Verhoging subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

DEN HAAG Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart voor dit jaar verhoogt van € 200.000 tot € 486.000. De verhoging is van toepassing op subsidieaanvragen die voor 1 maart van dit jaar al zijn ingediend.

Deze subsidie kan specifiek worden aangevraagd voor projecten gericht op de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Deze projecten kunnen demonstraties en ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

Vijf projecten
Volgens demissionair minister Schultz kunnen door middel van de ophoging dit jaar nog vijf extra projecten worden gesubsidieerd, die aanvankelijk niet konden worden uitgevoerd wegens het bereiken van het subsidieplafond. Deze projecten werden in april 2017 al goedgekeurd door de Innovatieraad Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart. Deze raad werd ingesteld door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De projecten werden aangehouden met het oog op mogelijke ophoging van het subsidieplafond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook