Positie binnenvaart komende jaren onder druk

DEN HAAG De positie van de binnenvaart komt de komende jaren onder druk te staan door het teruglopen van het gebruik van kolen, aardolieproducten en veevoer. Uit een onderzoek van Royal Haskoning DHV in opdracht van de Topsector Logistiek geven 25 verladers aan bij deze ladingsoorten veel krimp te verwachten.

Verladers zien overigens wel mogelijkheden voor groei in het containervervoer. Maar de voorspelde teruggang wordt waarschijnlijk niet voldoende gecompenseerd door de toename van containervervoer en de opkomst van nieuwe lading voor de binnenvaart. Er is nog veel onzeker over de mate waarop met name elektrisch varen, waterstof en biobrandstoffen en de deels daaraan verbonden nieuwe ladingstromen zich gaan ontwikkelen.

Groen imago
Uit het onderzoek blijkt verder dat verladers in toenemende mate aandacht verwachten voor duurzaamheid. En ze vinden het noodzakelijk dat de binnenvaart hierin meebeweegt. Andere modaliteiten zijn volop bezig met vergroening van het transport. De binnenvaart heeft nu weliswaar een ‘groen’ imago, maar als de binnenvaart niet aansluit bij de andere modaliteiten bestaat de kans dat men lading verliest aan het wegtransport. Om dit door te zetten zijn investeringen nodig voor de vergroening van het transport.

Ondanks deze grote uitdagingen zijn de verladers overwegend positief over de toekomst. Lees hierover meer in het rapport ‘Gevolgen grote transities en wereldhandel voor de binnenvaart 2020-2040’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.