Twee miljoen euro extra voor verduurzaming binnenvaart

DEN HAAG Dit jaar komt in het kader van de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen nog twee miljoen euro extra vrij voor het vervangen van een oude motor door een Stage V motor of het plaatsen van een elektrische aandrijflijn. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor vanaf nu weer nieuwe subsidieaanvragen in behandeling neemt.

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is in het leven geroepen om twee doelen te realiseren. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstof met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

Stage V
Om de doelen te bereiken wordt onder meer subsidie gegeven om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.
Voor de aanschaf van een Stage V motor (met typegoedkeuring) of elektromotor is van 2021 tot en met 2023 in totaal 13,7 miljoen euro beschikbaar. In 2021 is € 4,9 miljoen beschikbaar. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren is in totaal 63 miljoen beschikbaar waarvan 13,6 miljoen dit jaar.

Niet wachten
De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per schip. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten. Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het is daarom volgens het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart zaak om niet te lang te wachten met een aanvraag voor subsidie. ‘Er zijn al meerdere aanvragen ingediend.’ Voor het verduurzamen van een schip met een katalysator is nog ruim voldoende budget beschikbaar.
Een aanvraag kan worden gedaan via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Om de aanvraag te kunnen doen is E-Herkenning nodig. (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.