Tag archieven: innovatie

Subsidie voor innovatieve MKB’ers

DEN HAAG Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Onderdelen van de subsidieregeling zijn kennisvouchers, innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, zowel klein als groot.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt later bekend hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien. Hetzelfde geldt voor hoeveel subsidie er per onderdeel wordt vergeven. De publicatie van de MIT-regeling staat gepland voor half maart. Uit de MIT-regeling van vorig jaar bleek dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is van MKB’ers waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Onderdelen
– Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– Bij de innovatieadviesprojecten kan en MKB’er innovatieadvies inwinnen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– De haalbaarheidsprojecten brengen de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– In het geval van R&D-samenwerking gaat het om samen met minstens één andere MKB’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Openstelling: 5 juli tot en met 1 september 2016.

Vragen
Binnenkort update RVO de informatie over de MIT-regeling op de website met informatie over de MIT in 2016. Daar is dan ook de nieuwe MIT-loketwijzer operationeel. Hiermee kan een ondernemer bepalen waar hij zijn aanvraag moet indienen, in de regio of het landelijke vangnet. Meer informatie op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Geld voor innovatiemakelaars maritiem mkb

ROTTERDAM – Het maritiem midden en klein bedrijf kan 50% van de kosten van een innovatiemakelaar vergoed krijgen tot een maximum van 10.000 euro. Het Topconsortium Kennis en Innovatie Maritiem (TKI Maritiem) stelt daarvoor per direct geld beschikbaar. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst.

De makelaars kunnen volgens Nederland Maritiem Land erg handig zijn om te ondersteunen in zaken waar u als mkb-er hulp kunt gebruiken omdat dit niet uw specialiteit is. ‘De innovatiemakelaar kan op diverse manieren worden ingezet en kan juist dat kleine zetje extra geven waar u zelf niet aan hebt gedacht of niet de juiste expertise voor heeft om uw innovatie (nog beter) te ontwikkelen of in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het rondkrijgen van de businesscase, samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen of het stroomlijnen van het innovatieproces.’

Beoordeling
De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda:

1. Winnen op zee
2. Schone schepen
3. Slim en veilig varen
4. Efficiënte infrastructuur

Het beoordelen van en onderhandelen over de offerte van de innovatiemakelaar is een taak van de mkb-er, immers betaalt deze zelf 50% van de kosten. Het TKI Maritiem beoordeelt de offerte enkel op marktconformiteit. Verder worden de werkzaamheden beoordeeld op aansluiting bij de innovatiethema’s van het TKI Maritiem en wordt de innovatiemakelaar beoordeeld volgens de criteria.

Omdat u misschien niet direct een geschikte innovatiemakelaar voor uw opdracht kent, heeft het TKI Maritiem enkele makelaars geselecteerd. Deze makelaars hebben ieder hun eigen specialisme en zijn uiteraard bekend in en met de sector. Hieronder vindt u de geselecteerde makelaars:
1.    Schipco Consultancy
2.    Martin Weissmann – Innovatielink
3.    Sanne de Vleeschhouwer – Netherlands Maritime Technology
4.    Marcel Klop – Newmeans
5.    Koers & Vaart

Heeft u contact met iemand die u graag als innovatiemakelaar zou willen inhuren? Dat kan ook. Uit de genoemde doelstellingen volgen een aantal competenties (criteria) waaraan de innovatiemakelaars dienen te voldoen. Verschillende innovatiemakelaars hebben hun eigen expertisegebied binnen de genoemde doelstellingen. Een goede, gespecialiseerde, innovatiemakelaar kan dan ook niet overal voor worden ingezet. Het is aan de betrefffende mkb-er om de juiste innovatiemakelaar voor zijn casus te vinden.

Meer informatie is te vinden op de website van Nederland Maritiem Land.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

MARIN rekent romp nieuw schip door

WAGENINGEN – Vijf binnenvaartondernemers kunnen de romp van hun nieuw te bouwen schip voor 4.000 euro vooraf door laten rekenen en optimaliseren door het MARIN. Het optimaliseren van een scheepsontwerp zonder modelproeven kost volgens het MARIN normaal zo’n 15.000 euro.

MARIN presenteert het project onder de naam ‘Binnenvaart 5 keer beter!’ tijdens de beurs Shipping-Technics-Logistics in Kalkar. De kennis en ervaring die met de optimalisaties worden opgedaan, worden vervolgens gedeeld met de hele binnenvaartsector.

Complex samenspel
Volgens het MARIN blijft de druk op zowel de milieuperformance als op de bedrijfseconomische prestaties in de binnenvaart de komende jaren onverminderd hoog. Het optimaliseren van het onderwaterschip kan een besparing op de brandstof opleveren van rond de 10%. ‘Het ligt daarom ook voor de hand om bij alle investeringen die nodig zijn om daaraan te voldoen, ook het optimaliseren van de romp onder de loep te nemen. Het complexe samenspel tussen een binnenvaartschip en de steeds veranderende rivier maakt dat het optimaliseren van een rompvorm meer is dan fingerspitzengefühl. Wij stellen de binnenvaart graag in staat dit te ervaren.’

Geïnteresseerden kunnen zich tot eind december 2016 melden. Aanvullende informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.marin.nl/binnenvaart5keerbeter.