Binnenvaart vervoerde 0,2% meer lading in 2016

DEN HAAG De binnenvaart vervoerde vorig jaar ruim 314 miljoen ton lading, 0,2% meer dan een jaar eerder. Dat is 1% minder dan de groei van het totale goederenvervoer. Dat groeide in 2016 met 1,2% tot 1,67 miljoen ton. Het vervoer van lading over de weg en het spoor groeide volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) harder dan over het water.

De groei in de binnenvaart zat vooral in meer binnenlands vervoer en een stijgende aanvoer vanuit het buitenland. Vooral vanuit België, voor de binnenvaart het belangrijkste aanvoerland, werden flink meer goederen vervoerd. Deze aanvoer steeg met 8% tot bijna 34 miljoen ton. De hoeveelheid naar het buitenland afgevoerde goederen daalde vorig jaar. Naar Duitsland en België, samen goed voor 96% van de totale afvoer, daalde het vervoerde gewicht gemiddeld met 2,9%.
De daling in het grensoverschrijdend vervoer werd vooral veroorzaakt door de droge bulk. Het vervoer van droge bulk, zoals steenkolen en ertsen, deed zich voor in zowel het binnenlandse als het grensoverschrijdende vervoer. Het binnenlandse vervoer van natte bulk steeg vorig jaar met 7,8%. Dit kwam vooral door een stijging in het vervoer van aardolieproducten.
In het containervervoer daalde de aanvoer uit het buitenland. Bij de afvoer naar het buitenland steeg het vervoerde gewicht met 4,1%. Het binnenlandse containervervoer steeg in tonnen met 5,4%.

Binnenlands groeit
In het totale goederenvervoer kwam de groei geheel voor rekening van het vervoer binnen de Nederlandse landsgrenzen. De binnenlands vervoerde volumes stegen met 3,6%. In het binnenlandse vervoer zijn het vooral de vrachtauto’s die de meeste goederen vervoerden. Zij hadden in 2016 een aandeel van 82% van het totale vervoer binnen de Nederlandse landsgrenzen. De binnenvaart is goed voor bijna 17,6% van de binnenlandse goederenstroom, het spoor sluit de rij met een aandeel van 0,4%.

Het vervoer van goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming daalde met 0,3% licht. Het grensoverschrijdende vervoer vormt met een aandeel van 60,7% het grootste deel van het totale goederenvervoer vanuit, naar en in Nederland. Het grootste deel van dit grensoverschrijdende vervoer gaat per zeeschip (58%). Vorig jaar nam het vervoer door zeeschepen wel met 0,9% af tot 589 miljoen ton. Het grootste deel hiervan, 398 miljoen ton, kwam Nederland binnen. Dit was 2,1% minder dan het jaar daarvoor. Van alle goederen verliet 189 miljoen ton Nederland via zee. Deze afvoer steeg met 1,5%.
Via zeeschepen werd vooral natte bulk vervoerd (35,8%), waaronder vooral aardolie(producten). Deze kwamen voor het grootste deel uit Rusland. Het volume aardolieproducten nam wel met 3% af ten opzichte van het jaar daarvoor.
Het containervervoer over zee steeg in 2016 met 1,4%. In 2015 was nog een daling te zien in het vervoer van containers door teruglopende handel met China en concurrentie met de havens van Antwerpen en Hamburg.

Buitenlandse concurrentie
Het wegvervoer vervoerde vorig jaar 723 miljoen ton goederen, een stijging van 3,4%. Het binnenlands wegvervoer groeide met 3,9% het sterkst. In het grensoverschrijdend wegvervoer van en naar Nederland namen de volumes met 2% toe. Deze groei kwam vooral voor rekening van buitenlandse vrachtauto’s. De Nederlandse vrachtauto’s reden juist minder goederen van en naar Nederland. Zij ondervinden steeds meer concurrentie van vrachtauto’s uit Midden en Oost-Europa.

Duitsland is de belangrijkste buitenlandse bestemming voor de wegvervoerders. In 2016 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s ruim 24 miljoen ton aan goederen naar onze
Oosterburen, 4,4% minder dan het jaar ervoor. Vooral landbouwgoederen en overige voedingsmiddelen vinden hun weg naar Duitsland. Naar België, de tweede buitenlandse
bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, steeg het wegvervoer met 7,7% tot bijna 21 miljoen ton. Ook hier waren het vooral landbouwgoederen en overige voedingsmiddelen die het meest vanuit ons land werden vervoerd.

Minder binnenlands
Het spoor vervoerde vorig jaar ruim 40 miljoen ton aan goederen, 1,5% meer dan een jaar eerder. De groei kwam geheel door de stijgende volumes in het grensoverschrijdende transport. Het binnenlands vervoer daalde voor het tweede jaar op rij. In 2015 bedroeg de daling 4,1%, vorig jaar liep dit op tot 7,7%.
Bij het grensoverschrijdende vervoer, goed voor 93% van het totale vervoer, steeg de aanvoer vanuit het buitenland met 4,5% het meest. Het is het derde opeenvolgende jaar dat de aanvoer van goederen harder groeit dan de afvoer naar het buitenland. Het
vanuit Nederland naar het buitenland vervoerde gewicht steeg met 1,6%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook