Vessel Train moet kleiner schip rendabeler maken

ROTTERDAM De Vessel Train moet het gebruik van kleinere schepen in de binnenvaart rendabeler maken. In het zogenoemde NOVIMAR-project gaan 22 partners uit negen Europese landen in vier jaar tijd dit geheel nieuwe transportconcept onderzoeken en ontwikkelen.

De Vessel Train is gebaseerd op platooning, waarmee bijvoorbeeld het wegtransport al geruime tijd experimenteert. Een bemande ‘Leader Vessel’ wordt daarbij gevolgd door één of meer ‘Follower Vessels’ met minder of zelfs zonder bemanning. Het verwachte kostenvoordeel moet het gebruik van kleinere schepen rendabeler maken. En daardoor kan meer transport binnen stedelijke gebieden worden verplaatst van de weg naar het water.

Kick-off
Onlangs vond de internationale kick-off plaats van het project. De projectpartners verzamelden zich voor de eerste General Assembly op de RDM Campus in Rotterdam. Tijdens deze General Assembly vond een aantal workshops plaats. Hierin scherpten ruim veertig deelnemers de gezamenlijke uitgangspunten voor succesvolle Vessel Train-varianten aan. Onder meer kosten- baten analyse, navigatie en control technologie, nieuwe scheepsconcepten en veiligheid en regelgeving kwam aan bod.

Netherlands Maritime Technology (NMT) coördineert het project NOVIMAR (NOVel Inland waterways transport and MARitime transport). Het project wordt ondersteund met een bijdrage uit het Europese Horizon 2020 programma. In het consortium van 22 partners doen vanuit Nederland naast NMT ook Autena Marine, MARIN, Deltares, het Expertise- en Innovatie-Centrum Binnenvaart (EICB), TU Delft en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) mee aan NOVIMAR.

Uitdagingen
De afdeling Maritieme & Transport Techniek (M&TT) van de Technische Universiteit in Delft richt zich in het onderzoek op de uitdagingen in het scheepsontwerp om het varen met autonome schepen mogelijk te maken. Ook wordt onderzoek gedaan naar het transportsysteem dat nodig is om de schepen zonder bemanning te kunnen laten varen en worden de verschillende mogelijke implementatievormen van het platooning concept geëvalueerd.

De wetenschappers zien de bijdrage van Europa als ‘een aanzienlijke versterking van hun onderzoeksinspanningen om het autonoom varen mogelijk te maken’. Eind vorig jaar kwamen wetenschappers van de TU Delft al met de voorspelling dat rond 2030 zee- en binnenvaartschepen gaan varen die geheel zonder tussenkomst van mensen hun werk doen. Onbemande schepen die worden gevaren door een bemanning aan de wal en platooning beschouwen de wetenschappers nog slechts als een tussenstap.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook