Twentekanalen open voor klasse Va schepen

EEFDE Rijkswaterstaat is klaar met de verruiming van de Twentekanalen. Schepen van klasse Va kunnen nu gebruik maken van de Twentekanalen. Hiermee komt een eind aan 2,5 jaar werkzaamheden.

De vaarweg tussen de IJssel en Sluis Eefde is verruimd voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 3,5 meter. De vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo is verruimd met een aflaaddiepte van 2,8 meter. Naast de verruiming heeft RWS ook de bodemweerstand in het zijkanaal hersteld en 35 kilometer aan damwanden vervangen. Met het aanleggen van 12 kilometer natuurvriendelijke oevers kunnen mens en dier makkelijker het kanaal verlaten.

Voorzieningen
Bij Delden is de plek waar schepen op het kanaal kunnen draaien groter gemaakt. Ook is een nieuwe zwaaikom bij Almelo aangelegd. De gemeentekade Delden is veiliger ingericht voor het laden en lossen van klasse Va-schepen.

Bij sluis Hengelo zijn de wachtplaatsen voor binnenvaartschepen uitgebreid. Zo kunnen aan beide kanten 2 klasse Va-schepen wachten. Ook is aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor de recreatievaart ingericht. Voor schepen met gevaarlijke stoffen (kegelschepen) is de bestaande kegelligplaats geschikt gemaakt voor de grotere Va-klasse.

De gemeente Hengelo verdiept en vernieuwt zijn havens, zodat deze geschikt zijn voor klasse Va-schepen. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.