300 miljoen krediet voor groene scheepvaart

BRUSSEL ING en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben een overeenkomst ondertekend om investeringen in groene Europese scheepvaart te ondersteunen. Het gaat om een bedrag van 300 miljoen euro, waarbij ING en EIB elk de helft bijdragen aan de kredietfaciliteit. Deze overeenkomst moet ervoor gaan zorgen dat ‘sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden’.

De kredietfaciliteit is beschikbaar voor klanten die grote interesse hebben in Europese projecten met een groen innovatie-aspect, zoals de bouw van nieuwe schepen of modernisering (retrofitting) van bestaande schepen, en geldt voor zowel de binnenvaart als de zeevaart.

Stimulans
Om een gediversifieerde portefeuille te creëren, investeert ING de 300 miljoen euro de komende drie jaar geleidelijk samen met de EIB. Het scheepvaartteam van ING gaat de financieringsverbintenis leiden en beheren. De lening wordt gegarandeerd onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hart van het Juncker Plan.

‘Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot’, vertelt EIB-President Werner Hoyer. ‘Klimaatactie is een van de topprioriteiten van de EIB en dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken. De kredietfaciliteit is opgezet na vele gesprekken met Nederlandse partners uit de publieke en private sector en heeft tot doel de scheepvaartsector te helpen overschakelen naar een groenere toekomst.’

Prioriteit
Deze risicodragende kredietfaciliteit voor de scheepvaartsector is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen verbeteren, gemeten naar vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en verhoging van de brandstofefficiëntie. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij ING en zijn onderworpen aan diens criteria voor risicoacceptatie.

Isabel Fernandez, hoofd Wholesale Banking bij ING, meldt dat duurzaamheid een belangrijke strategische prioriteit is voor ING. ‘We zijn erg trots dat we met de EIB kunnen samenwerken om onze scheepvaartklanten aan te moedigen na te denken over groenere en duurzamere financieringsmogelijkheden. Met deze overeenkomst ondersteunen wij onze scheepvaartklanten bij het veranderen van hun bedrijfsmodellen, zodat zij op een steeds duurzamere manier de toekomst tegemoet treden. De ondersteuning blijft van kracht gedurende het hele vergroeningsproces.’