Containeroverslag Rotterdam stijgt ruim tien procent

ROTTERDAM De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar met 10,1% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overgeslagen containers steeg tot 10,2 miljoen teu en met 11,7% tot 105,9 miljoen ton. De totale overslag in de Rotterdamse haven steeg in dezelfde periode met twee procent. In totaal werd tot en met september 351,5 miljoen ton overgeslagen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 groeide de containeroverslag 3,1 procent. De toename van de overslag van containers heeft volgens het Havenbedrijf Rotterdam meerdere oorzaken. ‘Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties, toename van de productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden naar / vanuit andere Europese havens.’

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde in de eerste negen maanden van dit jaar met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de raffinage 3,5 procent meer ruwe olie werd overgeslagen, was er een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG daalde met 1,3 miljoen ton drie procent.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed steeg met 1,4 procent tot 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7 procent (tot 8,8 miljoen ton) in de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen door de herstart van een productiefaciliteit voor deze brandstoffen. De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6 procent, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Breakbulk
Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6 procent tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk, maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen. Overig stukgoed groeide in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode van onderhoud en renovatie.

Energietransitie
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt dankzij de tien procent groei van de containeroverslag van een ‘mooi kwartaal’. ‘Daar staat minder overslag in diverse andere sectoren tegenover. Zo daalde de kolenoverslag ten opzicht van vorig jaar door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de overslag van stookolie achter bij vorig jaar.’
Castelein verwacht dat de overslag dit jaar één tot twee procent groeit ten opzichte van 2016. ‘De uitdagingen voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Lees ook:
Opnieuw Kamervragen over containercongestie
Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart
‘Teleurstellend als bedrijven meer over de weg gaan vervoeren’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook