Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam stelt maximaal drie miljoen euro beschikbaar ter financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de containercongestie in de Rotterdamse haven. Het is een van de uitkomsten van een overleg om de verschillende signalen van de laatste maanden over oplopende wachttijden voor de containerbinnenvaart te bespreken.

In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks ruim 12 miljoen teu overgeslagen, waarvan er circa 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd. Maar de containerbinnenvaart heeft vanwege verschillende oorzaken nu al maanden te maken met dagenlange vertragingen. Zo hebben de Rotterdamse containerterminals in het eerste half jaar een sterke groei in de overslag meegemaakt en moesten tegelijkertijd onder meer de nieuwe vaarschema’s van de allianties worden ingeregeld. Een cyberaanval bij twee terminals zorgde ervoor dat daar anderhalve week nauwelijks containers geladen en gelost konden worden.
Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders gingen daarom op uitnodiging van het Havenbedrijf met elkaar in gesprek.

Verheugd
Volgens het Havenbedrijf zijn er constructieve afspraken gemaakt over de efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke keten van en naar Rotterdam. ‘Op verschillende deelterreinen werken deze partijen in werkgroepen de komende tijd verder aan mogelijke oplossingen voor de knelpunten die gezamenlijk op een rij zijn gezet, waarvan een deel werkt aan oplossingen op de korte termijn en anderen analyseren de hele supply chain.’

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Ik ben verheugd dat we vandaag een heel goed en constructief gesprek hebben gehad met alle betrokkenen. Het is zeer hoopvol om te merken dat er bij partijen de bereidheid is om in de veranderende en concurrerende containermarkt het gezamenlijke belang van snelle en efficiënte afhandeling voorop te blijven stellen. Het is essentieel dat ieder vanuit zijn eigen rol beseft dat de containeroverslag gebaat is bij een soepele logistieke keten.’

Plannen
Het Havenbedrijf Rotterdam zette op de bijeenkomst uiteen welke initiatieven al door de markt worden genomen om de situatie te verbeteren. Zo werkt het Havenbedrijf aan een verbinding tussen de containerterminals op de Maasvlakte waardoor containers eenvoudig uit te wisselen zijn. Ook werkt het Havenbedrijf aan digitale oplossingen voor beter inzicht in de beschikbaarheid van binnenvaartcapaciteit en de mogelijkheid om nog beter lading en capaciteit op elkaar af te stemmen.
Het Havenbedrijf stelde bovendien drie miljoen euro beschikbaar om gezamenlijke plannen van marktpartijen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart te ondersteunen. In de komende maanden worden gezamenlijk plannen beoordeeld van marktpartijen die leiden tot een betrouwbare en efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit het fonds van 3 miljoen euro moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De volgende bijeenkomst is gepland voor november om de voortgang te bespreken.

Lijst van deelnemende organisaties:
APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO and Port of Rotterdam.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook