Stuw Grave over twee weken weer in gebruik

GRAVE De stuw bij Grave is over twee weken weer te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft de reparatie afgerond en testen verliepen met succes. Nu moet alleen nog de tijdelijke breuksteendam worden afgebroken.

De stuw van Grave raakte eind december van vorig jaar zwaar beschadigd toen de binnenvaarttanker Maria Valentine geladen met benzeen door de stuw voer. De stuw kon daardoor niet meer zijn normale functie vervullen. Jukken, schuiven en steunberen, de betonnen aanslagnokken onder water waar de jukken van de stuw op steunen, raakten zwaar beschadigd. De waterstand in zowel de Maas als het Maas-Waalkanaal daalde daardoor meters zodat de Maas tussen Grave en Sambeek onbevaarbaar werd.

Onderzoek
Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Rijkswaterstaat, de waterschappen en de veiligheidsregio’s hebben onderzoeksbureau Berenschot echter ook de opdracht gegeven voor een onderzoek dat zich richt zich op de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw. De resultaten van dit onderzoek moeten deze maand bekend zijn. Het onderzoek gaat in op hoe de betrokken partijen met de crisis zijn omgegaan. Hierbij is het de vraag hoe de samenwerking tussen de partijen en hoe de informatie- en communicatielijnen liepen. Ook wordt onderzocht hoe gemeente-, regio- en provincie deze grensoverschrijdende calamiteit hebben opgepakt. Doel van het onderzoek is leren en verbeteren. ‘Dat betekent dat er niet zozeer naar een schuldvraag wordt gezocht, hoe liep het buiten, ging alles volgens de regels en wie was waarvoor verantwoordelijkheid, maar dat er wordt gestuurd op verbeterpunten voor de toekomst. Zo krijgen alle betrokken partijen inzicht in wat de beste aanpak is bij grote regio overschrijdende calamiteiten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook