Tagarchief: beurzen en congressen

Binnenvaart in discussie over de toekomst

AMSTERDAM De binnenvaart is vorige week tijdens het tweedaagse congres van Koninklijke BLN-Schuttevaer met elkaar in gesprek gegaan over de kansen en bedreigingen in de toekomst. Het congres ‘Be a part of Smart’ stond volgens de branchevereniging voor de binnenvaart ‘bol van vergezichten op gebied van vervoer, infrastructuur een duurzaamheid’.

Het was de eerste keer dat het congres van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer en de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer werden gecombineerd. Onder leiding van Joris Cornelissen (RWS, Smart Shipping), Benny Nieswaag (RWS, Smart Infrastructure) en Meeuwis van Wirdum van Marin (Smart Sustainability) gingen de 150 aanwezigen met elkaar in discussie. Hieruit bleek dat de verschillende doelgroepen ieder hun eigen kijk op verschillende thema’s hadden.

Robot
Het congres werd afgetrapt door een levensechte robot die onder begeleiding van futuristische muziek de zaal inreed en, na het demonstreren van zijn soepele dansmoves, de aanwezigen op het hart drukte dat het van belang is om aan de voorkant van de toekomstontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. ‘Nu niet meedoen en later tot de ontdekking komen dat je de boot hebt gemist is geen optie. Daarom mogen jullie trots zijn dat jullie ‘A part of Smart’ zijn vandaag.’

Voor de sessie over Smart Shipping trok Cornelissen veel parallellen met Truck Platooning in het wegvervoer. In de stellingen die daarna door de aanwezigen werden bediscussieerd kwam naar voren dat de binnenvaartsector Truck Platooning volgt, maar dat de binnenvaart uit zou moeten gaan van eigen kracht. Kortom, (semi-)autonoom varen zou geen reactie op truck platooning moeten zijn, maar zou moeten ontstaan uit een intrinsieke behoefte uit de sector. Aanwezigen drukten mogelijke voordelen van (semi-) autonoom varen uit in termen van personeelskosten en efficiëntere logistiek. Wel viel op dat het gegeven van volledig autonoom varen voor veel aanwezigen nog een relatief abstract begrip is.

Smart Sustainability
De tweede dag lag de nadruk van het programma op duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart Sustainability’ vertelde Meeuwis van Wirdum van MARIN meer over het project Covadem en technieken die beschikbaar zijn om efficiënter en duurzamer te varen. Dat de sector hiervoor open staat en bereid is initiatief te nemen bleek toen op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen in het verminderen van uitstoot bijna unaniem werd gekozen voor de vervoerder. Wel werd benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor vergroening bij de hele keten ligt, dus ook bij de verlader en de logistiek dienstverlener.

Voorzitter van de commissie vergroening en duurzaamheid, Jan van Belzen, lichtte na de bijdrage van Van Wirdum een tipje van de sluier op van de resultaten van de enquête die onder de leden is uitgezet. Inmiddels hebben 307 respondenten deelgenomen. Een grote meerderheid van hen vindt dat BLN-Schuttevaer zich actief met vergroening moet bezighouden. De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien op de middellange termijn de motor te moeten vervangen. Ook werd aangegeven welke technologieën men als meest kansrijk ziet.

Wisseltrofee
Traditiegetrouw werd ook de CBOB wisseltrofee uitgereikt. Deze eer viel dit jaar ten beurt aan Christiaan en Anna Bogaard van ms Terra Maris en werd namens hen in ontvangst genomen door Crhis Hovestadt. Iza Lindhout werd benoemd tot erelid van Koninklijke BLN-Schuttevaer. (Foto’s BLN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Binnenvaart op Hanzecongres

KAMPEN De provincie Overijssel houdt vrijdag 16 juni in Kampen het Hanzecongres. Het congres, waar water centraal staat, maakt onderdeel uit van de Hanzedagen. Ook de binnenvaart komt aan bod.

De centrale vraag bij de ‘route’ Transport over water op het congres is hoe je de haven van een Hanzestad weer kan laten groeien en bloeien. Hoofdspreker is dr. Bart Kuipers, hoogleraar haveneconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen zoals het belang van binnenhavens en de toegevoegde waarde van havens voor de steden. Kuipers laat zien dat binnenhavens vandaag de dag aanjagers zijn van de circulaire economie. Geavanceerde biobased technologieën en expertise in recycling leiden tot een goede concurrentiepositie.

Strategisch
Directeur Jeroen van den Ende van Port of Zwolle vertelt op het congres over de IJssel-Vechtdelta. Volgens de directeur ligt het gebied op een strategische locatie tussen de grote zeehavens in het westen en het kansrijke achterland in het oosten. Elke dag doen ook zo’n 200 bedrijven zaken vanuit het havengebied. Onderdeel van Port of Zwolle is de Zuiderzeehaven in Kampen. Directeur Monique Middendorp laat zien hoe deze haven zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
’s Middags gaan de congresbezoekers die hebben gekozen voor de route Transport over water het water op om de Zuiderzeehaven te bezoeken.

Het Hanzecongres wordt vrijdag 16 juni gehouden in de Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 in Kampen. De inloop van 8.30 tot 9.30 uur. Aanmelden voor het congres kan op de website.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritime Industry 2017 groter dan ooit

GORINCHEM De beurs Maritime Industry heeft bijna 14.000 bezoekers getrokken. Zij konden op 9, 10 en 11 mei langs 507 exposanten in de Evenementenhal Gorinchem lopen. ‘Maritime Industry 2017 was groter en vollediger dan ooit te voren’, zegt Babette Fokkens dan ook namens de organisatie.

Drie dagen lang was Evenementenhal Gorinchem het centrum van de complete maritieme sector in het hart van de Nederlandse waterregio. Het centrale thema van dit jaar was ‘duurzaamheid & innovatie’. Een innovatiestraat en –route maakten onderdeel uit van het beursconcept. Deze straat en route vormden voor bezoekers de rode draad om alle noviteiten ontwikkelingen in de sector te bekijken. De nieuwste ontwikkelingen in de branche kwamen ook aan bod in diverse kennissessies, zoals het Blue Road Congres en het ideecafé Think Smart.

InnovationQuarter
Studenten en young professionals hebben tijdens Maritime Industry de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan met verschillende bedrijven tijdens het Career Event om zo de maritieme sector beter te leren kennen. “Tijdens de volgende editie in 2018 proberen we dit concept nog grootster terug te laten komen op de beursvloer”, zegt Fokkens.

Verder reageerden bezoekers positief over de Deutsche Strasse in Gorinchem. Verschillende Duitse exposanten bundelden dit jaar de krachten en hebben bezoekers inzicht en kennis gegeven over de belangrijke rol die Duitsland speelt in de maritieme sector.
Ook over de dagelijkse Binnenvaart Business (beurs)Borrel waren de reacties positief.  Deze borrel was gezamenlijk georganiseerd door De Stroming Media en Evenementenhal. Tijdens deze borrel werd genetwerkt en zaken gedaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Rebook systeem
In de zomer van 2016 is Evenementenhal overgenomen door Artexis Easyfairs, deinternationale organisator van vakbeurzen en tevens beheerder van expohallen en congresgebouwen. Tijdens deze editie van Maritime Industry kwamen de twee werelden van Easyfairs en Evenementenhal samen door de introductie van het rebook systeem van Easyfairs. Deze werd voor het eerst toegepast op een beurs van Evenementenhal. De primeur voor Maritime Industry leverde meteen 238 exposanten op die zich tijdens de beurs direct hebben ingeschreven voor de volgende editie op 29, 30 en 31 mei 2018.

Aqualink ‘vlogte’ op Maritime Industry:

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook
 

Aqualink ‘vlogt’ op Maritime Industry

GORINCHEM Waar dromen ondernemers van, waar zijn ze trots op en wanneer zijn ze tevreden? Aqualink vroeg het vorige week op de beurs Maritime Industry aan de standhouders. De standhouders vertellen verder wat ze verwachtten van de beurs en waarom ze lid zijn van Aqualink.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritime Industry is helemaal uitverkocht

GORINCHEM De beurs Maritime Industry die over ruim een week opent in Evenementenhal Gorinchem, is helemaal uitverkocht. In de twee beurshallen staan op 9, 10 en 11 mei meer dan 500 exposanten.

Naast een innovatiestraat en –route, een Career Event en een Blue Road Congres is er een ideecafé Think Smart met aandacht voor de technologie die de maritieme wereld transformeert. Think Smart wordt georganiseerd door InnovationQuarter en maakt onderdeel uit van het programma Maritime Delta. Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Het ideecafé Think Smart vindt op dinsdagmiddag 9 mei plaats vanaf 13.45 uur in het kennistheater op de beursvloer.

Borrel
Ook houden De Stroming Media en Evenementenhal op alle dagen een Binnenvaart Business (beurs) Borrel. De borrel is van 17.00 tot 21.00 uur en is voor iedere bezoeker kosteloos bij te wonen. Tijdens deze borrel is er de mogelijkheid tot netwerken in combinatie met een hapje en een drankje.

Om duurzaamheid en internationale samenwerking in de maritieme sector te bevorderen is het Europese consortium CLINCH in het leven geroepen. In dit consortium zitten belangrijke branchepartijen. Tijdens Maritime Industry 2017 informeren zij de sector over innovaties en oplossingen voor een schone en duurzame binnenvaart.

Daten
Evenementenhal heeft haar eigen Evenementenhal App uitgebreid met een Match & Meet functie. Deze functie is te gebruiken door exposanten en bezoekers van Maritime Industry 2017. Match & Meet zorgt ervoor dat exposanten razendsnel relevante leads ontmoeten. ‘Zie het als een zakelijke Tinder’, legt Babette Fokkens namens Evenementenhal uit. ‘De bezoeker van de beurs geeft aan interesse te hebben in een exposant. De exposant krijgt hier een melding van. Is hij of zij ook geïnteresseerd, dan volgt er een match en is het mogelijk om de volgende stap te zetten. Zo is contact snel gemaakt.’

Openingstijden
Maritime Industry vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is op deze dagen te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen gratis hun e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/maritime-go. Parkeren is bij Evenementenhal Gorinchem gratis.

Ook Aqualink staat op Maritime Industry. Neem een kijkje en ervaar wat de bedrijven voor u kunnen betekenen.

‘Innovatiestraat’ op Maritime Industry

GORINCHEM Innovatie is over een maand een van de speerpunten van de maritieme beurs Maritime Industry in Gorinchem. Innovatieve producten en oplossingen krijgen daarom dit jaar een podium in een speciale Innovatiestraat.

In totaal zijn 25 bedrijven vertegenwoordigd in de Innovatiestraat. Een van de ‘bewoners’ is MARIN. ‘Wij willen allereerst met de ondernemer in gesprek over waar zij verbeteringen zien en wat zij aan ontwikkelingen zien’, legt Wytze de Boer uit namens MARIN. ‘Wij zijn onder meer betrokken bij verschillende initiatieven over autonoom varen, daar gaan wij ook graag over in gesprek. En op de stand hebben we informatie over de resultaten uit het project ‘Binnenvaart 5 keer beter!’. Ook werken we aan een manoeuvreermodel voor de binnenvaart om snel het manoeuvreergedrag van een schip, koppelverband of duwstel te kunnen stimuleren.’

Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform heeft ook een plekje gevonden in de Innovatiestraat. Het platform bekijkt samen met ondernemers in de binnenvaart of LNG een interessante alternatieve brandstof is. Hiervoor heeft het Nationaal LNG Platform samen met partners een LNG QuickScan ontwikkeld voor de binnenvaart. ‘Tijdens Maritime Industry kunnen belangstellenden deze QuickScan samen met experts van het Nationaal LNG Platform gratis doorlopen’, aldus Martin Quispel van Nationaal LNG Platform. ‘De experts vertellen dan meer over de mogelijkheden van LNG voor nieuwe, maar ook voor bestaande schepen (retrofit). Ook wordt actuele informatie gegeven over subsidiemogelijkheden.’

Innovatieroute
Innovatie wordt ook onder de aandacht gebracht door het Expertise- en InnovatieCemtrum Binnenvaart (EICB). Zo zetten zij voor het tweede jaar een innovatieroute op en wordt een 30 meter lange interactieve innovatiewand getoond. Deze wand voorziet bezoekers van informatie over het EICB Lab. De interactieve wand vormt een onderdeel van de innovatiestraat.
Innovatie krijgt ook de volle aandacht tijdens het ‘Blue Road Congres’. Dit initiatief wordt georganiseerd door EICB, BVB, CBRB, Bureau Telematica en BLN Schuttevaer.

Career Event
Een primeur op Maritime Industry is het Career Event. Dit event is speciaal voor studenten en young professionals. Het doel is om hen te enthousiasmeren voor de maritieme sector, het onder de aandacht brengen van vacatures en het adviseren van starters. In diverse speeddates komen bedrijven in contact met nieuw (jong) talent.

Maritime Industry 2017
Maritime Industry vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is op deze dagen te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen gratis hun e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/maritime-go. Parkeren is bij Evenementenhal Gorinchem gratis.

Ook Aqualink is te vinden op Maritime Industry. De aangesloten bedrijven vertellen u graag wat ze voor u kunnen betekenen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritime Industry op koers voor grootste editie

GORINCHEM Maritime Industry 2017 kan wel eens de grootste editie ooit worden. De inschrijvingen blijven volgens de organisatie binnenstromen. Ook Aqualink is als dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland aanwezig op de beurs.

‘We zijn hard op weg om de recordeditie van 2016 te overtreffen’, zegt Babette Fokkens van Evenementenhal Gorinchem. De editie van vorig jaar telde 487 exposanten en ruim 14.000 bezoekers. Met de uitbreiding van de beursvloer naar hal 2 is er tijdens de komende editie nog meer ruimte voor brancheprofessionals uit de maritieme sector. Ook de extra beleving die tijdens de 2016-editie is toegevoegd aan de beurs werd als zeer succesvol ervaren door zowel bezoekers als exposanten. Deze trend wordt dan ook doorgezet tijdens de 2017-editie. Dat komt onder meer tot uiting in de binnentuin met vijver. Ook dit jaar wordt dit gedeelte betrokken bij Maritime Industry met de varende miniatuur boten van 4Com.

Nieuwe beurshal
Door de grote vraag vanuit de markt heeft de organisatie voor Maritime Industry 2017 een tweede hal gecreëerd op de eerste verdieping. Naast extra standruimte staat deze verdieping in het teken van een innovatiestraat en een Deutsche Strasse. ‘Al een aantal jaar verwelkomen wij belangrijke Duitse maritieme bedrijven op de beursvloer’, zegt Fokkens. ‘Dit jaar bundelen zij de krachten en geven zij inzicht en kennis over de belangrijke rol die Duitsland speelt in de maritieme sector.’

Afgelopen editie zette de organisatie voor het eerst een innovatieroute op in samenwerking met het EICB. Deze samenwerking is niet alleen gecontinueerd, maar ook uitgebreid. Aankomende editie wordt er voor het eerst een ‘Blue Road Congres’ georganiseerd met inhoudelijke kennissessies in samenwerking met EICB, BVB, CBRB, Bureau Telematica en BLN Schuttevaer. Het centrale thema is ‘duurzaamheid & innovatie’.

Meer informatie
Maritime Industry 2017 vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. Meer informatie is te krijgen via Babette Fokkens (tel.: 0183-680651, e-mail: babettefokkens@evenementenhal.nl) of www.evenementenhal.nl/maritime.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Organisator Maritime Industry in Belgische handen

BRUSSEL De Brusselse organisator van beurzen en beheerder van expohallen en congresgebouwen Artexis Easyfairs, heeft het Nederlandse Evenementenhal overgenomen. Evenementenhal organiseert onder meer de maritieme vakbeurs Maritime Industry.

In 2015 trok Evenementenhal 10.000 exposanten en 600.000 bezoekers met evenementen in Hardenberg, Gorinchemen Venray en het Duitse Bad Salzuflen. Het bedrijf organiseert 78 evenementen, hoofdzakelijk B2B-vakbeurzen. Evenementenhal was in handen van H2 Equity Partners Fund, ABN Amro Participaties en twee minderheidsaandeelhouders. Met de overname komt het portfolio van Artexis Easyfairs op elf locaties (240.000 m²) en meer dan 200 evenementen.

Eric_Everard_Credits_DavidPlaskopie‘Goed bij elkaar passen’
‘Evenementenhal sluit perfect aan op onze bestaande activiteiten’, vindt CEO en oprichter Eric Everard van Artexis Easyfairs. ‘Ten eerste is Evenementenhal een van de marktleiders in zijn sector in Nederland en Artexis Easyfairs heeft al een uitstekende reputatie en een sterke aanwezigheid in de Benelux. Ten tweede zijn de events van Evenementenhal gebaseerd op een uiterst succesvol all-in concept. Deze overname leidt ons naar een nieuw niveau, waardoor we onze zichtbaarheid op de markt kunnen vergroten en ons kunnen profileren als een van de wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector van de beurzen, meetings en evenementen.’
Ook directeur Angelique Klar van Evenementenhal vindt beide bedrijven goed bij elkaar passen. ‘Ik zie ernaar uit om in samenwerking met Eric’s team onze activiteiten uit te breiden.’
Na de overname heeft Artexis Easyfairs meer dan 700 medewerkers in dienst. Deze zorgen samen voor een omzet van 167 miljoen euro.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritime Industry trekt 14.117 bezoekers

GORINCHEM De beurs Maritime Industry die vorige week in Evenementenhal Gorinchem werd gehouden heeft in totaal 14.117 bezoekers getrokken. Dat is vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Ook Aqualink was op de beurs aanwezig.

‘Maritime Industry was voor ons een succes, omdat we veel positieve feedback hebben gehad van zowel exposanten als bezoekers’, zegt Esther Rodenburg namens Evenementenhal. ‘Daarnaast werd de interactie dit jaar nog meer gestimuleerd door de maritieme beleving in de binnentuin, de innovatieroute in samenwerking met de innovatie lab partners van het EICB en de groter opgezette beursvloer. We kijken nu al uit naar de editie in 2017.’

Bunkerligplaats
Exposanten keken aan het eind van de derde beursdag met veel tevredenheid terug op het evenement.  ‘Dit is een goeie plek om klanten uit de beroepsvaart te treffen’, vond TVM Verzekeringen.
Naast veel netwerken met (nieuwe) klanten, stond de beursvloer in Gorinchem ook bekend als de plek waar handel wordt gedreven. Zo ook voor De Bunkerpartners, dat zijn zes onafhankelijke oliehandelaren met zes locatiepunten die in Nederland een bunkernetwerk vormen. Zij konden op de tweede beursdag het glas heffen. ‘De vaste ligplaats van bunkerpartner SBH Heijmen in Rotterdam 1e Eemhaven is een feit. Met dank aan gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam’, aldus de trotse exposant.

Cat op afstand
Pon Power en Caterpillar waren net als de vorige edities ook dit jaar aanwezig op Maritime Industry. Ook voor hen was de mogelijkheid tot netwerken belangrijk, evenals het onder de aandacht brengen en lanceren van nieuwe diensten en producten. ‘Wij zijn per 1 september 2016 de eerste Caterpillar Power-dealer wereldwijd die een nieuw systeem om te monitoren op afstand aanbiedt: Cat Product Link. Wij zien namelijk grote kansen voor de maritieme sector om met het genereren en gebruiken van Big Data efficiënter te opereren.’

In 2017 vindt Maritime Industry plaats op 9, 10 en 11 mei. Inschrijven kan online via www.evenementenhal.nl/maritime.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Bezoek Aqualink op Maritime Industry

NIJMEGEN Aqualink staat van 24 tot en met 26 mei 2016 op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem. U kunt op de stand van Aqualink kennis maken met dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Aqualink is aan het professionaliseren. Onderdeel hiervan is de vernieuwde website die vanaf 1 januari te bewonderen is en de maandelijkse nieuwsbrief aan leden. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief die één keer in de drie maanden verschijnt.

Leden aan het woord
Op de vernieuwde website komen ook leden van Aqualink aan het woord. Zo vertelt binnenvaartadvocaat mr. Bob van Treijen onder meer over een 72-jarige schipper die zijn vaartijdenboek niet goed invulde en een boete kreeg ter hoogte van een maandloon. Eric Visschers van duik- en bergingsbedrijf Visschers vertelt over de kleine en grote klussen die hij de afgelopen 25 jaar in binnen- en buitenland mocht doen. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij hebben het wel gedaan’, vertelt Visschers.

Maritime Industry
Op Maritime Industry staan meer dan 500 exposanten. De beurs voor  binnenvaart, zeevaart en visserij trekt ieder jaar ruim 15.000 bezoekers en wordt gehouden op 24, 25 en 26 mei in de Evenementenhal Gorinchem.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.