Panteia verwacht stijgende kosten voor binnenvaart

ROTTERDAM De kosten voor de binnenvaart stijgen ook dit jaar weer. De belangrijkste oorzaak is de hogere brandstofprijs. Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 begon. Dit blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart van Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

De verwachte kostenstijgingen variëren dit jaar tussen de 3,4% en 5,9%, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart verwacht Panteia een kostenstijging tussen de 3,4% en 4,8%. De brandstofkosten stijgen dit jaar naar verwachting met een kleine 11%. Schepen met veel vaaruren krijgen dus met de grootste kostenstijging te maken.

Nu al hoger
Omdat de huidige brandstofprijzen nu al hoger liggen dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien, moet de werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs volgens Panteia wel scherp gevolgd worden.

Indien de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht tussen de 1,9% en 2,8%. Verder stijgen ook de arbeidskosten en onderhoudskosten flink. Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Alleen de kapitaalkosten dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw worden verwacht.

Veel vaaruren
Vorig jaar kreeg de binnenvaart bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen al te maken met kostenstijgingen tussen de 2,7% en 7,1%. In de zand- en grindvaart stegen de kosten tussen de 3% en 5%. De kostenstijging was ook toen vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die met 14,8% stegen. De grootste stijging in kosten was dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maakten. Panteia heeft het dan vooral over de tankvaart en duwvaart. Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.
Indien de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kostenstijging tussen de 1% en +2,8%.