Overslag haven Rotterdam groeit fors

ROTTERDAM De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het derde kwartaal van dit jaar met 14,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het volume van goederenoverslag bedroeg in het derde kwartaal 118,5 miljoen ton, tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 350,1 miljoen ton, een stijging van 8,6% ten opzichte van 2020.

Gedurende die periode was in nagenoeg alle overslagsegmenten stevige groei te zien, met uitschieters in minerale olieproducten (+13,5%), ijzererts en schroot (+42%), kolen (+48,4%) en biomassa (+18,7%). Containers zitten ook nog steeds in de lift (+4,0% in tonnen, +7,8% in TEU). Enkel agribulk (-12,8%) en LNG (-1,8%) toonden volumedalingen.

Containers
De overslag van containers zit al sinds het najaar van 2020 op een hoog niveau. De groei in 2021 in de eerste negen maanden is 7,8% in TEU en 4,0% in ton. Consumenten besteden volop en de economie herstelt van de coronadip in 2020 met volumes die hoger liggen dan in 2019. Door deze sterke vraag, gecombineerd met de verschillende disrupties (Suez, corona uitbraken in Chinese havens) die hebben plaatsgevonden in 2021, blijft de druk op de logistieke keten hoog. Dit zorgde ook voor aanhoudend hoge transportprijzen.

De overslag in TEU groeide harder dan die in tonnen. Dit had een paar oorzaken. Een klein effect was de toename van de overslag van lege containers. Het grootste effect werd echter veroorzaakt door de sterke daling van het gemiddelde gewicht van volle containers. Transportprijzen zijn de afgelopen kwartalen flink toegenomen. Een gevolg hiervan was dat het transport van relatief zware goederen met lage waarde afnam. Dit effect was het sterkste bij exportcontainers maar trad ook op bij import.

Nat massagoed
Nat massagoed, in tonnen gemeten het grootste segment, liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een stijging zien van 6,4% naar 152,1 miljoen ton. De overslag van ruwe olie (+3 miljoen ton) en olieproducten (+5,7 miljoen ton) groeide flink. Bij olie speelde dat marges de laatste weken gunstiger waren voor raffinaderijen. De raffinagevolumes in Nederland lagen in het tweede en derde kwartaal boven die in vergelijkbare kwartalen vorig jaar. Binnen olieproducten waren vooral stookolie, gasolie en nafta verantwoordelijk voor de groei.

De aanvoer van stookolie steeg, vooral vanuit Rusland. Productie en export uit Rusland was hoger dan in 2020. De vraag naar nafta, een typisch importproduct, lag hoger dan vorig jaar. Er was minder import van gasolie/diesel en meer export, vooral naar de Verenigde Staten, mede als gevolg van de koudegolven aldaar. Ook biobrandstoffen en chemische producten deden het goed. De overslag van LNG was vrijwel gelijk aan die in de eerste negen maanden van 2020.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed steeg ruim 27% vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2020. De volumetoename betrof vooral ijzererts en kolen. In 2020 was de overslag van ijzererts ingezakt omdat er veel minder vraag naar staal was vanwege de coronacrisis. Dit jaar daarentegen is de staalproductie weer sterk toegenomen. Dat had ook impact op de overslag van cokeskolen. De totale kolenoverslag steeg met maar liefst 48,4% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020. Met name de vraag naar kolen voor energieproductie nam sterk toe als gevolg van toegenomen vraag naar energie.

Kolencentrales hebben relatief veel draaiuren gemaakt aangezien er in deze periode juist minder windenergie werd geproduceerd en gas schaars en duur was. De overslag van biomassa toonde een duidelijke groei in vergelijking met 2020 omdat meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Overig droog massagoed nam toe met ruim 12% vergeleken met de eerste negen maanden van 2020. Industriële productie en bouwnijverheid zijn weer aangetrokken na coronajaar 2020, waardoor ook de vraag naar grondstoffen is toegenomen. Enkel het agribulk volume bleef achter bij het niveau van vorig jaar toen het juist de enige soort droog massagoed was dat een plus liet zien. Destijds was een ongebruikelijk grote vraag naar agrarische goederen uit angst voor dreigende voorraadtekorten. Het afgelopen kwartaal was er daarom minder aanvoer dan vorig jaar.

Roro
De Roro-overslag groeide met 5,2% ten opzichte van 2020. De negatieve impact van Brexit was enkel in de eerste maanden van het jaar zichtbaar vanwege hoge voorraadniveaus. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar was de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk hoog en lagen de volumes weer boven pre-Brexit en coronaniveaus. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.