Scheepvaart zorgt voor omzetdaling transport

DEN HAAG De transportsector heeft vorig jaar een halve procent lagere omzet behaald dan het jaar ervoor. Dat was sinds 2009 niet meer voorgekomen. Vooral binnenvaart en zeevaart waren verantwoordelijk voor de omzetdaling.

De binnenvaart zette 6% minder om, de zeevaart 7% minder. De omzet bij de haven- en bergingsbedrijven en de laad-, los- en overslagbedrijven nam met bijna 6% af. De zee- en binnenvaart boekten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar in geen enkel kwartaal omzetgroei. Vanwege de overcapaciteit in de markt stonden de tarieven onder druk. De omzetdaling bij de binnenvaart bleef beperkt door een periode laag water in het vierde kwartaal. De overcapaciteit nam hierdoor tijdelijk af, wat een gunstig effect had op de vrachttarieven.

Vierde kwartaal
In het vierde kwartaal daalde de omzet in de binnen- en zeevaart met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de zeevaart daalde omzet bijna 5,5 procent. In de binnenvaart verminderde de omzet met ruim 4%. De prijzen in de binnenvaart lagen in het vierde kwartaal wel 21% hoger dan een kwartaal eerder. Voor het vervoer van zowel natte bulk, droge bulk als containers werden hogere prijzen betaald, vooral wanneer over de spotmarkt werden vervoerd. Dat de omzet in de binnenvaart niet harder daalde, heeft te maken met een periode laagwater in het vierde kwartaal. Daardoor konden de schippers minder lading vervoeren en waren er meer schepen nodig. Dit had voor de binnenvaartondernemers een positief effect op de vrachttarieven. De prijzen eind vorig jaar bleven nog wel ruim 17%  procent achter bij het niveau van een jaar eerder. Toen was sprake van langdurige lage waterstanden op de Rijn en de Maas.
De concurrentie in het vervoer over water blijft volgens het CBS groot, vooral in de vaart. De zeevaart kende met 26 het grootste aantal uitgesproken faillissementen in dit kwartaal.

Totaal
De spoor- en wegtransporteurs boekten in het vierde kwartaal wel een omzetstijging. De omzet bij de vervoerders over land groeide met ruim 3,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Het wegvervoer kende daarmee het derde jaar van omzetgroei. De luchtvaart zette in het vierde kwartaal voor het derde kwartaal op rij minder om. Dat resulteerde in een omzetafname van ruim 2,5 procent over heel 2016. Het aantal vervoerde personen nam weliswaar toe, maar de omzet nam af doordat de tarieven daalden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook