RWS test laserstraal bij stuw Lith

LITH Rijkswaterstaat houdt van 22 januari tot 1 maart een proef met een zogeheten laserbarrière op de Maas. Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de donkere uren van de dag een laserstraal over de vaarweg geprojecteerd.

Deze horizontale straal laat een barrière zien aan de scheepvaart en maakt duidelijk welke route de schipper moet nemen. Deze innovatieve oplossing kan helpen om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas nog veiliger te maken.

Juist omdat de lichttechniek in het donker goed zichtbaar is, helpt het vooral de schippers die minder bekend zijn op de Maas om bij mist of slecht zicht de goede route te kiezen.

Aanvulling
De laserstraal is een aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering. ‘Met deze test willen we ervaren of en hoe laserstralen kunnen helpen als extra attentiewaarde bij scheepvaartmarkering/-geleiding. De lasertechniek zou mogelijk in de toekomst ook op andere vaarwegen of bij vaargeulen in bijvoorbeeld een meer uitkomst kunnen bieden.’

Mening delen
Schippers zijn gevraagd hun ervaringen tijdens de test met RWS te delen. ‘De test is geslaagd als de laserbarrière ervoor zorgt dat de verplichte route via de sluis nog duidelijker wordt voor de schipper op zijn route. Daarnaast willen we dat het de veilige passage van het stuw- en sluiscomplex vergroot.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.