wel bleek er aardig wat drijfvuil achtergebleven. Eric Visschers van het duik- en bergingsbedrijf kreeg opdracht om het vuil te verwijderen. ‘Dit gebeurt normaal in opdracht van Rijkswaterstaat, maar die had het te druk met de sluizen en stuwen in de Maas dus heb het nu voor de gemeente Oss uitgevoerd. Dit doe ik vaker in de haven daar. Ik heb zelf een drijfvuilvisboot waarmee wij ook in Amsterdam de grachten schoon houden.’
Het verwijderen van het drijfvuil was uiteindelijk in één dag klaar. In september gaat Visschers de sluis opnieuw schoonmaken. ‘Maar dan onderwater.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overslag haven Rotterdam stijgt met kleine zes procent

ROTTERDAM De haven van Rotterdam zag in de eerste zes maanden van 2021 de overslag met 5,8% stijgen tot 231,6 miljoen ton. In het eerste halfjaar was er vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers. Het Havenbedrijf verwacht dat de groei in de tweede helft van 2021 aanhoudt.

Ondanks de toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar.  De overslag van droog massagoed bedroeg 37,7 miljoen ton, een groei van 22,5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Vooral de opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot (+34,4%). Bijgevolg steeg ook de vraag naar cokeskolen bestemd voor hoogovens. Ook was er in deze periode veel meer vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat had te maken met de opleving van de economie en met de tegenvallende stroomproductie uit wind. Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten ten spijt. De totale kolenoverslag steeg met +35,8% in het eerste halfjaar. Over meerdere jaren gezien neemt het volume kolen overigens af: in de periode 2015-2020 daalde het 44%.

Voorraad agribulk
De overslag van agribulk daalde met 8,9%. Vorig jaar lag de overslag van granen, oliezaden en veevoeders op een hoog peil ondanks de coronacrisis. De onzekerheid over mogelijke verstoringen in de aanvoer van voedingsmiddelen leidde er destijds toe dat handelaren en importeurs aanvankelijk veel agribulk inkochten. Vanaf oktober vorig jaar is de overslag echter gedaald omdat er in de loop van het jaar grote voorraden waren opgebouwd, onder andere van soja en mais.

Nat massagoed
Binnen de grootste overslagcategorie, te weten nat massagoed, was de groei minder uitbundig dan bij droog massagoed. De totale overslag van nat massagoed groeide met 1,1% naar 100,9 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7%) en ruwe aardolie (+0,4%). LNG toonde daarentegen een lichte daling (-4,7%). Ten aanzien van ruwe olie speelde mee dat de raffinageactiviteit in Nederland en Duitsland vanaf het begin van het tweede kwartaal weer boven die van 2020 lag. Vorig jaar was een dalende tendens te zien vanwege het begin van de covid-19 crisis.

De overslag van olieproducten was in het eerste kwartaal hoger dan in 2020 en in het tweede kwartaal lager, per saldo in totaal leidend tot meer overslag. De hogere overslag is vooral veroorzaakt door meer aanvoer van stookolie en nafta. Er kwam meer stookolie uit Rusland naar Rotterdam, vooral door minder directe export vanuit Rusland naar de VS. Nafta is een typisch importproduct. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde in dit geval tot meer import.

Bij de overslag van gasolie/diesel was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme koude daar. De overslag van kerosine daalde flink door de lage vraag.
Binnen de categorie Overig nat viel er een stijging te noteren bij biobrandstoffen en een lichte daling van chemieoverslag.

Containers en breakbulk
Gemeten in tonnen groeide de containeroverslag met 4,4% en gemeten in de standaardmaat TEU met 8,7%. Niet eerder werden in een halfjaar zoveel containers overgeslagen in Rotterdam.

De roll-on-roll-off overslag is goed hersteld in het tweede kwartaal na een sterke daling net na de Brexit begin 2021. Het tweede kwartaal was zelfs iets beter dan 2019. De volumes liggen fors (+8,8%) boven die van 2020. Daarbij moet worden aangetekend dat de halfjaarvolumes vorig jaar hard werden geraakt door de eerste corona lockdown in het tweede kwartaal. De overslag van het overig stukgoed nam toe met 14,7%, met name door toename van non-ferro metalen en staal.

Vooruitzicht
Havenbedrijf Rotterdam wil de (nieuwe) regering graag ondersteunen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen onze ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Aqualink-lid Willems in Weekblad Schuttevaer

BOVEN-LEEUWEN Metaalbedrijf Willems in Boven-Leeuwen profileert zich steeds duidelijker in de binnenvaart. Directeur Bert van Beek investeerde onder meer in een buigmachine voor de afdeling Piping & Equipment, waaronder meer laad- en lossystemen voor binnenvaarttankers worden gemaakt. Van Beek blikt in Weekblad Schuttevaer terug nu hij vertrekt, Jurgen van Dinteren volgt hem op.

Voordat Piping & Equipment bestond bouwde het bedrijf vooral onderdelen voor grote jachten en in een hoekje werd ook nog wat met buizen gedaan’, vertelt Van Beek.
‘We hebben de afdelingen toen fysiek gescheiden. Piping & Equipment zit nu aan de overkant van de straat. Het is een florerende afdeling geworden. De hoofdmoot is de fabricage en montage van laad- en lossystemen op binnenvaarttankers. We doen onder meer veel werk voor HGK, de Gerlien van Tiem en TeamCo.’

Hoogwaardiger
Terugkijkend op zijn jaren bij Willems concludeert Van Beek dat de leidingen die het bedrijf fabriceert steeds beter zijn geworden. ‘We doen tegenwoordig ook veel radiologisch onderzoek. Voor kwaliteitscontrole maken we röntgenfoto’s van de buizen. We steken een radioactieve bron in de buis. Daar omheen komt fotomateriaal. Als aan de buitenkant radioactiviteit vrijkomt wordt het fotomateriaal gekleurd. Bij een perfecte buis, blijft de foto egaal. Maar als er bijvoorbeeld een plek is waar het staal minder dik is, dan tekent zich dat af op de foto.’ Het radiologisch onderzoek wordt gedaan door een extern bedrijf. Meestal is een steekproef van bijvoorbeeld 10% genoeg. ‘Maar we hebben ook wel eens leidingen voor een LNG-tanker geleverd en daarvoor moesten alle lassen worden onderzocht.’

Buigen
Begin dit jaar heeft Willems geïnvesteerd in een buigmachine voor buisleidingen. De imposante Schwarze-Wirtz Perfekt C.220 is 12 meter lang en weegt 23 ton. De machine is geschikt voor buizen tot 219,1 x 7,1 millimeter.
Buigen biedt grote voordelen ten opzichte van koppelstukken. ‘Een bocht buigen scheelt je gewoon twee lassen. Een las leggen kost tijd en werk en je hebt ook meer kans op fouten. En je moet de lassen onderzoeken. Als de las dan wordt afgekeurd, moet je die uitslijpen en repareren. Buigen scheelt dus heel veel geld. Maar het is wel specialistisch vakwerk. Je kunt niet elke willekeurige medewerker achter die machine zetten. En het bedrijf moet ervoor gecertificeerd zijn. Als je zegt dat je gaat buigen worden de klassenbureaus zenuwachtig. Wij zijn door Bureau Veritas gecertificeerd.’

Synergie
De afdeling Piping & Equipment maakt overigens niet alleen leidingen voor binnenvaartschepen, ook voor de industrie. Deze leidingen maken meestel deel uit van een grotere staalconstructie, die vaak afkomstig is van de eigen staaldivisie. ‘Er is dus synergie tussen de afdelingen. En dat geldt ook voor de markt van de binnenvaart. Als wij op een binnenvaarttanker bezig zijn, moeten we vaak ook tegelijkertijd wat trapjes en bordessen maken. Die maakt onze staalafdeling dan. En je zult ook verbaasd zijn over hoeveel staal er nog in een superjacht zit. Het is wel veel aluminium, maar alles wat bijvoorbeeld in de buurt van de motor komt te staan, wordt van staal gemaakt.’

Cascobouw
Een andere, vrij gesloten markt is cascobouw. Jachtbouwers willen namelijk graag zaken doen met bedrijven die al hebben bewezen de benodigde hoge kwaliteit te kunnen leveren. Dat is lastig voor nieuwkomers. Willemsen Jachtbouw is intussen een gerenommeerde naam. De divisie levert vooral casco’s voor de opbouw van superjachten. In zo’n opbouw, veelal tientallen meters lang, zit gemiddeld 35 weken gewerkt.

Ook prefabriceert Willemsen romponderdelen voor superjachten. ‘In de superjachtbouw draait het vooral om de kwaliteit van de lassen. Maar ook de hele maatvoering is belangrijk. Als wij met onze opbouw komen moet alles wel perfect passen. En het draait natuurlijk om de detaillering. Overal komen later weer aansluitingen en er moeten ramen en deuren in komen. Alles moet passen.’

Zuiver meten
Het werk aan een aluminium jachtopbouw is teamwerk, zegt de nieuwe directeur Van Dinteren. ‘Ons team is heel goed op elkaar ingespeeld. We noemen het hier wel eens het treintje. Alles sluit goed op elkaar aan. Het belang daarvan wordt wel eens onderschat. Het zijn dus niet alleen de technische aspecten, maar ook de menselijke factor speelt een grote rol. Samenwerken en weten wat je doet.’ Het werk op de afdeling Jachtbouw bij Willems is de laatste jaren flink toegenomen. ‘We hebben nu ook een extra productiefaciliteit aan het water, voor de grotere projecten. En het biedt ons de mogelijkheid voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd te werken.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.