Geleidelijk ontgassingsverbod vanaf oktober 2024

Zwitserland heeft de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) geratificeerd. De neerlegging van de ratificatieoorkonde, de zesde en laatste, is een belangrijke mijlpaal om het milieu nog beter te beschermen en de lucht schoon te houden.

De nieuwe regelgeving, die procedures bevat om de genoemde gasvormige restanten in te zamelen en te verwerken, is nu in alle zes verdragsluitende staten van het CDNI aangenomen en geratificeerd.
De wijziging zal van kracht worden op 1 oktober 2024. Deze wijziging maakt het mogelijk het ventileren naar de buitenlucht van binnenvaartschepen in het toepassingsgebied van het CDNI te verbieden. Het gaat hierbij om het ventileren van de tanks naar de buitenlucht waarbij schadelijke stoffen uit de scheepstanks vrijkomen in de atmosfeer.

Dit verbod op het ventileren naar de buitenlucht zal geleidelijk worden ingevoerd, zodat de hiervoor vereiste infrastructuur kan worden gebouwd en er logistieke oplossingen kunnen worden ingevoerd. In de eerste fase, die in werking treedt op 1 oktober 2024, gaat het verbod op ventileren naar de buitenlucht gelden voor de meest schadelijke stoffen (benzeen, benzine, aardoliedistillaten en mengsels met meer dan 10% ethanol). In de tweede en derde fase wordt het verbod uitgebreid tot andere stoffen.

Meer informatie over de nieuwe bepalingen met betrekking tot de ontgassingen/ventilatie naar de buitenlucht is hier te vinden.  (Foto Secretariaat van het CDNI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.