Containeroverslag bijna weer op niveau van voor corona

ESSEN De wereldwijde overslag van containers in de zeehavens is in juli van dit jaar fors hersteld. Het herstel blijkt uit de containeroverslag index van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). De index steeg van 110,23 naar 116,2 en ligt daarmee nog maar weinig onder de waarden van vorig jaar.

Volgens Torsten Schmidt, conjunctuurchef van RWI, nadert de containeroverslag inmiddels weer het niveau van voor de corona crisis. ‘De heropleving van de wereldhandel wint aan breedte. De overslag in de Chinese havens bereikte in juli opnieuw een recordhoogte. Maar ook buiten China nam de overslag sterk toe. Het herstel treft steeds meer regio’s, vooral de Noordzeehavens.’ De North Range Index verbeterde met 6,8 punten, tot dusver de sterkste stijging. Voor deze index gaan de Duitse onderzoeksinstituten uit van de overslagcijfers van de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Bremen/Bremerhaven en Hamburg.

De index
Voor de index voor de wereldwijde containeroverslag verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor juli is gebaseerd op de cijfers van 51 havens, die ongeveer 74 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.