Tag archieven: innovatie

Vijf miljoen voor duurzame scheepsbouw

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft deze week met meerderheid een motie aangenomen over de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de motie van de ChristenUnie wordt het ministerie van Economische Zaken opgedragen om in 2017 de SDS-regeling met een budget van vijf miljoen euro te realiseren.

tweedekamerDe SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van de uitstoot van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Schone technologie
Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology  (NMT) vindt de regeling cruciaal om een gelijk speelveld voor de maritieme industrie in Europa te kunnen behouden. Ook wordt daarmee de toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen gestimuleerd. ‘De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie, veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.’

Level playing field
NMT constateert dat zonder de regeling werven in andere Europese landen orders wegkopen met behulp van hun nationale regelingen voor innovatiesteun. ‘Een gelijk speelveld in Europa is voor de sector essentieel om speler te kunnen blijven in de uiterst competitieve internationale scheepsbouwmarkt. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector een steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken op unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Blik op de toekomst van scheepvaart en scheepsbouw

ROTTERDAM In het Maritiem Museum in Rotterdam is vanaf 1 oktober de nieuwe tentoonstelling Brainwaves te bekijken. In het museum worden vijf actuele Nederlandse maritieme innovaties getoond en de successen en de tegenslagen van het ontwikkelproces uiteengezet.

afmeren1De innovaties variëren van een opvouwbare container tot een systeem waarmee je met magneten kunt aanmeren. Onmisbare innovaties, maar allemaal liepen ze op een gegeven moment in het ontwikkelproces toch tegen uitdagingen aan, die te maken hebben met financiering, timing of bijvoorbeeld wetgeving. Dergelijke problemen laten zien dat het heel wat doorzettingsvermogen, creativiteit en ondernemerschap vereist om een innovatie uiteindelijk succesvol op de markt te kunnen brengen. Iets waar de bezoeker in deze tentoonstelling alles over leert. En wat voor innovaties gaat de toekomst ons brengen? Allerlei knappe koppen, creatieve breinen en visionairs lieten voor de tentoonstelling hun gedachten hierover gaan.

3D printen
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verwacht dat 3D printing de haven helemaal zal veranderen. ‘Het maakt innovatieve productie dicht bij huis mogelijk en dat heeft consequenties voor de maakindustrie én de containeroverslag.’

De tentoonstelling ‘Brainwaves, maritieme innovaties’ is te zien van 1 oktober 2016 t/m 24 september 2017.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Subsidie MKB voor ‘slimme en schone’ ideeën

ZWOLLE-ARNHEM De provincies Gelderland en Overijssel roepen MKB-ers in Oost-Nederland op om zich te melden met hun ‘slimme en schone’ ideeën. Ze kunnen dan subsidie krijgen uit het OP-Oost programma.

OP-Oost stimuleert tot 2020 projecten op het gebied van innovatie en de koolstofarme economie. Het MKB is hierbij een belangrijke doelgroep. Om de regionale economie in Oost-Nederland te stimuleren, stelt Europa hiervoor via OP-Oost in totaal 100 euro miljoen beschikbaar. Maar ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het programma. Zo investeren de komende jaren 372 MKB bedrijven en instellingen ruim 27 miljoen euro in Oost-Nederland. Europa, provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk leggen daar 33 miljoen euro aan subsidie bij.

Nog voldoende subsidie
Een voorbeeld van een gesubsidieerd project is de ontwikkeling van een lineaire motor door Tecnotion uit Almelo waarbij het gebruik van (schaars) neodymium magneten niet langer noodzakelijk is. Ook het ‘De-Icing’ van Euro-Chemicals uit Denekamp kreeg subsidie. Doel van dit project is het ontwikkelen van een anti-ijs coating die ijsvorming op installaties, leidingenwerk, vliegtuigvleugels, rails, etc. voorkomt.
De gedeputeerden Van Hijum (Overijssel) en Scheffer (Gelderland) laten weten dat er ook in 2016 nog voldoende subsidiemogelijkheden zijn bij het OP-Oost programma. ‘Met dit programma koppelen we de sterke kennispositie van Oost-Nederland aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken’, vertelt Van Hijum. ‘Het MKB is daarbij dé schakel om slimme en duurzame producten naar de markt te brengen. Zo maken we economische groei mogelijk waar alle inwoners van Overijssel en Gelderland van profiteren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Duurzame maritieme oplossingen gezocht

ROTTERDAM Netherlands Maritime Technology (NMT) is op zoek naar duurzame maritieme oplossingen. NMT wil tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober deze duurzame maritieme oplossingen presenteren aan de media, de overheid en de maritieme sector.

‘De scheepvaart heeft helaas nog geen groen imago, terwijl de Nederlandse maritieme technologie juist beschikt over een heel groot aantal duurzame producten en diensten om al de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken’, meldt NMT. ‘De dag van de Duurzaamheid is hét ideale moment om te laten zien dat de Nederlandse maritiem-technologische sector duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Emissiereductie, brandstofbesparing, recycling en robotisering zijn bijvoorbeeld interessante onderwerpen om mee naar buiten te treden. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een belangrijke rol.’
Een jury stelt uit de lijst een top 10 met uitblinkers op die extra onder de aandacht gebracht gaan worden.

Aanmelden
Deelname is heel eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Hiervoor vult u op www.sustainable-maritime-solutions.nl het Engelstalige formulier uw bedrijfsgegevens in, selecteert u de gewenste categorie, geeft u een korte omschrijving van de duurzame oplossing en voegt u enkele bijlagen toe (bijvoorbeeld een datasheet, foto of  filmpje). Als alle informatie voldoende duidelijk is, wordt uw oplossing gepubliceerd op www.sustainable-maritime-solutions.nl.
Aanmelden kan tot en met 8 juli 2016.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

2016 spannend jaar voor maritiem toeleverancier

ROTTERDAM Veel maritieme toeleveranciers kijken terug op een goed 2015, maar maken zich zorgen over 2016. De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg van 3,8 miljard euro in 2014 naar 4,2 miljard euro vorig jaar, een stijging van ruim 10% dus. Volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) moeten de toeleveranciers voor dit jaar rekening houden met lagere omzet en lagere personeelsaantallen.

Het totaal aantal maritieme toeleveranciers in Nederland wordt geschat op 670, waaronder zeer veel mkb-bedrijven. Aan de werkgelegenheidscijfers per eind 2015 is al te zien dat de markt een teruggang vertoont: eind 2015 werkten er 18.005 personen bij maritieme toeleveranciers in Nederland, tegen 18.080 het jaar ervoor. Het aantal inleenkrachten daalde ook, met ruim 25 procent tot 2.239, tegen 3.000 het jaar ervoor.

Investeren in de toekomst
Uit onderzoek uitgevoerd door Ecorys en NMT in de Maritime Delta (Zuid-Holland plus Werkendam) blijkt dat maritieme toeleveranciers sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 alle zeilen bij hebben moeten zetten om hun voortbestaan te verzekeren. Gezien de hoge concentratie van toeleveranciers in de genoemde regio mag aangenomen worden dat dit representatief is voor het landelijke beeld. Toeleveranciers hebben grote toe1investeringen gedaan in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Dat heeft resultaat gehad. Omzet en personeelsaantallen benaderen weer de getallen van de hoogconjunctuur voor de crisis. De verwachting is dat maritieme toeleveranciers ook de komende jaren op een gestaag niveau zullen blijven investeren, ondanks de teruglopende markt in de offshore en grote zeescheepsbouw. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de verwachting is dat investeringen een stukje lager liggen dan de afgelopen vijf jaar.

Innovatief vermogen
Het innovatievermogen van toeleveranciers is belangrijk voor hun marktpositie. Een belangrijke innovatietrend in 2015 was in de eerste plaats het steeds grotere belang van ICT en automatisering, zowel in de producten als in de productie. Daarnaast bleef vermindering van energieverbruik en emissies een belangrijk item. In de Maritime Delta is een omvangrijk project uitgevoerd op het gebied van 3D printing toepassingen in de maritieme sector, waarvoor NMT de basis heeft gelegd.
In Noord-Nederland is een start gemaakt met het interregionale project Marigreen, waarin vraagstukken over LNG als brandstof aangepakt worden. Aan dat project nemen circa 40 bedrijven deel. Daarnaast hebben veel individuele mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden van de MIT-regeling voor haalbaarheidsstudies.

Duurzaam inkoopbeleid
Een trend die zichtbaar is bij diverse toeleveranciers én opdrachtgevers is het duurzaam inkoopbeleid. Zowel opdrachtgevers als toeleveranciers zelf hechten steeds meer belang aan hoe verantwoord hun producten zijn. Dit gaat verder dan de eigen fabricage of logistiek. Er wordt hierbij ook gekeken naar waar grondstoffen of halffabricaten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd, ook wanneer deze producten uit het buitenland komen. Deze ketenbenadering van productie en producten is volgens NMT een positieve ontwikkeling.

Overige cijfers
Zeescheepsnieuwbouw – In totaal zijn er in 2015 63 zeegaande schepen opgeleverd (2014: 67). De orderintake betrof 64 schepen (2014: 99 schepen) met een waarde van €693 miljoen (2014: €1 miljard). De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2015 €1,3 miljard (2014: €1,2 miljard). Van deze waarde kwam 83% voor rekening van exportorders (2014: 80%). De omzet van de werven bedroeg €5,0 miljard (2014: €4,6 miljard).
Zeescheepsreparatie – De omzet bedroeg in 2015 €637 miljoen (2014: €558 miljoen).
Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen – In 2015 werden er 111 schepen (2014: 108 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 128 schepen (2014: 108 schepen).
Superjachtbouw – In 2015 zijn 23 superjachten opgeleverd (2014: 16) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €649 miljoen) en 28 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2014: 22) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €1,5 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 72 superjachten (2014: 70 superjachten) met een waarde van ruim €4,2 miljard (2014: €4,1 miljard).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Honderd miljoen voor Gelderse maakindustrie

ARNHEM Gelderland moet de derde industrie van Nederland worden. Tot 2020 investeert de provincie 100 miljoen euro in een slimme en schone economie, die zorgt voor groei en banen.

Deze ambitie om op te klimmen van de vierde naar de derde plaats staat in het beleidskader economie van provincie Gelderland. ‘De Gelderse economie is al wereldtop, maar het kan en moet nog beter’, vertelt gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Vooral op het gebied van innovatie hebben we nog veel terrein te winnen. We willen werk maken van innovatie door bedrijven duurzaam te laten produceren, innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten en de rode loper uit te leggen voor ambitieuze bedrijven met de potentie om te groeien.’

Banenmotor
De maakindustrie is de banenmotor van de Gelderse economie. De 7500 industriële bedrijven in Gelderland leveren nu 13% van het regionaal inkomen en 11% van de werkgelegenheid. De indirecte effecten als aanjager van de dienstverlening zijn dubbel zo groot. Op dit moment werken er 110.000 mensen in de Gelderse industrie. Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in aanverwante sectoren.

Maar de maakindustrie verandert volgens de provincie ingrijpend door 3D printing en robotisering en digitalisering. ‘De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën zoals Big Data en The Internet of Things en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van schaarse grondstoffen.’

Personeelstekort
Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig op alle niveaus. Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de discrepenties op de arbeidsmarkt verkleinen. Een voorbeeld is ‘Werken en Leren met Energie’ in Nijmegen waarin technisch talent een opleiding combineert met een baan bij een energiebedrijf.

‘We staan aan de vooravond van een industriële renaissance’, vat Scheffer samen. ‘Steeds meer productie wordt teruggehaald naar Europa om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. De maakindustrie in Gelderland is van wereldniveau en het verschil in loonkosten wordt kleiner. We leggen de rode loper uit voor ambitieuze en innovatieve bedrijven met de potentie om te groeien. Met de universiteiten, de agrofoodsector en de maakindustrie heeft Gelderland alles in huis om werk te maken van innovatie. We hebben de kennis is huis, we kunnen het maken en we hebben de ruimte.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Supersnel internetten via de satelliet

NIJMEGEN Supersnel internetten op zee en de binnenwateren via de satelliet. Het kan binnenkort via de Ka-band van de Astra-2 satellieten. De Duitse fabrikant van satelliet volgsystemen EPAK levert de breedbanddienst van het Luxemburgse SES Techcom Services, het Nijmeegse Autena Marine biedt de dienst in Nederland aan.

De nieuwe breedbanddienst combineert transponders van de Astra 2E en de Astra 2G in de Ka-band en maakt gebruik van de Dsi9 antenne van Epak en de techniek van Gilat Satellite Networks. Hiermee wordt de dekking vergroot tot heel Europa inclusief de Noordzee, de Ierse Zee en de binnenwateren.
epak2De snelheden van de nieuwe breedbanddienst lopen tot maximaal 8 Mbit/s voor het downloaden en 2 Mbit/s voor het uploaden. Een datalimiet is er niet, wel is er een fair use policy en loopt de snelheid terug als veel data wordt verbruikt. Voor het goedkoopste pakket geldt een datalimiet van 5 gigabyte per maand.

‘Snel en betrouwbaar’
SES richt zich met het snellere internet op klanten die werkzaam zijn voor offshore windparken, bevoorradingsschepen voor de olie- en gasindustrie en binnenvaartondernemingen. ‘Een snelle internetverbinding wordt ook op zee steeds belangrijker’, vertelt commercieel directeur Nord Willems van SES. ‘En onze nieuwe dienst zorgt niet alleen daarvoor, maar doet dat ook nog eens voor een aantrekkelijke prijs per megabit.’ Directeur Jochen Gruener van EPAK is er van overtuigd dat zijn DSi9 de beschikbaarheid van het breedband internet te allen tijde garandeert. ‘Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden.’

SES biedt het nieuwe snelle internetten via de satelliet vanaf het tweede kwartaal aan. De prijzen lopen van 400 euro voor het goedkoopste pakket tot 2350 euro per maand voor het duurste en snelste pakket. Meer informatie is te vinden in de brochure van EPAK.

www.autena.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

 

KvK begint online bootcamps Smart Industry (+ video)

ARNHEM De Kamer van Koophandel (KvK) is deze week begonnen met de eerste online bootcamp over de mogelijkheden van Smart Industry. Ondernemers kunnen hier samen met collega-ondernemers, medewerkers, experts, partners en klanten nadenken over de mogelijkheden van Smart Industry.

Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Denk aan internet of things en de inzet van big data. Er ontstaan nieuwe productiemethoden en nieuwe businessmodellen en sectoren.

Live of later
In de vijf online bootcamps delen toonaangevende experts hun kennis. U kunt sparren met collega-ondernemers en ideeën en praktijkervaringen uitwisselen. De totale duur van de bootcamps is tien weken. Voor iedere stap heeft u twee weken de tijd. U neemt live deel en stelt direct uw vragen of kijk op een moment dat u beter uitkomt. Ter ondersteuning krijgt u informatie en hulpmiddelen. Ook kunt u uw resultaten en best practices delen.

Inmiddels is donderdag 3 maart de eerste bootcamp online gezet. Thema was ‘Wat denken en voelen uw klanten en partners? Waar liggen kansen?’
De overige vier bootcamps:
21 maart – Welke technologie- en digitaliseringsmogelijkheden zijn mogelijk?
4 april – Welke strategische opties zijn voor u het meest interessant?
18 april – Hoe ziet de Smart Industry roadmap er voor uw bedrijf uit?
2 mei – Uw eigen versnelling met Smart Industry

Aanmelden kan via de KvK of door te bellen met 088 – 585 22 25.

Bekijk de eerste online bootcamp Smart Industry (duurt ruim 54 minuten) van donderdag 3 maart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Uw innovatie in de MKB Innovatie Top 100

DEN HAAG Wilt u ook extra aandacht voor uw innovatie? Doe dan mee met de jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel (KvK).  De Top 100 is een innovatie-etalage en heeft als missie om de groei van MKB-bedrijven te stimuleren. Innovatie is daarbij één van de belangrijkste pijlers.

‘Innoveren is belangrijk voor het bestaansrecht van de organisatie.’ ‘Innoveren is je onderscheiden in de markt, zorgen dat je je concurrentie voorblijft.’ ‘Innoveren biedt nieuwe kansen.’ Het zijn zomaar wat uitspraken van ondernemers die eerder deelnamen aan de aan MKB Innovatie Top 100. Innovatie leverde de meeste ondernemers dan ook succes op. Het zorgde voor meer omzet (bij 85 procent), meer arbeidsplaatsen (bij 65 procent), meer winst (bij 68 procent) en zelfs voor internationale activiteiten (bij 58 procent). Bij veel ondernemers hebben hun klanten, toeleveranciers, de overheid en/of kennis- en onderwijsinstellingen aan dit succes bijgedragen.

Succesfactoren
‘Een duidelijk onderscheidend product (bij 24 procent) en meer dan voldoende marktkennis (bij 11 procent)’, zo antwoordden de ondernemers op de vraag wat de  succesfactoren voor de innovatie an sich waren. Daarbij was het van groot belang dat er klantgericht werd vernieuwd én dat de begrippen innovatie en vernieuwing waren verankerd in zowel de bedrijfsstrategie als de bedrijfscultuur (bij 23 procent).
Bij een klein aantal ondernemers kwam hun innovatie niet van de grond. Vaak bleek de financiering lastig te realiseren. Ook waren er te weinig afzetmogelijkheden, belemmerende wet- en regelgeving of onvoldoende marketing werden af en toe genoemd.

Inschrijven voor de MKB Innovatie Top 100.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Subsidie voor innovatieve MKB’ers

DEN HAAG Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Onderdelen van de subsidieregeling zijn kennisvouchers, innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, zowel klein als groot.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt later bekend hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien. Hetzelfde geldt voor hoeveel subsidie er per onderdeel wordt vergeven. De publicatie van de MIT-regeling staat gepland voor half maart. Uit de MIT-regeling van vorig jaar bleek dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is van MKB’ers waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Onderdelen
– Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– Bij de innovatieadviesprojecten kan en MKB’er innovatieadvies inwinnen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– De haalbaarheidsprojecten brengen de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
– In het geval van R&D-samenwerking gaat het om samen met minstens één andere MKB’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Openstelling: 5 juli tot en met 1 september 2016.

Vragen
Binnenkort update RVO de informatie over de MIT-regeling op de website met informatie over de MIT in 2016. Daar is dan ook de nieuwe MIT-loketwijzer operationeel. Hiermee kan een ondernemer bepalen waar hij zijn aanvraag moet indienen, in de regio of het landelijke vangnet. Meer informatie op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.