Nederland hoeft dubbel betaalde premie Rijnvarenden niet ongedaan te maken

DEN HAAG Rijnvarenden zijn op grond van de Rijnvarendenovereenkomst verzekerings- en premieplichtig in Nederland. Nederland is dan ook niet verantwoordelijk voor het ongedaan maken van een eventuele dubbele premieheffing met bijvoorbeeld Luxemburg. De Hoge Raad oordeelde dit op 10 juli van dit jaar.

In augustus van vorig jaar tikten de Centrale Raad van Beroep en het Gerechtshof Den Bosch nog zowel de Sociale Verzekerings Bank (SVB) als de Belastingdienst op de vingers, omdat zij zich sinds 2010 niet hielden aan Europese procedurevoorschriften. Enkele honderden Rijnvarenden, die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer met werkgevers in Cyprus en Luxemburg, werden daardoor ten onrechte opgezadeld met forse aanslagen en naheffingen, oplopend tot tienduizenden en soms honderdduizend euro’s.
In een Kamerbrief van 1 april dit jaar legt staatssecretaris Hans Vijlbrief van het ministerie van Financiën de Belastingdienst tijdelijk de invordering van premies volksverzekeringen te pauzeren bij Rijnvarenden, die volgens de dienst onterecht vrijstelling hebben gevraagd omdat ze via hun werkgever in Luxemburg verzekerd zouden zijn. De staatssecretaris zou over de zaak gaan overleggen met zijn Luxemburgse collega, maar dit werd vanwege de corona-pandemie uitgesteld.

Kamervragen
Na aanleiding van de uitspraak wil de VVD in de Tweede Kamer van de staatssecretaris duidelijkheid. Tweede Kamerlid Helma Lodders vraagt Vijlbrief vast te houden aan invorderingspauze zoals hij eerder aangaf totdat er een goede oplossing is gevonden. Lodders vraagt de staatssecretaris welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad heeft op de toekomst van het overleg met Luxemburg en voor de oplossing voor de dubbele premieheffing van Rijnvarendenen waaraan Vijlbrief werkt en hij zich sterk heeft ingezet.

Aanpakken
Lodders is overigens van mening dat een schijnverhuizing van ondernemers naar Luxemburg vanwege de lagere verzekeringspremies moet worden aangepakt. Ze vindt echter ook dat dit niet mag leiden tot een strop voor de werknemers. Het Tweede Kamerlid pleit voor aanpassing van de Rijnvarendenovereenkomst. ‘Het is gebleken dat dubbele premieheffing niet wordt voorkomen door de Rijnvarendenovereenkomst. Misschien moeten we daarom overwegen de Rijnvarendenovereenkomst aan te passen met de mogelijkheid tot premierestitutie of premieverrekening in individuele gevallen. Zo kunnen we het probleem van dubbele premieheffing voor mensen werkzaam op de Rijn in de toekomst wellicht voorkomen.’ Mocht Vijlbrief tot een aanpassing van de Rijnvarendenovereenkomst genegen zijn, dan wil Lodders weten hoe hij dit bespreekbaar gaat maken met de andere landen in de Rijnvarendenovereenkomst, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg en Zwitserland. (Erik van Huizen)

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van het ministerie van Financiën gaf de Nederlandse Belastingdienst opdracht de invordering van premies volksverzekeringen bij Rijnvarenden tijdelijke te pauzeren. Tweede Kamerlid Lodders (VVD) wil weten of dit ook zo blijft na de uitspraak van de Hoge Raad. (Foto Ministerie van Financiën)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.