Alle berichten van Erik van Huizen

Tegemoetkoming loonkosten bij omzetdaling

DEN HAAG Bedrijven die vanwege de coronacrisis verwachten dat de omzet met minimaal 20% gaat dalen, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van het omzetverlies, is de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geldt in eerste instantie voor drie maanden.

Via de NOW kunnen ondernemers een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met drie maanden. Voor deze verlenging kunnen extra voorwaarden gelden.

Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.
Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling.

Voorbeelden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

KVK Adviesteam
Loopt uw bedrijf risico als gevolg van het coronavirus? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel voor advies over wat u kunt regelen. Het KVK Adviesteam is bereikbaar via 0800-2117 en geopend op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Banken geven bedrijven half  jaar uitstel van aflossingen

AMSTERDAM Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn maar vanwege het coronavirus in financiële nood komen, kunnen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten.

Het uitstel geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor de zakelijke klanten. Voor het aanvragen van uitstel van aflossingen kunnen ondernemers contact opnemen met hun bank. De banken vragen wel om altijd eerst te onderzoeken of je gebruik kunt maken van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van belastingen en het aanvragen van werktijdverkorting.
Voor de groep met een hogere verplichting volgen de banken de verdere ontwikkelingen in de coronacrisis scherp. Dat zou in overleg met het kabinet en de toezichthouders in de nabije toekomst kunnen leiden tot extra stappen.

Samen optrekken
De banken presenteerden de maatregel donderdagochtend 19 maart aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Volgens de Nederlandse Verenging van Banken brengt de coronacrisis een grote schok teweeg in de samenleving en de economie en is de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken inmiddels groot. Het economische beeld voor ondernemers verslechtert zienderogen. Steeds meer ondernemers kloppen aan bij banken. Daarom komen de banken volgens Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. ‘Banken ondersteunen de maatregelen van het kabinet en komen nu met eigen aanvullende maatregelen om een aanzienlijk deel van ondernemend Nederland extra tegemoet te komen. Met elkaar doen we zo wat nodig is. Want we moeten samen optrekken, zowel de overheid, toezichthouders, banken als ondernemersorganisaties.

‘Coronaspook verslaan’
VNO-NCW en MKB Nederland zijn enthousiast over de gezamenlijke maatregel van de banken. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland spreekt van een hele goede steun in de rug voor veel mkb’ers. ‘Hopelijk lukt het ook als het gaat om grotere kredieten waar dat nodig is. Maar een dikke pluim voor de banken en de toezichthouders die dit zo snel regelen.’
‘Prachtig om te zien hoe de overheid en vooral de banken dit mogelijk maken’, meldt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. ‘Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar eendrachtig en daadkrachtig het coronaspook gaan verslaan.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Binnen twee weken beslissing over doorgaan Maritime Industry

GORINCHEM Beursorganisator Easyfairs neemt binnen nu en twee weken een beslissing over het al dan niet verplaatsen van Maritime Industry 2020. De beurs wordt van 12 tot en met 14 mei gehouden.

Volgens marketing coördinator Malou Weststrate volgt beursorganisator Easyfairs het advies van het RIVM en de GGD. ‘Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de ontwikkelingen rondom het coronavirus en nemen we waar nodig ook eigen verantwoordelijkheid, vanwege de onvermijdelijkheid en onvoorspelbaarheid van het virus dat buiten de macht van Easyfairs valt. Hierbij staan de veiligheid en gezondheid van onze exposanten, partners, bezoekers en eigen medewerkers altijd voorop. Zodra we meer nieuws hebben, melden we dat direct.’

Verplaatst
Easyfairs Nederland heeft inmiddels al wel een aantal beurzen en events naar een later moment verplaatst. Dat betekent dat er in Evenementenhal Gorinchem in ieder geval geen evenementen met meer dan 100 personen zullen plaatsvinden tot en met 6 april. Volgens CEO Jeroen van Hooff heeft het besluit ingrijpende gevolgen voor bezoekers, exposanten, leveranciers en medewerkers. ‘Maar dit is op dit moment de enige juiste beslissing. Wij voelen ons erg gesteund door het begrip en de betrokkenheid en loyaliteit van onze bezoekers, exposanten en leveranciers. Dat doet ons enorm goed. Wij bekijken nu per event in samenspraak met onze partners de mogelijkheid tot verplaatsing.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

RWS vaartuigen meten vaardieptes voor CoVadem

AMSTERDAM Rijkswaterstaat gaat met ruim 20 patrouillevaartuigen vaardieptes meten voor CoVadem. Daarvoor ondertekenden Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, en CoVadem directeur Meeuwis van Wirdum onlangs de overeenkomst.

CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. De naam is afkomstig van ‘coöperatieve vaardieptemetingen’ en brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme big data-technieken. Daarmee weet een abonnee exact wat de waterdiepte is over zijn gehele vaarroute. Op basis van die informatie kan hij beslissen wat de optimale hoeveelheid lading is die hij deze reis kan vervoeren. Daarnaast vergroot het de veiligheid, kan er zuiniger gevaren worden en gaat het rendement omhoog.

Data teruggeven
De eerste RWS schepen zijn inmiddels al uitgerust met een CoVadem-Box die de gegevens van de dieptemeter aan boord doorstuurt naar het platform. Zo dragen ze bij aan het verzamelen van actuele en betrouwbare informatie over de diepte van vaarwegen, waarmee aangesloten scheepseigenaren hun voordeel kunnen doen.
CoVadem en RWS gaan samen kijken hoe de data slim kan worden teruggegeven aan Rijkswaterstaat. Scheijven juicht de vernieuwing en doorontwikkeling toe. ‘Varen gebeurt grotendeels op ervaring. Maar de techniek gaat verder en die kun je op meerdere manieren benutten. Door de dieptedata te verzamelen en die te verrijken komt meer informatie beschikbaar.’

Doelmatiger inzetten
Ook voor Rijkswaterstaat zelf kan die informatie nuttig zijn. ‘Een van de taken van onze vaartuigen is dieptepeiling en het aan de scheepvaart bekendmaken van de Minst Gepeilde Diepten’, vervolgt Scheijven. ‘Maar bij calamiteiten of drukte door bijvoorbeeld laagwater, is dat een taak die er weleens bij in dreigt te schieten. Door de CoVadem-informatie kunnen we schepen en mensen hopelijk beter en doelmatiger inzetten.’
Ook kan met de voortdurende metingen het CoVadem-netwerk het mogelijk maken om vroegtijdig ondieptes te signaleren. ‘Dan kunnen onze vaartuigen daarop inspelen met hun dieptemetingen: bijvoorbeeld door vaker op die locaties te meten. Dan kunnen ze doelmatiger werken.’

250 schepen nodig
CoVadem is een initiatief van Autena Marine, MARIN, Deltares en Bureau Telematica Binnenvaart. Het is ontstaan uit een onderzoeksproject met als doel de binnenvaart beter te maken. Als bedrijf is dat nog steeds de belangrijkste drijfveer. Gebruikmakend van innovatieve technologieën en door het delen van gegevens helpt CoVadem de binnenvaart transformeren naar een meer winstgevende, schonere en efficiëntere vervoersmodaliteit.

Met de ruim 20 vaartuigen van Rijkswaterstaat erbij komt CoVadem inmiddels boven de 130 deelnemende schepen uit. Om voldoende data te verzamelen zijn 250 schepen nodig. ‘De doelstelling is altijd geweest dat we eind dit jaar op dat aantal zitten’, vertelt Van Wirdum. ‘Dat gaan we halen. We zijn op dit moment in gesprek over circa 100 schepen, waarvan er naar schatting zeker 90 mee gaan doen. We zijn dus hard op weg.’

Kosteloos aansluiten
CoVadem wil de vloot van metende schepen graag verder uitbreiden. ‘Daarom hebben we op dit moment een aanbieding: schepen kunnen kosteloos aansluiten op ons netwerk, met allerlei voordelen’, meldt Van Wirdum. ‘In ruil vragen we dat het schip tenminste drie jaar zijn metingen met ons deelt.’

Scheepseigenaren die interesse hebben, kunnen voor meer informatie contact opnemen met CoVadem: Bel (088) 268 23 00 of vul uw gegevens in op www.covadem.com.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

PZI komt met update corona Safety Alert

ROTTERDAM Ook binnenvaartondernemers moeten vanwege het coronavirus het contact met anderen zoveel mogelijk vermijden. Dat betekent dat geen derden of bezoekers meer toegelaten moeten worden in de stuurhut en de woning. Dit advies geeft het Platform Zero Incidents (PZI) in een tweede Safety Alert over het coronavirus.

In de nieuwe Safety Alert komt het PZI met een aantal nieuw aanbevelingen. Zo moet niet noodzakelijk onderhoud door monteurs van derden, zoveel mogelijk worden uitgesteld en moet het opmaken van checklijsten en papieren zoveel mogelijk digitaal worden afgehandeld. ‘Stem dit vooraf goed af met de terminal, en vraag desnoods hulp van uw bevrachtingskantoor om hierbij in te bemiddelen.’ Bij een ploegwissel moet alles aan boord goed schoongemaakt worden en moet de overdracht zoveel als mogelijk telefonisch met elkaar afgehandeld worden.
Verder is het belangrijk elkaar in de gaten te houden en alert te zijn op ziekteverschijnselen. Omdat het bijzondere tijden zijn, kan aan boord onzekerheid en stress ontstaan. Het is belangrijk hierover met elkaar te praten en toon begrip voor elkaar. Leg het werk stil, wanneer u dit noodzakelijk vindt en aarzel contact op te nemen met de werkgever of het bevrachtingskantoor.
Wanneer een bemanningslid aan boord ziekteverschijnselen vertoont zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts, isoleer deze hem of haar als dat mogelijk is. Pas indien nodig het vaarschema aan.

Download de Safety Alert

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

 

Overheid verruimt kredietsteun ondernemers

DEN HAAG Om ondernemers in het MKB en ZZP’ers die worden getroffen door de corona-problemtiek te helpen, verruimt de overheid de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat veel mkb-bedrijven fors worden getroffen doordat klanten wegvallen, waardoor ze inkomsten of productie mislopen. De maatregel gaat vandaag al in en duurt ruim een jaar.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is volgens staatssecretaris Mona Keijzer de afgelopen dagen in nauwe afstemming met banken en bedrijfsleven gewerkt aan een versnelde verruiming van de BMKB . Hiermee kunnen financiers, dit zijn meestal banken, makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben mkb-bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Dit kan bijvoorbeeld worden benut voor een overbruggingskrediet of rekening courant-krediet. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB als zij een onderneming bezitten zoals een eenmanszaak, VOF of een BV.

Ruim een jaar
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. In de normale situatie betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Voor deze tijdelijke maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Het kabinet geeft aan ruim voldoende middelen om ervoor te zorgen dat aan het verwachte beroep op deze maatregel in de BMKB kan worden voldaan.
Deze tijdelijke verruiming van de BMKB geldt tot 1 april 2021. De staatssecretaris hoopt dat dit voldoende is ondernemers te kunnen laten voldoen aan hun dagelijkse betaalverplichtingen, ‘in deze voor ons allen uitzonderlijke periode’. ‘De regeling is ruimhartig en dat zou eraan moeten bijdragen dat de door Corona-problematiek getroffen bedrijven weer voldoende vet op de botten te krijgen als de crisis voorbij is.’

Aanmelden
Het kabinet bekijkt op dit moment of er mogelijkheden zijn om meer inkomensondersteuning te bieden. Daar hoort ook een ruimhartiger uitvoering van de Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen bij. Het kabinet verwacht hier over enkele dagen meer over te kunnen zeggen.
Ondernemers kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB doen bij hun kredietverstrekker. De zekerhedentoets, naar het onderpand dat een bedrijf kan geven, die gewoonlijk wordt gedaan bij de BMKB is niet van toepassing. Ook is er afhankelijk van de situatie een passend aflossingsregime mogelijk. (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Meer containerterminals nodig bij ultieme modal shift

DEN HAAG Indien alle potenties voor een modal shift van containers van de weg naar het water worden benut, zijn in Nederland meer containerterminals nodig. Een en ander blijkt uit een inventarisatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Een belangrijk deel van containeroverslagfaciliteiten is te vinden in de zeehavengebieden Rijnmond, IJmond, Moerdijk en Vlissingen-Gent-Terneuzen. Buiten de zeehavengebieden zijn 39 terminallocaties, waarvan 31 voor de binnenvaart en 5 voor het spoor. In Venlo, Veendam en Tilburg staan trimodale terminals, een vierde wordt gerealiseerd in Oss.

Modal shift
Een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor is vanwege milieuoverwegingen of congestie op de wegen denkbaar. Het gaat hierbij om containerstromen tussen de regio’s en Rijnmond of van en naar regio’s in het buitenland die per binnenvaart zijn te bereiken. Op dit moment is er, met uitzondering van de regio Rijnmond en de regio’s zonder terminal, voldoende overslagcapaciteit aanwezig om een verschuiving te accommoderen van containers over de weg naar het spoor en de binnenvaart. Als alle potenties voor een modal shift worden benut, dan ontstaat in de meeste regio’s een tekort. Deze conclusie geldt nog in sterkere mate voor 2030 en 2040. Maar in de praktijk laten terminaloperators het niet tot een tekort aan overslagcapaciteit komen. Zij zullen, indien mogelijk, hun overslagfaciliteiten beter gaan benutten of uitbreiden.

Voldoende capaciteit
Op dit moment is er, over geheel Nederland gerekend, voldoende overslagcapaciteit bij de containerterminals in het achterland om aan de vraag naar overslag te voldoen. De totale beschikbare overslagcapaciteit in 2018 was 8,7 miljoen TEU voor de binnenvaart. In Nederland werd in 2018 ongeveer 6,5 miljoen TEU op of van de binnenvaart overgeslagen. Uit de regionale analyse van de beschikbare capaciteit en de gerealiseerde overslag van de binnenvaart en het spoorvervoer samen blijkt dat er in 2018 op regioniveau zich geen structureel tekort aan overslagcapaciteit voordeed. In de regio Groot-Rijnmond is er voldoende capaciteit voor het spoor, maar een tekort aan overslagcapaciteit voor de binnenvaart op de piekmomenten.

Tekort Rijnmond
In 2030 is er bij ongewijzigd beleid in bijna alle regio’s nog steeds voldoende overslagcapaciteit van spoor en binnenvaart samen om de te verwachten groei van de overslag aan te kunnen. De uitzonderingen zijn de regio’s Oost-Zuid-Holland, Overig Groningen en bij een hoge economische groei de regio’s Zuidoost-Zuid-Holland, Zuid-Limburg en Flevoland. Maar het gaat hierbij om bescheiden tekorten. Voor 2040 komt daar bij hoge economische groei de regio Rijnmond bij, als na 2030 de overslagcapaciteit niet verder wordt uitgebreid (ongeveer 1 miljoen TEU). In Rijnmond geldt voor de binnenvaart dat in 2030 bij hoge economische groei er een tekort zal zijn.

Op basis van de huidige plannen en de beschikbare uitbreidingscapaciteit bedraagt de totale beschikbare overslagcapaciteit in 2030 naar verwachting 4,6 miljoen TEU voor het spoor en 10,8 miljoen TEU voor de binnenvaart. Voor het spoor ligt de vraag naar containeroverslag in 2030 tussen de 2,7 en 3,1 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,2 en 9,2 miljoen TEU, afhankelijk van of een lage of een hoge economische groei wordt gerealiseerd. In 2040 ligt deze bandbreedte voor het spoor tussen de 3,2 en 3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Omzet binnenvaart daalt

DEN HAAG De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal van 2019 de omzet met 19% zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de gehele Nederlandse transportsector daalde in het vierde kwartaal met 0,4%. Dat was voor het eerst in drie jaar tijd. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

De daling van de omzet is vooral te verklaren doordat in het laatste kwartaal van 2019 de waterstanden op de rivieren op een normaal niveau lagen. Een jaar eerder waren deze nog extreem laag. Dat gaf toen veel extra omzet door hogere tarieven in combinatie met een laagwatertoeslag. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 steeg de omzet in de binnenvaart dan ook met bijna 7%.

Wegvervoer
In het vervoer over land steeg de omzet met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. De omzet in het goederenwegvervoer, de grootste branche in de transportsector, nam met 1,5 procent toe. Dit is de kleinste omzetstijging in de afgelopen 7 jaar. In het goederenwegvervoer zijn ruim 11 duizend bedrijven actief, waarvan circa 86 procent met 10 of minder werkzame personen. Dat segment behaalt ongeveer 16 procent van de omzet binnen de gehele branche.

Dienstverleners
Bij de dienstverleners voor het vervoer daalde de omzet met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De expediteurs, de op een grootste branche in de transportsector, hebben voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien dalen. Ook bij de opslag, de laad-, los- en overslagbedrijven en de dienstverleners voor het vervoer over water – waartoe de havenbedrijven behoren – nam de omzet af.

Daarentegen deden de dienstverleners voor het vervoer over land (toedeling, veiligheid en faciliteren van onderhoud op en rond het spoor, parkeer- en stallingsbedrijven, begeleiders speciaal vervoer, verkeersregelaars) het beter dan een jaar geleden. Zij zagen hun omzet met 5,4% toenemen.

Omzetgroei
Voor het eerste kwartaal 2020 verwacht ruim 33 procent van de transportbedrijven een hogere omzet. Slechts 1% van de bedrijven verwacht een omzetdaling. In het goederenwegvervoer, waar de omzet in het vierde kwartaal van 2019 afvlakte, denkt 15 procent van de bedrijven meer omzet te gaan halen, bijna de helft verwacht dat de tarieven zullen stijgen. In de totale transportsector denkt bijna twee derde van de bedrijven dat de tarieven gelijk blijven.
Het aantal openstaande vacatures is ten opzichte van vorig kwartaal nauwelijks veranderd. In vergelijking met een jaar eerder jaar is het aantal vacatures gedaald.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

Overnachtingshaven bij Lobith kan er komen

DEN HAAG De nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag worden aangelegd, ondanks een beperkte toename van neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden in de omgeving. Ook mag de bestaande overnachtingshaven Tuindorp worden gemoderniseerd. Dat blijkt uit een uitspraak van de van de Raad van State.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciebestuur van Gelderland in een aanvullend onderzoek alsnog onderbouwd dat de nieuwe overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven de natuurgebieden in de omgeving niet aantasten. De zaak werd eerder aangehouden in verband met de toen lopende procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het eerdere onderzoek naar de gevolgen van de projecten voor de natuur in de omgeving was namelijk verwezen naar het PAS. Omdat het PAS niet voldoet als onderbouwing van besluiten, vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak de besluiten die de komst van de overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven mogelijk maakten.

Aanvullend onderzoek
In juli 2019 kwam het provinciebestuur echter met het aanvullende onderzoek. Daarin is, buiten het PAS om, alsnog de ‘zekerheid verkregen’ dat de projecten de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten. De aanleg van de havens zal volgens het onderzoek een beperkte toename van stikstofneerslag veroorzaken, maar is niet van merkbare invloed op de kwaliteit van de natuurwaarden in de gebieden. Het gebruik van de havens zal niet tot extra stikstofneerslag leiden. Voor het natuurgebied Rijntakken heeft de aanleg van de haven Spijk wel gevolgen voor een aantal natuurwaarden en wordt het leefgebied voor vogels kleiner. Maar voor dat gebied heeft het provinciebestuur van Gelderland in een zogenoemde ADC-toets goed onderbouwd dat er dwingende redenen zijn voor de aanwezigheid van de haven, dat er geen alternatieven zijn, en dat er compensatie voor natuur plaatsvindt. Daarom mag toch gebruik worden gemaakt van de verschillende besluiten die voor de havens nodig zijn, ondanks dat de hoogste bestuursrechter deze nu heeft vernietigd.

Overnachtingshaven
Met de uitspraak is er nu groen licht voor de havens. Voor de nieuwe overnachtingshaven Spijk zal het grootste deel van de uiterwaard worden uitgegraven. Deze haven wordt ingericht voor schepen met een lengte van maximaal 135 meter. In totaal zal de haven Spijk ruimte bieden aan ongeveer 50 ligplaatsen.

De modernisering van de bestaande haven Tuindorp bestaat uit het verbreden van de havenmond, het verdiepen van de haven, het aanbrengen van een nieuwe indeling en het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Hiermee biedt de overnachtingshaven Tuindorp ruimte aan ongeveer 20 ligplaatsen voor schepen tot een lengte van 110 meter en aan een autoafzetsteiger.

Planning
Rijkswaterstaat meldt na de uitspraak dat ze op het moment in de aanbesteding zit om een aannemer te selecteren. ‘De verwachting is dat dit proces in de zomer van 2020 is afgerond en we dan de aannemer kunnen bekend maken. Daarna kan het werk beginnen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.

PZI komt met Safety Alert Coronavirus

ROTTERDAM Platform Zero Incidents (PZI) heeft een voor de binnenvaart een Safety Alert uitgebracht met als onderwerp het Coronavirus. Donderdagavond werd bij een patiënt in Nederland het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden.

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar en hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Volgens PZI is het daarom belangrijk maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo is het belangrijk de regels en instructies van derden, zoals bij laad- en los-installaties en de autoriteiten op te volgen. Besmetting met het virus kan gezondheidsgevolgen hebben zoals koorts, luchtwegklachten als hoesten en kortademigheid. Het is belangrijk telefonisch contact op te nemen met een huisarts als deze klachten zich voordoen, als u in een risicogebied bent geweest, of als u in contact bent geweest met een patiënt met het virus. Informeer collega’s en eventuele werkgever over een, potentiële, besmetting.

Handen wassen
Een van de grootste misverstanden bij het Coronavirus is het dragen van mondkapjes. Een papieren mondkapje helpt echter niet tegen besmetting met het virus. Bij het gebruiken van (vol)gelaatsmaskers moeten deze direct na gebruik volledig worden schoongemaakt en grondig worden ontsmet. Gebruik geen maskers en ook geen handschoenen van elkaar.

Een van de belangrijkste zaken is om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. Dat betekent regelmatig de handen wassen gedurende minstens 30 seconden. Gebruik eventueel ontsmettingsgel als handen wassen niet altijd mogelijk is. Verder is belangrijk geregeld harde oppervlakken zoals bureaublad, lichtknoppen, deurklinken, toetsenbord extra schoon te maken en zorg voor goede ventilatie van de werkplekken. Gebruik papieren zakdoekjes of hoest en nies in de binnenkant van een elleboog. Beperk het schudden van handen, en blijf op gepaste afstand van elkaar en probeer je gezicht en mond niet aan te raken met je handen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.