Groei binnenvaart vlakt komende jaren af

ZOETERMEER De binnenvaart krijgt de komende jaren te maken met een afvlakkende groei. Wordt voor het komende jaar nog een groei van 2,5% verwacht, de jaren erna bedraagt de groei nog maar ruim 1%. Belangrijkste oorzaak is het dalende vervoer van kolen met 2,3%.

Onderzoeksbureau Panteia concludeert de afvlakkende groei in de binnenvaart in de middellange termijn prognose. Vanwege het dalende kolenvervoer groeien de volumes in de binnenvaart van 318 miljoen ton vorig jaar en 326 miljoen ton dit jaar, naar 344 miljoen ton in 2021. Het onderzoeksbureau verwacht in de droge lading een stijging van 21 miljoen ton lading tot 2021, de verwachting is dat de tankvaart dan ruim 6,6 miljoen ton extra lading vervoert, voor de duwvaart voorziet Panteia een daling van 1,8 miljoen ton.

Droge lading
Panteia verwacht dat de droge-ladingvaart over vier jaar 194 miljoen ton lading vervoert. Vorig jaar vervoerde de droge-ladingschepen in totaal nog 173 miljoen ton, waarvan 71 miljoen was bestemd voor de binnenlandse markt en 63 miljoen voor de export naar vooral Duitsland en België. Vanuit die landen vond 39 miljoen aan invoer plaats. Voor 2017 wordt een vervoerd volume verwacht van 181 miljoen ton.

Klik voor vergroting

De groei tot 2021 vindt vooral plaats bij de motorvrachtschepen van 110 meter en langer (+13 miljoen ton) en de koppelverbanden (+6 miljoen ton). Dat komt omdat vooral het vervoer van containers stijgt. Bijna 40% van de stijging kan worden toegerekend aan het containervervoer. Nieuw te openen containerterminals in Almelo, Doesburg, Lelystad en Weert dragen hier volgens de onderzoekers aan bij. Kleine schepen kennen een stabiel volume.

De droge-ladingvaart profiteert ook van een toenemende inzet van koppelverbanden bij het vervoer van kolen en ertsen. Nieuw te openen kolencentrales in Frankfurt am Main en Datteln in 2018 zorgen voor een tijdelijke toename van steenkolenvervoer. Hierdoor neemt naar verwachting het steenkolenvervoer per motorvrachtschip de komende jaren nog toe. Dit ondanks de sluiting van bijvoorbeeld de oudere centrales langs het Franse deel van de Moezel en bij Hamm. Duwbakken gaan echter significant minder kolen vervoeren. Ook gaat rond 2019 naar verwachting een goederenstroom met cementklinker gaan lopen tussen Wallonië en Limburg van ongeveer één miljoen ton per jaar.

Meer chemicaliën
Panteia verwacht dat de tankvaart over vier jaar 107 miljoen ton transporteert. Hiervan wordt 36 miljoen ton binnenlands vervoerd, is 42 miljoen ton bestemd voor de export en 29 miljoen ton wordt geïmporteerd. Met een stijging van 10 miljoen ton wordt vooral groei gezien bij het vervoer van chemicaliën. De import van cement en vliegas per poedertankschip neemt daarentegen af.
De stijging tot 107 miljoen ton lading in 2021 betekent een stijging van 6,6% ten opzichte van 2016 toen 100 miljoen ton lading werd vervoerd. Hiervan was 35 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 39 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond 26 miljoen aan invoer plaats. Voor dit jaar wordt een beperkte daling naar 99 miljoen ton verwacht.

Meer in koppelverband
Voor 2021 verwacht Panteia een daling in de duwvaart van 3,9% ten opzichte van 2016 naar 43,7 miljoen ton. In het binnenlands vervoer wordt een toenemende inzet van duwbakken voorzien, voornamelijk bij het transport van veevoeders met duwbakken. Het internationaal transport met duwbakken neemt echter af met 10,4%. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot zelfs drie duwbakken.
De duwstellen vervoerden vorig jaar in totaal 45,5 miljoen ton aan lading. Hiervan was 10,1 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt en 33,6 miljoen werd geëxporteerd naar hoofdzakelijk Duitsland en België. Vanuit die landen vond slechts 1,8 miljoen ton aan invoer plaats. Voor dit jaar wordt een beperkte stijging naar 46,2 miljoen ton verwacht.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook