Tot € 2700 subsidie voor leerplaatsen

DEN HAAG Werkgevers kunnen tot 2700 euro subsidie krijgen indien ze praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil met de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ het aanbieden van dergelijke plaatsen stimuleren. Aanvragen voor subsidie kunnen voor het afgelopen jaar nog tot en met 15 september worden ingediend.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Streven van het ministerie is om met de subsidieregeling leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter te laten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

205 miljoen
Tot 2019 stelt OCW jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt per onderwijscategorie het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. Voor het vmbo is € 1,4 miljoen beschikbaar, voor het mbo € 188,9 miljoen, het hbo € 8 miljoen en voor promovendi € 6,7 miljoen.

Aanvraag
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunnen aanvragen tot uiterlijk 15 september 17.00 uur worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook