Meer vervoer over water Donaulanden

STRAATSBURG Het vervoer over water in de Donaulanden is in de eerste drie kwartalen van vorig jaar met 18,4% gestegen tot 19,8 miljard tonkilometer. Het aandeel in de Europese vervoersprestatie steeg daardoor van 16% naar 18%. Deze stijging ging ten koste van het aandeel in het binnenvaartvervoer van de Rijnoeverstaten.

De vervoersprestatie op de binnenwateren van de Europese Unie bedroeg volgens de recente ‘Market Insight’ van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 111,2 miljard tonkilometer (tkm). De Rijnoeverstaten kwamen met 91,3 miljard tkm uit op een aandeel van 82%. Hoewel de vervoersprestatie in de Rijnoeverstaten daardoor met 2,5% toenam, daalde het aandeel in de EU-vervoersprestatie als gevolg van de sterkere groei van de vervoersprestatie in de Donaulanden.

Meer ijzererts
De vervoersprestatie van Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Servië en Slowakije steeg met name vanwege het goede herstel na de laagwaterperiode. Toch lieten de afzonderlijke laden ook redenen zien voor de stijging. Voor Bulgarije en Roemenië zit het vervoer over water al meerdere jaren in de lift. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van ijzerertsen. Cijfers van de Wereld Staalorganisatie bevestigen dit. Hieruit blijkt dat de staalproductie in Roemenië in 2018 ongeveer 20% hoger was dan in 2013.
Hongarije aan de midden-Donau moet het eveneens vooral hebben van ijzerertsen, maar ook van landbouw- en metaalproducten. Cijfers over het grensoverschrijdend vervoer voor Hongarije laten zien dat de uitvoer naar Duitsland en de invoer vanuit Roemenië de twee belangrijkste export- en importstromen in de Hongaarse binnenvaart zijn. De uitvoer naar Duitsland bestaat voornamelijk uit oliehoudende zaden, veevoeder en aanverwante producten.

Overstap maken
In de Rijnoeverstaten gingen in de eerste drie kwartalen van vorig jaar vooral in het drogeladingsegment vrachtvolumes verloren. Dit is voornamelijk te wijten aan het uitfaseren van de kolen in de energiesector, de afzwakkende automobiel- en staalproductie in West-Europa en dalende hoeveelheden in het vervoer van zand, stenen en bouwmaterialen in Nederland. Al deze ontwikkelingen hangen samen met de energietransitie en het beleid om de emissies terug te dringen. Dit is volgens de CCR de reden waarom de binnenvaart in West-Europa voor de uitdaging staat om de overstap te maken naar het vervoer van andere goederen.

Een positieve ontwikkeling in 2019 in het Rijnstroomgebied was het herstel van de waterstanden na het laagwater aan het einde van 2018. Het containervervoer op de Rijn en in Duitsland bereikte echter nog niet het niveau dat in de eerste helft van 2018 kon worden geregistreerd. De belangrijkste oorzaak hiervoor moet worden gezocht in het afzwakken van de Duitse in- en uitvoer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.