Minister Schultz laat oplossen congestie over aan de markt

DEN HAAG Demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ziet voor de overheid geen rol weggelegd in het oplossen van de containercongestie in de Rotterdamse haven. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) vroeg zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie een regierol te willen spelen om tot oplossingen te komen.

Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) stelde Schultz van Infrastructuur en Milieu Kamervragen over de vaak dagenlange vertragingen voor de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Volgens Schultz werken alle betrokken partijen inmiddels hard aan alternatieven en structurele oplossingen. Op de vraag van Jetten of de minister de handschoen wil oppakken en een regierol op zich wil nemen om de congestieproblemen zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, antwoordt Schultz dat het Havenbedrijf Rotterdam al intensief in gesprek is met alle betrokken partijen en ze dit op de voet volgt. Zo wordt in de Rotterdamse haven al een (tijdelijke) hub gemaakt waar containers gebundeld kunnen worden, en ook bundelen volgens Schultz verschillende barge-operators en inland terminals van in het achterland al lading. ‘Daarnaast werkt Havenbedrijf Rotterdam samen met de betrokken partijen uit de sector aan alternatieven en structurele oplossingen. In augustus, na de zomervakantie, wordt hierover met alle betrokken partijen een congres georganiseerd. Ook zijn al enkele lange termijn oplossingen in voorbereiding, zoals NextLogic en de Container Exchange Route.’

Jaren praten
Op de vraag van Jetten hoe het toch kan dat er al jaren wordt gepraat en dat er nog steeds geen resultaat word geboekt in het oplossen van de congestie in de Rotterdamse haven, antwoordt Schultz dat ze zelf niet deelneemt aan deze overleggen. Ze vroeg het daarom na bij het Havenbedrijf Rotterdam en andere betrokken partijen. ‘Dat levert mij het beeld op dat wel degelijk bepaalde maatregelen worden getroffen of in voorbereiding zijn, waarmee verbetering bereikt kan worden. Zo wordt de beschikbare capaciteit beter benut door de mogelijkheid voor binnenvaartschepen om containers te lossen op een andere terminal, en de invoering van een minimum call size. Daarnaast wordt in het project Nextlogic gewerkt aan een verbetering van planning en optimalisering van de benutting van de capaciteit. Maar er wordt ook gewezen op de positie van de zeerederijen, die bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering minder oog zouden hebben voor de effecten op de andere schakels in de keten. Deze rederijen zijn onderdeel van een internationale, wereldwijde keten waar afhandeling in andere havens invloed en impact hebben op Rotterdam. Deze problematiek is vaak lastig te betrekken in het overleg.’

De oorzaken
De minister wijst als oorzaken voor de vertragingen die oplopen tot vijf dagen op meerdere oorzaken. ‘Naast de gevolgen van de cyberaanval op twee terminals, die enkele dagen gesloten waren, leidde vorige maand de invoering van nieuwe vaarschema’s tot langere wachttijden. Bovendien hebben lage waterstanden invloed op de capaciteit van de binnenvaart.’
Ook groeien volgens de minister de containervolumes sinds de zomer van vorig jaar weer stevig. ‘De groei blijft op een stabiel hoog niveau en gaat bovendien gepaard met grotere ‘call-sizes’ en een toename van transshipment volumes. Daarnaast is het effect merkbaar van personele beperkingen als gevolg van de zomervakantieperiode.’

45% blijft streven
Volgens de EBU staat door de congestie niet alleen het imago van de binnenvaart op het spel, maar ook het imago van Nederland en de Rotterdamse haven. Beiden hebben zich gecommitteerd aan het realiseren en behalen van bepaalde emissie doelstellingen, waardoor 45% van de containers in de haven via binnenschepen vervoerd zouden moeten worden. ‘Gezien de aanhoudende problematiek van congestie worden deze doelstellingen niet gehaald en vindt er een negatieve modal shift van de binnenvaart naar de weg plaats.’
Maar volgens Schultz is het streven om het aandeel van de binnenvaart in de totale afhandeling van containers te vergroten niet gewijzigd. Ook geeft ze toe dat de vertragingen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van de binnenvaart, maar op de lange duur ook voor andere partijen in de logistieke keten. ‘Tegelijkertijd constateer ik dat de haven van Rotterdam al meer dan een jaar hard groeit, dat veel bedrijven zich er willen vestigen en dat de private investeringen op een hoog peil blijven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook