Één loket voor binnenvaart en riviercruiseschepen

AMSTERDAM De binnenvaart en de riviercruisevaart betalen vanaf 1 januari 2018 via één loket het binnenhavengeld voor de regio Amsterdam-Zaanstad. Hierbij geldt één tariefstelsel en -hoogte in het gezamenlijke exploitatiegebied van het Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad.

Op deze manier willen het havenbedrijf en gemeente Zaanstad de dienstverlening voor bezoekende schepen aan het havengebied harmoniseren en optimaliseren. Het voordeel voor de scheepvaart is dat zij nog maar één keer binnenhavengeld hoeven te betalen voor een bezoek aan het gezamenlijke havenwater. Bovendien gelden dezelfde ontheffingen, vrijstellingen en kortingen in het gebied.
Het havenbedrijf gaat namens Zaanstad het binnenhavengeld van de beroepsvaart en passagiersvaart in het samenwerkingsgebied heffen en innen. De twee gaan gezamenlijk het plannen van ligplaatsen voor riviercruiseschepen regelen. Het voordeel hiervan is dat het plannen van reserveringen en de spreiding voor riviercruiseschepen makkelijker is te realiseren.

Verheugd
Wethouder Economie en Toerisme Dennis Straat van Zaanstad is verheugd over de samenwerking. ‘Deze overeenkomst maakt het voor de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied makkelijker. Ook benutten we zo de kansen die riviercruise biedt voor toerisme, en willen we extra werkgelegenheid aantrekken, regels verminderen en procedures vereenvoudigen.’

CEO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam vindt dat de havens van Amsterdam en Zaanstad aantrekkelijker worden voor de klanten. ‘Met deze uitbreiding in de samenwerking vereenvoudigen we de heffing, de inning en de reservering van binnenvaart- en riviercruiseschepen aan ons gebied.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook