Tag archieven: nieuws

Xeamos verhuist vanwege groei naar nieuw pand

WIJCHEN Xeamos verhuist in maart 2024 naar een groter pand in Wijchen. Daarvoor wordt het huidige gebouw van Diesel Equipment Trading, een ander lid van de Lumipol-bedrijvenfamilie, uitgebreid met nieuwe kantoorruimte van zo’n 900 vierkante meter. De verhuizing moet Xeamos in staat stellen de productie van nabehandelingssystemen binnen drie jaar te verdubbelen.

Xeamos begon 25 jaar geleden begonnen als een kleine start-up. Nu wordt het bedrijf beschouwd als marktleider op het gebied van nabehandelingssystemen. En Xeamos ziet de vraag naar de producten alleen maar toenemen. ‘Ik ben trots op de vooruitgang die Xeamos de afgelopen 25 jaar heeft geboekt’, zegt oprichter Alwin de Kock. Als technisch directeur richt De Kock zich nu op de verdere ontwikkeling van het Xeamos-productportfolio. Bertil Breijnaerts nam in februari 2023 de rol van algemeen directeur op zich. ‘Clean Air Engineering is onze bijdrage aan een duurzamere wereld’, vult Breijnaerts aan.

Werkplaats en magazijn
Naast de nieuwe kantoorruimte van 900 vierkante meter, krijgt Xeamos in het nieuwe pand ook nog 800 vierkante meter aan ultramoderne werkplaats- en magazijnruimte. Inmiddels wordt in de bouw de laatste hand gelegd aan de bovenste verdieping en het dak van het gebouw. Het gebouw wordt straks verwarmd door middel van een warmtepomp. De benodigde energie hiervoor wordt opgewekt via zonnepanelen.
Volgens Breijnaerts kijkt ‘iedereen bij Xeamos uit naar de verhuizing en wat de toekomst zal brengen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Kees de Vries subsidieadviseur Concordia Damen

WERKENDAM Concordia Damen heeft Kees de Vries, oud-directeur van Koninklijke Schuttevaer, aangesteld als subsidieadviseur voor vergroeningsprojecten. Kees gaat dat doen voor Concordia en haar opdrachtgevers.

Concordia Damen verwacht de komende jaren een intensivering van de nieuwbouw van waterstof- en/of batterijschepen en speelt met deze aanstelling in op deze ontwikkeling.

Antonie
Kees kent de binnenvaartsector door en door en stond de afgelopen jaren aan de wieg van een aantal innovatieve scheepsbouwprojecten, waaronder de nieuwbouw van het waterstofschip Antonie-WEVA project voor schipper Harm Lenten.

Hij werkt nauw samen met NPRC en heeft vele connecties binnen de sector. Kees opereert daarbij als verbinder tussen ondernemers en overheden. Bovendien heeft hij veel knowhow op het gebied van waterstof, batterijen, alternatieve brandstoffen en technieken die voor de binnenvaart worden gezien als de sleutel naar een duurzame toekomst.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

QTerminals neemt Kramer Group over

QATAR De QTerminals Group uit Qatar heeft de Nederlandse Kramer Group overgenomen. De overname is volgens de nieuwe eigenaar ‘een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van QTerminals en een belangrijke aanvulling bij het diversifiëren van haar activiteiten’.

De Kramer Group is een dienstverlener op het gebied van containeroverslag en -opslag, containerontwikkeling en logistiek. Het bedrijf heeft de enige onafhankelijke terminal op de Maasvlakte. Het bedrijf is actief op zes verschillende locaties met toegang tot de belangrijkste terminals, waarvan vijf op de Maasvlakte en één in de Eem-/Waalhaven. Het bedrijf biedt trimodaal vervoer via spoor, water en weg.

‘Van essentieel belang’
‘Kramer Group vult QTerminals aan en voegt een Europees netwerk toe aan het QTerminals-portfolio’, meldt CEO Neville Bissett van QTerminals. ‘Kramer Group is zowel van essentieel, als van strategisch belang voor de Rotterdamse haven. Het heeft directe toegang tot de diepzeeterminals van de haven van Rotterdam. Met de aanwezigheid van QTerminals in de haven van Rotterdam wordt de QTerminals Group bekend in de grootste Europese haven.’

Enthousiast
CEO André Kramer, die aanblijft als CEO, is enthousiast. ‘Dit is een belangrijke mijlpaal in de reis van ons familiebedrijf dat 60 jaar geleden begon door mijn vader. Vandaag markeren we het begin van een nieuw hoofdstuk door onze krachten te bundelen met QTerminals. Ik geloof dat hun expertise, middelen en branche-inzichten ons in staat zullen stellen onze horizon te verbreden en onbenutte kansen te verkennen. Met behoud van onze cultuur, organisatie, kernteam en onze toewijding om diensten aan onze klanten te leveren in bijna alle aspecten van containerlogistiek.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Vervoersprestatie Europese binnenvaart stijgt

STRAATSBURG Ondanks de lockdown-maatregelen in verband met de pandemie begin 2021, is de vervoersprestatie in tonkilometer (tkm) over de Europese binnenwateren in de eerste helft van 2021 met 4,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Voor Nederland bedroeg de toename 5,5% en voor Duitsland 4,7%.

De vervoersprestatie steeg volgens de publicatie Market Insight van de CCR van 66.021 miljoen tkm in 2020 naar 68.864 miljoen tkm vorig jaar. De vervoersprestatie voor wat betreft de Rijn steeg met 7%. Deze ontwikkeling hangt voornamelijk samen met zowel een grotere vervoersvraag naar kolen (+30%) als naar ijzererts (+18%). In de discussie over het uitfaseren van kolen zijn de termijnen enigszins gaan schuiven als gevolg van de zeer hoge gasprijzen en de sterke stijging in de vraag naar kolen door de energiesector. Het segment drogelading zag de hoeveelheden in het algemeen toenemen, terwijl vloeibare landing stabiel bleef met weinig verandering. Wat het containervervoer betreft kan voor de Rijnoeverstaten een verdere toename worden vastgesteld.

Het passagiersvervoer liet gedeeltelijk herstel zien in het aantal riviercruiseschepen dat bepaalde sluizen passeerde. De maximale capaciteit van de schepen werd echter bij verre niet gehaald, hetgeen de winstgevendheid van dit segment onder druk zette.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Minister: ‘Verbod op varend ontgassen eind 2023’

LELYSTAD Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat de druk op Zwitserland opvoeren om sneller een verbod te krijgen op varend ontgassen. Harbers hoopt dat het verbod daardoor eind 2023 er is.

Zwitserland is het laatste land van de Rijn-oeverlanden dat de nieuwe afspraken over varend ontgassen moet goedkeuren. ‘Ook op Frankrijk hebben we druk gezet en daar zit schot in’, zei de minister voor Omroep Flevoland bij zijn bezoek aan de haven van Flevokust in Lelystad. Gedeputeerde Cora Smelik gaf daar aan haast te willen maken met het regelen van infrastructuur om het varend ontgassen al voor het internationale verbod te kunnen stoppen. Daarom in de haven was onder meer een mobiele ontgassingsinstallatie geplaatst.

Als alle landen goedkeuring hebben gegeven, kan het verbod op varend ontgassen worden ingevoerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Ministerie wijst kritiek op onderzoek biobrandstof van de hand

DEN HAAG Staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat heeft de kritiek van de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) over onderzoek naar mogelijke risico’s van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) van de hand gewezen.

Het ministerie gaf in 2020 de Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) opdracht onderzoek te doen naar de toepassing van biobrandstof in de binnenvaart. Uit dit onderzoek kwam voort dat er enkele technische risico’s waren, maar dat deze beheersbaar zijn. TNO concludeerde ook dat in de binnenvaart de laatste vijf jaar al ervaring is opgebouwd met de toepassing van biobrandstof-blends. In de sector ontstond ondanks het onderzoek toch onrust over het bijmengen van biobrandstof, wat tot de vraag om een vervolgonderzoek leidde.

Aanbevelingen
Volgens de staatssecretaris spreekt de ASV haar zorgen uit over de focus van het onderzoek op datgene wat schippers kunnen doen om veilig met biobrandstof te kunnen varen, in plaats van de risico’s die mogelijk onzuivere brandstof met zich meebrengt. ‘Ik heb het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de risico’s van verschillende soorten biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart en hoe de reductieverplichting op een zorgvuldige wijze vormgegeven kan worden. Hieruit volgen aanbevelingen. Het NEN deelt de aanbevelingen voor het einde van het jaar.’

Praktijk ontbreekt
Als tweede geeft de ASV aan dat het NEN onderzoek vooral uit deskresearch zou bestaan. Maar volgens de minister worden in het onderzoek ook praktijkervaringen verzameld door middel van het Meldpunt Binnenvaart, en is een enquête verspreid onder binnenvaartschippers. ‘Het Meldpunt Binnenvaart is op initiatief van BLN- Schuttevaer, CBRB, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche en IVR5 opgezet voor binnenvaartschippers die problemen ervaarden met biobrandstof. De enquête bedraagt onder andere vragen over de kwantiteit, kwaliteit, testen en certificaten van de getankte biobrandstof en de eventuele consequenties.’

Niet betrokken
Als laatste wijst de ASV erop dat zij niet betrokken is geweest bij het onderzoek. Volgens Van Weyenberg is de ASV echter wel degelijk betrokken geweest bij het opstellen van de onderzoeksvraag. ‘Haar commentaar is deels verwerkt en de ASV heeft een toelichting ontvangen op de verwerking van haar commentaar. Gedurende het onderzoek heeft NEN de ASV via het algemene contactadres, zoals vermeld op de ASV website, benaderd voor het invullen van voornoemde enquête. Daarnaast zijn ook individuele schippers benaderd.’

Betrokken
De binnenvaartschippers zijn volgens de staatssecretaris dus vanaf het begin betrokken via hun branchevertegenwoordigers, CBRB, BLN-Schuttevaer en ASV. ‘De onderzoeksvragen zijn eerst aan hen voorgelegd. Hun commentaar daarop is deels verwerkt of gemotiveerd niet verwerkt voor het onderzoek in opdracht werd gegeven. Gedurende het onderzoek zijn ook individuele schippers benaderd door middel van de eerdergenoemde enquête. Ook is er in het onderzoek gebruik gemaakt van de 25 meldingen bij het Meldpunt Binnenvaart.’

Van Weylenberg belooft de binnenvaart met de brancheorganisaties in gesprek te blijven over de conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zullen komen en zal de branche blijven betrekken bij een eventueel vervolg. ‘Ook zal ik samen met de branche de eerste jaren van een verplichting blijven monitoren.’ (Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Valerie Kuypers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Europese havens stuwen containeroverslag

ESSEN De wereldwijde overslag van containers is in april van dit jaar gestegen. De Europese havens die zijn opgenomen in de North Range Index hadden hierin een belangrijk aandeel.

De containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) steeg in april 2,4 punten tot 127,1. Na een korte winterstop is de index voor de tweede keer op rij behoorlijk gestegen. In de Chinese havens veranderde de overslag niet ten opzichte van de voorgaande maand.

Herstel
De North Range Index, die informatie geeft over de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland, zoals de havens van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toename van de containeroverslag. In april steeg het aanzienlijk meer dan de algemene index van 116,9 naar 120,4. ‘Blijkbaar draagt ook de versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van infectie bij aan een verhoogde containeroverslag’, zegt RWI-econoom Torsten Schmidt. ‘De stijging van de North Range Index geeft aan dat ook de economische bedrijvigheid in de landen van het eurogebied zich herstelt van de terugval in het eerste kwartaal.’

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor maart 2021 is gebaseerd op de cijfers van de havens die ongeveer 72 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Film maakt drieluik over de kaaisjouwers compleet

NIJMEGEN Na het boek en het standbeeld op de Nijmeegse Waalkade, is binnenkort ook een film over de Nijmeegse kaaisjouwers te zien. Voor initiatiefnemer Frank Antonie van Alphen is hiermee zijn drieluik over deze hardwerkende en vaak vergeten arbeiders voltooid.

De film maakt volgens Frank Antonie zijn boek ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’ visueel en maakt herinneringen tastbaar. ‘Zo vertelt kaaisjouwerszoon Wim van Megen vol trots en geëmotioneerd over de herinneringen die hij heeft aan zijn vader (De Bult) Misschien maakt de film nog wel duidelijker hoe ongelofelijk hard de kaaisjouwers hebben gewerkt en hoeveel pijn het doet dat er op ze werd neergekeken.’

Niet ouder dan 50
Zo’n 20 tot 30 Nijmeegse kaaisjouwers deden hun zware werk in het interbellum, de tijd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het waren mannen uit de benedenstad, de plek van de allerarmsten, waar ook de hoeren, muzikanten en spiritusdrinkers woonden. Mannen als de Lange van Benthem, Rooie Jan, de Kluut, de Kiep, Sneetje, de Scheve Schoen, Dolle Graot en de Bult sjouwden in en uit scheepsruimen met zakken van 50 tot 80 kilo. Het werk was zo zwaar, dat de meesten niet ouder werden dan 50. Na de Tweede Wereldoorlog namen hijskranen het werk over en verdwenen de kaaisjouwers uit beeld.

Om de kaaisjouwers te eren onthulde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vorig jaar september op de Nijmeegse Waalkade het beeld De Kaaisjouwer. Kunstenaar Margriet Hovens maakte het als ode aan de mannen.

Film in coronatijd
Moiety Film van Anne van Riel en Sabine Eijkholt maakte de film naar het boek van Frank Antonie. Materiaal uit het boek werd aangevuld met historisch beeldmateriaal. De opnames begonnen in de zomer van vorig jaar. ‘We hebben gefilmd op het schip van de broer van Frank Antonie en op de plezierboot van Jos Geutjes’, vertelt Sabine. ‘Jos is telg van een van de twee laatste parlevinkers van Nijmegen. Ook was hij kapitein van de Nijmeegse Pannenkoekenboot.’ Ondanks corona gingen de opnames goed. ‘We hebben ons goed kunnen houden aan de coronaregels. Gelukkig waren we precies op tijd klaar. Omdat mensen inmiddels nog maar één persoon bezoek mogen ontvangen. Dat was erg lastig geworden.’

Aan de film werkten naast Frank Antonie van Alphen, Anne van Riel en Sabine Eijkholt, Jos Geutjes, Otto van Alphen, havenmeester Gerard Hendriks, Wim van Megen en cafébaas Gert de Graaf van café In De Blaauwe hand, het oudste café van Nijmegen sinds 1542 mee.

Te zien
De film Kaaisjouwers is op 9 februari vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De film wordt vervolgens ieder uur herhaald en is vanaf dan ook online te bekijken via de website van Omroep Gelderland.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

CoVadem bereikt mijlpaal van 250 metende schepen

AMSTERDAM Binnen twee jaar 250 aangesloten metende schepen, dat was het doel bij de start van CoVadem Services op 1 januari 2019. Half november werd die mijlpaal bereikt. Daarmee verzamelt het varend meetnet ruim voldoende gegevens voor betrouwbare informatie en voorspellingen over waterdieptes op de Rijn en Waal. Er wordt nu ook gewerkt om de bodem van andere rivieren in kaart te brengen.

CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. Het brengt actuele waterdiepten in kaart door de gegevens van diepte- en beladingsmeters van aangesloten schepen te verrijken met slimme big data-technieken. Met die informatie weet een schipper exact wat de waterdiepte is rondom het schip en over het gehele traject naar zijn bestemming.

Veel data dankzij veel schepen
Een van de opgaven voor CoVadem was voldoende schepen te vinden voor het varende meetnet. Voor betrouwbare informatie van de rivierbodem was het nodig om veel data te verzamelen. Daarvoor zochten de oprichters 250 metende schepen. Het streven was dat aantal voor 1 januari 2021 te bereiken. Half november werd dat doel gehaald. Inclusief de niet-metende schepen, maken ruim 300 schippers nu gebruik van de waterdieptegegevens in hun Inland ECDIS viewer.

Onder de deelnemers zijn vele particuliere binnenvaartondernemers, maar ook rederijen als HGK, Chemgas, Bosman Container Shipping, Dubbelman, Somtrans, Danser en Interstream Barging. Ook partijen als Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam rustten een deel van hun vaartuigen uit met de CoVadem Box, die de gemeten waterdieptes aan boord registreert en doorstuurt voor analyse en verwerking.

Abonnement
Scheepseigenaren hoeven zelf geen grote investering te doen. CoVadem werkt op basis van een abonnement. Er zijn ook geen ingewikkelde of kostbare installaties nodig. Het concept benut gegevens en technieken die in feite al voorhanden zijn, maar tot voor kort alleen per individueel schip gebruikt werden: de metingen van de dieptemeter. Alle meetgegevens van de honderden schepen in het varende meetnet worden voortdurend verzameld en gecombineerd. Zo profiteren klanten van de – anoniem verzonden – gegevens van de schepen die voor hen varen.

De informatie over de waterdieptes maakt het mogelijk om veiliger en zuiniger te varen. De accurate prognoses stellen schippers ook in staat om beter in te schatten wat de optimale diepgang is en ze kunnen dus bijvoorbeeld meer lading meenemen.

CoVadem Smart Navigation
Vanaf het begin waren de gegevens al beschikbaar via het persoonlijke online Smart Dashboard. Sinds eind oktober is er voor de Rijn en Waal ook een waterdieptekaart in de Inland ECDIS-viewers van Periskal en Tresco. Met deze CoVadem Smart Navigation-module krijgen schippers de real time-informatie over waterdiepten in hun stuurhuis: geïntegreerd in de elektronische vaarkaart.

Ze ontvangen dagelijks een update van de dieptedata, gebaseerd op de metingen van de schepen die voor hen uit varen. De verwerking in de elektronische vaarkaart gebeurt automatisch. De dieptekaart van CoVadem is naadloos geïntegreerd in de Inland ECDIS-viewers. Net als de andere lagen. In één blik zie je tijdens het varen alle gewenste informatie.

Coöperatieve vaardieptemetingen
CoVadem is er voor en door de binnenvaart. De naam is afkomstig van ‘coöperatieve vaardieptemetingen’. Na jaren van onderzoek naar zo’n collectief opgezet systeem, mede met steun van Rijkswaterstaat, MARIN, Deltares, Bureau Telematica binnenvaart, Autena Marine, overheden en binnenvaartbedrijven, bleek voor de verwezenlijking van de visie een zelfstandig bedrijf nodig.

Meeuwis van Wirdum, Henk van Laar en Desiré Savelkoul, durfden die uitdaging aan en richtten medio 2018 CoVadem Services op. Zij pasten het concept aan om het op de markt te kunnen brengen, maar nog steeds vanuit de coöperatieve gedachte.

Voor iedereen
De waterdieptegegevens van CoVadem zijn beschikbaar voor de hele binnenvaart. Ook voor vaartuigen zonder dieptemeter. Metende schepen krijgen korting op het abonnement. Alle schippers kunnen gebruikmaken van het dashboard of de waterdieptekaart in hun Inland ECDIS-vierwer. Smart Navigation is nu al beschikbaar op de Waal en de Rijn, tussen Rotterdam en Bazel. Het vaargebied wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere rivieren.

Kijk voor informatie en de tarieven op www.covadem.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Kaaisjouwer staat op de Nijmeegse Waalkade

NIJMEGEN Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft vrijdag 4 september op de Nijmeegse Waalkade het beeld van de kaaisjouwer onthuld. Kunstenaar Margriet Hovens maakte het drie meter hoge beeld dat een ode is aan de mannen die de lading op de Nijmeegse Waalkade uit de schepen laadden en losten. Vrijdag werd ook een begin gemaakt met een documentaire over de kaaisjouwers.

De Nijmeegse verhalenschrijver en schipperszoon Frank Antonie van Alphen nam het initiatief om te komen tot het kunstwerk. Stichting de Nijmeegse Kaaisjouwer zamelde bij bedrijven meer dan 100.000 euro in om het beeld tot stand te brengen. Het beeld dat tegenover Museum De Bastei op de kade in de Lindenberghaven staat, moest volgens het comité van aanbeveling en de medefinanciers Irene van Dongen en Wilie Verberck bijdragen aan de rehabilitatie van een van de zwaarste beroepen en aan het cultureel erfgoed voor de stad Nijmegen.

Tot 80 kilo
De 20 tot 30 Nijmeegse kaaisjouwers laadden en losten in het interbellum, de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de schepen aan de Waalkade. Het waren mannen uit de benedenstad, de plek van de allerarmsten waar de nietsnutten, de verarmde welgestelden, de noeste arbeiders, de hoeren, muzikanten, spiritusdrinkers en dus ook de kaaisjouwers in alle armoede huisden. Mannen als de Lange van Benthem, Rooie Jan, de Kluut, de Kiep, Sneetje, de Scheve Schoen en Dolle Graot sjouwden met zakken van 50 tot 80 kilo. Na het werk strompelden de mannen terug naar huis. De vrouwen verzorgden daar met speciale vetkaarsjes of groene zeep hun stuk gedragen ruggen en bovenbenen. Een flinke borrel moest ervoor zorgen dat nog niet werd gedacht aan de dag van morgen.

Sloddervos
Het ergste werk voor de kaaisjouwers was het lossen van schepen met cement of slakkenmeel. Deze stoffige lading veroorzaakte pijnlijke oogleden en het stof koekte door het zweet vast in de lichaamsharen. Het was zo’n zwaar werk dat ze niet ouder werden dan een jaartje of vijftig.

Het werk van de kaaisjouwers verdween uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer hijskranen namen het werk over en de kaaisjouwers verdwenen langzaamaan uit beeld. Kaaisjouwers konden alleen maar tillen, en de techniek had ze werkloos gemaakt.
Overigens wordt het echte Nijmeegse woord kaaisjouwer nog steeds gebruikt in de Benedenstad. Nu voor iemand die eruit ziet als een sloddervos.

Beeld, boek en film
Frank Antonie van Alphen dook eerder al in het verhaal van de arme kaaisjouwers en schreef er een boek over. Ook geeft hij in Nijmegen stadswandelingen langs de kade en de Oude Haven, door de Benedenstad, waarin de geschiedenis van de Nijmeegse benedenstad en de Waalkade aan de orde komen. Hij vertelt dan tevens over het leven van de kaaisjouwers en hun barre leefomstandigheden. Zijn idee voor een documentaire is inmiddels ook van de grond gekomen. De opnamen zijn vrijdag 4 september begonnen. Begin volgend jaar moet de film gereed zijn.

Het boek ‘De kaaisjouwers een hard leven aan de Waal’ is uitgegeven door de Stadse Wal, email: redactie@destadsewal.nl en is verkrijgbaar in de Nijmeegse boekhandel. (Foto’s Desiré Savelkoul)