Overslag haven Rotterdam daalt 6,0%

ROTTERDAM In de eerste negen maanden van dit jaar is in de Rotterdamse haven 6% minder overgeslagen. In totaal werd 329,9 miljoen ton overgeslagen tegen 351,0 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts en schroot, agribulk en LNG nam toe.

De daling van het totale overslagvolume is het directe gevolg van de beperkte groei van de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen, die zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie. ‘De overslag ligt zoals verwacht lager dan vorig jaar, maar in lijn met onze prognoses’, maakt Boudewijn Siemons, CEO a.i. & COO Havenbedrijf Rotterdam, duidelijk. ‘De economie heeft de weg naar boven nog niet gevonden en dat blijft wegen op de overslagcijfers.’

Droog massagoed
Het segment droog massagoed daalde in totaal met 11,9% in de eerste 9 maanden van dit jaar. Hoewel de staalproductie daalde, steeg de overslag van ijzererts en schroot (6,8%). De afgelopen maanden draaiden de hoogovens stabiel en werden de voorraden van erts aangevuld. De kolenoverslag is significant gedaald (-16,8%), vooral omdat er minder kolen gestookt werden in elektriciteitscentrales. Deze hadden flinke concurrentie van zon, wind en gas. Meerdere kolencentrales hebben daardoor stilgestaan de afgelopen maanden.

De groei bij agribulk (40,7%) en de daling bij overig droog massagoed (-53,6%) is vertekend door administratieve correcties. Zonder de vertekening is er een stijging in het agribulk segment te zien van 4,6%. Dit komt vooral doordat er meer soja uit Zuid-Amerika werd ingevoerd. De overslag van overig droog massagoed daalde na correctie met -23,9% vanwege een lagere vraag naar grondstoffen voor de bouw en industriële productie en doordat deze lading weer meer in containers werd vervoerd door de lagere containertarieven.

Nat massagoed
Het segment nat massagoed laat een daling zien van 2,4%. De overslag van LNG steeg licht met 0,4% doordat er meer LNG werd geïmporteerd ter vervanging van Russische pijpleiding-gas. De andere segmenten laten een lichte terugval in de overslag zien. Zo daalde de overslag van ruwe olie met 1,9% doordat er meer onderhoud aan de raffinaderijen plaatsvond en daardoor minder ruwe olie werd aangevoerd. Minerale olieproducten daalde met 3,1% doordat er sinds de sancties op Russische olieproducten minder stookolie via Rotterdam wordt vervoerd. Ook de categorieën binnen het segment overig nat massagoed (o.a. chemische producten, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen) daalden met 3,5%. Door de hogere energiekosten en lagere bezettingsgraden van fabrieken in Europa werd er ingeteerd op de bestaande voorraden.

Containers en breakbulk
De wereldwijde vraag naar goederen ligt als gevolg van inflatie, beperkte economische groei, geopolitieke spanningen en hogere uitgaven aan diensten i.p.v. producten nog steeds lager dan in 2022. De effecten hiervan zien we terug in de overslag van containers in Rotterdam. Het containersegment zag een afname van 8,1% in gewicht en 7,2% in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. De transhipment volumes zijn met 8,1% toegenomen in het derde kwartaal 2023.

Ook het roll-on/roll-off verkeer (-3,8%) en overig stukgoed (-13,7%) daalden als gevolg van verlaagde consumentenuitgaven, hoge voorraden en lagere investeringen. De totale overslag in het breakbulk segment daalde daardoor met 6,0%.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.