‘Teleurstellend als bedrijven meer over de weg gaan vervoeren’

DEN HAAG Demissionair minister Schulz van Infrastructuur en Milieu vindt het vanuit maatschappelijk oogpunt teleurstellend als bedrijven overwegen om meer over de weg te gaan vervoeren nu de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven te maken heeft met lange wachttijden. Schultz antwoordt dat op vragen van Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA).

Volgens verladersorganisatie Evofenedex overweegt 70% van de betrokken Rotterdamse bedrijven hun goederen voortaan weer met een truck te laten vervoeren. De minister vindt het in eerste instantie dat het aan de bedrijven zelf is om te bepalen hoe zij hun goederen vervoeren, maar ze wijst de bedrijven er ook op dat als maatschappij juist wordt ingezet op een belangrijk aandeel van vervoer over water. ‘Enerzijds doen we dat vanuit het perspectief van duurzaamheid, anderzijds om de druk op het gebruik van de weg te ontlasten. En op de vaarwegen is nog voldoende capaciteit naar het achterland aanwezig, dus laten we daar vooral gebruik van maken. Natuurlijk besef ik dat niet elk type goederen hiervoor in aanmerking komt, maar het zou nadelig zijn voor Nederland als het aandeel van de binnenvaart terug zou lopen als gevolg van containercongestie in de Rotterdamse haven.’

Meerdere oorzaken
De lange wachttijden voor de containerbinnenvaart kent volgens Schultz meerdere oorzaken, waarbij het ene probleem complexer is dan het andere. Zo heeft ze de indruk dat haperingen in het logistieke systeem ontstaan doordat het uitwisselen van logistieke informatie tussen ketenpartners op gevoeligheden stuit, zoals concurrentieoverwegingen. ‘Daarnaast deelt de binnenvaart veel van de kades en overslagfaciliteiten met de zeevaart. Andere modaliteiten zoals het weg- en spoorvervoer hebben eigen faciliteiten. En in tegenstelling tot de zeerederijen heeft de binnenvaart voor afhandeling van containers geen directe commerciële relatie met de containerterminals of de havenbeheerder.’

Schultz wijst verder op de nieuwe vaarschema’s van de allianties in de zeescheepvaart. Die zouden ertoe hebben geleid dat de terminals onverwachte uitschieters te verwerken kregen, met daar bovenop moeizame omstandigheden voor de afhandeling van containers door een zomerstorm en de cyber aanval op APM Terminals van eind juni. ‘Een andere oorzaak van congestie is dat containerschepen steeds groter worden en er bij piekmomenten zeer veel containers op de kades worden gezet. In de haven zijn al maatregelen genomen zoals het invoeren van minimum ‘call sizes’ voor de binnenvaart en het gebruik van een extra terminal als overloop. Duidelijk is dat de logistieke druk voor de afvoer van containers naar de eindbestemming op piekmomenten erg hoog is, terwijl de binnenvaartsector uit veel zelfstandige ondernemingen bestaat met wie afzonderlijke contracten worden gesloten. Binnenvaartschepen doen daarbij vaak meerdere terminals in de haven aan en vertragingen krijgen daardoor een versterkend effect. Dat alles maakt afstemming in de multimodale vervoersketen complex, met oplopende wachttijden voor de binnenvaart tot gevolg.’

Oplossing
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is volgens de minister inmiddels druk aan het werk om de afhandeling van de containers voor de binnenvaart te verbeteren. Na een rondetafel overleg begin september besloot het Havenbedrijf drie miljoen euro beschikbaar te stellen om plannen uit te werken om vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen tegen te gaan. ‘De komende maanden gaan de betrokken partijen de plannen uitwerken en beoordelen. In november vindt vervolgoverleg plaats. Als partijen er behoefte aan hebben ben ik bereid om mee te denken. De voortgang naar de gewenste resultaten houd ik vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten.’

Volgens de minister heeft het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) vervoer over water hoog in het vaandel staan. Het Havenbedrijf benadrukt volgens haar dat de vervoersprestaties over water niet achteruit mogen gaan maar verder gestimuleerd moeten worden. ‘Het HbR gaat ook onderzoek doen naar de keten van de containerbinnenvaart en met HbR ben ik in overleg over een (kleine) financiële ondersteuning.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook