Onderzoek naar nut en noodzaak smart shipping

ZOETERMEER Panteia en Ecorys zijn onlangs in een projectteam smart shipping van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begonnen met onderzoek naar nut en noodzaak van Smart Shipping. De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de effecten van smart shipping voor binnenvaart. De verwachte effecten lopen nogal uiteen en zijn divers. Het gaat van nieuwe markten voor scheepsbouwers tot nieuwe mogelijkheden voor transporteurs door veranderende vervoersconcepten. Maar ook de veiligheid op de vaarweg kan verder verbeterd worden en er valt duurzaamheidswinst te behalen. Overigens kan niet alleen het bedrijfsleven baat hebben bij smart shipping. Ook de overheid zal er bij uitvering van taken gebruik van kunnen maken.

Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten smart shipping kan opleveren voor de ‘BV Nederland’ en welke investeringen daar mogelijk voor nodig zijn. Panteia en Ecorys bepalen de impact van smart shipping voor de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid. Veel van de input voor de studie wordt opgehaald bij marktpartijen.

Afgeblazen
Inmiddels heeft de coronacrisis een behoorlijke stempel gedrukt op het doorontwikkelen van smart shipping. Bijeenkomsten over smart shipping zijn de laatste tijd vaak afgeblazen of uitgesteld, en soms raakt de crisis het ontwikkelingswerk dat binnen bedrijven en instellingen wordt verricht direct.

Zo besloot kunstmestproducent Yara als gevolg van Covid-19 pandemie om de verdere ontwikkeling van de Yara Birkeland te pauzeren. Dit schip zou in de nabije toekomst volledig elektrisch en autonoom containers verplaatsen tussen twee fjorden in Noorwegen. De romp van het schip werd in februari 2020 opgeleverd in Roemenië. Het was de bedoeling het schip later dit jaar bemand operationeel te laten varen. Vervolgens zou er stapsgewijs meer autonomie aan boord worden gebracht, waarmee het schip in 2022 volledig autonoom had moeten kunnen varen.

Autonome zeetocht
Gelukkig zijn ondanks de coronacrisis ook nog positieve ontwikkelingen te melden. In september van dit jaar zal één van ’s werelds eerste volledig autonome zeeschepen de Atlantische oceaan oversteken, geheel zonder bemanning. Onderzoeksinstelling Promare organiseert deze autonome reis met het onderzoeksschip MayFlower.

Het Mayflower Autonomous Ship zal gebruik maken van state-of-the-art navigatiesystemen en een nauwkeurig GNSS positioneringssysteem. Bovendien gebruik het schip oceanografische en meteorologische instrumenten, net als een satellietcommunicatiesysteem en LIDAR- en RARD-sensoren. IBM is als technologiepartner verantwoordelijk voor kunstmatige intelligentie die de navigatiekeuzes aan boord moet gaan maken. Zo moet haar technologie in staat zijn om andere schepen, rommel, walvissen en andere gevaren te herkennen met behulp van de camera’s en de andere sensoren.

De tocht staat overigens in het teken van de oversteek van de Mayflower, 400 jaar geleden. De oorspronkelijke Mayflower bracht in het jaar 1620 ruim 100 kolonisten vanuit Plymouth naar de Verenigde Staten. Een deel van de kolonisten die om religieuze redenen wilden emigreren had ook een aantal jaren in Leiden gewoond.

Tips welkom
Denk je waardevolle inzichten te hebben met betrekking tot de toekomst van smart shipping, neem dan contact op met Wouter van der Geest van Panteia, tel.: 079-322 23 76 of e-mail: w.van.der.geest@panteia.nl.