EU-miljoenen voor groener varen en ‘scheepstreintje’

DELFT De afdeling Maritieme & Transport Techniek (M&TT) van de Technische Universiteit in Delft heeft van Europa bijna acht ton gekregen voor onderzoek naar platooning met vrachtschepen. Ook steekt Europa miljoenen in projecten die de scheepvaart moeten vergroenen.

De  wetenschappers Robert Hekkenberg, Koos Frouws en Cornel Thill kregen de bijna acht ton in het kader van het Europese Horizon 2020 project NOVIMAR. Netherlands Maritime Technology (NMT) is coördinator van het project en verzorgt het projectmanagement. In Nederland doen naast de TU Delft ook MARIN, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) en Aqualink-lid Autena Marine mee.

‘Treintje’
In het project met 22 partners uit negen Europese landen wordt vier jaar lang onderzoek gedaan naar platooning met vrachtschepen. Bij platooning varen de schepen in een ‘treintje’ waarbij alleen aan boord van het voorste schip bemanning aanwezig. De andere schepen in het treintje volgen autonoom. De wetenschappers zien platooning als een belangrijke stap richting autonome scheepvaart waarbij helemaal geen bemanning meer nodig is.
De afdeling M&TT van de TU Delft richt zich in het onderzoek op de uitdagingen in het scheepsontwerp om het varen met autonome schepen mogelijk te maken, het modelleren van het transportsysteem dat nodig is om de schepen zonder bemanning te kunnen laten varen en het evalueren van de verschillende mogelijke implementatievormen van het platooning concept.
De wetenschappers  zien de bijdrage van Europa als een aanzienlijke versterking van hun onderzoeksinspanningen om het autonoom varen mogelijk te maken. Eind vorig jaar kwamen wetenschappers van de TU Delft al met de voorspelling dat rond 2030 zee- en binnenvaartschepen gaan varen die geheel zonder tussenkomst van mensen hun werk doen. Onbemande schepen die worden gevaren door een bemanning aan de wal en platooning beschouwen de wetenschappers nog slechts als een tussenstap.

Groene miljoenen
Europa heeft onlangs, eveneens in het kader van Horizon 2020, besloten ruim 17 miljoen euro te investeren in acht projecten om de scheepvaart groener te maken. Deze projecten zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een introductie op de markt niet meer lang op zich zou moeten laten wachten. Met de miljoenen wil Europa scheepseigenaren het laatste zetje geven om te gaan investeren in de nieuwe groene oplossingen die de uitstoot van CO2 in toekomst met 25% moet verminderen en de uitstoot van zwavel, NOx en roetdeeltjes met zo’n 100%. De EU verwacht dat de fabrikanten naast de miljoeneninvestering van Europa nog eens 57 miljoen euro gaan steken in de groene technologieën.

De ruim 17 miljoen euro gaat naar projecten voor alternatieve brandstoffen. Zo steekt de EU geld in het ontwikkelen van een prototype havensleepboot die moet gaat varen op CNG, een onderzoek naar de mogelijkheid om schepen te laten gaan varen op methanol en het bevorderen van het gebruik van LNG in de scheepvaart. Ook komt er geld voor onderzoek naar de introductie van gebieden waar eisen worden gesteld aan de uitstoot van zwavel zodat scheepseigenaren worden aangemoedigd om te investeren in technologie voor het reinigen van de uitlaatgassen, bijvoorbeeld scrubbers. De EU steekt eveneens geld in energiebesparende oplossingen voor schepen met een vaste schroef en de ontwikkeling van een schroef met een grote diameter. Een investering in een systeem om beslissingen te nemen op het gebied van energie-efficiëntie moet de uitstoot op zowel vracht- als passagiersschepen verder verminderen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook