Aqualink sponsort kunstwerk Nieuwe Haven Arnhem

ARNHEM Aqualink sponsort de totstandkoming van een nieuw kunstwerk in de Nieuwe Haven van Arnhem. Uiteindelijk moet het kunstwerk ‘Casco Nieuwe Haven’ van Rosa Helldorfer in de eerste helft van 2022 bij de ingang van het havengebied staan, waar het treinspoor de industriestraat inloopt.

Het kunstwerk markeert het industriegebied in de Nieuwe Haven. Het is een ingewikkeld spel van lijnen dat van vorm verandert als je erlangs rijdt. De complexe lijnen vormen een technisch geheel en zweven als een technische tekening boven de grond. Het beeld staat in een opwaartse richting die groei en beweging suggereert, twee begrippen die passen bij de dynamiek van het ondernemerschap en de geschiedenis van deze plek. De bedrijven van de Nieuwe Haven hebben met het kopen van een spant van het kunstwerk bijgedragen aan het verwezenlijken van dit beeld.

Havenvisie
Vanaf 2007 zijn er voor de Nieuwe Haven diverse visies geschreven. Vorig jaar stelde de Arnhemse gemeenteraad de laatste visie vast, waarin gekozen is voor een herontwikkeling van de Nieuwe Haven naar een industriehaven, waar watergebonden en duurzame bedrijvigheid ruimte krijgt. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Maatregelen waar de gevestigde bedrijven in de haven al jaren op wachten en hen de kans biedt om verder te ontwikkelen. Zo heeft de gemeente de eigenaar van de woonschepen die in de haven lagen uitgekocht. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen hebben de ondernemers in het havengebied al meer dan een jaar geleden het initiatief genomen om te werken aan de ontwikkeling van een identiteit. Een van die initiatieven betreft de realisatie van het kunstwerk.

Tweede haven
De eerste haven van de stad Arnhem bevond zich op het huidige Roermondsplein naast de Nelson Mandelabrug. De kunstenaar Peter Struycken maakte hier het kunstwerk ‘Blauwe golven’, refererend aan de oude handelshaven die daar vroeger was. De tweede haven van Arnhem, de Nieuwe Haven, bevindt zich aan de zuidkant van de Westervoortsedijk. Hierlangs loopt de oude loop van de Rijn. Jarenlang was het onderdeel van Het Broek en diende als overloopgebied in de winter. Het achtergebleven slib op het land maakte het tot vruchtbare landbouwgrond. In 1915 besloten de spoorwegen een nieuw spooremplacement aan te leggen. De aanleg van een treinspoor en de verlaging van de erfpacht in Het Broek maakte dat bedrijven zich hier gingen vestigen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.