Inspectie ziet achteruitgang in naleving regels binnenvaart

DEN HAAG De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet een achteruitgang in de naleving van de regels door bedrijven in de binnenvaart. En daarmee een toename van het risico op onveilige situaties bij het vervoer over de binnenwateren. ‘Bedrijven moeten de regels van de Binnenvaartwet en Arbeidstijdenwet beter naleven en de veiligheid op het water verbeteren.’

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde in 2022 en 2021 bedrijven die motorvrachtschepen, motortankschepen en duw- en sleepboten in de binnenvaart exploiteren op naleving van de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet.
115 bedrijven werden in 2022 door de ILT via bedrijfsinspecties onder meer gecontroleerd op naleving van de regels voor vaar- en rusttijden en bemanningssterkte. 30% van de bedrijven bleek zich niet aan de regels te houden op de maximale vaart per 24 uur.

Vaartijdenboek
Bij een bedrijfsinspectie controleert de ILT de administratie van een bedrijf. De inspectie deelde in totaal 1.122 waarschuwingen uit en 23 bedrijven ontvingen een boete voor in totaal 105 tekortkomingen. Bedrijven die in overtreding waren vulden onder meer het vaartijdenboek niet of onjuist in en hielden zich niet aan de rusttijden. De scheepsdocumenten bleken bij vrijwel alle bedrijven wel op orde.

In 2021 controleerde de ILT 102 bedrijven via een bedrijfsinspectie, dat resulteerde in 687 waarschuwingen en 191 tekortkomingen waarvoor een boeterapport werd opgesteld. 24% van de bedrijven hield zich toen niet aan de regels voor de maximale vaart per 24 uur.

Vervolg
In 2023 en 2024 gaat de ILT door met bedrijfsinspecties en objectinspecties op binnenvaartschepen. Voor bedrijfsinspecties selecteert zij ieder kwartaal een nieuwe groep bedrijven. Deze bedrijven ontvangen een brief waarin staat hoe zij zich kunnen voorbereiden op de controle. Na afloop van de inspectie ontvangen bedrijven via een brief en in persoonlijk contact met de ILT een toelichting op eventueel geconstateerde tekortkomingen om herhaling te voorkomen. Als bij een herinspectie blijkt dat de naleving van een bedrijf nog steeds niet op orde is, treedt de inspectie handhavend op. De ILT deelt jaarlijks de resultaten van inspecties met de sector.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.