Overslag haven Rotterdam in de min, Antwerpen in de plus

ROTTERDAM/ANTWERPEN De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van dit jaar met 1,9% gedaald ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2015 (+5,4%). Vooral kolen en ijzererts zaten in de min.

Volgens CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is de afname een optelsom van verschillende ontwikkelingen. ‘Overslagcijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Zo staan bedrijven in de offshore sector onder druk en hebben verschillende bedrijven in de regio recent grote aantallen ontslagen aangekondigd.’ Over heel 2016 hoopt Castelein alsnog in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen. Toen steeg de overslag met 4,9% tot 466 miljoen ton.

rotterdam2Containers en breakbulk
De overslag van containers nam af met 0,4% in TEU en met 1,2% in gewicht. In totaal werd 9,3 miljoen TEU overgeslagen, 94,8 miljoen ton. De eerste vijf maanden was de containeroverslag geringer dan vorig jaar, sinds juni is de overslag groter. De verwachting is dat deze opgaande lijn in het laatste kwartaal doorzet, onder andere door voor Rotterdam gunstige vaarschema’s van de nieuwe allianties en de verdere ontwikkeling van de terminals op Maasvlakte 2. De surseance van betaling van rederij Hanjin leidde ertoe dat Rotterdam naar schatting ongeveer 30.000 TEU misliep. De verwachting is dat andere rederijen de klanten van Hanjin gaan bedienen en dit dus een tijdelijk effect is.

In het RoRo volume (veerboten naar de UK) is de Brexit nog niet merkbaar: het volume nam met 1,1% toe. Verschillende ferrymaatschappijen hebben aangekondigd hun diensten uit te breiden, zowel naar het Verenigd Koninkrijk als naar Portugal en Spanje. De overslag van overig stukgoed daalde 2,0%, maar laat in september een forse stijging zien door meer overslag van staal (brammen) en monopiles voor de windparken op de Noordzee.

rotterdamNat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde met 0,4% tot 160 miljoen ton. Er werd 1,6% minder ruwe olie overgeslagen. De marges van de raffinaderijen zijn nog steeds gunstig, maar minder dan vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten bleef op vrijwel gelijk niveau: + 0,2%. Er werd minder Russische stookolie overgeslagen en meer diesel, nafta, kerosine en benzine. De overslag van LNG bevindt zich na negen maanden 23,9% onder het niveau van 2015, met name door de slechtere marktomstandigheden voor re-export. Het overig nat massagoed noteerde een stijging van 3,6%.
 
Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde met 7,8% tot 60,3 miljoen ton. IJzererts en schroot nam 8,5% af, vooral doordat de Duitse staalindustrie onder druk staat door dumping van Chinees staal. Hoogovens van Dillingen en Voest Alpine waren tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. De overslag van kolen daalde 10,3%, met name door de toename van wind- en zonne-energie, vermindering van voorraden en het stilleggen van verschillende kolencentrales. De ontwikkeling in Rotterdam is in lijn met de verwachtingen en met de daling in de omringende havens. In de Hamburg – Le Havre range daalde de overslag het eerste halfjaar met bijna 15%. De overslag van agribulk daalde 1,5%. Het overig droog massagoed bleef 4,7% achter, vooral door de verminderde vraag vanuit de metaal- en de staalverwerkende industrie.

Antwerpen wel meer
In tegenstelling tot Rotterdam, zag de haven van Antwerpen de overslag in de eerste negen maanden van dit jaar wel toenemen. De overslag steeg met 3,3% tot bijna 162 miljoen ton. De overslag van containers steeg met 4% tot ruim 7,5 miljoen teu of 88 miljoen ton.
Het aantal zeeschepen dat Antwerpen aandeed steeg met 1,0% tot 10.894 zeeschepen.  Niet alleen het aantal schepen steeg, ook de bruto tonnenmaat steeg met 11,3% tot 301 miljoen BRT. Dit duidt op het aanlopen van steeds groter wordende schepen.

antwerpen2Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 6,7% tot 53 miljoen ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd na negen maanden bijna 39 miljoen ton genoteerd, een stijging van 10,3%. Ook de behandeling van ruwe aardolie ging er met 1,0% licht op vooruit tot 3,4 miljoen ton.

De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na drie kwartalen staat de teller op 9,2 miljoen ton, wat een daling van 11,6% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De overslag van daalde 16,9% tot 1,4 miljoen ton, meststoffen met 3,7% tot 2,6 miljoen ton en zand en grind met 20% tot 1 miljoen ton.

Roro
Het roro-verkeer ging er met 1,9% op achteruit, en noteert na negen maanden 3,4 miljoen ton. De behandeling van auto’s kende in de maand september een dipje, waardoor de groeicijfers die dit segment kende na het eerste half jaar, op het einde van het derde kwartaal rood kleuren: 2% tot 894.475 stuks.

De behandeling van conventioneel stukgoed daalde met een half procent tot 7,2 miljoen ton. De behandeling van staal ging er met 15,3% flink op vooruit (5,7 miljoen ton). Aan de minzijde zorgt een toegenomen containerisatie voor een dalende conventionele behandeling van papier (-44% tot 436.444 ton) en van fruit (-26% tot 377.418 ton).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook