Tagarchief: ICT

Gratis wifi voor de binnenvaart op 18 locaties

ROTTERDAM Vanaf 1 december is er voor binnenvaartondernemers op 18 locaties in Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is het direct beschikbaar, beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Dit betreft een proef tot 1 juli 2019.

Vanaf 2013 heeft Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) zich ingespannen om, met hulp uit het Rijksprogramma IDVV, op zoveel mogelijk plaatsen waar binnenvaartondernemers geregeld langer stilliggen wifi-accespoints aan te leggen. Dat is nu gerealiseerd op in totaal 26 locaties, te weten 7 gemeentelijke havens, 4 havenbedrijven en 8 locaties van Rijkswaterstaat (RWS). Hieronder diverse sluiscomplexen en overnachtingshavens. Wie gebruik wilde maken van de wifi diende een abonnement af te sluiten en kon dan met een code inloggen. Groot voordeel van wifi is een snelle verbinding en beschikbaarheid van internet zonder dat het de bundel belast.

Vele schouders
Ondertussen verandert de digitale wereld en is de data-uitwisseling sterk toegenomen. Ondanks vele inspanningen van de zijde van BND zagen steeds minder binnenvaartondernemers de toegevoegde waarde van het afsluiten van een abonnement. BND is diegenen die dat in de afgelopen jaren wél hebben gedaan bijzonder dankbaar, want dankzij hen is het netwerk nu toch zo groot als het is geworden. En omdat er nu zoveel locaties zijn, dragen vele schouders de instandhouding.

Dankzij de financiële jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van de havens lijkt het vanaf nu echter mogelijk de service gratis aan te bieden. Bij wijze van proef zal BND dit het komende half jaar uitproberen. Na die periode volgt een evaluatie hoe het gebruik verlopen is en of er op enig terrein knelpunten zijn ontstaan. Aangesloten locatiehouders kunnen dan besluiten of en zo ja hoe ze hiermee verder willen. Verreweg de meeste havens/havenbedrijven hebben nu al aangegeven de service te willen continueren of eventueel zelfs uit te breiden na de proefperiode.

Niet bij RWS
Een uitzondering op deze proef zijn de 8 RWS-locaties. RWS heeft te kennen gegeven dat gedurende de proefperiode alleen de huidige abonnementhouders, ook als hun abonnement is afgelopen, met hun huidige inlogcode op RWS-locaties kunnen blijven inloggen. Daar is ‘48 uur gratis na aanvraag’ niet beschikbaar. Vanaf 1 juli sluit RWS deze service en worden daar geen wifi-voorzieningen meer aangeboden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Goedkoper bellen

BRUSSEL Bellen naar andere EU-landen wordt binnenkort goedkoper. Vanaf 15 mei 2019 mogen telecombedrijven niet meer dan 19 cent berekenen voor oproepen tussen EU-landen, tekstberichten (SMS) mogen maximaal 6 cent per stuk kosten.

Over de maximumtarieven werd binnen de Europese Unie in juni van dit jaar al een akkoord bereikt, maar woensdag 14 november stemde een meerderheid van het Europees Parlement hier ook voor. En de telecommunicatie wordt niet alleen goedkoper, maar ook sneller. Zo bevat het pakket ook maatregelen zodat in Europese steden tegen 2020 het nieuwe 5G netwerk beschikbaar is. Ook moeten alle Europese landen verplicht met een 112-waarschuwingssysteem komen om burgers via sms te waarschuwen in het geval van dreigende grote noodsituaties en rampen, zoals een terroristische aanslag of een natuurramp.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overijssel komt met infoplatform voor varen op de Twentekanalen

ZWOLLE De provincie Overijssel gaat een informatieplatform maken waarmee schippers kunnen zien hoe lang hun reis over de Twentse kanalen gaat duren. Ook komt er een soort marktplaats waarmee schippers die met een leeg schip heen- of terugvaren, kunnen zien of ze vracht van een ander bedrijf mee kunnen nemen. Met deze ‘Blauwe Golf’ wil de provincie de Twentekanalen beter benutten en de inzet van de schepen efficiënter maken.

Om de concurrentiepositie van de scheepvaart ten opzichte van vrachtverkeer over de weg te versterken, werkt de provincie Overijssel aan dit grootschalige informatieplatform met de functies reistijdvoorspelling en marktplaats. Ook andere functies zoals informatie over de milieu-impact van vervoer over water versus vervoer over weg worden toegevoegd aan het platform.

Goed alternatief
Vervoer over water is volgens de provincie Overijssel een goed alternatief voor transport over de weg. ‘Het is minder vervuilend en zorgt voor minder vrachtverkeer en daarmee minder druk op de snelwegen. Maar op de Twentse kanalen wordt het steeds drukker. In de kanalen zitten sluizen en dat maakt in combinatie met de toegenomen drukte, dat de vaartijd voor schippers moeilijk in te schatten is.’

De investeringen voor het project worden geraamd op 365.000 euro waarvan circa 30% gefinancierd wordt door Europa (vanuit het CEF-programma). De cofinanciering wordt opgebracht door de provincie, Rijkswaterstaat en het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente.

Marktconsultatie en aanbesteding
Om te komen tot een platform dat goed werkt en aansluit bij de vraag van de transportsector, heeft de provincie Overijssel een marktconsultatie gedaan. ICT-experts is gevraagd om mee te denken over de juiste vorm en proces om te komen tot een platform. Uit de marktconsultatie bleek dat de beoogde oplossing nog niet voorhanden is. Wel bleek dat meerdere partijen een goede deeloplossing hebben. Provincie Overijssel verwacht daarom dat de uitvraag kan rekenen op warme belangstelling van partijen die een platform willen ontwikkelen en van partijen die dit in samenwerkingsverband willen doen.

Voor de ontwikkeling van de ‘ICT oplossing informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen’ is de provincie Overijssel een Europese aanbesteding gestart. Deze is gepubliceerd op Negometrix. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 15 november 2018 een offerte indienen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

MKB moet zich beter wapenen tegen internetcriminaliteit

DEN HAAG Internetcriminelen hebben in 2018 bij ruim de helft (52%) van de kleine bedrijven geprobeerd geld of gegevens buit te maken. Dit blijkt uit het Alert Online-onderzoek onder mkb’ers. Phishing en acquisitiefraude zijn hierbij de meest gebruikte methodes. En hoewel de dreiging bij kleine bedrijven toeneemt, maken zij zich juist steeds minder zorgen over hun digitale veiligheid. Daarom roept minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de start van de Week van de Veiligheid kleine bedrijven op zich beter te wapenen tegen internetcriminaliteit.

In 2017 maakt 65% van de kleine bedrijven met één tot negen werknemers zich nog weinig zorgen over de digitale veiligheid op de zaak. In 2018 is dit percentage gestegen naar 75%. De onbezorgdheid is onterecht. ‘Steeds meer kleine bedrijven werken ook digitaal; bestellingen en betalingen worden online gedaan, bedrijfsprocessen worden aangestuurd door computers’, zegt minister Grapperhaus. ‘Dat biedt kansen om makkelijker en sneller het werk te doen, maar maakt een bedrijf ook kwetsbaar. Er hoeft maar één medewerker op een verkeerde link te klikken en het bedrijf ligt stil. Met grote financiële schade en een deuk in de reputatie tot gevolg. Daarom trek ik nog dit jaar 1,2 miljoen euro uit voor trainingen en voorlichting aan mkb’ers. Het is belangrijk dat ondernemers goede informatie krijgen welke risico’s er zijn, zodat ze weten welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.’

Niet op orde
De digitale weerbaarheid van het mkb is volgens Rutger Leukfeldt, lector cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool en senioronderzoeker cybercrime bij het NSCR, niet goed op orde. ‘Eén op de vijf mkb-bedrijven is al slachtoffer geworden van internetcriminaliteit. We zien dat met name kleinere bedrijven minder vaak technische en organisatorische maatregelen treffen. Hierdoor neemt niet alleen de kans toe dat zij slachtoffer worden, maar is ook de impact groot als het mis gaat.’

Phishing en acquisitiefraude zijn de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit in het bedrijfsleven. Met name kleine bedrijven zijn kwetsbaar hiervoor. Ruim een derde (37%) van de kleine bedrijven kampte met phishingmails, waarbij de ontvanger wordt verleid op een valse link of bijlage te klikken. Eén op de vijf deed dat ook daadwerkelijk. Een kwart (23%) had te maken met acquisitiefraude, ook wel bekend als spookfacturen voor diensten of producten die niet zijn geleverd.
Opvallend is dat 56% van de kleine bedrijven die is geconfronteerd met internetcriminaliteit geen extra beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, zoals virussoftware of firewall installeren of updaten, wachtwoorden complexer maken, back-ups maken of het voorval rapporteren.

‘Die mail zag er zo echt uit…’
Arjan de Pee, eigenaar van Autobedrijf de Pee uit Krimpen aan den IJssel, trapte in een phishingmail: ‘De mail zag er zo echt uit. Na de klik ging mijn scherm direct op zwart. Al onze computerbestanden waren gegijzeld. Mijn autobedrijf lag plat. Wij konden niet meer bij onze programma’s en documenten. Alleen als wij een flink bedrag in bitcoins zouden betalen, zouden de internetcriminelen onze gegevens weer vrijgeven.’

Arjan de Pee won advies in bij zijn IT-adviseur. Hij kreeg het dringende advies niet te betalen. Want wie dat wel doet, houdt deze vorm van internetcriminaliteit in stand. ‘Gelukkig maakten we van sommige werkplaatsprogramma’s zoals de planning en klantendatabase, dagelijks back-ups. PDF’s, Word- en Exceldocumenten waren we kwijt. Ik grijp nog vaak mis.’

Arjan de Pee had nooit verwacht dat hij slachtoffer zou worden van internetcriminaliteit en dat de impact zo groot zou zijn. ‘Ik heb mijn les geleerd. Mijn IT-bedrijf heeft online monitoringsoftware voor ons geïnstalleerd met onder andere een goede virusscanner en firewall. Daarnaast maken we nu dagelijks automatisch back-ups die we bij meerdere online aanbieders opslaan. Dat kost niet veel, maar geeft zo’n veilig gevoel. Ik raad andere ondernemers aan dat ook te doen.’

Tips
Met de volgende tips zetten mkb’ers de eerste stappen om zich beter te beschermen tegen internetcriminelen:

  •  Maak back-ups. En doe dit regelmatig. Bewaar de back-up op een veilige plek. Zo beperk je de schade als bijvoorbeeld door ransomware je bedrijfsdata gegijzeld wordt.
  • Draai updates direct. Van al je software en op alle apparaten die je werknemers voor het werk gebruiken. Zo voorkom je dat virussen gebruikmaken van kwetsbaarheden in oude versies van programma’s. Het helpt om hiervoor automatisch updaten in te stellen.
  • Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Leer jezelf en ook je medewerkers valse e-mails te herkennen. Daarmee proberen criminelen zakelijke informatie te ontfutselen of malware op je computer en bedrijfsnetwerk te installeren.
  • Gebruik niet zomaar openbare wifi-netwerken. Hoe handig ook, openbare wifi is niet veilig. Laat je werknemers onderweg alleen 4G gebruiken of verbinding maken via een beveiligde VPN-verbinding.
  • Maak afspraken en train je medewerkers. Zorg dat zij weten wat zij moeten doen en hoe zij dat moeten doen om internetcriminaliteit te voorkomen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Autonoom varen in de binnenvaart is dichterbij’

AMSTERDAM Big data bedrijf Xomnia heeft een exclusief partnership gesloten met Shipping Factory van binnenvaartondernemer Remco Pikaart. Bedoeling is om de technologie van Xomnia’s self-driving boat door te ontwikkelen voor de binnenvaart. De eerste zelfvarende boot op basis van artificial intelligence is inmiddels aan het testvaren in de Amsterdamse grachten.

Met de samenwerking is volgens beide partijen autonoom varen in de binnenvaart weer een stuk dichterbij gekomen. Pieter Boon, partner van Xomnia en initiatiefnemer van de self-driving boat, verwacht flink wat data te kunnen verzamelen. ‘Jaarlijks verscheept Shipping Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. De tientallen reizen per maand is een goede basis voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip. Onze artificial intelligence technologie zijn we nu aan het toepassen op de Xomnia boot. Het is fantastisch dat we daarna de technologie, door deze exclusieve partnership, kunnen doorontwikkelen voor de binnenvaart.’

Missing link
Beide partijen vonden elkaar tijdens de Smart Shipping Challenge’17. ‘Na een paar keer te hebben meegevaren tijdens het testen van de self-driving boat van Xomnia wist ik, deze toepassing ontbreekt nog bij ons in de binnenvaart’, zegt Pikaart. ‘Dit is voor Shipping Factory de aanleiding om artificial intelligence ook in de binnenvaartsector te introduceren. Lange tijd dacht ik, onze branche denkt te ingewikkeld over autonoom varen en daarbij komt dat de ontwikkelingen lang duren. De kennis van Xomnia vormt voor ons de perfecte aanvulling om autonoom varen dichterbij te laten komen in de binnenvaart.’ (Foto Xomnia)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Minister vergroot mogelijkheid testen autonoom varen

ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vergroot de juridische ruimte om te experimenteren en te testen met autonoom varen in de binnenvaart. Dat zei de minister bij de afsluiting van de Smart Shipping Challenge op 30 november in de Rotterdamse haven.

‘Waar mogelijk wil ik een duw in de goede richting geven’, gaf de minister aan. ‘Nederland is testland, ook op het water. Samen met Rijkswaterstaat en de Inspectie denken we mee en kijken we onder welke voorwaarden experimenten uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het dan over binnenwateren en de 12-mijlszone op zee. En ook buiten de grens ga ik me sterk maken om meer innovatie makkelijker te maken. Heel concreet heb ik contact met mijn collega’s van Vlaanderen over de binnenvaart en met Noordzeelanden zoals het Verenigd Koninkrijk over de zeevaart. Samen willen we grensoverschrijdend testen mogelijk maken.’

Sneller kloppen
Van Nieuwenhuizen gaf aan dat haar hart altijd net iets sneller slaat als innovatie om de hoek komt kijken. ‘Misschien komt dat wel door mijn achtergrond. Als klein meisje groeide ik op in een tijd waarin ruimtevaart hot was. Ik keek graag naar Star Trek en de maanlanding was een magisch moment waarin je voelde – hoe klein ik ook was – dat er echte grenzen werden verlegd. En tot op de dag van vandaag laat ik me graag inspireren door pioniers, mensen die de grenzen verkennen met nieuwe uitvindingen, en ik wil ze daar ook bij helpen, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving. Alleen al om die reden voel ik me zeer thuis op deze smart shipping challenge. Er is hier een enorme drive zichtbaar en voelbaar om te vernieuwen en de grenzen te verleggen om de scheepvaart slimmer te maken. Nederland heeft op dat gebied een traditie hoog te houden. Vernieuwen zit in ons DNA. We zijn een land dat de duikboot heeft uitgevonden, de baggermolen, de zeekaart, en recent ook de opvouwbare container.’

Niet vanzelfsprekend
Dat investeren in vernieuwing in de binnenvaart niet vanzelfsprekend is, dat zei de minister zich maar al te goed te realiseren. ‘Zeker de binnenvaart bestaat uit kleine zelfstandigen voor wie elke euro telt. Belangrijk dat hier vandaag ook ondernemers bij zijn om zich te oriënteren. Weet wat er te koop is, blijf niet alleen doorgaan op dezelfde weg, zoek de samenwerking op. Want ook voor de binnenvaart ligt een uitdaging om schoner en zuiniger te varen. Ik realiseer me dat innovatie jullie werk verandert. Het is belangrijk dat de opleidingen aansluiten bij het werk van de toekomst. Om die aansluiting te waarborgen ben ik in gesprek met het maritieme onderwijs.

De uitgangspositie voor de binnenvaart is volgens Van Nieuwenhuizen goed. ‘De sector is sterk. Alleen al de Nederlandse zeehavens zijn goed voor bijna 6% van de economie. Ruim 370.000 mensen verdienen hier hun brood. Het goederenvervoer door de binnenvaart zien we de komende jaren stijgen met gemiddeld 2,6% per jaar.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CoVadem Team wint niet, maar ziet volop kansen

ROTTERDAM Het team van CoVadem heeft maandagavond tijdens het Maritime Awards Gala niet een van de awards weten binnen te slepen. Desondanks blijft het team vastberaden.

‘Met de nominatie heeft ons initiatief weer veel publiciteit opgeleverd’, meldt het team bestaande uit Desiré Savelkoul van Autena Marine, Meeuwis van Wirdum van het MARIN en Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). ‘We zijn als CoVadem team dan ook meer dan vastberaden om van CoVadem een succes te maken. We hebben diverse lopende initiatieven en zien volop kansen die we de komende periode verder gaan verkennen.’

Vaardieptemetingen
CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

Ondersteuning
De drie initiatiefnemers van CoVadem zetten begin oktober hun handtekening om van CoVadem van een onderzoeksinitiatief een zelfstandige onderneming te kunnen maken. ‘Het moet de basis worden voor een nieuwe organisatie, gericht op het realiseren van continuïteit en groei voor CoVadem. Met die basis komen we als initiatief ook in aanmerking voor nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zoals een EU programma, waar we als kennisinstellingen normaliter niet voor kwalificeren. Recent hebben wij dan ook een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend, die, mits succesvol in de beoordeling, ons in staat zal stellen in de komende jaren de benodigde opschaling te gaan realiseren.’

Co2Vadem+
Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen op CoVadem. Hierin wordt beoogd de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.
In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.
 

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Elektronisch melden tankers vanaf eind 2018

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor de tankvaart. Tot nu toe geldt de elektronische meldplicht alleen voor samenstellen en schepen met containers aan boord.

Het elektronische melden geldt vanaf 1 december 2018 voor alle motortankschepen en samenstellen van motortankschepen, tankduwbakken en sleeptankschepen. De verplichting geldt voor zowel beladen als onbeladen schepen. Met de invoering van het elektronisch melden komt ook een einde aan de meldplicht bij het passeren van een verkeerscentrale, tenzij teken B.11 wordt gebruikt dat aangeeft dat de marifoon gebruikt moet worden.

De CCR nam het besluit tot het verplicht elektronisch melden voor de tankvaart na een hoorzitting in maart van dit jaar. Daarin werd volgens de CCR het belang van elektronisch melden door de binnenvaartsector erkend. Volgens de CCR vermindert het elektronisch melden de administratieve lasten voor de schipper en verbetert de kwaliteit van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. ‘Deze vereenvoudiging wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik van Inland AIS. Deze vorm van gegevensoverdracht draagt bij aan de veiligheid van de scheepvaart.’
De CCR wijst er ook nog op dat de verplichting tot elektronisch melden in de toekomst ook ‘tot andere soorten vaartuigen uitgebreid zou kunnen worden’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaartschippers positief over CoVadem

ROTTERDAM Binnenvaartondernemers zijn positief over CoVadem. Na een uurtje klikken en testen in de eerste oplevering van de applicatie, bleken de reacties positief. Er waren echter ook nog wensen. ‘Voldoende om een volgende slag te maken en weer een stap dichterbij de ambitie van CoVadem te komen’, melden de initiatiefnemers.

Binnenvaartschippers verzamelen in CoVadem (coöperatieve vaardieptemeting) tijdens de vaart informatie over vaardiepte en gedrag van de rivieren. De verzamelde informatie wordt centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt met rivierkundige kennis. Schippers kunnen hierdoor scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.

‘Grote stappen gemaakt’
Om de informatie op een inzichtelijke manier te delen met de scheepvaart wordt er gewerkt aan een mobiele applicatie. De eerste versie hier van werd onlangs gepresenteerd aan binnenvaartondernemers.
In de eerste oplevering worden de waterstanden en waterdiepten gepresenteerd bij de meetstations in Nederland en Duitsland, zowel actuele waarden als voorspellingen voor de komende dagen. ‘Naast de ontwikkeling van slimme algoritmen zijn er grote stappen genomen in het onderliggende database- en ICT-systeem, de sensormonitoring aan boord en omrekening van sensorwaarden naar begrijpelijke indicatoren. Zoals te zien in de applicatie: informatie over de af te leggen route en de prestatie van het schip: waterdiepte, waterniveau, brandstofverbruik.’
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart.

Nieuw jasje
Nu CoVadem de stap heeft gemaakt van onderzoeksproject naar marktintroductie, is ook de website vernieuwd. Bezoekers verwachten volgens de initiatiefnemers op de website andere informatie te vinden. ‘We zijn daarom met een schone lei begonnen en hebben een compleet nieuwe website gebouwd, met een frisse layout en geactualiseerde, zakelijke informatie. Het jasje is ‘op de groei’ gemaakt, zodat we gemakkelijk kunnen uitbreiden. Met onze vernieuwde site willen we niet alleen onze belangrijkste klanten, binnenvaartondernemers, aanspreken, maar ook andere belanghebbenden die baat kunnen hebben bij CoVadem. Vaarwegbeheerders, waterbouwers, onderzoekers en kennisinstellingen vinden er informatie die voor hen interessant is. De website is onze centrale informatie-‘hub’ waar je alles moet kunnen vinden over CoVadem, hoe het werkt, wat de voordelen zijn en welke producten en diensten je af kunt nemen.’ (Foto Deltares)

www.covadem.eu

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CoVadem als basis voor Vessel Train systeem

BRUSSEL De Vessel Train is een mooi initiatief, een schip vaart voorop als een leider, de overige schepen volgen. Maar om dit ‘treintje’ zo goed mogelijk te laten varen, moet wel een systeem worden ontwikkeld en gebouwd, dat niet alleen realtime de waterdiepte op de rivier meet, maar ook kan voorspellen. Het Nederlandse Marin, Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Deltares en Autena Marine gaan daarvoor zorgen.

Deze informatie is nodig om de Vessel Train op de binnenwateren zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de te volgen route en de aanbevolen snelheid. Het systeem dat daarvoor nodig is, is gebaseerd op een al bestaande applicatie waarmee op ongeveer 50 binnenvaartschepen nu al deze informatie wordt verzameld, CoVadem. De gegevens worden op de wal opgeslagen en straks verder verspreid onder de schippers. Voor gebruik op de Vessel Train, worden nieuwe functionaliteiten aan dit systeem toegevoegd. Zo wordt de opgeslagen data gefilterd en worden de gegevens samengevoegd met informatie uit andere bronnen zoals de elektronische ECDIS kaart. Om een zo goed mogelijk beeld van de rivierbodem te krijgen worden de gegevens gecombineerd met hydrodynamische, hydrologische en morfologische modellen. Dit alles moet het mogelijk maken om actuele en voorspellende informatie over de toestand van de rivier te genereren en de Vessel Train te adviseren over de optimale snelheid en de te volgen route op de rivier.

2.000 schepen
CoVadem gaat zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande sensoren op de schepen, zoals de bestaande dieptemeter, de bestaande GPS en beladingsmeter. Eventueel worden wel sensoren toegevoegd, zoals verbruiksmeters voor het nauwkeurig meten van het brandstofverbruik. In feite wordt dus alleen een kastje geplaatst die wordt gekoppeld aan de bestaande sensoren om deze uit te kunnen lezen.

Het aantal schepen dat nu al meedoet aan CoVadem bedraagt nu rond de 50. De bedoeling is dat daar in eerste instantie tien tot vijftien binnenvaartschepen bijkomen. Tevens wordt in dit project de database aan de wal aangepast zodat in de toekomst zodat in de toekomst kan worden doorgegroeid naar 2.000 schepen. Dit moet in de toekomst niet alleen de nauwkeurigheid nog verder verbeteren, maar moet er ook voor zorgen dat de dekkingsgraad van het aantal vaarwegen nog verder toeneemt.
Het Marin is de projectleider in deze projecten. Samen met het BTB is Autena verantwoordelijk voor de systemen aan de wal. Autena neemt ook de installatie aan boord voor haar rekening.

Demonstratie
Om het voor de volgende schepen mogelijk te maken om de leider te kunnen volgen, moeten de volgende schepen worden uitgerust met apparatuur die dat mogelijk maakt. Deze apparatuur moet kunnen communiceren met de leider en moet het bedienen van het roer en de voortstuwing op afstand mogelijk maken. Verder moet een bepaalde afstand worden gehouden tussen het schip achter en de schepen daar achter of voor en moet kunnen worden gereageerd op noodsituaties.

Om te kunnen testen of alles ook waar gemaakt kan worden, worden simulaties gedaan op de simulatoren van het Marin en DST in Hamburg. Zo moet het hydrodynamische gedrag van het leidende schip en de volgende schepen in kaart worden gebracht. Ook worden verschillende scenario’s via software gesimuleerd. Het gaat hierbij om de scenario’s dat de Vessel Train in een rechte lijn en door een bocht vaart waarbij de schepen het leidende schip volgen op een geoptimaliseerde afstand. Ook wordt gekeken hoe het aan- en afkoppelen van schepen in de ‘trein’ aan het begin- en eindpunt verloopt en wat de consequenties zijn in noodsituaties. Het Marin is verantwoordelijk voor het kunnen demonstreren van deze verschillende scenario’s.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook