Opnieuw vijf jaar samen ‘veilig varen’

LEEUWARDEN De veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ gaat in ieder nog vijf jaar door. De samenwerkende organisaties ondertekenden het nieuwe convenant ‘Varen doe je Samen! 2020 – 2025’ tijdens Boot Holland in Leeuwarden.

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 de campagne ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS) gelanceerd. De campagne is opgericht om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten en daarmee de veiligheid te vergroten.
Om dit te bereiken is er onder meer de website Varendoejesamen.nl, met uitgebreide informatie, tips en adviezen voor de recreatievaart en beroepsvaart. Het brede aanbod van knooppuntbeschrijvingen, interactieve kaarten, diverse brochures en actueel nieuws is een bron van informatie.

Meer variatie
Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van de campagne en de samenwerking. Uit de ervaringen van de partners en de vergaarde kennis van de afgelopen jaren blijkt dat het van groot belang is om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Zeker nu de manier waarop de waterrecreant zich op het water begeeft aan het veranderen is. ‘De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe’, meent Rowena van der Maat, projectleider ‘Varen doe je Samen!’. ‘Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe.’

Het nieuwe convenant is ondertekend door: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond. (Foto Varen doe je samen!)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.