Volume binnenvaart groeit volgend jaar 1,9%

ZOETERMEER Het volume in de binnenvaart groeit volgend jaar met 1,9%. Onderzoeksbureau Panteia verwacht groei bij het vervoer van landbouwproducten, secondaire afvalstoffen, chemische producten en containers.

Uit de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia blijkt verder dat de binnenvaart dit jaar kan rekenen op een groei van het vervoerde volume van 1,1%. Deze gematigde verwachting komt volgens Panteia vanwege de lage vervoerde volumes in de eerste maanden van dit jaar als gevolg van lage waterstanden op de Rijn en een zeer slechte oogst van landbouwproducten in West-Europa. Daarnaast heeft de stremming bij Grave een impact gehad op de afzetmogelijkheden van bouwmaterialen per binnenschip.

Weg en spoor
Panteia verwacht volgend jaar voor het totale goederenvervoer een groei van 2,1%, dit jaar wordt een groei verwacht van 1,6%. Dat komt onder meer omdat de koopkracht naar verwachting in 2017 en 2018 minder hard stijgt, maar de internationale handel wel weer opleeft. De wereldwijde economische vooruitzichten zijn gunstig. In bijvoorbeeld Brazilië en Rusland wordt weer economische groei verwacht na jaren van krimp. Dit heeft zijn uitwerking op het goederenvervoer.

Voor het wegvervoer wordt voor 2017 een groei verwacht van 1,9%, voor volgend jaar is dat 2,2%. Daarmee groeit het wegvervoer het meeste van alle modaliteiten. Voor het spoor wordt een groei van 0,7% voor dit jaar en een stijging van 1,6% voor volgend jaar verwacht. De Duitse plannen om de gebruikersvergoeding over het Duitse spoor te halveren zijn nog niet in deze cijfers verwerkt. De gebruiksvergoeding over het spoor in Duitsland is momenteel vergelijkbaar met die van Nederland, maar in Duitsland zijn er plannen om deze vergoeding drastisch te verlagen om spoorvervoer te stimuleren. In dat geval overweegt Nederland ook om omlaag te bewegen. Dit resulteert enerzijds in goedkoper spoorvervoer, wat een shift van weg naar spoor aantrekkelijk maakt. Anderzijds spelen kosten van het achterlandvervoer ook een rol bij havenkeuzes van rederijen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook